Реферат: Дистанционное образование с помощью Internet

План

1.<span Times New Roman"">  

Навчання через Інтернет – це реально.

2.<span Times New Roman"">  

Навчання за допомогою сучасних технологій: короткийкурс.

3.<span Times New Roman"">  

Мисидимо, а знання йдуть.

4.<span Times New Roman"">  

Ті, хтоучаться дистанційно, знають більше.

5.<span Times New Roman"">  

Чимвідрізняється дистанційна освіта від заочної?

6.<span Times New Roman"">  

Форми дистанційного навчання.

7.<span Times New Roman"">  

Усі за іпроти дистанційного навчання з допомогою Інтернет.

8.<span Times New Roman"">  

Корисніпоради для тих, хто вирішив вибрати дистанційну форму навчання.

9.<span Times New Roman"">  

Дистанційненавчання в Україні.

10<span Times New Roman"">

. Закони вищої освіти.

<span Times New Roman",«serif»; color:red;mso-font-kerning:14.0pt;mso-ansi-language:UK">Навчання через Інтернет– це реально.

<span Times New Roman",«serif»;color:red;mso-ansi-language:UK">   

<span Times New Roman",«serif»; color:windowtext;mso-ansi-language:UK">За останні десять років<span Times New Roman",«serif»; color:windowtext;mso-ansi-language:UK"> віртуальні форми навчання стализвичними для більшості великих навчальних закладів усього світу. В одномутільки 1998 р. на ці мети було витрачено 1,5 млрд. дол., а до 2005 р., запрогнозом Інституту стандартів і технологій США (Institute of Standards andTechnology), обсяг коштів, вкладених в освітні Інтернет-послуги, досягне46млрд.дол.
     Сьогодні навчання через Інтернет всечастіше розглядається не просто як зручна форма підвищення кваліфікації, а якцілком серйозна альтернатива традиційній освіті, що дозволяє студенту одержатиглибокі знання. Нам, видно, ще має бути по-справжньому оцінити роль сучаснихтехнологій у зміні форм навчання і змісту освітніх програм, але для початкузупинимося на тім, що, власне, відбувається в цій сфері.<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»; color:red;mso-ansi-language:UK">Дистанційне навчання: спосіб процвітати?

<span Times New Roman",«serif»; color:red;mso-ansi-language:UK">

Навчання за допомогою сучасних технічних засобівстає популярним способом освоєння інформаційних технологій, але наскільки воноефективно в порівнянні з традиційними методами?

<span Times New Roman",«serif»;color:windowtext;mso-ansi-language:UK">  Якщо знання — сила, то дистанційне навчання цілком може стати самим сильнимсуперником серед інструментальних засобів навчання високим технологіям.

<span Times New Roman",«serif»;color:windowtext;mso-ansi-language:UK">  Поняття «дистанційне навчання» представляється досить розпливчастим, зокрема,тому, що в цю категорію попадає занадто багато видів і програм навчання. Однієюз порівняно давно існуючих альтернатив традиційним заняттям в аудиторії підкерівництвом викладача є комп’ютеризоване навчання (Computer-Based Training,CBT), під яким звичайно розуміється використання компакт-дисків на студентськійнастільній системі. Зараз, однак, навчальний матеріал можна одержати і з іншихджерел, зокрема по Intranet чи через Internet. Інтерактивне навчання надає масурізних можливостей, у тому числі завантаження матеріалів навчального курсу звіртуальної аудиторії за допомогою браузера Web; спілкування з викладачами йоднокласниками через переговорні кімнати, по електронній пошті, за допомогоюпротоколюючих дискусій чи за допомогою аудіозв’язку; участь увідеоконференціях; роботу в інтерактивних лабораторіях і з емуляторами, а такожвідновлення матеріалів навчального курсу в реальному часі.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">  

<span Times New Roman",«serif»; color:red;mso-ansi-language:UK">НАВЧАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ:КОРОТКИЙ КУРС<span Times New Roman",«serif»;color:red;mso-ansi-language:UK"> <span Times New Roman",«serif»; color:red;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK"> 

<span Times New Roman",«serif»;color:windowtext; mso-ansi-language:UK">За словами Шейлы Макговерн, аналітика з дослідницькоїкомпанії<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK"> International DataCorp. (IDC, www.idc.com )<span Times New Roman",«serif»; color:windowtext;mso-ansi-language:UK">, навчання за допомогою сучаснихтехнологій ( що поєднує в основному підходи на базі Internet) у 1998 роцізаймало усього лише 2% усього ринку навчання ИТ. Але до 2003 року, як думаєМакговерн, його частка складе вже 14%.

