Реферат: Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

КУРСОВА  РОБОТА

на тему “Розвиток процесів пам´яті в молодшому шкільному віці”

План

                                                                                                                                     стор.

Вступ................................................................................................................................3

1. Пам´ять та їїкласифікація..........................................................................................3

1.1. Визначення поняття пам´яті...................................................................................3

1.2. Типипам´яті............................................................................................................4

1.3. Процеси пам´яті......................................................................................................9

2. Поліпшеннязапам´ятовування................................................................................10

2.1. Прийоми запам´ятовування..................................................................................10

2.2. Законипам´яті........................................................................................................12

3. Педагогічні аспекти дослідженняпам´яті................................................................14

4. Дослідження способів запам´ятовування та пригадування у молодшому

    шкільному віці ( на прикладіучнів другого класу )................................................16

Висновки........................................................................................................................19

Список основної використаноїлітератури...................................................................21

Вступ

Щоб піднятися на вищий ступіньрозвитку, дитина має засвоїти знання про навколишній світ, оволодіти нормамиповедінки, набути певних навичок і вмінь. Все це пов<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢

язано з роботою пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢яті.Якби людина не запам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol; mso-symbol-font-family:Symbol">¢ятовувала те, що сприймала,переживала, робила, її психічний розвиток був би неможливий.

Пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢

ять у дітей молодшого шкільного віку достатньо хороша. Вони легкозасвоюють нове, конкретне і яскраве. Як і всі психічні процеси, пам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¢ять дитини тісно пов<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢язана зусім її розвитком. Можна було б сказати, що це період нагромадження великоїкількості уявлень, які відображають те, що учень бачить навколо себе, чує звуст учителя, від оточення, в тому числі й однолітків, старших братів і сестер,про що читає та ін. У цьому віці діти жадібно поповнюють свої враження,уявлення.

Успіх розвитку пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¢

яті залежить від того, як забезпечуютьпедагоги керівництво цим процесом. Важливе значення для розвитку пам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢яті учнів має передусім знання вчителем умовпродуктивності запам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢ятовування, відтворення та вміння керувати ними внавчальній діяльності на уроках і поза ними. ( 2, с.8 )

Уявімо собі плоский шматок глини, що має незвичнівластивості. Якщо на його поверхню надавити пальцем і відразу ж вирівняти ямку,то після обжигу глини ямка знову стає ясно помітною. Ця глина має, відповідно,властивість впродовж певного часу зберігати слід від фізичного впливу так, щопри певних умовах він знову може бути відтворений. Аналогічно пам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢

ять в психології найчастіше визначається якздатність відтворювати в більшій чи меншій відповідності з оригіналом минуліподії після зберігання їх впродовж певного часу. ( 20, с.12 )

Кілька років тому видатний сучасний математик ікібернетик фон Нейман зробив сенсаційне повідомлення. За його розрахункамивиходило, що в принципі мозок людини може вмістити приблизно100000000000000000000 одиниць інформації. В перекладі на загальноприйняту мовуце означає – кожен з нас може запам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢

ятати всю інформацію, що знаходиться вмільйонах томів найбільшої у світі Бібліотеці імені Леніна. ( 17, с.30 )

Немає сумнівів, що мнемічні процеси (процеси пам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢

яті) займають центральне місце і в інтелектуальнійсфері особистості, і в загальному психічному розвитку школяра. (16, с.60 )

Потрібно відмітити, що дослідження пам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢

яті людини відкриває доступ до таких галузейпсихіки, знання яких має виключне значення для вирішення багатьох практичнихзавдань. Так, наприклад, для педагога дуже важливо знати, як кращеструктурувати учбовий матеріал та в якій послідовності пропонувати його учням,щоб забезпечити високу якість засвоєння при мінімальних витратах часу. Але длявирішення цієї проблеми необхідно визначити закономірності організаціїінформації в пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢яті та її відтворення. ( 20, с.14 )Пам´ять та її класифікація

<span Times New Roman"">           

 Визначення поняття пам´яті

Пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢

яттю з давніх-давен цікавилися філософи,психологи та фізіологи, але про явища пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢яті – складні, феноменальні – ще багатопотрібно дізнатися. А поки що уточнимо відоме і почнемо з визначень понять, всвоїй різнобарвності доповнюючих одне одного. У Великій Радянській Енциклопедіїсказано: пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢ять – це “ здатність до відтворення минулогодосвіду, одна з основних властивостей нервової системи, що виражається вможливості довгостроково зберігати інформацію про події зовнішнього світу  та реакції організму і багаторазово вводити її у сферу свідомості таповедінки. ( 6 )

