Реферат: Экономическое учение Смита (Економiчнi вчення Смiта)

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-no-proof:yes">Черкаський

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: EN-US;mso-no-proof:yes">i<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-no-proof:yes">нститут економ<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: EN-US;mso-no-proof:yes">i<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-no-proof:yes">ки <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: EN-US;mso-no-proof:yes">I<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-no-proof:yes"> права

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-no-proof:yes">Ф-т: Менеджмент безпеки б

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:EN-US;mso-no-proof:yes">i<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-no-proof:yes">знесу

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-no-proof:yes">

Контрольна робота

<span Arial",«sans-serif»">з предмету “

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:EN-US">I<span Arial",«sans-serif»">стор<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:EN-US">i<span Arial",«sans-serif»">я економ<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:EN-US">i<span Arial",«sans-serif»">чних вчень”

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Arial",«sans-serif»">на тему:

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">Економічне вчення А. Сміта

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-no-proof:yes">

Виконав: ст. гр. МБЗ-1

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-no-proof:yes">Стец

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: EN-US;mso-no-proof:yes">i<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-no-proof:yes">в М.Я.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-no-proof:yes">Льв

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: EN-US;mso-no-proof:yes">i<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-no-proof:yes">в 2001 р.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK">Адам

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK"> Сміт<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-no-proof:yes">(1723—1790) —<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK"> видатний англійський економістмануфактур­ного періоду. В його працях і в працях його послідовника Д. Рікардо класичнабуржуазна політична економія набула найвищого розвитку.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Народився А. Сміт у шотландському містіКерколді в родині митного чи­новника. Навчавсяв університетах Глазго і Оксфорді, де вивчав філософію, літературу, історію,фізику, математику. В

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-no-proof:yes"> 1751<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK"> р. був обранийпрофесором університету в Глазго і згодом очолив там кафедру моральноїфілософії. В <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-no-proof:yes">1764<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK"> р. Сміт залишаєуніверситет і стає вихователем англійського герцога Баклю,з яким подорожує протягом трьох років.Перебуваючи у Франції, Сміт знайомиться з енциклопедистами і фізіократами.Повернувшись до Англії, він оселився в- рідному місті Кірколді,де працює над своєю книгою «Дослідження пропричини і природу багатства народів». Вона була опублікована в<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-no-proof:yes">1776<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> р. і принесла Смітусвітову славу. Його стали називати шотландським мудрецем, творцем нової науки<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-no-proof:yes">—<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> політичної економії. Останні роки свого життя Смітпрацював митним комісаром Шотландії.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Наоліюючи філософів-просвітителів, які за вихідний пунктсвоєї системи брали «соціальну людину», Смітставить перед собою наукове завдання її ком­плексногодослідження. В своїх працях він розглядає окремі аспекти, сторони людськоїприроди: моральні, громадські, економічні. В «Багатстві народів» Сміт досліджує «людину економічну». Це дослідження не ізольованевід двох інших аспектів людської природи.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">Метод, який застосовує Сміт, можна назвати дедуктивно-індуктивним. Він вдається і до аналізувнутрішніх закономірностей економічних явищ, які вив­чає,і до опису їх зовнішніх проявів. Працям Сміта притаманні системність, історизмі еволюціонізм. Щодо історизму, який заперечувався в марксистській літературі(на тій підставі, що Сміт трактує капіталізмяк вічний спосіб вироб­ництва), то він проявляєтьсяв тому, що у Сміта звичаї, інститути, економічні категорії змінюються.Неоднакові вони і в різних народів, і вивчення, і пізнанняїх можливе лише в процесі еволюції. Суспільство Сміт розглядає як сукупність індивідів, що наділені від природипевними властивостями, які наперед визначають їх економічну поведінку.Основними з них виступають такі, як трудове походження життєвих благ, схильність до обміну послугами, аборезультатами своєї праці, егоїстичні інтереси людини