<span Times New Roman",«serif»;color:windowtext;mso-ansi-language:UK">  Відповідно до підготовленого IDC звіту «Світовий і американський ринки освіти інавчання ІТ у 1998—2003 роках», Сполучені Штати є основним споживачем освітніхпослуг із застосуванням сучасних технологій. Однак останнім часом темпи ростуцього ринку помітно знизилися. Одна з причин зниження, як відзначається взвіті, полягає в тому, що частка бюджету на ИТ, призначена на навчання,скоротилася з 9,8% у 1997 році до 9,5% у 1998. Серед інших факторіввідзначаються ріст конкуренції на ринку навчання ІТ і скорочення вартостінавчальних курсів.

Джерело: IDC<span Arial Unicode MS"; mso-ansi-language:UK">

  <span Arial Unicode MS";mso-ansi-language:UK">

1997 <span Arial Unicode MS";mso-ansi-language:UK">

1998 <span Arial Unicode MS";mso-ansi-language:UK">

США<span Arial Unicode MS";mso-ansi-language:UK">

17,6 %<span Arial Unicode MS";mso-ansi-language:UK">

13,4 %<span Arial Unicode MS";mso-ansi-language:UK">

Західна Європа<span Arial Unicode MS";mso-ansi-language:UK">

7,5 %<span Arial Unicode MS";mso-ansi-language:UK">

11,2 %<span Arial Unicode MS";mso-ansi-language:UK">

Японія<span Arial Unicode MS";mso-ansi-language:UK">

-3,8 %<span Arial Unicode MS";mso-ansi-language:UK">

-3,1 %<span Arial Unicode MS";mso-ansi-language:UK">

Азіатсько-Тихоокеанський регіон<span Arial Unicode MS"; mso-ansi-language:UK">

5,5 %<span Arial Unicode MS";mso-ansi-language:UK">

11,9 %<span Arial Unicode MS";mso-ansi-language:UK">

Латинська Америка<span Arial Unicode MS";mso-ansi-language:UK">

21,8 %<span Arial Unicode MS";mso-ansi-language:UK">

13,9 %<span Arial Unicode MS";mso-ansi-language:UK">

Канада<span Arial Unicode MS";mso-ansi-language:UK">

17,4 %<span Arial Unicode MS";mso-ansi-language:UK">

5,1 %<span Arial Unicode MS";mso-ansi-language:UK">

Інші країни<span Arial Unicode MS";mso-ansi-language:UK">

18,0 %<span Arial Unicode MS";mso-ansi-language:UK">

23,2 %<span Arial Unicode MS";mso-ansi-language:UK">

Усього<span Arial Unicode MS";mso-ansi-language:UK">

11,9 %<span Arial Unicode MS";mso-ansi-language:UK">

10,6 %<span Arial Unicode MS";mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;color:windowtext;mso-ansi-language:UK">Аналогічнізміни обороту ринку навчання ІТ спостерігаються і на світовому ринку в цілому(див. Таблицю). Однак у звіті говориться, що «незважаючи на досить млявуситуацію на ринку в 1998 році, IDC припускає, що протягом наступних п'яти роківоборот цього ринку буде рости досить стійко». Більш того, згідно з прогнозамицієї дослідницької компанії, оборот світового ринку збільшиться з 16 млрддоларів у 1998 році до 27,8 млрд доларів у 2003.

<span Times New Roman",«serif»;color:windowtext;mso-ansi-language:UK">  Ще в одному звіті IDC за назвою «Опитування корпоративних покупців освітніхпослуг: запити і вимоги» указується, що, хоча витрати на навчання ІТ у 1998році в порівнянні з попередніми роками практично не виросли, попит у такихобластях, як технології на базі Internet, залишається досить високим.Незважаючи на той факт, що традиційні аудиторні заняття під керівництвомвикладача як і раніше є кращим методом навчання ИТ, у звіті відзначається, що«такий підхід поступово перестає бути домінуючим».

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;color:windowtext;mso-ansi-language:UK">  Ще одна область, де спостерігається високий попит, — це послуги навчання впакеті з іншими послугами. Відповідно до звіту, особливим попитом користаютьсяскладання і розробка цільових навчальних курсів, проведення підготовчих курсіві курсів підвищення кваліфікації, а також консультації щодо інтеграції навчанняз застосуванням сучасних технологій з освітньою стратегією підприємства.

