Реферат: Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ  УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  КАДРІВ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИУКРАЇНИ

<span Times New Roman",«serif»">                      Випускна робота

на тему:

<span Times New Roman",«serif»">Система оподаткування в Українії податковаполітика     в сучасних умовах

                                                                        Виконавець:

 

                                  ІРПІНЬ 2000

План

1.<span Times New Roman"">    

Вступ

2.<span Times New Roman"">    

Система оподаткування та податкова політика всучасних умовах:

·<span Times New Roman"">       

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Головна мета податкової системи повинна полягати взабезпеченні надходжень податків у бюджет

·<span Times New Roman"">       

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Податкова система повинна бути нейтральною

·<span Times New Roman"">       

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Необхідність розширення податкової бази

·<span Times New Roman"">       

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Податкова система не може бути дискримінаційною стосовноодних платників податків і надавати переваги іншим

·<span Times New Roman"">       

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Податкова система повинна бути прогресивною

·<span Times New Roman"">       

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Податкова система повинна сприяти інвестиціям,економічному розвитку, конкурентноздатності і працездатності

·<span Times New Roman"">       

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Податкова система в Україні повинна бути стабільною іпрогресивною

·<span Times New Roman"">       

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Різні податкові закони повинні бути взаємопогодженими

·<span Times New Roman"">       

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Податкова система повинна бути по можливості більшпростою і зрозумілою

·<span Times New Roman"">       

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Адміністрування податкової системи повинне бути справедливим і чесним

3.<span Times New Roman"">    

Висновок

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">    Література

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK;font-style:normal">Вступ

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Протягом останніх років у сфері податкової реформи вУкраїні відбулося багато позитивних зрушень. Деякі з прийнятих Верховною РадоюУкраїни законів, постанов Кабінету Міністрів України і нормативних актівДержавної податкової адміністрації України з питань оподатковування сприялистворенню ефективної податкової системи в Україні. Наступним кроком у напрямкустворення такої системи може стати прийняття ретельно розробленого Податковогокодексу. Зараз на розгляді у Верховній Раді України знаходиться проектПодаткового кодексу, підготовлений урядом, разом із трьома іншими проектамикодексів, запропонованими депутатами Верховної Ради України. Коли Верховна РадаУкраїни буде визначатися з тим, над яким із запропонованих проектів Кодексупродовжувати роботу, то це необхідно робити в контексті подальшого проведенняподаткової реформи і розвитку ефективної податкової системи.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">