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-no-proof:yes"> —<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> намагання покращити своєстановище.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Трудове походження життєвих благ змушуєлюдину приносити в жертву «своє дозвілля, свободу, спокій», тобто терпіти певні тілесні й душевні тягарі.Схильність до обміну, «схильність міняти, вимінювати, обмінювати один пред­метна інший»

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-no-proof:yes"> —<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> одна з вирішальних ознак людської природи. Вона зумов­лює те, що люди через розподіл праці концентрують своюдіяльність на якійсь певній її формі, щопідвищує її продуктивність. Керуючисьегоїстичними інтересами, пошуком особистої вигоди, людина оптимізує свою діяльність, а це обертається вигодою для всього суспільства.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Розвиваючи вчення основоположниківкласичної політичної економії про «природний порядок», Смітзвільняє його від феодальних нашарувань. Він підкреслює, що в умовах «природногопорядку» (вільної конкуренції), склад­ною взаємодією господарської діяльності людей керує «невидимарука». Тобто економічне життя людейпідпорядковується об'єктивним закономірностям. У трактуванні «природногопорядку» Сміт виходить з двох принципів: об'єктив­ної закономірності природи,дії об'єктивних законів природи, «невидимої руки» і «природної свободи людини».Дія об'єктивних законів благодійно спря­мована до людини.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Благотворність діїоб'єктивних законів не безумовна. Вонапередбачає певні соціальні умови, а саме

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-no-proof:yes">—<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> природну свободу людини, яка проявляється в можливостяхкожної людини, за умов дотримання нею «законів справедли­вості», вільновідстоювати власні інтереси. Лише за цих обставин природна поведінка людини співпадає з дієюприродних сил, «невидимої руки», тобто законами природи.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">У наступнихконцепціях

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-no-proof:yes"> —<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK"> Рікардо,Сен-Сімона і особливо К. Маркса<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-no-proof:yes">— <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">ця друга сторона випала. В них залишилась лише об'єктивназакономірність, що керує поведінкою людини.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Ідею природного порядку Сміт поширює і на діяльність держави. Він вис­тупає прихильником економічного лібералізму, в

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:EN-US">i<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">льно<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US">i<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK">гри<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> господарських сил, невтручання держави в економічне життя. Але разом з тимСміт визна­чає роль держави у виконанні нею таких функцій, як оборона країни,право­суддя, народна освіта, утримання громадських установ тощо. Він також вис­ловлювавсяза державне регулювання норми процента і мінімуму заробітної плати.                                                                

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">Розподіл праці і гроші.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK"> Свою книгу «Багатство народів» Сміт починаєз розподілу праці. Це не випадково, адже він<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-no-proof:yes">  —<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK"> економістмануфактурного періоду. На відміну від меркантилістів, які вважали, щобагатство породжуєтьсяобміном, і фізіократів, які пов'язували його з сільським господарст­вом, Смітчітко формулює першоджерело багатства—працю. Вступ до своєї роботи він починає так:«Річна праця кожного народу становить первісний фонд, який доставляє йому всіжиттєво необхідні предмети і зручності, щоспоживаються ним протягом року і складаються завжди або з безпосередніхпродуктів цієї праці, або з того, що одержуєтьсяв обмін на ці продукти у інших народів»^. Алекількість цих продуктів, продовжує Сміт,залежить від кількості праці, що функціонує у виробництві, і від майстерностіробітника, рівень якої є результатом поділу праці. Вирішальним факторомзростання ба­гатства і «загального добробуту» Сміт вважає розподіл праці, якийведе до «ве­личезного збільшення продуктивності всіх різнобічних занять імистецтв».