Радянський психолог А. Р. Лурія говорить про пам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢

ять: “Кожне наше переживання, враження та рухзалишає певний відбиток, який зберігається достатньо довгий час і привідповідних умовах проявляється знову і стає предметом свідомості. Тому під пам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢яттю ми розуміємо запис, зберігання і відтвореннявідбитків минулого досвіду, що дає людині можливість накопичити інформацію імати справу зі слідами минулого досвіду після того, як явища, що породили їх,зникли”. (13, с. 42 )

І ще одне визначення: “Запам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¢

ятовування, зберігання та наступневідтворення індивідом його досвіду називається пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¢яттю. В пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¢яті розрізняють такі основні процеси:запам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢ятовування, зберігання, відтворення і забування.”(15 )

З того, шо міститься в цих визначеннях, виділимонайбільш істотне, а саме:

1. Явища пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢

яті спричинені нервовою системою,викликаються нею, складають одну з основних її якостей, властивостей.

2. Будь-який вплив – події зовнішнього світу абовнутрішні реакції – залишають відбиток, інформацію у сфері наших рухів, емоційабо думок.

3. Пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢

ять забезпечує довгострокове зберіганняодержаної інформації.

4. Те, що стало надбанням пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¢

яті, при відповідних умовах оживає,становиться предметом свідомості.

5. Процеси пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¢

яті – запам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¢ятовування, зберігання, відтворення тазабування (Часто, кажучи про процеси пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢яті, говорять про сприйняття, запам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢ятовування, відтворення.).

Отже, пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢

ять – поняття багатозначне. З його не побутових, а наукових ознак –філософських, фізіологічних, психологічних – вчитель повинен виділити свійаспект їх розгляду – педагогічний, вирішальний у впливі на школяра приорганізації його складної учбової діяльності.

Головна та постійна турбота вчителя – озброюватиучнів міцними знаннями, тобто у великому обсязі і надовго. Щоб школярі збереглиздоров<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢

я та емоціональну стійкість, рівновагу, вчителюнедостатньо знати тільки свій предмет і сучасну методику його викладання. Крімцього він повинен враховувати і відомості, що стосуються психіки табезпосередньо пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢яті учня. Спершу ті, що випливають вже з визначеньпам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢яті: будь-який вплив, що йде від вчителя, залишаєвідбиток в сфері почуттів, думок або рухів учня; довгострокове зберіганняпотрібної інформації в його пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢яті можна організувати процесом навчання;при дотриманні певних умов сліди пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢яті оживають і набута школярами інформація(знання) виявляється, актуалізується; в залежності від нервової системи(універсальних, відповідних віку, та індивідуальних особливостей школярів)мнемічна діяльність має як загальні, так і специфічні риси.

Стихійно або свідомо вчитель впливає на характерявищ пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢

яті, сприяє їх правильному рухові, але буває ізаважає повноцінному функціонуванню пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢яті та її розвитку. (21, с. 8-9 )

1.2.Типи пам´яті

Людина з дитинства запам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¢

ятовує, зберігає, а в потрібний час згадуєі використовує засвоєні знання. З якою ж відповідальністю повинні мивідноситись до відбору тої інформації, як по її суті, так і по її кількості,яку з урока в урок на протязі 10 років даємо школярам!

Спробуйте розібратися в пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¢

яті школярів! Важко знайти такого, у якоговона однозначно “погана” або однозначно “добра”. Як правило, вона різна – учомусь гарна, у чомусь погана.

Пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢

ять окремої людини індивідуальна ізалежить від багатьох факторів – фізичних та психологічних. Тому кажуть, що пам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢ятей стільки ж, скільки і доброчинностей.

Та все ж різнобарвність видів нашої пам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢

яті можна класифікувати, що, звичайно, спрощує,але в той же час і впорядковує це явище. Класифікація дає перспективнуможливість вивчати феномен пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢яті.

В основу класифікації пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¢

яті покладені три ознаки, згідно з якимиїї розподіляють: 1) по переважанню форм психічної активності – моторній,емоціональній, образній або інтелектуальній; 2) по способу запам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢ятовування – довільному або мимовільному; 3) потривалості, строку зберігання інформації.