Система оподаткування та податковаполітика в сучасних умовах

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">Головна мета податкової системи повинна полягати в забезпеченні надходженьподатків у бюджет.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Податкова система може мати значний вплив на діяльність іповодження платників податків. Унаслідок цього часто пропонують використовуватиподаткову систему для забезпечення визначеного бажаного поводження суб'єктівоподатковування, хоча така ціль не має нічого загального з забезпеченнямнадходжень у бюджет. Так, наприклад, якщо є бажання захистити від конкуренціївітчизняні підприємства окремого сектора економіки, то можна підвищити податкина підприємства — конкуренти або на продукцію таких підприємств. При цьомуочікується (і в більшості випадків таке чекання виправдується). що введеннябільш високих податків на конкурентів і їхню продукцію примусить останніхустановлювати такі ціни на власну продукцію, що буде вище ціна на продукціюмісцевих підприємств, що захищаються за допомогою проведення податковоїполітики. Однак внаслідок такого підходу населення буде змушено купувати товарипо більш високих цінах, чим це було б при умовах вільної конкуренції. При цьомурізниця між цінами на товари при умовах “податкового захисту” і цінами, що малиби місце при вільній конкуренції, і є фактично новим податком, що змушеносплачувати населення для захисту від конкуренції місцевих виробників, Подібнапрактика є недоречною, оскільки при цьому податкова система використовуєтьсядля досягнення цілей, зовсім її не властивих, і тому що при цьому “захищеним”місцевим галузям фактично надаються субсидії за рахунок громадян і без відомаостанніх.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Також може виникнути бажання не просто захищати визначенісектори економіки, а, наприклад, стимулювати виробництво визначених товарів абопродукції, Наприклад, якщо стимулюється виробництво верстатів, то кожномупідприємству, що робить верстати, будуть надані визначені податкові привілеї.Звичайно, це може заохотити деякі підприємства переключитися на виробництвоверстатів. Однак яка буде ціна подібного стимулювання? Якщо припуститиіснування збалансованого бюджету, то ті надходження, що повинні були б сплатитивиробники верстатів, може забезпечити хтось інший, тобто інші платники податківбудуть змушені сплачувати в бюджет більше. При цьому всі інші платники податківфактично будуть змушені надавати субсидії виробникам верстатів незалежно відтого, хочуть вони це робити, чи ні.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Якщо держава прагне стимулювати інвестиції, то цієї мети можнадосягти шляхом оподатковування споживання і надання податкових пільгінвесторам. При цьому грошові кошти, що витрачаються платниками податків,скажемо, на власні нестатки, можна було б оподатковувати, а грошові кошти, щозаощаджуються або інвестуються, звільнити від оподатковування. Безумовно, цебуде сприяти заощадженню й інвестуванню. Однак це також приведе до збільшенняподаткового навантаження на ту частину населення, що не буде мати коштів дляінвестування. Цей підхід міг би навіть привести до зворотно-пропорційногорозподілу податкового навантаження — чим більше має платник податків коштів дляінвестицій, тим менше буде відносна, частка податкового навантаження на такуособу.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Держава може прагнути забезпечувати безкоштовне навчання,медичне обслуговування, надавати допомогу молоді і пенсіонерам і т.п. Інакшекажучи, від уряду очікується забезпечення високого рівня життя всьогонаселення. Цього можна досягти за допомогою більш прогресивної податковоїсистеми, при якій особи з високими доходами будуть сплачувати податок на доходпо високим, майже конфіскаційним, ставкам податку — від 80 до 90 відсотків.Такий підхід перерозподіляє доход на користь менш забезпечених шарів населення.Однак він також може обумовити скорочення інноваційних проектів і інвестиційноїдіяльності, оскільки монетарні наслідки такої діяльності у випадку успіхубудуть обкладатися податками по більш високих ставках — від 80 до 90 відсотків.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Якщо визначити головну мету податкової системи якзабезпечення надходжень у бюджет і побудувати її відповідним чином, то тоді небудуть виникати сховані податкові субсидії і не буде перекручувань у розподіліподаткового навантаження, приклади яких були приведені вище.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">Податкова система повинна бути нейтральною.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Принцип нейтральності податкової системи означає, щоінвестиційні, комерційні й економічні рішення повинні прийматися незалежно відподаткових наслідків таких рішень. Наприклад, інвестор хоче здійснитиінвестицію. Куди саме вкладати гроші, він буде вирішувати тільки в залежностівід прибутковості інвестицій, а не від особливості їхнього оподатковування.Податок, що буде сплачувати інвестор, не повинен залежати від того, вклавінвестор гроші в акції, нерухомість або в особисте майно. Податкові наслідкирішень інвесторів у цих випадках повинні бути однаковими.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Очевидно, що податок з обороту не відповідає цьомупринципу. Підприємець повинен мати можливість обирати форму власного бізнесунезалежно від податкових наслідків його вибору. У випадку вертикальноінтегрованого підприємства, що використовує відособлені підрозділи на кожномуетапі виробничого процесу, податок з обороту буде значно вище, ніж у випадку,коли всі етапи виробничого процесу виконуються на одному підприємстві. Тому приумовах застосування податку з обороту підприємець буде змушений прийнятирішення по функціонуванню одного підприємства замість декількох відособлених,навіть якщо останнє рішень мало б сугубо виробничі переваги.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">Необхідність розширення податкової бази.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Безумовно, якщо всі державні витрати розділити між 10 суб'єктами,то кожний з них буде сплачувати більше, ніж у тому випадку, коли такі витратирозділяться порівну між 20 суб'єктами. Якщо 20 осіб сплачують податки, навітьнижче тих, котрі сплачує кожне з 10 осіб, то сукупні податкові надходження всерівно можуть бути вище! Наприклад, однією з причин того, що в Українінарахування на заробітну плату усе ще вище бажаного рівня, є те, що цінарахування сплачують небагато людей. Останнє також є причиною незадовільногорівня податкових надходжень у бюджет. Можна запропонувати двояке рішення цієїпроблеми. кількість: щоб почати цей процес, варто зменшити податковий тиск наіснуючих платників податків, що досягається за рахунок розширення податковоїбази. Розширення податкової бази здійснюється шляхом збільшення кількостіплатників податків і введення необхідної кількості податків у податковійсистемі. Так, податок на доходи фізичних осіб може збиратися не тільки з осіб,що працюють і одержують зарплату, але і з інвесторів, включаючи осіб, щоздійснює інвестиції в різні категорії майна.