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Зростання продуктивності праці врезультаті її розподілу зумовлюється: 1) збільшенням вправності;2) збереженням часу, який витрачається при пе­реході від одного виду праці додругого;3) винаходом і застосуванням ме­ханізмів,які полегшують працю і дозволяють одному робітникові виконувати працю кількох.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Надаючи величезного значення розподілу праці, Сміт, проте, не розумів йогопричин. Розподіл праці у ньогопороджується схильністю до обміну. «...Схильністьдо обміну і була тим, що спокон віку породило розподіл праці». Але насправдіне схильність до обміну породжувала розподілпраці, а, навпа­ки,— розподіл праці виступає передумовою обміну.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Не можна погодитись з заявамидослідників, які услід за Марксом заува­жували, що Сміт змішуєрозподіл праці в мануфактурі і суспільстві. Дійсно, Сміт починає аналіз з поетапного розподілу праці в мануфактурі по вироб­ництвуголок і через фаховий розподіл, аналіз економічних функцій класів він виходить на суспільний поділ праці. Так як у Сміта саме можливістьобміну веде до розподілу праці, то ступінь останнього, пише він, завжди повиннаоб­межуватись розмірами ринку. Саме розвитокринку, розвиток шляхів сполу­чення сприяютьтому, що «промисли всякого роду починають природно ділитись і вдосконалюватись».

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Розподіл праці і обмін передбачаютьнаявність знаряддя обміну. Таким знаряддям у Сміта виступають гроші. Виникненнягрошей Сміт правильно роз­глядає як об'єктивний процес, а не результатдомовленості виробників. У своїй праці Сміт наводить надзвичайно цікавий матеріал про історію ви­никненнягрошей. Він досить детально простежив цейпроцес і показав, що гроші ~ це товар, якийвиділився з маси інших товарів в результатірозвитку обміну. Гроші, як і інші товари, мають вартість.Їх Сміт розглядаєяк засіб, що полегшує обмін.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Визнаючи всі функції грошей, Сміт,проте, основною, визначальною нази­ває функціюгрошей як засіб обігу. Гроші він назвав «великим колесом обігу» і підкреслив,що вони відрізняються від товарів, які обертаються за їх допомо­гою. На відмінувід меркантилістів, які золото і срібло вважали носіями суспільного багатства,Сміт підкреслює, що доход суспільстваміститься саме в товарах, а не в грошах.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Сміт вважаєдоцільним заміну золота і срібла паперовими грішми для зде­шевлення обігу.Найбільш придатними для цієї ролі він вважає банкноти. За­гальна сума паперовихгрошей не повинна перевищувати кількість золотих і срібних грошей, які вонизаміняють. Регулювання кількості паперових грошей в обігу повинні здійснюватибанки.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Теорія вартості.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> Перш за все слід зазначити, що Сміт, як і інші еко­номісти,вживає термін цінність, а не вартість.Цінність у нього має два зна­чення: корисністьі можливість придбання інших предметів. Перше він нази­ває «цінністю в споживанні», друге<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-no-proof:yes">—<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> «цінністю в обміні». Отже, мова йде про споживну ймінову вартість. На парадоксі води і перлів Сміт пояснюєрізницю між споживною і міновою вартістю. Речі, що мають велику цінність успожи­ванні, зазначає він, часто мають невелику цінність в обміні, і навпаки.«Нема нічого кориснішого за воду, але за неї навряд чи що-небудь купиш і наврядчи одержиш що-небудь в обмін. А діамант майже не маєякої-небудь цінності в споживанні, але часто в обмін на нього можна одержатидуже велику кількість інших благ».

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Для з'ясування основних правил, щовизначають мінову цінність товарів, Сміт ставить і вирішує три завдання:1)визначити дійсне мірило мінової цінності, тобто визначити дійсну ціну всіхтоварів;2) показати, з яких частин вонаскладається;3) з'ясувати, в силу якихобставин відбувається відхилення ринкової ціни від природної.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-no-proof:yes">•

