Реферат: Демонология украинского народа

<img src="/cache/referats/7821/image001.gif" v:shapes="_x0000_s1040">


<span Monotype Corsiva";mso-fareast-font-family: «Monotype Corsiva»;mso-bidi-font-family:«Monotype Corsiva»;mso-ansi-language: UK">I.<span Times New Roman"">                

<span Monotype Corsiva";mso-ansi-language: UK">Вступ.

<span Monotype Corsiva";mso-ansi-language: UK">

<span Monotype Corsiva";mso-fareast-font-family: «Monotype Corsiva»;mso-bidi-font-family:«Monotype Corsiva»;mso-ansi-language: UK">II.<span Times New Roman"">            

<span Monotype Corsiva";mso-ansi-language: UK">Народні вірування про вовкулаків :

<span Monotype Corsiva";mso-fareast-font-family: «Monotype Corsiva»;mso-bidi-font-family:«Monotype Corsiva»;mso-ansi-language: UK">1)<span Times New Roman"">   

<span Monotype Corsiva";mso-ansi-language: UK">передумови формування уявлень про вовкулаків;

<span Monotype Corsiva";mso-fareast-font-family: «Monotype Corsiva»;mso-bidi-font-family:«Monotype Corsiva»;mso-ansi-language: UK">2)<span Times New Roman"">   

<span Monotype Corsiva";mso-ansi-language: UK">походження назви “вовкулак”;

<span Monotype Corsiva";mso-fareast-font-family: «Monotype Corsiva»;mso-bidi-font-family:«Monotype Corsiva»;mso-ansi-language: UK">3)<span Times New Roman"">   

<span Monotype Corsiva";mso-ansi-language: UK">особливості вовкулаків як персонажів української демонології.

<span Monotype Corsiva";mso-ansi-language: UK">

<span Monotype Corsiva";mso-fareast-font-family: «Monotype Corsiva»;mso-bidi-font-family:«Monotype Corsiva»;mso-ansi-language: UK">III.<span Times New Roman"">       

<span Monotype Corsiva";mso-ansi-language: UK">Образ русалки в українській народній уяві:

<span Monotype Corsiva";mso-fareast-font-family: «Monotype Corsiva»;mso-bidi-font-family:«Monotype Corsiva»;mso-ansi-language: UK">1)<span Times New Roman"">   

<span Monotype Corsiva";mso-ansi-language: UK">відмінності русалок від подібних персонажів європейської           

<span Monotype Corsiva";mso-ansi-language: UK">демонології;

<span Monotype Corsiva";mso-fareast-font-family: «Monotype Corsiva»;mso-bidi-font-family:«Monotype Corsiva»;mso-ansi-language: UK">2)<span Times New Roman"">   

<span Monotype Corsiva";mso-ansi-language: UK">звичаї та обряди пов'язані з русалками.

<span Monotype Corsiva";mso-ansi-language: UK">

<span Monotype Corsiva";mso-fareast-font-family: «Monotype Corsiva»;mso-bidi-font-family:«Monotype Corsiva»;mso-ansi-language: UK">IV.<span Times New Roman"">         

<span Monotype Corsiva";mso-ansi-language: UK">Мавки та чугайстер:

<span Monotype Corsiva";mso-fareast-font-family: «Monotype Corsiva»;mso-bidi-font-family:«Monotype Corsiva»;mso-ansi-language: UK">1)<span Times New Roman"">   

<span Monotype Corsiva";mso-ansi-language: UK">аналоги мавок в зарубіжних віруваннях;

<span Monotype Corsiva";mso-fareast-font-family: «Monotype Corsiva»;mso-bidi-font-family:«Monotype Corsiva»;mso-ansi-language: UK">2)<span Times New Roman"">   

<span Monotype Corsiva";mso-ansi-language: UK">відмінність між мавками та русалками;

<span Monotype Corsiva";mso-fareast-font-family: «Monotype Corsiva»;mso-bidi-font-family:«Monotype Corsiva»;mso-ansi-language: UK">3)<span Times New Roman"">   

<span Monotype Corsiva";mso-ansi-language: UK">поняття про чугайстра.

<span Monotype Corsiva";mso-ansi-language: UK">

<span Monotype Corsiva";mso-fareast-font-family: «Monotype Corsiva»;mso-bidi-font-family:«Monotype Corsiva»;mso-ansi-language: UK">V.<span Times New Roman"">             

<span Monotype Corsiva";mso-ansi-language: UK">Повір'я про упирів:

<span Monotype Corsiva";mso-fareast-font-family: «Monotype Corsiva»;mso-bidi-font-family:«Monotype Corsiva»;mso-ansi-language: UK">1)<span Times New Roman"">   

<span Monotype Corsiva";mso-ansi-language: UK">слов'янські корені поняття “вампір”;

<span Monotype Corsiva";mso-fareast-font-family: «Monotype Corsiva»;mso-bidi-font-family:«Monotype Corsiva»;mso-ansi-language: UK">2)<span Times New Roman"">   

<span Monotype Corsiva";mso-ansi-language: UK">узагальнене поняття про упирів на Україні;

<span Monotype Corsiva";mso-fareast-font-family: «Monotype Corsiva»;mso-bidi-font-family:«Monotype Corsiva»;mso-ansi-language: UK">3)<span Times New Roman"">   

<span Monotype Corsiva";mso-ansi-language: UK">види упирів.