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">За умови введення в податковій системі досить кількостівзаємодоповнюючих податків загальне податкове навантаження розподіляється середусіх цих податків, оскільки жоден податок не здатний забезпечити всі або великачастка надходжень у бюджет. Податок на доходи фізичних осіб повинні сплачуватитакож і особи, не оподатковувані податком на прибуток підприємств, а податок надодану вартість може стягуватися з визначених осіб, які не зобов'язанісплачувати податок на доходи фізичних осіб і податок на прибуток підприємств.Те ж саме можна сказати і про податок на нерухомість або акцизний збір. Томувсі ці податки будуть присутні в ефективній податковій системі.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">Податкова система повинна бути справедливою.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Ніщо так не сприяє відходу від офіційної податковоїсистеми, як відчуття несправедливого до вас ставлення. Така ситуація частовиникає тоді, коли податкові закони використовуються для досягнення іншихцілей, ніж для забезпечення належних надходжень у бюджет. Прикладом цього можебути звільнення від оподатковування окремих підприємств визначеного сектораекономіки. Наприклад, можна було б увести норму, при якій підприємства, дебільш 30 відсотків інвестицій є іноземними, звільняються від сплати податку. Уцьому випадку інші підприємства галузі будуть вважати, що звільненимпідприємствам просто була надано конкурентна перевага.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Це положення можна також яскраве продемонструвати наприкладі, зв'язаному з податком на доходи фізичних осіб. Припустимо, що один іздвох громадян, що мають однакові доходи й однакову кількість членів родини,вирішив узяти під оренду житловий будинок, а інший вирішив купити житло,одержавши іпотечний кредит. Припустимо, що орендна плата одного і платежі закредит іншого є однаковими. Якщо податкова система передбачає можливістьзменшення податкового зобов'язання на суму відсотків за іпотечний кредит і непередбачає подібних знижок у випадку оренди, то орендар буде змушенийсплачувати більший податок у порівнянні з тим, хто купив будинок у кредит, хочаі буде сплачувати за житло ту ж суму. Ситуація може бути трохи відкоригована,якщо власник житла сплачує податок на нерухомість. Однак і орендодавець —власник житла може включити цей податок у суму орендної плати. Тому правильнерішення тут буде полягати в незастосуванні податкової знижки на відсотки, щосплачуються за іпотечний кредит.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">Податкова система не може бути дискримінаційною стосовно одних платниківподатків і надавати переваги іншим.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Зрозуміло, що платник податків, якому не були надані такіпільги, як іншому платникові податків, буде незадоволений системоюоподатковування, Те ж саме буде мати місце у випадку не одного, а цілоїкатегорії платників податків. Надання визначених податкових пільг деякимплатникам податків може привести до того, що інші платники будуть змушеніплатити більше.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Наприклад, уряд намагається стимулювати будівництвожитла. З цією метою вносяться такі зміни в податкове законодавство, згідно якихвласники нових житлових будинків будуть мати можливість застосовувати методприскореної амортизації і здійснювати амортизаційні відрахування швидше іншихвласників будь-яких будинків житлового, промислового або комерційногопризначення. У цьому випадку фактично надається субсидія власникам новихжитлових будинків. Якщо власники старих житлових будинків довідаються про те,що така субсидія схована десь у податковому законодавстві, вони цьому незрадіють. Однак якщо розглядати податкову систему як інструмент забезпеченняподаткових надходжень у бюджет, тоді буде незрозуміло, чому власникам новихжитлових будинків варто надавати переваги по нарахуваннях амортизації.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">Податкова система повинна бути прогресивною.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Деякі види податків по своїй природі є регресивними.Податок на нерухомість, податок із продажу (податок на додану вартість),акцизний збір і мито визначаються таким чином, що їхня сума не залежить відрівня забезпеченості платника податків, хоча випадково така залежність і можемати місце. Тому серед осіб, що повинні сплачувати такі податки, можуть бути якзабезпечені, так і менш забезпечені люди. У цьому контексті податки, розміряких встановлюється в залежності від суми прибутку або вартості, дозволяютьвирівняти податкове навантаження і зробити взагалі податкову систему більшпрогресивною.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Чому, власне кажучи, податкова система повинна бутипрогресивною? Було висловлено багато аргументів на користь і проти цьогоположення. Зрозуміло, що та сама сума або навіть ставка податку, з поглядуекономічних наслідків, залежить від рівня доходу або забезпеченості платникаподатків. Чим менше рівень доходу, тим менше залишається коштів після сплатиподатків і інших обов'язкових платежів. Коли мова йде про вибір між сплатоюподатку і необхідністю відремонтувати пари зношених черевиків, то зробити вибірна користь платежу в бюджет буде складніше, ніж у випадку придбання восьмоїпари черевик. Крім цього, прогресивна система оподатковування дозволяєвстановлювати більш високі ставки податку для осіб з високими доходами, щонеможливо було б установити для осіб із середніми або низькими доходами(неможливо, оскільки це примусило б незаможних платників податків робити вибірміж сплатою податку і придбанням самого необхідного). І зрештою, неоподатковуваний податком мінімум і збільшення ставок оподатковування вартовстановлювати таким чином, щоб після сплати податків залишалося досить коштівна саме необхідне. Людей не можна ставити перед вибором  — сплатити податок або купити продуктихарчування.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">Податкова система повинна сприяти інвестиціям, економічному розвитку,конкурентноздатності і працезайнятості.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Податкова система не може сприяти інвестиціям,економічному розвитку, конкурентноздатності і працезайнятості. якщо ставкиоподатковування настільки високі, що дозволяють досягти належного рівняприбутковості, Високі ставки оподатковування здатні відпугувати навіть самого оптимістичногобізнесмена. Крім цього, занадто високі ставки продовжують життя тіньовогосектора економіки.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">Якщо за рахунокрозширення бази оподатковування вдається знизити ставки оподатковування, топодаткова система стане більш привабливої для інвесторів.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Однак існують і інші важливі аспекти податкової системи,від яких будуть залежати інвестиції. Якщо інвестор продає або якось інакшевідчужує об'єкт інвестицій, йому варто надати можливість повернути інвестованікошти без оподатковування. Якщо коротко, то інвестор повинний сплачуватиподаток тільки з отриманого прибутку. Тобто для цілей вирахування такогоприбутку варто враховувати як витрати:

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">суми податку на нерухомість, акцизного збору, митногозбору, податку з продажу (податку на додану вартість), що були сплаченіплатником податків.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">Крім цього,прибуток від інвестицій був би доцільніше обкладати податком по більш низькихставках. Однак такий підхід, при якому при оподатковуванні надається перевагаприбутку від інвестицій, варто використовувати дуже обачно (якщо взагалі церобити), оскільки ті, хто дістає прибуток від виконаних робіт або наданихпослуг, можуть з ним не погодитися.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">Податкова системаповинна бути подібної до систем, що існують у більшості інших країн, оскількиіноземні інвестори хотіли б обкладатися податками по знайомій їм системі.Уведення такої системи також дозволило б вітчизняним підприємствам більшефективно конкурувати в інших країнах.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">Тут знову вартозгадати, що у випадку введення податку з обороту вітчизняні підприємства, щопрацюють на зовнішньому ринку, будуть знаходитися в менш сприятливомуположенні, оскільки їхні конкуренти не будуть сплачувати такий податок.Інвесторам це теж не сподобається, оскільки вони не ознайомлені з цим податком.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Податкова система в Україні повинна бути стабільною іпрогнозованою.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">Щодо цього питаннятут немає необхідності в тривалому обговоренні. Якщо й існує що-небудь, чогоплатники податків не люблять ще більше., чим сплачувати податки, то це раптовевведення ще одного або декількох нових податків або істотна зміна в системіоподатковування десь у середині податкового періоду. Занадто високі податки вжесамі по собі є проблемою, але якщо до цьому ще і додати відсутність можливостіу підприємців планувати свою діяльність, то ми створимо умови для потенційноїкатастрофи. І фізичні, і юридичні особи — платники податків повинні матиможливість передбачати наслідку власних дій у рамках податкових законів. Ценеобхідно знати, наприклад, для того, щоб вирішити, коли і як здійснювативизначені операції. Якщо немає такої визначеності, то багато операцій узагаліне буде здійснені. Жодна особа, особливо підприємець або інвестор, не маєбажання грати в “угадайку” з урядом. Гроші досить важко заробити і без того,щоб думати, що саме ще збирається ввести уряд.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Різні податкові закони повинні бути взаємопогоджуваними