<span Times New Roman",«serif»;color:windowtext;mso-ansi-language:UK">  Отже, де ж потрібно навчання за допомогою сучасних технологій? Крім того, щосамі користувачі прагнуть підвищити кваліфікацію за допомогою своїх домашніхПК, усе більше і більше підприємств вибирають дистанційне навчання якальтернативу традиційним методам спеціальної підготовки. Найчастіше до такогороду послугам прибігають останнім часом фірми, що працюють в областіінформаційних технологій; організації, що спеціалізуються на системнійінтеграції; компанії, що використовують технологію для задач керування кадрамиі навчання навичкам торгівлі; фінансові і банківські інститути; освітніустанови.

<span Times New Roman",«serif»;color:windowtext;mso-ansi-language:UK">  За словами Кларка Олдрича, старшого аналітика компанії Gartner Group

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK"> <span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">[1] <span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">п<span Times New Roman",«serif»; color:windowtext;mso-ansi-language:UK">ричини такої зміни орієнтирів доситьочевидні, і він припускає, що ця тенденція збережеться. «Багато компанійвіддають перевагу інтерактивному навчанню не тому, що воно краще, ніжтрадиційні методи, а тому, що воно дешевше й у більшому ступені піддаєтьсяоцінці, — вважає Олдрич. — Більшість компаній, у яких працює понад 100 чоловік,у найближчі три роки планує використовувати ту чи іншу форму електронногонавчання».<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">  

<span Times New Roman",«serif»; color:windowtext;mso-ansi-language:UK">Ще одна тенденція в цій області — частевживання терміна «управління<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family: «Times New Roman»;color:windowtext">[CC1] <span Times New Roman",«serif»; color:windowtext;mso-ansi-language:UK"> знаннями» у дискусіях з питань навчанняі підготовки співробітників. Під керуванням знаннями розуміється процес збору,впорядкування і подання інформації, накопиченої за визначений період, а такожнаступного використання накопиченої інформації для таких цілей, як навчання ірішення виникаючих задач. При усій важливості загальної концепції керуваннязнаннями в даній статті ми торкнемося лишь підмножину цієї дисципліни, щобезпосередньо відноситься до дистанційної освіти і навчання з застосуванням сучаснихтехнологій.

<span Times New Roman",«serif»; color:red;mso-ansi-language:UK">УРОК — ЦЕ СЕАНС

<span Times New Roman",«serif»; color:red;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">   Давайте розглянемо деякі варіанти дистанційної освіти/навчанняз застосуванням сучасних технологій, пропоновані фахівцям в області високихтехнологій. Серед найбільш помітних у цій області компаній усі ті ж відомі імена— Novell, Microsoft і Lotus Development.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">   Learning Zone ( www.education.novell.com/general/lzonelogin.htm ),створена компанією Novell, пропонує інтерактивні ресурси для підготовки доздачі тестів з метою одержання сертифікатів (зокрема, на звання сертифікованогоінженера Novell, чи CNE), а також для навчання роботі з конкретними продуктами,такими, як BorderManager і GroupWise. Learning Zone забезпечує інтерактивнекерівництво студентами, яких консультують сертифіковані інструктори Novell.Недавно компанія Novell анонсувала пакет для самонавчання, куди входятьпідручники, відео, емуляторы й електронні тести.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">   Завдяки співробітництву з провайдерами освітніх послуг іззастосуванням сучасних технологій, зокрема компаніями CBT Systems і NETg (проякі ми окремо поговоримо далі в цій статті), Novell також надає інформаційненаповнення для бібліотек CBT: ці бібліотеки призначені для тих корпоративнихкористувачів, хто збирається займатися інтерактивним навчанням своїхспівробітників.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">   TechNet CD Online ( technet.microsoft.com/cdonline/default.asp/ )компанії Microsoft пропонує дуже багато ресурсів, у тому числі ради пореалізації продуктів, статті, що завантажуються матеріали і сервісні пакети.Вузол Web TechNet також має великий розділ, присвячений навчанню ісертифікації. Серед інших інтерактивних ресурсів Місrоsоft's Official Curriculum,вузол Web Microsoft Certified Professional, Microsoft Seminar Online і OpenCommunications University Online. Крім того, послуги інтерактивного навчанняпропонує трохи партнерів Microsoft.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK"> 

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<img src="/cache/referats/15146/image002.jpg" v:shapes="_x0000_i1025"><span Arial Unicode MS"; color:black;mso-ansi-language:UK">

10.<span Times New Roman"">                   

Завжди і скрізь. Система LearningSpaceAnytime 3.0 компанії Lotus Development підтримує синхронне й асинхронненавчання. Доступ до матеріалів навчального курсу можна одержати за допомогоюбраузера Web чи клієнта Lotus Notes. Продукт має функцію Follow Me, задопомогою якої викладач може керувати браузерами студентів у середовищівіртуальної аудиторії і перенаправляти їх на різні вузли Web. <span Arial Unicode MS";color:black">