<span Monotype Corsiva";mso-ansi-language: UK">

<span Monotype Corsiva";mso-fareast-font-family: «Monotype Corsiva»;mso-bidi-font-family:«Monotype Corsiva»;mso-ansi-language: UK">VI.<span Times New Roman"">         

<span Monotype Corsiva";mso-ansi-language: UK">Відьми:

<span Monotype Corsiva";mso-fareast-font-family: «Monotype Corsiva»;mso-bidi-font-family:«Monotype Corsiva»;mso-ansi-language: UK">1)<span Times New Roman"">   

<span Monotype Corsiva";mso-ansi-language: UK">народні вірування, пов'язані з відьмами;

<span Monotype Corsiva";mso-fareast-font-family: «Monotype Corsiva»;mso-bidi-font-family:«Monotype Corsiva»;mso-ansi-language: UK">2)<span Times New Roman"">   

<span Monotype Corsiva";mso-ansi-language: UK">сутність відьмацької натури в народній уяві;

<span Monotype Corsiva";mso-fareast-font-family: «Monotype Corsiva»;mso-bidi-font-family:«Monotype Corsiva»;mso-ansi-language: UK">3)<span Times New Roman"">   

<span Monotype Corsiva";mso-ansi-language: UK">способи визначення та знешкодження відьом.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK"> 

<span Monotype Corsiva"; mso-ansi-language:UK"> Не є таємницею, щовірування та повір

<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family: «Monotype Corsiva»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¢<span Monotype Corsiva"; mso-ansi-language:UK">я – ця основа світоглядних уявлень людей і найважливішаскладова їхнього духовного життя – до останнього часу або залишались позаувагою науковців, або ж описувалися ними досить однобічно. Ставлення до нихбуло переважно негативним — як до пережиткових явищ культури. Постулатомвважався відомий вислів Ф.Енгельса про те, що релігійні вірування — не що інше,як фантастичні відображення в головах людей тих зовнішніх сил, котрі пануютьнад ними в їхньому повсякденному житті. Ця в цілому вірна теза у більшостінаукових досліджень нерідко гіпертрофувалася, що призводило до звуженнявеличезного спектра народних вірувань та повір<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢<span Monotype Corsiva"; mso-ansi-language:UK">їв. Адже безперечним є той факт, що всі міфологічні йдемонологічні уявлення, магічні обряди та ритуали не тільки пов<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢<span Monotype Corsiva"; mso-ansi-language:UK">язані з фантастичною сферою — вони, як правило,відбивають і багатющий міжпоколінний досвід людей, а часом відтворюють їхнівікові прагнення. Тому це зобов<span Monotype Corsiva"; mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢<span Monotype Corsiva"; mso-ansi-language:UK">язує нас пильніше придивитись до даного феномена, що гравнеабияку роль в становленні та розвитку духовності народу.

<span Monotype Corsiva"; mso-ansi-language:UK">   Зростаннянаціональної самосвідомості населення, підвищений інтерес до витоківтрадиційної культури, етнічної історії диктує звернення до цієї проблеми, аджерозпочатий процес національного відродження України може бути прискорений,зокрема, через засвоєння духовних багатств народу, накопичених поколіннями.Збіднення духовного етносу, а відтак і криза суспільства, є безперечнимнаслідком кожної незаповненої прогалини у системі міжпоколінної передачікультурної інформації, що і визначає практичний інтерес до вивчення народнихвірувань та уявлень.

<span Monotype Corsiva"">    Не менш важливий аспект цього інтересу –суто науковий, історичний. Народні вірування та уявлення вбирали в себе всебагатоманіття ідей, що панували в різні епохи, хоча їх не можна вважатисвоєрідним “музеєм”, де ці ідеї постійно зберігаються. Аналіз різночасовихідей, що втілені у народні вірування, виявляє насамперед історичні зв

<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢<span Monotype Corsiva"">язкитих слов<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family: «Monotype Corsiva»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢<span Monotype Corsiva"">янськихплемен, що колись проживали на території України, з іншими народами, дозволяючи“прочитати” не тільки історичну долю країни, а й духовний рух її народу.

<span Monotype Corsiva"; mso-ansi-language:UK">  Система віруваньта повір

<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family: «Monotype Corsiva»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¢<span Monotype Corsiva"; mso-ansi-language:UK">їв українців є надзвичайно строкатою і складається зцілого  ряду регіональних варіантів, що єнаслідком зародження в суперечливих умовах. З одного боку — це тісні культурнівзаємини з сусідніми народами <span Monotype Corsiva"">(<span Monotype Corsiva";mso-ansi-language: UK">росіянами, білорусами, молдаванами, болгарами, греками<span Monotype Corsiva""><span Monotype Corsiva";mso-ansi-language:UK">), з іншого– боротьба зчисленними державами, котрі зазіхали на українські землі. Такими у різний часбули і Велике князівство Литовське, і Річ Посполита, і османська Туреччина, ікоролівська Румунія та Угорщина, і буржуазна Чехословаччина, і, звичайно,царська Росія. Кожна з цих держав, підкорюючи окремі землі України, привносиласвій культурний чи релігійний фон: чи то полонізацію, румунізацію, русифікацію,чи то покатоличення, омусульманення тощо.