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Одна з головних цілей у створенні Податкового кодексуполягає в необхідності забезпечення гармонійності івзаємоузгодження міжрізними податковими законами. Але навіть і без Податкового кодексу необхідно використовуватиоднакові і погоджені терміни і поняття е різнихзаконах, наприклад, у законах про податок на додану вартість або прооподаткування прибутку підприємств. Наприклад, такі поняття,товарно-матеріальні запаси, виробничі витрати, повинні означати те саме у всіхзаконах. Інакше це буде просто пастка для платників, якщо термін або концепціябудуть мати різний зміст у різних законах. Крім цього, процедури примусовоговиконання податкових законів повинні бути послідовними і погодженими між собою.Не можна допускати, щоб процедури примусового стягнення податку залежали відтого, який саме податок сплачується. Адміністративні процедури і взагаліадміністрування всіх податків повинні регулюватися єдиним законом. Не можнапримушувати платників податків і працівників податкових органів дотримуватирізних адміністративних процедур у залежності від типу конкретного податку. Ніжбільш схожими є адміністративні процедури, тим швидше їх будуть дотримуватися.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">Податкова система повинна бути по можливості більш простою і зрозумілою.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Податкова система впливає на повсякденне життя платниківподатків багатьма способами, серед яких, наприклад, нарахування податків назаробітну плату, нарахування податку на вартість нерухомості і сплата цьогоподатку під час продажу нерухомого майна. У багатьох випадках саме платникподатків першим визначає, чи належний він сплачувати податок за визначенуоперацію. Таке визначення потім перевіряється працівниками податковоїадміністрації. Без сумніву, чим більш прості і зрозумілі будуть податковізакони, тим легше буде платникові податків, а у випадку помилки — податковомуінспектору прийняти вірне рішення.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Проти цього можна заперечити, що відносини між людьми всуспільстві є складними і тому податкове витті законодавство, що може застосовуватисядо відносин між людьми, теж може відображати у визначеній мері цюускладненість. Часто під час розробки проектів податкового законодавствавиникає необхідність вибору зробити податковий закон більш детальним іускладненим (але тому і більш адекватним), або зробити його простим (і тому незавжди справедливим). Однак на початку розробки податкового законодавствабажано вводити по можливості більш прості закони. Зробити їх більшдеталізованими й ускладненими можна буде тільки після того, коли платникиподатків і працівники податкових адміністрацій придбають необхідний досвід удотриманні і виконанні податкового законодавства.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">Ідеї попередньогопараграфа можна проілюструвати в такий спосіб. Припустимо, що платник податківволодіє житловим будинком, що був зруйнований під час пожежі, і що вартістьбудинку була більше суми, витраченої платником податків на придбання будинку ійого поліпшення. Платник податків застрахував будинок у відповідності звартістю. Страхова компанія виплатила платникові податків компенсацію за збитоквід пожежі. Оскільки сума, отримана від страхової компанії, більше суми,інвестованої платником податків у цей будинок, то власник будинку одержує доходвимірюваний як різниця між страховою компенсацією і сумою інвестиції. Томутакий доход можна булоб включити в оподатковуваний доход платника податків.Однак платник податків може захотіти використовувати страхову компенсацію длявідновлення будинку. Щоб передбачити таку ситуацію, ми могли б ускладнити законі звільнити від сплати податку власника такого будинку в тому випадку, якщо вінреінвестує отримані від страховки грошові кошти у відновлення будинку. Якщопіти таким шляхом, ми будемо змушені визначити, як незабаром після одержання страховки власник будинкуповинний витратити її на ремонт будинку для того щоб не сплачувати податку. Щож робити, якщо платник податків намагався відремонтувати будинок у встановленняподатковим законом термін, але якась перешкода не дозволила йому це зроби.? Цюситуацію теж варто було б передбачити в законі, що стає усе більш і більшскладним. А якщо будинок уже не можна відновити? Чи варто звільняти власникавід сплати податку  на доход зістрахового відшкодування, якщо останній буде використовуватися для зведення новогобудинку? А якщо цей новий будинок буде зведений в іншому районі? Вартодозволити йому ці або краще заборонити? А якщо власник купує на гроші,отриманий від страхової компанії, новий будинок не житлового комерційногопризначення? Тобто можливо і добре було б передбачити в законі звільнення відоподатковування коштів, отриманих від страхової компанії, якщо 'останнівикористовуються для ремонту або придбання нового житла, але таке рішення моженастільки ускладнити закон, що його переваги відійдуть на другий план. Тому напочатковому етапі можна було б просто сказавши що такий доход варто обкладатиподатком, і взагалі не розглядати питання його використання для ремонту абопокупки нового будинку. Якщо ставка податку не занадто висока, це не буде матизначного негативного впливу на заміну приміщення платником податків.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK"> 

