Реферат: Матеріали до уроку по роману Гаргантюа та Пантагрюель

Фантастичнийсвіт Рабле:

матеріали доуроку по роману «Гаргантюа та Пантагрюель».

  

       Яквідомо, окремі розділи роману Ф. Рабле «Гаргантюа і Пантагрюель» вивчаються укурсі зарубіжної літератури у 8 — му класі. Головна трудність при роботі з нимиполягає у тому, що учні нерідко ототожнюють героїв французького письменника зказковими персонажами. Між тим, раблезіанський роман — це насамперед образчикренесансного світосприйняття. Ось чому, як мені здається, у класі важливовиявити відмінність між «Гаргантюа і Пантагрюелем» та казками.

Дляспівставного порівняльного аналізу були відібрані німецькі народні казки вобробці братів Грим: «Хоробрий кравець», «Юний великан», «Король із золотоїгори», «Ворона», «Салатний віслюк», «Фердинанд Вірний та Фердинанд Невірний».Список може бути розширений, при чому краще дати випереджуюче фронтальне абоіндивідуальне завдання декільком дітям (прочитати по одній з означених казок).Німецькі казки добиралися безвідносно  до національної специфіки, були важливіархітипічні риси.Середфранцузьких народних казок можна знайти небагато велетнів, до того ж, казкибратів Грим вивчалисяу 5 — му класі.

       Нижчедодається зразкова схема порівняльної характеристики роману та казки. Метапорівняння — прояснити докорінні відзнаки казкових велетнів від раблезіанських,завдяки чому розкрити нетрадиційність останніх, а також окреслити комплексренесансних ідей та елементів карнавальної культури, присутніх у «Гаргантюа таПантагрюелі»(більшдетальну інформацію можна знайти: Gean — Ives Pouilloux. Rabelais. Rire est lepropre de l'homme.Gallimard, 1993 Guy Demerson. Rabelais Fayard  1991).

       Отже, в усіх казках, що використовуються для аналізу, присутні велетні (якголовні герої, так і другорядні). Можливість узагальнення в поняття «казковийвелетень» відбулося завдяки тому, що дані образи в ряді казок більш-меншстандартні, наділені в середньому одними і тими ж рисами (наприклад, ця істотанайчастіше дурна, зла, тощо). Це дозволяє пожертвувати несуттєвим -  уконтексті нашої задачі — відмінностями і оперувати, як вже було сказано,узагальненим поняттям «казковий велетень». Аналогічному узагальненню (і на тійсамій підставі) були наражені раблезіанські Гаргантюа і Пантагрюель.

Навітьна перший погляд казковий велетень радикально відрізняється відраблезіанського. Схематично їх співставлення можна уявити в вигляді наступноїтаблиці.

                  Казковий велетень                                          Раблезіанськийвелетень

дурний освічений ненажера багато їсть, і  любить випити злий справедливий, хоча і схильний до карнавальних витівок герой може його перемогти, відібрати чарівні предмети переможець в суперечках, змаганнях, битвах може бути помічником, слугою, шляховказівником правитель, що претендує на статус ідеального монарха може бути людожером захисник слабких і своїх підданих; не з’їв         людини навіть випадково разом із салатом потворний прекрасно складений, роскішно вдягнений

величезний зріст, порушені пропорціїтіла

зріст змінюється  (з третьої книги ми його майже не помічаємо) головна зброя — сила поєднує в собі фізичну силу і розум (тобто являє собою певну гармонію)

      У французському фольклорі, звідки йдуть корені роману, Пантагрюель - жартівник, пустун, дух моря і солі, що насилає на свої жертви невгамовнуспрагу. Рабле трансформував його у велетня, що багаторазово збільшив своюспроможність викликати спрагу. Крім того, етимологія даного антропоніма такожпідкреслює семантику спраги: «Panta» — значить «всіх», «gruel» — спраглий.

       

      Поглибитиуявлення про своєрідність раблезіанського миру і його глибинних зв'язків з

Ренесансноюкультурою учням допоможе наступна таблиця:

             Казковий герой                          Загальні параметри                Пантагрюельці

/>

            вирушає в

         мандри, щоб

·    знайти когось (мати, дружину) або щось   (молодильні яблука; те, не знаю що...);

·    отримати дружину;

·    навчитися якомусь   ремеслу;

·    покарати викрадача, тощо;

    порушена гармонія і герой 

    повинен її відновити;

    (подорож — необхідність);

·    отримати освіту;

·     отримати відповідь

·    ( чи одружитись );

·    з метою розваги і пізнання;

жага подорожей, притаманна людині Відродження й пов'язана із його спрагою до знань;

/> помічники чарівні тваринні (близькість з природою); самі пантагрюельці, можлива лише деяка допомога ззовні (ліхтар освітлює шлях) природа спрямовує, надає допомогу, підказує (піч, яблунька, ріка...), вона анімістична;

природа не анімістична;

буря  на морі не допомагає досягти незвіданих  земель, а закликана розкрити пантагрюельців в критичних обставинах

присутній

     дарувальник

     (за Проппом)

відсутній кмітливість (в побутових казках в основному); розум і винахідливість

/>/>

основний герой

·    в центрі — один герой

·    позитивний;

·    не старіє;

·    немає рівних

·    в центрі — безліч героїв;

·    з одного боку Рабле намагається дати ідеал, а з іншого (в силу близькості карнавальної стихії) його зруйнувати, тому не можна сказати певно про однозначну позитивність пантагрюельців;

·    однак старості немає;

·    рівних немає

/>/>

       створення  

 незвичайного героя

·    чудове народження (з

горошини);

·    чудове походження

(Шипшинонька);

·    народження незвичайне, але пояснення цього народження — покликане довести зворотнє;

·    Гаргантюа і Пантагрюель — сини від законних     шлюбів

·    витримка, відсутність страху не бояться проявів боягузливісті, тому що краще боягузтво, ніж безглузда відвага;

·    казкові координати

   (в тридесятому царстві)

реально існуючі міста (Париж); неіснуючі  острови, міста наявність фантастичних істот, не пов’язаних з реальною дійсністю, що є уособленням давніх уявлень про таємничі сили природи;

фантастичні істоти пов’язані з реальним світом часто мають сатиричий напрямок

(папефіги, папемани); вони деформовані, іноді тіла складаються з однієї частини, одного фрагменту (Еназіни з носом в формі хрестового туза)

герой іноді буває перевертнем, тобто знову ж зв'язок з природою, тому що герой може стати птахом, рибою, звірем (за Проппом; таким чином  в казку введений образ жреця)

.