<span Monotype Corsiva"; mso-ansi-language:UK">По мірі прискіпливого розгляду походження міфологічних тадемонологічних уявлень народів виразніше проступає стадіальність їхньогорозвитку, що була викликана передусім соціальними умовами – різними  для різних історичних періодів. Певнимрубежем якісної трансформації цих уявлень було прийняття християнства, якерадикально позначилось на розумінні сутності вірувань та повір

<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢<span Monotype Corsiva"; mso-ansi-language:UK">їв. Найдавніші дохристиянські уявлення людей, як правило,пов<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family: «Monotype Corsiva»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¢<span Monotype Corsiva"; mso-ansi-language:UK">язувались із нагальними господарськими інтересами і грунтувалисяна вірі в особливу силу тих чи інших явищ природи, а у деяких випадках – навірі в їх надприродну силу. Через віру, шляхом виконання магічних дій, людинанамагалася вплинути на досягнення поставленої мети: захистити врожай,  забезпечити спокій домашнього вогнища,  вилікувати хворого. Словом, людина виступалатут переважно як активне начало, а не тільки як жертва сил природи. Щодо другорядних побутових проблем, то їх реалізаціяздійснювалася, як правило, за допомогою активних методів впливу -  прикмет, вірувань, передбачень – усього того,що отримало назву повір<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family: «Monotype Corsiva»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¢<span Monotype Corsiva"; mso-ansi-language:UK">їв.

<span Monotype Corsiva"; mso-ansi-language:UK">Із впровадженням християнства у віруваннях та повір

<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢<span Monotype Corsiva"; mso-ansi-language:UK">ях зростає елемент надприроднього, але він обов<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢<span Monotype Corsiva"; mso-ansi-language:UK">язково пов<span Monotype Corsiva"; mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢<span Monotype Corsiva"; mso-ansi-language:UK">язується з вірою в реальне його існування, отже, з віроюв реалізацію будь-якого бажання, якщо звернутися по допомогу до надприроднихсил – богів, наприклад.Усе, що стосувалосьфантастичного, надприродного, але не пов<span Monotype Corsiva"; mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢<span Monotype Corsiva"; mso-ansi-language:UK">язувалось з вірою, не відносилося до релігії та вірувань;воно могло відноситися до традиції, до поезії, чи до казок: в них був елементфантастичного, вигаданого, але людьми він не сприймався як реальність.

<span Monotype Corsiva"; mso-ansi-language:UK">Варто зазначити, що духовну культуру українського народунаші пращури почали творити ще задовго до християнського періоду на Україні.Разом із християнством Візантія принесла нам свою культуру, але саме своюкультуру, а не культуру взагалі. Зустріч Візантії з Україною – це небула зустріч бідного з багатим; це була зустріч якщо не рівних, то близькихпотугою, але різних характером культур. Ще й тепер ми маємо у своїх звичаях іусній народній творчості ознаки зустрічі, поєднання староукраїнської,дохристиянської та християнської культур. Проте ми так звикли до цього, щоіноді не можемо розпізнати, де кінчається в народних повір

<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢<span Monotype Corsiva"; mso-ansi-language:UK">ях староукраїнське, і де починається християнське.

<img src="/cache/referats/7821/image002.gif" v:shapes="_x0000_s1026">
<img src="/cache/referats/7821/image004.gif" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1032"><span Monotype Corsiva"; mso-ansi-language:UK">Отож, торкнувшись такої обширної та багатогранної теми,якою є слов

<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family: «Monotype Corsiva»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¢<span Monotype Corsiva"; mso-ansi-language:UK">янська демонологія, варто зупинитись детальніше нанайколоритніших її представниках.       

<span Monotype Corsiva";mso-ansi-language: UK">             Обряди та звичаїзустрічають людину при народженні, супроводжують на її життєвому шляху, неполишають навіть біля труни. Вони складають спадок предків, в якому зібране всерозумове багатство і в якому коріняться всі національні особливості нащадків.Серед такої спадщини окремо виділяються вірування в перетворення, в перевертництво,які відображені не тільки в казках про перевтілення героїв, але і в сучаснихпереказах про відьом та вовкулаків.