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">   Однієї зорганізацій, що активно діє на ринку дистанційного навчання, є Lotus, щопропонує LearningSpace Anytime 3.0 ( www.lotus.com/learningspace/ ).Цей серверний додаток надає доступ до матеріалів інтерактивного курсу задопомогою браузера Web чи клієнта Lotus Notes (див. Малюнок). Крім навчання вобраному самим користувачем темпі, коли студент звертається тільки доінформаційного наповнення, LearningSpace Anytime пропонує як синхронні, так іасинхронні можливості, у тому числі спільне використання додатків, «грифельнудошку», віртуальний опитування і переговорні сеанси. Lotus дозволяє викладачустворювати своє власне інформаційне наповнення і співробітничає зрозроблювачами інформаційного наповнення з питань надання цих матеріалів напродаж.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">   Послугидистанційного навчання пропонують також такі відомі виробники, як SunMicrosystems і Netscape.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">   Крім того, послугидистанційного/інтерактивного навчання фахівцям в області високих технологійробить компанія CBT Systems ( www.cbtsys.com ). Так,недавно вона анонсувала додаткові навчальні матеріали для бажаючихпідготуватися до іспитів для одержання сертифіката Cisco Systems. Такимстудентам компанія CBT Systems пропонує навчальні матеріали на базі Web длясамостійного вивчення, інтерактивне навчання під керівництвом викладача, доступдо cbt.community (новий освітній сервер Internet компанії CBT Systems). Новінавчальні курси охоплюють такі теми, як конфігурація, установка і керуваннямаршрутизаторами Cisco, а також питання проектування мережі.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">Компанія MentorLabs недавнопредставила vLab — програму інтерактивного навчання для фахівців з мережногоустаткування компанії Cisco ( www.mentorlabs.com).

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">Компанія NETg ( www.netg.com ) пропонує навчальні курси по такихтемах, як Windows NT, NetWare, Lotus Notes, HTML і Java. Вони надаються накомпакт-дисках і через Intranet. NETg підписала партнерські угоди про спільнурозробку курсів з такими компаніями, як IBM, Microsoft, Novell, Netscape іOracle.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">Компанія Global Knowledge ( www.globalknowledge.com )пропонує навчальні курси для розміщення на серверах, у Intranet і Internet поWindows 2000, Linux, обміну даними, орієнтованим на каталог мережам,віртуальним приватним мережам, мережам пристроїв збереження, високошвидкісниммережам і ATM, безпеки мереж і серверів, а також керуванню і створенню вузлівWeb.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">Курси компанії DigitalThink ( www.digitalthink.com ) с навчанням через Web підкерівництвом викладачів торкаються такі області, як Java, HTML, сертифікаціяWindows NT, програмування і публікації в Web, технології баз даних. Компаніятакож пропонує підприємствам навчання по впровадженню інформаційних технологійі курси для реселлеров.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">Компанія Centra Softwareпропонує інтерактивне навчання і співробітництво через Internet за допомогоюсвого продукту Symposium. Пакет Centra 99 (куди входять Symposium і CentraConference) дозволяє проводити оперативні демонстрації, інтерактивні семінари,спільну підготовку і практичне навчання ( www.centra.com).

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">У рамках своєї Centra PartnerProgram компанія Centra пропонує Training Solutions Program, орієнтовану наосвітні установи, що хотіли б надавати свої послуги через Internet.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">Synergy Learning Systemкомпанії CyberState University дозволяє проводити навчання в декількох режимах,у тому числі за допомогою віртуальних аудиторій, інтерактивного навчання підкерівництвом викладача, лабораторних робіт і проведення іспитів через Internet( www.CyberStateU.com ).Утиліта, що підключається, відкриває студентам доступ у «живу» мережу, де вониможуть удосконалити свої навички по конфігурації і керуванню мережами вреальному часі. За допомогою Synergy Learning System студенти можуть одержатитакі сертифікати, як CNE, Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE),Computer-Telephony Engineer (CTE), Microsoft Certified Solutions Developer(MCSD), Oracle 8 Certified Database Administrator, Cisco Certified NetworkAssociate (CCNA) і Microsoft SQL 7.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">Недавно CyberState Universityповідомив про підписання партнерської угоди з Orange Technical Institute —організацією, що пропонує навчальні курси по ІТ як державних установах, так ікомерційним фірмам. Це партнерство дозволить CyberState запропонувати своїнавчальні програми на базі Web і віртуальні лабораторії як доповнення дочитається викладачами інституту навчальним програмам.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">Ziff-Davis University (ZDU, www.zdu.com ) пропонує трохи інтерактивних курсівпо інформаційних технологіях і мережам, зокрема по адмініструванню системNetWare, адмініструванню систем UNIX і оптимізації продуктивності серверів Web.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">Орієнтовані на ринокінформаційних технологій продукти і послуги дистанційного навчання пропонуютьтакож компанії WBT Systems, New Horizons і Scholars.com (дочірня компаніякорпорації CBT Systems).