збільшення — зменшення в рамках людського тіла

/>/>

           результат

           подорожі

·    одруження;

·    стає царем;

живе заможно, (оновлена   

гармонія);

·    приглушений голос авантюр

(те, що від нього вимагалося,

він зробив, за власною

ініціативою нічого не

зробить, доки гармонія не буде

порушеназнову)

·    зло покаране;

·    результат випробувань — нагорода (знання, володіння)

мети подорожі не досягнено, відповідь на поставлене питання не знайдено, складається враження подальшого продовження пригод, а значить і метою подорожі була сама подорож   як наслідок — самовдосконалення, що буде тривати все життя

УРабле були глибинні знання легенд про велетнів. Їм були тривко засвоєні теми,формули, структури популярних казок. Численні епізоди роману навіяніфольклорними мотивами (казкова країна, молочні ріки, кисільні береги). Алевелич «Гаргантюа і Пантагрюеля» в тому, що сатира і фантастичні алегоріїпоступаються місцем поезії (в широкому розумінні) та  філософії, що приводитьперсонажей до відкриття мудрості в земних утіхах.

Назаключному етапі роботи над текстом можна використовувати кросворди, наприклад:

                                    6.

            1.           ПАН  Т   АГРЮЕЛЬ

           2. АЛЬКОФР  И   БАС

           3. ГАРГАН     Т   ЮА

           4.               Ж   А   Н

5.                П    Н  УРГ

1.Той,що народився у супроводі возів солінь.

2.ПсевдонімФ. Рабле .

3.Той,що почепив дзвони з Нотр — Дам на свого коня.

4.Той,що без страху захищав виноградник держаком від хреста.

5.Шахрай,жорстокий, але кмітливий, невтомний на вигадки.

6.Людина,видатна в якійсь галузі, відрізняється винятковою силою розуму, таланту;

                             12.

              1.             В  ИНО

              2.         П  І  КРОХОЛЬ

              3.             Д  І ПСОДИ

              4.             Р  АБЛЕ

              5.             О  РАКУЛ

              6.     БРІ   Д  УА

              7.        Ї    Ж  А

              8.   ТЕЛ   Е  МІТ

              9.    ПА    Н  УРГ

             10.   ЖА   Н

11.КВІНТСЕНЦІ  Я

1. Найголовніший  компонент усіх трапез; центральна метафора твору.

2. Негативний правитель.

3. Найменування народу спраглих.

4. Алькофрибас Назье.

5. Пророк божественної Пляшки.

6. Суддя, що виносив вирок незвичайним способом.

7. Одне з основних задоволень пантагрюельців.

8. Мешканець Телема.

9. Той, що потопив баранів.

10. Герой,якому належать слова: «… хто висповідався, покаявся, отримав відпущеннягріхів, ті - 

     прямим шляхом до раю, рівним, як серп і спина у горбуна».

11.Основа, сутність чогось.

12. Період вкультурному розвитку країн Західної та Центральної Европи перехідний від 

     культури Середньовіччя до культури Нового часу.

Даліпропонуемо кросворди для класів з поглибленим вивченням французської мови:

                                   12.

      1.                           R ABELAIS

      2                BAD   E BEC

      3.                JEA   N

      4.                     P  A   NURGE

      5.                     P   I    CROCOLE

      6.   GRANDGOU  S    IER

      7.          GUMNA   S   TE

      8.              PANT   A   GRUEL

      9.           GARGA   N  TUA

     10.             PONO    C   RATES

     11.                           E PISTEMON

1.   L’auteur du roman.

2.   La mere dePantagruel.

3.   Le moine desEntommeures.

4.   «le meilleurfils du monde»,* l’ homme aux mille ruse.

5.   «le lileux»,tyran.

6.   Le pere deGargantua.

7.   Un descompagnons de Pannagruel, l’ecuyer.

8.   Le roi desDipsodes.

9.   Le fils de Grandgousier.

10. «endurantau travail», presepteur.

11. lesavant qui etait a l’ Enfer.

*entre les quillemets il y a les propres expessions de Rabelais.

  

               6.

 1.           G   ARGANTUA

2.RAB   E   LAIS

3.JE       A  N

4.PA      N  URGE

5.PAN   T   AGRUEL

1.   Le pere de Pantagruel.

2.   Le maitre duroman.

3.   Le moine.

4.   l’episode demoutons est connu grace a...

5.   Le roi desDipsodes.

       На завершальному етапі роботи над твором, школярам можна порекомендуватитакі теми  

    творів:

1.   Якби Пантагрюельбув звичайного зросту.

2.   Мої пригоди зпантагрюельцями.

3.   Я — управительТелему.

Насамкінець,можна запропонувати  зобразити пантагрюельців або намалювати іллюстрації доепізодів, що сподобалися найбільше.

    Виконала:Романченко Тетяна, студентка II курсу НПУ ім.Драгоманова.

     Тел. 512-11-64

еще рефераты
Еще работы по литературе и русскому языку