<span Monotype Corsiva"; mso-ansi-language:UK">Тимчасово полишаючи оповідь про відьом, сутність якихописуватиметься в окремому розділі, докладніше зупинюся на не менш поширених внароді розповідях про вовкулаків. Готуючи матеріали для написання даногорозділу, я зрозуміла, що з відомих фактів та розповідей важко вивести певнеуявлення про цих перевертнів, риси яких цінителі та збирачі народних повір

<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢<span Monotype Corsiva"; mso-ansi-language:UK">їв змішують інколи з деякими рисами, притаманними упирямчи вампірам. Спираючись на матеріали усної народної творчості, етнографічнінариси та інші опрацьовані матеріали, переді мною постала необхідність з<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢<span Monotype Corsiva"; mso-ansi-language:UK">ясування походження, витоків повір<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢<span Monotype Corsiva"; mso-ansi-language:UK">я про цих персонажів .

<span Monotype Corsiva"">Звідкиж взагалі з

<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family: «Monotype Corsiva»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢<span Monotype Corsiva"">явилисьповір<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family: «Monotype Corsiva»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢<span Monotype Corsiva"">япро вовкулаків та хто це такі? З найдавніших часів людина ділила навколишнійсвіт на дві нерівні частини: Своє та Чуже. Своє — це своя сім<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢<span Monotype Corsiva"">я,своє плем<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family: «Monotype Corsiva»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢<span Monotype Corsiva"">я,свій рід, своя територія, <span Monotype Corsiva";mso-ansi-language:RU">з<span Monotype Corsiva"">найомата обжита. Чуже — це дикий, ворожо налаштований світ, що оточує Своє, і завждинесе загрозу та небезпеку, виштовхуючи людину із звичного середовищапроживання. І посланцем з того, інакшого, світу, людина вбачає йогоспоконвічного жителя — дику тварину, або покійника (тобто того, хто відійшов зцього, свого, світу, на той, чужий). Уявлення про Своє та Чуже, можливо,найдревніше для людства, і служить воно джерелом забобонів, одне з яких – вірав перевертнів-вовкулаків.

<span Monotype Corsiva"; mso-ansi-language:UK">Синонімом слова “вовкулак” є “вурдалак”, особливістюякого є можливість точно вказати дату виникнення — 1835 рік. Саме тоді бувнаписаний, а тоді і надрукований відомий вірш О.С. Пушкіна з циклу “П

<span Monotype Corsiva"">еснизападных славян<span Monotype Corsiva";mso-ansi-language:UK">”:<span Verdana",«sans-serif»">

<span Monotype Corsiva"">Трусоват был Ванябедный:

<span Monotype Corsiva"">Раз осеннею порой

<span Monotype Corsiva"">Весь в поту, отстраха бледный

<span Monotype Corsiva";mso-ansi-language:UK">,

<span Monotype Corsiva"">Чрез кладбище шёлдомой.

<span Monotype Corsiva"">

<span Monotype Corsiva"">Бедный Ваня еледышит,

<span Monotype Corsiva"">Спотыкаясь, чутьбредёт

<span Monotype Corsiva"">По могилам; вдруг онслышит,

<span Monotype Corsiva"">Кто-то кость, ворча,грызёт.

<span Monotype Corsiva"">

<span Monotype Corsiva"">Ваня стал; шагнуть неможет.

<span Monotype Corsiva"">Боже, думает бедняк,-

<span Monotype Corsiva"">Это, верно, костигложет

<span Monotype Corsiva"">Красногубый вурдалак!

<span Monotype Corsiva"">

<span Monotype Corsiva";mso-ansi-language: UK">Горе

<span Monotype Corsiva"">!<span Monotype Corsiva";mso-ansi-language: UK"> Мал<span Monotype Corsiva"">ый я не сильный!

<span Monotype Corsiva"">Съест упырь менясовсем

<span Monotype Corsiva";mso-ansi-language:UK">,

<span Monotype Corsiva"">Если сам землимогильной

<span Monotype Corsiva"">Я с молитвою не съем!

<span Monotype Corsiva"">

<span Monotype Corsiva"">Что же

<span Monotype Corsiva"; mso-ansi-language:UK">?<span Monotype Corsiva""> Вместо вурдалака

<span Monotype Corsiva"">(Вы представьте Ванизлость!)

<span Monotype Corsiva"">В темноте пред нимсобака,

<span Monotype Corsiva"">На могиле гложеткость.

<img src="/cache/referats/7821/image006.gif" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1029"><span Monotype Corsiva"">

<span Monotype Corsiva"">До заголовка відсилає зноска “Вурдалак.Вудкоглак. Упир.” Іншими словами, це мрець, що встає з могил та смокче кровживих людей. Людина, яку вкусив упир, сама стає упирем, а врятувати від ньогоміг лише шматок землі, взятої з могили, який треба з

<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢<span Monotype Corsiva"">їсти.Проте всі ці відомості стосуються лише упиря, а з вурдалаком справи складніші.Дійсно, в міфології наших далеких предків існував персонаж із схожим ім<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢<span Monotype Corsiva"">ям–“волколак”. Подібно до упиря, це був перевертень, який випивав всю кров злюдини, котра сама ставала “волколаком”. Проте перетворювалась вона не в мерця,а у вовка, ім<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family: «Monotype Corsiva»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢<span Monotype Corsiva"">яякого вимовлялось по-різному — “вулколак”, “вурколак”. Цікаво, що ці варіаціїзгадує і персонаж драми О.В.Сухово-Кобиліна “Смерть Тарелкина” Расплюєв.Розповідаючи про страшне чудовисько, яке п<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢<span Monotype Corsiva"">єкров петербуржців, Расплюєв з жахом каже: “Вурдалак, вудкоглак, упир”. Тому,можливо, О.С.Пушкін, нечітко почувши вимовлене ім<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢<span Monotype Corsiva"">явовкулака, відтворив його як вурдалака. Замінивши його, він ототожнив вовкулаказ упирем. Обидва чудовиська дійсно мають спільні риси: обидва – перевертні, щохарчуються кров<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family: «Monotype Corsiva»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢<span Monotype Corsiva"">ю,прибульці із ворожого світу, які затягують в той світ своїх жертв.