Об<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢

єкти діяльності – рух, почуття, образ абослово – дали назви таким видам пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢яті, як моторна, емоціональна, образна тасловесно-логічна.

Моторна  пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢

ять  –   запам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¢ятовування,   зберігання  та   відтворення   рухів

 ( “пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¢

ять тіла”, “пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¢ять-звичка” ). Вона виражається уформуванні звичок, лежить в основі усіх практичних та трудових дій, частонепомітних, не фіксуємих людиною. Походка, манера розмовляти, сміятися, почеркпов<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢язані з моторними навичками.

Кажуть: “ Стиль – це людина ”, але багато що можебути змінено та покращено при самоконтролі та коректуванні системи власнихрухів. Тому-то фізіолог І. С. Бериташвілі називав моторну пам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢

ять пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢ятттю вправляння. Моторну пам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢ять закріплюють та вдосконалюють природній дар тапостійні тренування.

Моторна пам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¢

ять іноді виявляється домінуючою, і вчитель наперших етапах навчання не повинен беззастережно перешкоджати тому, що деякіучні, заучуючи слова або запам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢ятовуючи текст, ворушать губами. Поволі їхтреба вчити діяти інакше – промовляти про себе або записувати.

“Якщо ви здатні поблідніти або почервоніти приодній згадці про пережите, якщо ви боїтеся думати про давно пережите нещастя –у вас є пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢

ять на почуття ”, – писав К. С. Станіславський проемоціональну пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢ять. (19, с. 217 )

Гнів і радість, відчай і надія, ненависть та любов– почуття полярні. Вже в підсвідомості оцінюється життєво важливе для нас:потрібно негайно відчувати, що нам пропонує ситуація. В цьому й полягає першапідготовча мета емоцій, і чим вони яскравіші, тим певніше діє людина, роблячивибір між позитивними та негативними впливами, між добром та злом.

Радянський педагог і психолог П. П. Блонський наодному з зайнять зі студентами запропонував їм згадати та записати події, яківони пережили в поточному році, а потім в своєму житті до інституту. Чотири п<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢

ятих спогадів в першому випадку стосувалися подій,що викликали сильні емоції. В другому випадку майже всі спогади відносились доемоціонально пережитого.

Емоціональна пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¢

ять адаптує нас до того, що відбувається,відвертаючи увагу від поганого і скеровуючи до доброго – для здобуття настрою,що допомагає роботі, творчості.

Сила емоціональної пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¢

яті у людей неоднакова. Емоціонально бідніне можуть відтворити пережиті почуття, більшість людей відтворюють їх у певномуступені, артистичні ж натури ( про них-то й писав Станіславський! ) не тількисприймають гостро свої почуття та почуття інших, але й яскраво запам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢ятовують пережите. Не вигадані розповіді проФлобера, який разом зі своєю Еммою Боварі відчував у роті отруту, проТургенєва, який голосив через смерть Базарова.

Ще один вид пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¢

яті – образна, або наглядна, вонаоперує уявленнями – образами предметів, сформованими в нашому досвіді. Увідповідності з модальністю – набуттям уявлень з різних сенсорних сфер –образна пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢ять поділяється на зорову, слухову, осязальну,обоняльну, вкусову. Найбільш розповсюдженою у більшості людей  є зорова  та  слухова пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢ять.  Осязальна,   обоняльна   та  вкусова   пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¢ять

( підтверджуючи нашу феноменальну пластичність та вправність ) інтенсивнорозвивається у зв<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢

язку з особливими умовами діяльності ­­­­­– удегустаторів або при компенсації недостаючої зорової, слухової пам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢яті у сліпих або сліпо-глухих.

Вражаючого розвитку пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¢

яті на основі неспецифічних для нас видівпсихічної діяльності досягла О. С. Скороходова, радянський вчений в галузі дефектології,педагог, літератор, кандидат педагогічних наук ( з психології ), яка у п<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢ятирічному віці втратила зір та слух.

Подібно О. С. Скороходовій, після спеціальногонавчання, живуть та працюють і інші сліпо-глухі, при раціональному переключенніїх на збережені у них структури образної пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¢

яті – осязальну, вкусову, моторну.

Чудова образна пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¢

ять – особливий дар художників,музикантів, письменників.