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">Виробники мережного апаратногозабезпечення також працюють на ринку дистанційного навчання, хоча й у трохиіншому ключі. Приміром, IP/TV ( www.cisco.com/warp/public/732/net_enabled/iptv/) компанії Cisco забезпечує відеонавчання по мережі, а CiscoInteractive Mentor (CIM, www.cisco.com/warp/public/710/) пропонує інтерактивне навчання і загальнодоступний вузол Web,де споживачі і партнери можуть обмінюватися знаннями і досвідом по реалізації ікеруванню мережами з устаткуванням Cisco.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">Система BitRoom CollaborationSystem ( www.lucent.com/cedl/ )компанії Lucent Technologies являє собою мультимедіа-рішення на базі стандартівT.120 і H.323 і пропонує такі можливості, як інтерактивна «грифельна дошка» іспільне використання додатків, повідомлення клієнта і відтворення обраногоінформаційного наповнення. Система буде пропонуватися Persystant Technologies(недавно створеним підрозділом Lucent) і продаватися через Lucent GlobalLearning Solutions.

<span Times New Roman",«serif»; color:red;mso-ansi-language:UK">ВИСОКІ ОЦІНКИ

<span Times New Roman",«serif»; color:red;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;color:windowtext;mso-ansi-language:UK">Незважаючи надостаток продуктів і послуг на ринку дистанційного навчання, суперечки процінність цього підходу в порівнянні з традиційними методами навчання як іраніше продовжуються.

<span Times New Roman",«serif»;color:windowtext;mso-ansi-language:UK">Одне зочевидних переваг дистанційного навчання полягає в тому, що воно дозволяєстудентам освоювати навчальний курс кожному у своєму темпі. Саме ця обставина в1994 році привело Пола Уілдрика до думки створити компанію CyberStateUniversity. Йому приходилося щодня витрачати багато часу на те, щоб добиратисяна роботу, а ввечері їздити на курси підвищення професійної кваліфікації.«Спочатку я їхав у Кремнієву долину, потім повертався додому і, ледьпривітавшись з родиною, відправлявся на курси, що закінчувалися в 11 годинвечора, а потім знову їхав додому. І так щодня, — згадує Уілдрик, президенткомпанії CyberState University. — Так довго продовжуватися не могло». Уілдриквирішив цю проблему так: він створив центр освіти і навчання в області ІТ длятих людей, хто просто не в змозі викроїти протягом дня час на відвідуванняаудиторних занять на курсах, тим більше що територіально вони моглирозташовуватися досить далеко.

<span Times New Roman",«serif»;color:windowtext;mso-ansi-language:UK">Оскільки такийнавчальний курс пропонується звичайно в структурованому виді, наприклад у видіокремих навчальних модулів, навчання з застосуванням сучасних технологій частобільш узгоджено й уніфіковано, чим традиційне аудиторне навчання. Різні режиминавчання можуть використовуватися в довільних комбінаціях. Приміром, студентиможуть вивчати підручник чи друковані матеріали, обговорювати їх з колегами ізадавати питання в переговорній кімнаті, одержувати відеоролики чи графічнізображення, здавати тести за допомогою браузера Web, а потім передавати роботина перевірку викладачу.

<span Times New Roman",«serif»;color:windowtext;mso-ansi-language:UK">Синхронне інтерактивненавчання дозволяє відразу одержати коментарі викладача і студентів віртуальноїаудиторії. Як відзначила Кристин Лумсден, менеджер по маркетингу продуктівLearningSpace компанії Lotus, остання версія системи LearningSpace Anytime 3.0має функцію Follow Me, за допомогою якої викладач може взяти на себе керуваннябраузерами студентів і перенаправляти їх на інший вузол Web.

<span Times New Roman",«serif»;color:windowtext;mso-ansi-language:UK">Програма такождає викладачу можливість запланувати семінар для декількох студентів одночасноі довідатися, хто з них «є присутнім в аудиторії» на підставі інформації прореєстрацію. Викладач може задати студентам питання і на підставі їхніхвідповідей скласти графіка прогресу кожного в навчанні. «Якщо я як викладачпомітив, що хтось зі студентів не відповів на запитання, то я можу скористатисяаудіокомпонентом системи і запитати його: «Джим, я помітив, що ви не відповілина запитання. Чи потрібна вам допомога?»