<span Monotype Corsiva"">Походження слова “вовкулак” не викликаєособливих труднощів, адже споріднені слова є і у інших слов

<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢<span Monotype Corsiva"">янськихмовах: болгарське “върколак”, сербо-хорватське “вукодлак”, чеське “<span Monotype Corsiva"; mso-ansi-language:EN-US">vlkodlak<span Monotype Corsiva"">”, польське “<span Monotype Corsiva"; mso-ansi-language:EN-US">wilkodlak<span Monotype Corsiva"">”.

<span Monotype Corsiva"">Перша частина його – “вовк” – взагалізрозуміла, а другу частину порівнюють з церкоснослов

<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢<span Monotype Corsiva"">янським“шкіра, волосся”. Отже, “вовкулак” – “вовча шкіра” – влучна назва для того, хтоїї раз від разу скидає.

<span Monotype Corsiva"">За Афанасьєвим, на Україні розрізняютьвовкулаків двох видів: це або чарівники у звіриній подобі, або прості люди,перетворені чарами на вовків. Чарівники бродять вовками переважно вночі, вденьже вони знову набувають людського вигляду. Вовкулаки, перетворені з простихлюдей,  істоти не злі, а страдницькі;вони живуть в барлогах, бродять лісами, виють, проте зберігають людські риси.За народним повір

<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family: «Monotype Corsiva»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢<span Monotype Corsiva"">ям,чаклуни чи відьми, бажаючи когось перетворити на вовка, накидають на нього звірину шкіру, приказуючи прицьому магічні слова.  Інколи говорять, щочаклун кладе пояс під поріг хати: хто переступить через цей пояс, той іперетвориться на вовка. Самі ж чаклуни, бажаючи перетворитись на тварину,накидають на себе особливе кільце чи перекидаються через обручі. Головна силатут – у чарівних словах.

<span Monotype Corsiva"">Люди, що перетворились на вовків,переступивши через пояс, набувають людської подоби тільки після того, як вінперетреться чи трісне. Є, проте, й інший спосіб, котрим можливо в  будь-який час повернути перевертню людськийвигляд: потрібно, щоб хтось надів на нього знятий з себе пояс, попередньо нав

<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢<span Monotype Corsiva"">язавшина ньому вузлів, примовляючи щоразу: “Господи, помилуй!”. Кажуть, що при цьомузвірина шкіра впаде, і перед визволителем з<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢<span Monotype Corsiva"">явитьсялюдина.

<span Monotype Corsiva"">Х.П.Ящуржинський вовкулаком називаєлюдину, наділену здатністю перетворюватись на вовка; така здатність дається загріхи тих батьків, котрі перед святами чи постами мали тілесні стосунки або жпрацювали у свята. За його даними, у вовкулака перетворюються тимчасово, аленіхто не може з вовка зробитись людиною, бо дається це як кара від Бога. Проперетворення вовкулака народ каже: “Вовкулак ходить у ліс до справжніх вовків,і там вони бігають, щоб зловить що-небудь і з

<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢<span Monotype Corsiva"">їсти.Світом вовкулак йде додому і перед селом знову перекидається на чоловіка, ажінка його вже знає, нічого йому й не каже.” Взагалі вовкулак видається людиноюпохмурою, а якщо стає вовком, то тільки давить, але не їсть овець.

<span Monotype Corsiva"">В доробку В.М.Гнатюка

<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">[<span Monotype Corsiva"">1<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">]<span Monotype Corsiva""><span Monotype Corsiva"">вказано, що вовкулаки бувають двоякі: вроджені– і тоді вони періодично переміняються у вовків, як прийде на це пора, ібігають з ними,- і зачаровані; в останньому випадку бігають вони вовками, докихтось не здогадається, що вони несправжні, та не відчарує. За його даними, якщовагітна жінка побачить вовка або з<span Monotype Corsiva"; mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¢<span Monotype Corsiva"">їстьм<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family: «Monotype Corsiva»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢<span Monotype Corsiva"">ясозвірини, яку роздер вовк, то породить вовкулака. Цікаво, що за народними повір<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢<span Monotype Corsiva"">ями

<span Monotype Corsiva"">

<span Monotype Corsiva"; mso-ansi-language:RU"><hr size=«1» noshade" align=«left»>

<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">[

<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">1<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">]<span Monotype Corsiva""><span Monotype Corsiva"">Гнатюк В.М. “Знадоби до українськоїдемонології”, Львів, 1903р., ст.208

<span Monotype Corsiva"">вовкулакимають під пахвою таку ямку, в котрій сходяться кінці шкіри. Через неївивертається шкіра і людина входить досередини, а назовні виходить вовк.