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Адміністрування податкової системи повинне бутисправедливим і чесним.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Вимоги, яким повинна відповідати ефективна податковасистема, можна поділити на дві групи. Перша — це необхідність забезпеченнябалансу між правами й обов'язками податкової адміністрації і правами йобов'язками платників податків. Податковій адміністрації варто надати всінеобхідні повноваження для ефективного адміністрування податкової системи. Прицьому платники податків повинні бути надійно захищені від зловживань з бокупрацівників податкової адміністрації. Друга — податкова адміністрація повинназабезпечити чесне і справедливе адміністрування податкової системи і діяти самеяк адміністратора. Жадати від банків виконувати головну роль у справі стягненняподатків — це дуже серйозний недолік, що чітко простежується на прикладіподатку з обороту. Банки повинні виконувати властиві їм функції, а не збиратиподатки. Україні вкрай потрібна розвинута банківська система, створення якоїможе гальмуватися покладанням на банки функції збору податків. Податковаадміністрація повинна мати всі необхідні повноваження для забезпеченняефективного збору податків. Платники податків повинні мати право на оскарженнярішення податкової адміністрації, що вони вважають помилковим. Податковаадміністрація повинна мати право накладати арешт на рахунок платника податків —боржника і стягнути з нього грошові кошти для погашення заборгованості,повідомивши платника податків про такі дії, направивши йому податковепопередження (яке платник податків може оскаржити через суд), якщо тільки немаєоснов вважати, що він негайно забере всі гроші зі свого рахунка. Податковійадміністрації необхідно володіти повною інформацією про платника податків,необхідною для забезпечення дотримання податкового законодавства, а платникиподатків повинні мати впевненість, що ця, інформація буде охоронятися якконфіденційна. Податкова адміністрація повинна мати право одержувати інформаціюпро платника податків безпосередньо від нього самого і від третіх осіб. При цьомуплатники податків і треті особи повинні бути упевнені, що органи, що маютьправо на одержання такої інформації, користуються цим правом тільки в зв'язку зподатковою необхідністю.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Незалежно від того, наскільки добре розроблені закони вскладі податкової системи, система не буде працювати, якщо її адмініструванняне буде чесним і справедливим. У цьому відношенні Державна податковаадміністрація України досягла значних успіхів за останні роки, однак, є ще надчим попрацювати. Державна податкова адміністрація України повинна бутиабсолютно об'єктивною в справі інтерпретації і забезпечення дотриманняподаткового законодавства. Об'єктивне тлумачення закону, а не таке, котрезабезпечує максимальну суму нарахованого податку, — от до чого варто прагнути,насамперед.