<span Times New Roman",«serif»;color:windowtext;mso-ansi-language:UK">Ще однаперевага дистанційного навчання полягає в тому, що воно дозволяє відмовитисявід відряджень компанії, що служить, на курси в інше місто. Це значить, щокомпанії не доведеться платити за авіаквитки, готель і харчування, не потрібнооплачувати роботу викладачів, оренду приміщення, навчальні і допоміжніматеріали. Звичайно, потенційну економію витрат при дистанційному навчаннінеобхідно зіставити з витратами на устаткування і матеріали, що потребуютьсядля його реалізації. Однак ця альтернатива часто може виявитися набагатоекономічніше, ніж традиційний підхід, що передбачає навчання під керівництвомвикладача.

<span Times New Roman",«serif»;color:windowtext;mso-ansi-language:UK">Оскільки придистанційному навчанні персоналу не потрібно спеціально їздити в інше місце,таке рішення допомагає також скоротити втрати робочого часу співробітників. Удеяких випадках студенти можуть виконувати навчальні завдання у будинку, повечорах, у вихідні. Іншими словами, вони втрачають менше часу протягом робочоготижня.

<span Times New Roman",«serif»;color:windowtext;mso-ansi-language:UK">Як підкреслюєДжереми Коссен, менеджер по маркетингу і зв'язкам компанії CyberStateUniversity, дистанційне навчання також здатне допомогти, якщо ваша організаціявідчуває недостачу часу на освітні програми. Приміром, як відзначив Коссен,«якщо вам необхідно під кінець року мати 1000 сертифікованих фахівцівMicrosoft, а офіси вашої компанії розташовані по усьому світу, то навчанняможна набагато швидше провести за допомогою інтерактивних курсів, ніж якби вистали змушувати співробітників відвідувати звичайні курси під керівництвомвикладача».

<span Times New Roman",«serif»;color:windowtext;mso-ansi-language:UK">Нарешті,дистанційне навчання може допомогти компаніям обійти деякі потенційно неприємнінаслідки навчання безпосередньо на роботі. Наприклад, деякі задачі можуть мативкрай небезпечні наслідки для працюючої мережі. У подібних випадках набагатобезпечніше надати студенту закритий «полігон» для експериментів, чим ризикуватизбоєм системи.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»; color:red;mso-ansi-language:UK">ЖИВИ Й УЧИСЯ

<span Times New Roman",«serif»; color:red;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;color:windowtext;mso-ansi-language:UK">На жаль,планування, реалізація і підтримка дистанційного навчання можуть бути сполученіз визначеними труднощями. Вони можуть розрізнятися в залежності від такихфакторів, як тип програми, потреби вашої організації, призначення програми ішвидкість засвоєння навчальної програми.

<span Times New Roman",«serif»;color:windowtext;mso-ansi-language:UK">Дистанційненавчання може створювати значне навантаження на мережу, займаючи найчастіше ібез того убогу пропускну здатність. Крім того, воно може зажадати інвестицій удороге апаратне забезпечення, таке, як звукові плати, динаміки і відеокамери.Відео- і телеконференції також найчастіше вимагають високих витрат. Узалежності від складності використовуваних при дистанційному навчаннітехнологій, витрати на їхню реалізацію можуть швидко звести нанівець усю туекономію, про яку ми згадували.

<span Times New Roman",«serif»;color:windowtext;mso-ansi-language:UK">Однак цимтехнічні складності не вичерпуються. З'єднання з Internet може виявитисязанадто повільним, а наскрізна якість обслуговування — досить низьким. Крімтого, деякі програми вимагають громіздких модулів, що підключаються, дляреалізації аудіо- і відеоможливостей.

<span Times New Roman",«serif»;color:windowtext;mso-ansi-language:UK">У залежностівід комбінації використовуваних засобів представлення інформації, а також числастудентів в аудиторії й обсягу навчального матеріалу, програми дистанційногонавчання часто вимагають більш складного планування, ніж традиційні аудиторнізаняття. Зокрема, у випадку синхронного режиму недостатньо ретельнепроектування і планування можуть викликати різного роду складності як устудентів, так і у викладачів.

<span Times New Roman",«serif»;color:windowtext;mso-ansi-language:UK">Як відзначаєКоссен, одне із самих серйозних перешкод, з яким його організації довелосязіштовхнутися при наданні ряду навчальних послуг, зокрема при організаціїінтерактивних практичних занять, було зв'язано з доступом через брандмауера навузлі замовника.