<span Monotype Corsiva"">“Коли чоловік забуде за  Бога, відьма виводить його на гору,застромлює в землю ніж і каже йому перекинутись через нього три рази; тодічоловік обростає волоссям і стає вовкулаком”.

<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">[<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">2<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">]<span Monotype Corsiva"">

<span Monotype Corsiva"">В деяких місцевостях (колишня Київськагубернія) вовкулак і упир в уяві народу ототожнювались, і їм приписували ті жсамі риси.

<span Monotype Corsiva"">

<img src="/cache/referats/7821/image007.gif" v:shapes="_x0000_s1027"><span Monotype Corsiva";mso-ansi-language: RU">                            

<span Monotype Corsiva";mso-ansi-language:RU">

<span Monotype Corsiva"">Весною, як тільки вкриються травамилуки, розпустяться верби й зазеленіють поля, тоді  “з води на берег виходять русалки”.

<span Monotype Corsiva"">Вивчаючи повір

<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢<span Monotype Corsiva"">япро русалок, необхідно відділити від них класичні та романські оповіді проподібних жіночих істот – сирен: ці напівжінки-напівриби своїм співом зваблювалимореплавців у смертельно небезпечні місця. Проте сирени, білі, з золотистимволоссям та риб <span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family: «Monotype Corsiva»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢<span Monotype Corsiva"">ячимхвостом, нагадують русалок лише своїм дитячим віком.

<span Monotype Corsiva"">За народною уявою, русалки – це дівчатаабо молоді жінки, котрі втопилися під час купання. Утоплениці-русалкинавіки-вічні відійшли від буденного земного буття й переселилися в таємничусферу, на дно глибоких рік і озер, у казкові палати, що дивом збудовані зпрозорого кришталю.

<span Monotype Corsiva"">У всіх мешканців Європи з давніх-давенбули відомі русалки, щоправда, під різними іменами. Так, у Німеччині вониназивались водяні німфи (wasser-nymphe) і дунайські діви; в Англії – морськідівчата (seamaid) і теж water-nymph; у литовців – дугни, вундани і вілії (відріки Вілія). У скандинавських народів нараховується аж дев

<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢<span Monotype Corsiva"">ятьрізновидностей водяних дів: Himi<span Monotype Corsiva";mso-bidi-font-family:«Courier New»">Ü<span Monotype Corsiva"">glofa,Dufa, Hadda, Hefridg, Udur, Hro<span Monotype Corsiva";mso-bidi-font-family:«Courier New»">Ü<span Monotype Corsiva"; mso-bidi-font-family:«Courier New»">n, Bylgia, Bara i Kolga; в Польщі –свитезянки, а в Сербії – віли, що живуть у горах, в скелях і на берегах рік таозер. В уяві сербів – це молоді, дуже гарні дівчата в білотканій одежі, здовгим волоссям, що хвилями розвівається по спині і пишних грудях; шкоди вониніякої людям не роблять, а при нагоді ще й допомагають. Віли мають і деякі обов<span Monotype Corsiva"; mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»;mso-bidi-font-family:«Courier New»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»; mso-bidi-font-family:«Courier New»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¢<span Monotype Corsiva"; mso-bidi-font-family:«Courier New»">язки: вони збирають хмари, готуютьблискавку і грім, а часом збираються на розвагу й танцюють; буває й так, щовони пророкують людям майбутнє. Отже, вірування в існування русалок – це єзагальне вірування всіх європейських народів.

<span Monotype Corsiva";mso-bidi-font-family:«Courier New»">Заукраїнськими повір

<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family: «Monotype Corsiva»;mso-bidi-font-family:«Courier New»;mso-char-type:symbol; mso-symbol-font-family:Symbol">¢<span Monotype Corsiva";mso-bidi-font-family:«Courier New»">ями,місяці і  зорі  викликають русалок з води. Русалки не маютьна собі одягу, у них біле знекровлене тіло (за деякими оповідями – блакитне,синє або темне), довге, хвилясте волосся, зелене, як трава; стан високий ігнучкий, а очі палкі і сині., як морська глибочінь.

<span Monotype Corsiva"">

<span Monotype Corsiva"; mso-ansi-language:RU"><hr size=«1» noshade" align=«left»>

<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">[

<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">2<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">]<span Monotype Corsiva"">  <span Monotype Corsiva"">Гнатюк В.М.“Знадоби до української демонології”, Львів, 1903р., ст.212

<span Monotype Corsiva";mso-bidi-font-family:«Courier New»">

<span Monotype Corsiva";mso-bidi-font-family:«Courier New»">Наголові у кожної русалки – вінок з осоки, і тільки в старшої, царівни, вінок зводяних лілей. Вийшовши з води, русалки сідають на березі, розчісують своєдовге волосся, або беруться за руки і водять дивовижні хороводи. Іноді русалкивилазять на дерева й гойдаються на гіллі, як на гойдалці, співаючи пісень.Русалчині пісні небезпечні: хто почує їх, той, як зачарований, підійде близькодо русалок, а вони тоді заманять його до себе, візьмуть в своє коло, будутьбавитися з ним, а потім залоскочуть і затягнуть у річку, на дно.