Чуйне, уважне ставлення вимагаєтьсявід вчителя до особливо сприймаючих дітей. За зовнішньою неуважністю, заглибленістювсередину себе, часто приховується вразлива, тонко відчуваюча натура. Тому єнеприпустимим такий спосіб впливу на трохи відрізняючогося від багатьох учня,як натиск, крик. Таке часто призводить до важких колізій і навіть до  конфліктів. Вчителю необхідно матидоброзичливість і такт для включення дитини в активну учбову діяльність.

Моторна, емоціональна та образна пам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢

ять в своїх особливих формах притаманна ітваринам. Специфічно людська пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢ять – словесно-логічна, змістомякої є наші думки та мова.

Словесно-логічна пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¢

ять – це не просто запам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢ятовування, а переробка словесної інформації,виділення з неї найбільш суттєвого, відхилення від другорядного, несуттєвого, ізбереження в пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢яті не безпосередньо сприймаємих слів, а тихдумок, які ними виражені. В основі словесно-логічної пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¢яті завжди лежить складний процесперекодування повідомляємого матеріалу, пов<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¢язаний з відстороненням від несуттєвихдеталей і узагальненням центральних моментів інформації. Ось чому людина, запам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢ятовуючи зміст великої кількості матеріалу, одержуємого з усних повідомлень та прочитаних книг, одночасно єнеспроможною утримати в пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢яті його буквальне словесне вираження. А.Р. Лурія, даючи визначення і характеризуючи словесно-логічну пам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢ять, розкриває її “технологію”, принцип дії, вякому здійснюється можливий для нас відрив вже не тільки від реальності, але йвід того, що дано у вигляді її образних уявлень.

У аборигенів Австралії були виявлені знамениті“жезли вісників” ­­­­­– палички з зарубками у вигляді кружечків, клинишків.Рятуючи від провалів у пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢

яті, вони виконували роль своєрідногоконспекту або плану повідомлення, тезисів. Подумки рухаючись від зарубки дозарубки, вісник згадував все повідомлення і в потрібний момент відтворював йогоповністю, без пропусків. В Північній Америці діяли іншим чином: індіанці одногоплемені носили на поясі пакунок з пахучою речовиною. При запам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢ятовуванні чогось особливо важливого вонивідкривали пакунок та вдихали її запах. А потім, відкриваючи цей пакунок, моглидовільно, за своїм бажанням викликати з пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¢яті події, думки або переживання, пов<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢язані з цим запахом. Так вже на ранніх етапахрозвитку суспільства утворювались “опори” пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¢яті, що організовували мнемічнудіяльність, і людина виходила за межі безпосередньої (мимовільної) пам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢яті, при здійсненні якої відсутні спеціальнінаміри що-небудь запам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢ятати або пригадати, і здобувала довільнупам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢ять, засновану на спеціальних мнемічних діях. (21, с. 11-15 )

 Те, що мисприймаємо, може зберегтися в нашій пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢

яті і в тому випадку, коли перед нами нестоїть завдання запам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢ятати це. Така форма запам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¢ятовування має назву мимовільногозапам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢ятовування. Для нього характерна не тількивідсутність наміру запам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢ятати даний матеріал, але також і те, щоми не вдаємося при цьому до якихось засобів та прийомів, сприяючих його запам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢ятовуванню. Сприйняте нами зберігається наче самепо собі.

Коли ми здійснюємо ту чи іншудіяльність, у нашій пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢

ятізакріплюється певний матеріал, хоч ми й не докладаємо особливих зусиль та невдаємося до спеціальних прийомів, щоб запам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢ятати його. Припустимо, що ми намагаємося якомога краще розібратися узмісті статті, що нас цікавить. Ми слідкуємо за думкою автора, з<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¢ясовуємо основні думки статті, зіставляємо з тим, що нам вже відомо вцій галузі і т.ін. Ця напружена розумова робота над матеріалом сприяє йогозапам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¢ятовуванню: зміст статті може досить добре закріпитися в нашій пам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¢яті не дивлячись на те, що ми не ставили перед собою завдання запам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¢ятати його. Результатом несвідомого запам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢ятовування є, зокрема, наші спогади про минуле. Ми можемо згадатибагато з пережитого нами, хоча в той момент, коли ці події відбувалися, мизовсім не збиралися запам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢ятовуватиїх.

Разом з тим, далеко не все, що ми сприймаємо,закріплюється в нашій пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢

яті. Сприйняти – ще не означає запам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢ятати. Спеціальне опитування значної кількостілюдей продемонструвало, що звичайні об<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢єкти, які ці люди бачили сотні й тисячіразів, не збереглися в їхній пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢яті. Шпалери кімнати, в якій жилиопитувані, фасад будинку та ін. вони не змогли змалювати по пам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢яті скільки-небудь точно, а на питання відповідалиневпевнено, хоча ці об<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢єкти постійно були в них перед очима.