<span Times New Roman",«serif»;color:windowtext;mso-ansi-language:UK">Ще однепитання зв'язане з індивідуальним стилем навчання. Деякі люди просто не можутьучитися без безпосереднього спілкування в аудиторії. У подібних випадкахпрограма дистанційного навчання може утруднити засвоєння чи матеріалу збільшититермін навчання. Разом з тим інші студенти, однак, можуть домогтися великихуспіхів шляхом самоосвіти, швидко переглянувши інформацію, з яким уже знайомі,і зосередивши на більш поглибленому вивчанні нового матеріалу.

<span Times New Roman",«serif»;color:windowtext;mso-ansi-language:UK">Ще однітруднощі зв'язані з тим, що деяким студентам, щоб домогтися успіху, потрібнозовнішнє керівництво. За словами Плейта Кларка, менеджера по інтерактивномунавчанню компанії Novell, одна із найбільш серйозних задач полягає в тому, якпідтримати прагнення студента завершити навчання. «У звичайній обстановцілюдині важко сидіти, намагаючись не відволікатися і не перериватися, викроїтичас на навчання протягом дня і продиратися через дуже складний навчальнийматеріал, — вважає Кларк. — А кинути це заняття дуже просте: при інтерактивномунавчанні ви просто виключаєте комп'ютер і займаєтеся чим-небудь іншим».

<span Times New Roman",«serif»;color:windowtext;mso-ansi-language:UK">У багатьохорганізаціях навчання має і політичний підтекст. Коли потрібно скоротитибюджет, першою жертвою стають витрати на навчання.

<span Times New Roman",«serif»;color:windowtext;mso-ansi-language:UK">Одне з питань,що підігрівають дискусію про ефективність навчання за допомогою сучаснихтехнологій, — це відсутність точних способів оцінки ефективності традиційнихаудиторних занять, так що надійне порівняння з ними альтернативних методіввиявляється по суті неможливим. Цей недолік параметрів для порівнянняпідкреслює необхідність розробки методів точної оцінки ефективностідистанційного навчання.

<span Times New Roman",«serif»;color:windowtext;mso-ansi-language:UK">«При будь-якіймоделі навчання з використанням Web украй важливо мати  інструментарій чи методологію виміру дляоцінки ефективності програми і рівня утягнення студентів, — вважає МаршуШинків, директор по навчанню для партнерів компанії Microsoft. — Наявністьспособу перевірити, що студенти досягли поставленої мети, має критично важливезначення. Саме гірше, що може відбутися: слухач записується на курси, аленасправді їх не відвідує, а потім одержує сертифікат про їхнє закінчення».

<span Times New Roman",«serif»;color:windowtext;mso-ansi-language:UK">Аарон Осмонд,менеджер по рішеннях в області навчання з застосуванням сучасних технологійкомпанії Novell, зауважує, що поява більш зроблених засобів контролювідвідуваності студентів допомоглася переконати більше число організаційприйняти концепцію інтерактивного навчання.

<span Times New Roman",«serif»;color:windowtext;mso-ansi-language:UK">  Вурізанні «Табель успішності дистанційного навчання» Олдрич дає ряд додатковихзауважень щодо потенціалу програм навчання за допомогою сучасних технологій.

<span Times New Roman",«serif»; color:red;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»; color:red;mso-ansi-language:UK">НАВЧАННЯ НА ЗАВТРА

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;color:windowtext;mso-ansi-language:UK">  Прогноз щодо перспектив дистанційної освіти і навчання за допомогою сучаснихтехнологій дати не так вуж просто, оскільки їхня доля залежить від багатьохобставин, на частину яких творці навчальних програм і їхніх потенційнихклієнтів ніяк уплинути не можуть. Як уже відзначалося раніше, коли потрібноурізати бюджет, часто першими кандидатами на скорочення стають освітніпрограми. Крім того, нездоланною перешкодою може виявитися необхідністьпереконати керівництво витратити гроші на дороге устаткування. Нарешті,перспективи поширення дистанційного навчання залежать від таких глобальнихфакторів, як загальний стан економіки. Зараз високий попит нависококваліфікованих фахівців з ІТ сприяє активному розвитку ринку навчання,але цей баланс може порушитися, якщо ситуація на ринку праці істотно зміниться.

<span Times New Roman",«serif»;color:windowtext;mso-ansi-language:UK">  Щоб альтернативні підходи до навчання завоювали популярність, повинні скластисявизначені умови. Осмонд вважає, що ключем до успіху служить інтеграціяінтерактивного навчання з традиційним середовищем аудиторних занять. Залученняцентрів аудиторного навчання, а також шкіл і університетів в апробацію методикдистанційного навчання є найважливішим чинником поширення альтернативнихпідходів до навчання.