<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»; mso-bidi-font-family:«Courier New»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">[<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»; mso-bidi-font-family:«Courier New»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">3<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»; mso-bidi-font-family:«Courier New»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">]<span Monotype Corsiva"; mso-bidi-font-family:«Courier New»">  <span Monotype Corsiva"">

<span Monotype Corsiva"">Русалки можуть перетворюватись навивірок, щурів або жаб, що

<span Monotype Corsiva"">сідаютьна кладочках, де жінки перуть білизну. Вони поділяються на дві групи:

<img src="/cache/referats/7821/image009.gif" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1033"><span Monotype Corsiva"">русалкиз іменем та без імені. Тих дітей, яким мати сама дає ім

<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»; mso-bidi-font-family:«Courier New»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¢<span Monotype Corsiva"; mso-bidi-font-family:«Courier New»">я (хоч живому, хоч неживому), називаютьіменними, а тих, яким мати не дасть імені,<span Monotype Corsiva"; mso-bidi-font-family:«Courier New»;mso-ansi-language:RU"> <span Monotype Corsiva"; mso-bidi-font-family:«Courier New»">- безіменними. Русалки з іменем подібні домаленьких дівчаток, без імені– також дівчата, але страшні, безволосі… Впереддень Купала розкладають іменні русалки вогонь коло ріки і скачуть черезнього, а безіменні вибігають з води, хапають попіл з іскрами, посипають голову,щоб росло волосся, і знов скачуть у воду.

<span Monotype Corsiva";mso-bidi-font-family:«Courier New»">      В

<span Monotype Corsiva";mso-bidi-font-family: «Courier New»;mso-ansi-language:RU"> <span Monotype Corsiva";mso-bidi-font-family: «Courier New»"> Україні довго зберігавсязвичай серед жінок – в русалчин тиждень розвішувати по деревах  полотно, що його ніби русалки брали собі насорочки. В одній з русалчиних пісень співається, що русалки просять у жінокнамітки, а в дівчат – сорочки :

<span Monotype Corsiva";mso-ansi-language:UK">

<span Monotype Corsiva";mso-ansi-language:UK">Сиділа русалонька набілій березі,

<span Monotype Corsiva"; mso-ansi-language:UK">Просила русалка у жінок намітки:

<span Monotype Corsiva"; mso-ansi-language:UK">«Жінки-сестрички, дайте намітки:

<span Monotype Corsiva"; mso-ansi-language:UK">Хоч не тоненької, аби біленької ».

<span Monotype Corsiva";mso-ansi-language: UK">

<span Monotype Corsiva"; mso-ansi-language:UK">Сиділа русалка на білій березі,

<span Monotype Corsiva"; mso-ansi-language:UK">Просила русалка у дівчат сорочки:

<span Monotype Corsiva"">«Дівчата-сестрички, дайте сорочки,

<span Monotype Corsiva"">Хоч не біленької, аби тоненької ».

<span Monotype Corsiva"; mso-bidi-font-family:«Courier New»">

<span Monotype Corsiva"">

<span Monotype Corsiva"; mso-ansi-language:RU"><hr size=«1» noshade" align=«left»>

<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">[

<span Monotype Corsiva"">3<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">]<span Monotype Corsiva"">  <span Monotype Corsiva"">Воропай Олекса“Звичаї нашого народу”, Київ, 1991р., <span Monotype Corsiva"; mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">II<span Monotype Corsiva"">том, ст..159<span Monotype Corsiva";mso-bidi-font-family:«Courier New»">

<span Monotype Corsiva";mso-bidi-font-family:«Courier New»">Врусалчин тиждень на вікнах розкладали гарячий хліб, гадаючи, що його пароюрусалки будуть ситі. Вважалось, що не слід кидати лушпиння з яєць, бо якпотрапить воно на воду, то серед нього плаватимуть русалки і робитимуть шкодулюдям; не можна сіяти муку просто в діжу, бо буде багато русалок. В русалчинтиждень ніхто не відважується купатись у річці. У четвер (цей день ще називаютьРусалчин Великдень) ніхто не повинен працювати, щоб не розгнівати русалок.Ранком, як тільки зійде сонце, дівчата йдуть у поле “на жита” і беруть з собоюхліб із житнього борошна, спечений окремо та замішаний на свяченій воді. Вполі дівчата ламають хліб на кілька шматків, діляться ним порівну, а потімкожна йде на ниву свого батька, де росте жито, і там на межі кладе той хліб длярусалок – “щоб жито  родило”.