Нерідко для закріплення матеріала в пам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢

яті необхідно, щоб перед людиною стояло прямезавдання – запам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢ятати даний матеріал. Це завдання визначаєтьсясоціальними вимогами, що ставляться перед людиною.

Так, завдання, що стоїть перед учнями – запам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢

ятати певні відомості з учбової програми, випливаєз вимоги, щоб школяр оволодів знаннями.

При постановці завдання у людини виникає намірзапам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢

ятати матеріал. Намір полягає в загальнійготовності людини діяти певним чином, в даному випадку – якомога краще запам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢ятати те, що вимагається. Виникнення наміру є лишепочатковим моментом процесу свідомого запам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¢ятовування. Головний чинник – здійсненнянаміру. Так, наприклад, коли перед нами ставиться завдання запам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢ятати текст якомога точніше, намір реалізуєтьсяшляхом використання цілої серії засобів та прийомів, що сприяють точному запам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢ятовуванню. Ми не задовольняємося лише тим, щовідмічаємо, на які розділи поділяється стаття та яка її головна думка. Мивиділяємо логічний центр в кожному реченні, для того, щоб у подальшому,спираючись на нього, можна було б відтворити ціле речення. Інколи минамагаємося відмітити початкові слова фраз, поєднувальні частки, яскравівирази. Вони є своєрідними опорними пунктами, що сприяють точному запам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢ятовуванню текста.

Запам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢

ятовування, для якого характерна наявністьзавдання запам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢ятати та використання різних методів і прийомів,направлених на якомога успішніше закріплення матеріалу в пам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢яті, називають довільним запам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢ятовуванням.

Виділяють особливу форму довільного (свідомого)запам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢

ятовування – заучування. Воно здійснюється впроцесі багаторазових повторень. При заучуванні особливу роль має завдання, атакож способи та прийоми, що слугують якомога кращому закріпленню матеріала впам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢яті. Заучування необхідно тоді, коли потрібнозапам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢ятати матеріал з великим ступенем точності тазберегти його в пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢яті на довгий час.

В процесі учбової роботи велике місце займаєсвідоме запам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢

ятовування. Коли вчитель повідомляє та пояснюєучням новий матеріал, вони зосереджують на ньому увагу, намагаються зберегти впам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢яті повідомлені їм відомості. Коли учень готуєуроки вдома, він ставить перед собою завдання якомога краще запам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢ятати матеріал, що йому задано. В тому чи іншомувипадку він вдається до таких прийомів та засобів, які сприяють точномузакріпленню в пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢яті вивчаємого матеріалу.

Зрозумівши зміст статті, школяр розбиває її наокремі частини, виділяє основні думки, відмічає зв<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¢

язок між ними та ін. Він контролює себе,перевіряє, чи все добре запам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢ятав, і тоді зосереджує зусилля на тихмісцях, які являють собою найбільші труднощі для запам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¢ятовування. Коли потрібно вивчити вірш,формулювання закону чи правило, школяр свідомо намагається досягти точного,дослівного запам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢ятовування. ( 11, с. 17-19 )

Незалежно від модальності, або від ступеню зв<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢

язку з волею та мисленням, пам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢ять класифікують і як процес, протікаючий в часіта маючий дві стадії – короткочасну та довгочасну. Виходячи з того, що під пам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢яттю ми розуміємо запис, зберігання та відтворенняслідів колишнього досвіду, який дає змогу людині накопичити інформацію та матисправу зі слідами колишнього досвіду після того, як явища, що їх викликали,зникли, А. Р. Лурія визначає короткочасну пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¢ять як стадію, “коли сліди виникли, але нестали міцними”, довгочасну пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢ять – як стадію, “коли сліди не тількивиникли, але й настільки зміцніли, що могли існувати довгий час і чинити опірпобічним впливам”. (13, с.52 )

Порівняно недавно почали говорити ще прооперативну пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢

ять, пов<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢язану з процесом швидкої переробкивеликого обсягу інформації.

Короткочасну пам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¢

ять іноді називають верхівкою пам<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">¢яті, псевдопам<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">¢яттю, тому що без зміцнення, кон
еще рефераты
Еще работы по компьютерам и переферийным устройствам