<span Times New Roman",«serif»;color:windowtext;mso-ansi-language:UK">  На думку Олдрича, консолідація на ринку навчання з застосуванням сучаснихтехнологій неминуча. Надлишок пропозиції освітніх послуг обмежує обсягприбутку, що кожна окрема компанія може одержати. Якщо консолідації не буде, торіст ринку інтерактивного навчання практично припиниться.

<span Times New Roman",«serif»;color:windowtext;mso-ansi-language:UK">  Олдрич також відзначає, що інформаційне наповнення повинне стати більшпривабливим, якщо інтерактивне навчання хоче придбати широку популярність.«Необхідно, щоб матеріал вас захоплював, — вважає він. — Використання відомихторгових марок і концепцій могло б змусити людей відноситися до нього з великимінтересом». На його думку, застосування різноманітної графіки, анімації йімітації повинне сприяти підвищенню привабливості інтерактивних курсів.

<span Times New Roman",«serif»;color:windowtext;mso-ansi-language:UK">  Важливим фактором для надання цього більш зробленого інформаційного наповненняє створення технологічної інфраструктури з достатніми для його доставкиресурсами. Організації повинні захотіти інвестувати засобу в більш складне,ресурсномістке устаткування і системи для підтримки мінливого інформаційногонаповнення.

<span Times New Roman",«serif»;color:windowtext;mso-ansi-language:UK">  Як ми вже бачили, багато хто з цих тенденцій цілком реальні, так що майбутнєдистанційного навчання виглядає багатообіцяючим. Хоча галузь як і раніше буде залежативід зовнішніх обставин, технологія дистанційного навчання напевно зможе швидкоадаптуватися до нових умов. [2]

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»; color:red;mso-ansi-language:UK">Ми сидимо, а знання йдуть

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">Ви жадаєтепознания, готові до пошуку і змін, але життя банально коректує ваші мрії. Якперебороти начебто б що вже стали нездоланними перешкоди на шляху до потрібнихзнань — робота, родина, фінанси, відсутність закордонного чи паспортавідмовлення у візі? Як людині, обтяженому турботами, все-таки одержатинеобхідну освіту?

 Наприкінці нашого століття відповідь доситьпроста — це можна зробити за допомогою дистанційного навчання (ДО).

 По закордонній статистиці, більшістьДо-студентів — це люди після 25 років, що вже працюють і хочуть поглибити свійпрофесійний досвід без відриву від виробництва. Проте дистанційна форманавчання підходить майже усім.

Батьки, бізнесмени, усі зайняті люди знаходять, що ДО — ефективний шлях дознань, що дозволяє гармонійно сполучити навчання і повсякденне життя. Люди, постані здоров'я не здатні учитися очно, також знаходять, що ДО часто єдиний шляхдо цікавлячого їх освіті. А для пенсіонерів це можливість, не викликаючи зайвихемоцій у навколишніх, знову відчути радість пізнання.

Учитися дистанційно можна як поодиночно, так і в on-line-класі. При цьому висамі вибираєте, коли вам учитися — уночі чи вдень, влітку чи узимку, і де церобити — у комфортній домашній обстановці чи в одному з центрів ДО.

 Часто виникає питання про якістьнавчання. От лише один приклад, що може послужити відповіддю.

 Професор соціології Каліфорнійськогодержавного університету знайшов новий шлях підвищення успішності студентів — він вирішив відлучити їх від аудиторій. В один із семестрів Jerald G. Schutte удовільному порядку розділив клас на дві групи. Студенти однієї з нихвідвідували заняття як звичайно: слухали лекції, виконували домашні завдання іздавали тести, а студенти іншої пройшли аналогічний курс дистанційно. Останніодержували завдання й оцінки через Інтернет, брали необхідну інформацію зWEB-сайту університету, задавали питання і відсилали професору виконаніконтрольні по електронній пошті, а також за допомогою Інтернету брали участь угрупових дискусіях. В аудиторії вони з'явилися тільки для здачі іспиту засеместр. І що цікаво: «мережні» студенти продемонстрували результатив середньому на 20% вище результатів своїх однокурсників зі звичайної групи.Безумовно, у даному випадку в «мережних» була велика мотивація, іробити узагальнюючі висновки на основі одного експерименту не стоїть. Алеконкретний результат говорить багато про що. До речі, відносна анонімністьучасті в дискусіях по Інтернету дозв

еще рефераты
Еще работы по компьютерным сетям