<span Monotype Corsiva";mso-bidi-font-family:«Courier New»">Крімтого, дівчата в цей день ще ходять таємно в ліс, маючи при собі полин талюбисток, і там у лісі кидають завиті вінки русалкам, щоб ті насилали їмбагатих женихів. Вважалось, що у тих вінках русалки бігають по нивах та лісах.За народними віруваннями, у цей день русалки виходять на поверхню землі ідивляться, чи шанують люди їхню пам

<span Monotype Corsiva"; mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»;mso-bidi-font-family:«Courier New»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢<span Monotype Corsiva"; mso-bidi-font-family:«Courier New»">ять. Якщо хтось в цей день займаєтьсяроботою в полі, то русалки заважають працювати й насилають на посіви якесьлихо; а ті, хто шанує це свято, сподіваються, що русалки берегтимуть їхні полявід шкоди.

<span Monotype Corsiva";mso-bidi-font-family:«Courier New»">В цейдень селяни варять просто неба різноманітні страви і взаємно частуються.

<span Monotype Corsiva";mso-bidi-font-family:«Courier New»">Середрусалок є й лоскотниці – це душі дівчат, що померли зимою; вони з

<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»; mso-bidi-font-family:«Courier New»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¢<span Monotype Corsiva"; mso-bidi-font-family:«Courier New»">являються на полях і до смерті залоскочутьдівчат та хлопців, якщо ті потрапляють до них.

<span Monotype Corsiva";mso-bidi-font-family:«Courier New»">НапередодніТрійці русалки ховаються в корчах, а коли дівчата виходять вдосвіта по воду,випадають несподівано і питають: “Полин чи петрушка?”. Як дістануть відповідь“полин”, утікають, як “петрушка”, залоскочуть дівчину й затягнуть у воду.

<span Monotype Corsiva";mso-bidi-font-family:«Courier New»">Якщопомре на Троїцькі свята маленька дитина, то мати плаче і каже: ”Боже мій, тирусалочкою будеш і не зійдеш за ними, за великими; тебе будуть там щипати,лоскотати”.

<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family: «Monotype Corsiva»;mso-bidi-font-family:«Courier New»;mso-char-type:symbol; mso-symbol-font-family:Symbol">[<span Monotype Corsiva"; mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»;mso-bidi-font-family:«Courier New»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">4<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»; mso-bidi-font-family:«Courier New»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">]<span Monotype Corsiva"; mso-bidi-font-family:«Courier New»">

<span Monotype Corsiva"; mso-bidi-font-family:«Courier New»">Русалки ще уявляються семилітніми дітьми –це душі дітей, які померли нехрещеними. Протягом семи років до свого оберненняв русалки, душі цих дітей носяться в повітрі, а в день Трійці просять собіхреста: “Мене мати породила, нехрещену положила”. Якщо хтось із християн почуєцей голос, то мусить сказати:

<span Monotype Corsiva";mso-bidi-font-family:«Courier New»; mso-ansi-language:RU">

<span Monotype Corsiva";mso-bidi-font-family:«Courier New»">“Іван таМарія! Хрещу тебе в ім

<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family: «Monotype Corsiva»;mso-bidi-font-family:«Courier New»;mso-char-type:symbol; mso-symbol-font-family:Symbol">¢<span Monotype Corsiva";mso-bidi-font-family:«Courier New»">яОтця,

<span Monotype Corsiva"; mso-bidi-font-family:«Courier New»;mso-ansi-language:RU"> 

<span Monotype Corsiva";mso-bidi-font-family: «Courier New»">Сина і Святого Духа. Амінь, “ –

<span Monotype Corsiva";mso-bidi-font-family:«Courier New»">       

<span Monotype Corsiva""><span Monotype Corsiva"; mso-ansi-language:RU">

<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">[

<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">4<span Monotype Corsiva";mso-hansi-font-family:«Monotype Corsiva»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">]<span Monotype Corsiva"">  <span Monotype Corsiva"">Злагода Н. “Село Старосілля. Відділ монографічного дослідження         

<span Monotype Corsiva"">    села”, Київ, 1930р., ст.

<span Monotype Corsiva"; mso-bidi-font-family:«Courier New»">146-147

<span Monotype Corsiva"; mso-bidi-font-family:«Courier New»">

<span Monotype Corsiva"; mso-bidi-font-family:«Courier New»">і кинути рушник, чи бодай хустку. В такомуразі душа  дитини піде до раю й русалкоюне буде. Якщо ж  до семи років дитинаотак не буде охрещена, то йде в русалки.

<span Monotype Corsiva"; mso-bidi-font-family:«Courier New»">Проводи русалок – спеціальні обряди, щобпозбутися них, — відбувалися на перший день Петрівки, а часом і на Вознесіння.В ці дні дівчата в полі, на житах, роблять спільний обід – тризну в честьрусалок. Після тризни дівчата ходять по полях з розплетеними косами і вінкамина голові, співаючи проводи русалкам:

<span Monotype Corsiva"; mso-bidi-font-family:«Courier New»">                               Проводилирусалочок, проводили,

<span Monotype Corsiva"; mso-bidi-font-family:«Courier New»">                               Щобв

еще рефераты
Еще работы по культурологии