Платникиподатків, що знаходяться в подібному положенні, повинні обкладатися податкомоднаково. У відношенні Державної податкової адміністрації України до окремихплатників податків не повинне бути ніякої дискримінації. Варто продовжуватиполіпшення системи утворення платників податків і зробити процедуриоподатковування більш зручними для них. Чим більше платник податків знає проподатки, що він повинний сплачувати, тим імовірніше, що він сплатить цілком івчасно всю суму податку. Чим прозоріший буде система адмініструванняподаткового законодавства, тим більшою повагою вона буде користуватися.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Як уже згадувалося, гарна податкова система — ценейтральна система, що не впливає на економічні, інвестиційні і комерційнірішення платників податків. Теж варто сказати і про дії податковоїадміністрації стосовно чесного платника податків. Втручання в справи платникаподатків з боку податкової адміністрації повинне бути мінімальним. Податковаадміністрація повинна відноситися до платників податків з повагою і розраховуватина таке ж відношення до себе.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">

Висновки

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">У світі не існує ні однієї податкової системи, яка бвідповідала усім вищенаведеним вимогам, яким повинна була б відповідатиоптимальна податкова система. Багато хто з існуючих податкових систем наближаютьсядо цього, і чим повніше виконуються ці вимоги, тим краще така податковасистема.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Основною причиною, по якій вищенаведені вимоги нідецілком не виконуються, є та обставина, що податкове законодавство, як ібудь-яке інше законодавство, є продуктом політичного процесу. А політика, крімвсього іншого, -це мистецтво компромісу і маркетингу. Навіть якщо визначенанорма далека від ідеальної, але на неї є покупці, те так чи інакше вона знайдесвій шлях до податкової системи. І хоча деякі члени, скажемо, Союзупідприємців, погодилися б з тим, що бажано мати податкову систему, що ставитьусі шари суспільства і сектора в однакові умови, проте ніхто з них незаперечував би проти пільг для себе. Без сумніву, в окремих випадках у життіУкраїни надання “адресних” пільг може бути одночасним і доречним політичнимрішенням. Однак у випадку, коли надаються пільги, варто відповісти на запитання— чи буде вигода від уведення такої пільги вище важливості дотримання самогопринципу, відповідно до якого в податковій системі не повинне бути місця ніякимспеціальним пільгам?

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">У чому ж тодіполягає важливість визначення принципів оптимальної податкової системи?    А в тім, що визначення цих принципів дозволяє“перевірити” будь-яку запропоновану податкову систему або законопроект і визначити,доречний він чи ні. Визначення цих принципів зажадає надання більш серйознихаргументів, щоб показати що застосування запропонованих відхилень від загальнихпринципів оподатковування дасть більше вигоди державі дотриманняфундаментальних принципів оподатковування.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">Якщо перевіритикожний з чотирьох проектів Податкового кодексу, що знаходяться на розгляді уВерховній Раді України, на відповідність визначеним принципам будівліефективної податкової системи, то стане зрозумілим, що найбільш близький цимпринципам є саме законопроект уряду. Після уважної доробки цей проект можна щеполіпшити. Ідеальним його зробити, імовірно, неможливо, адже ідеальнихподаткових систем узагалі не існує. Однак даний проект може стати найкращимПодатковим кодексом на сьогоднішній день в Україні.        

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">Чому податковусистему, що найбільш  відповідає вимогамоптимальної податкової системи, можна назвати “найкращою”? Тому що така системабуде забезпечувати розумний і справедливий спосіб податкових надходжень,необхідних державі для виконання її обов'язків перед суспільством. У ціломупобудова податкової системи не буде мати особливого впливу на схвалення (абонесхвалення) громадськістю політики уряду. Однак від побудови податковоїсистеми; залежати наявність належної суми податкових надходжень, необхідної дляфінансування таких сфер, охорона здоров'я, утворення і т.п..

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Ефективність податкової системи в значній мірі будезалежати від прийняття її українськими платниками податків. Навіть за умовивисокої ефективності і дієвості державної податкової адміністрації зможездійснити перевірку лише невеликої частини загальної кількості платниківподатків. Якщо більшість платників податків не будуть поважати податковусистему, то вона не зможе виконати свою головну функцію — забезпечитинадходження податкових засобів у бюджет. Доречність вищенаведеної оптимальноїподаткової теми полягає в тім, що вона забезпечує розумний і справедливийспосіб залучення необхідних податкових надходжень. Оскільки така система єзрозумілою і справедливої, вона повинна користуватися повагою платниківподатків. Якщо так і буде, така система оподатковування буде мати гарні шансидля забезпечення необхідного рівня податкових надходжень. І, навпаки якщо незаручитися повагою до податкової системи з боку платників податків, забезпечитинеобхідні податкові надходження в бюджет буде неможливо.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">

Список літератури.

<

еще рефераты
Еще работы по конституционному (государственному) праву зарубежных стран