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK"> Мінову абоприродну цінність товару Сміт, як і Петті,визначає працею. «Праця,— писав він,— є дійснемірило мінової цінності всіх товарів»^. Слідза­значити, що думка про залежність цінності від кількості праці, витраченої навиробництво товару, зустрічається у найвіддаленіші часи людства. Це питанняставилось людьми раніш, ніж наука приступила до його вивчення. У<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-no-proof:yes">XVIII<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> ст. ця думка стала розхожою і разом з тим почалаформуватись трудова теорія вартості якекономічна доктрина. І Сміту, безумовно,належить певна роль в її розвитку.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">На відміну від Петті,який вважав, що праця створює вартість лише вга­лузі виробництва золота і срібла, і фізіократів, які пов'язували цей процесз сільським господарством, Сміт твердить, що праця є основою цінності у всіхсферах виробництва. Він говорить про рівноцінність усіх видів праці. Смітрозрізняє кваліфіковану й просту працю і зазначає,що кваліфікована праця в одиницю часу створює більші цінності, ніж працяпроста, некваліфікована.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">У Смітапереплелись дві точки зору на цінність

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-no-proof:yes"> —<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> суб'єктивна і об'єктивна.Суб'єктивна полягаєв тому, що, на його думку, робітники оцінюють свою пра­цю як жертву, якпозбавлення свободи і відпочинку. Разом з тим праця оцінюється Смітомоб'єктивно як основа багатства. Проте саму працю він не аналізує як субстанцію вартості, а звертає основну увагу на мінову вартість, тобто кількіснусторону вартості.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">У трактуванні теорії вартості Сміт небув послідовним. Він заявляє, що трудоватеорія справедлива лише для «раннього, примітивного» суспільства. Коли ще працяне була поділена, вона могла служити основою для обміну.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">З розвитком розподілу праці ситуаціязмінюється. По-перше, обмін стає необхідним, тому що дозволяє одержувати потрібні товари. По-друге, як за­значаєСміт, багатство особи визначається йогоможливістю одержувати про­екти чужої праці вобмін на свій продукт. За цих умов мінова цінність товару для товаровиробника буде визначатись кількістю чужої праці, яку вінможе одержати в обмін на одиницю свого товару.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Товаровиробник,обмінюючи свій товар на якийсь інший, одержує, з^, власноюоцінкою, більше праці, ніж віддає. Те ж самевідбувається і з протилежноюстороною. Тобто кожний учасник обміну одержує більше праці, відносно своїх можливостей по виробництву одержуваноготовару, ніж віддає. Тут ми знову зустрічаймось з поняттямсуб'єктивної цінності, проте виводиться вона Смітомне з принципу корисності, що було властивимавстрійській школі, а ї принципу праці.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Отже, перше з поставлених питань Сміт вирішує однозначно. Основу цінностітовару становить праця, уречевлена в товарах, які одержують шляхом обміну наданий товар.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Як же вирішуєСміт друге завдання, тобто питання про складові частини ціни товару? На першийсвітогляд, нелогічною є сама постановка такогопитан­ня. Дійсно, про які складові частини ціни може йти мова, якщо вона визна­чається працею?

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Справа в тому, що до цього Сміт розглядав обмін товарів упростому то­варному виробництві, девиробники обмінюються працею,уречевленою в то­варах.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">В умовахкапіталізму відбуваєтьсяобмін живої і уречевленої праці. Робітники виступаютьяк продавці товару робоча сила, а капіталісти

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-no-proof:yes">—<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> як його покупці. Щоправда, Сміт вважав, що робітникипродають свою працю, яка, як і інші товари, має«дійсну і номінальну ціну»^. Фактично йдетьсяпро номі­нальну і реальну заробітну плату. Зацих умов, пише Сміт, порушується закон еквівалентного обміну. Робітник віддає більше живої праці, ніж одержує уречевленої.Цінність, яку робітник додає до матеріалів,зводиться до двох час­тин: заробітної плати і прибутку капіталісту. Це двіскладові частини цінності. Третьою складовою у Смітавиступає рента. Отже, як пише Сміт, «три першо­основи всякого доходу, як і всякоїмінової цінності,— це заробітна плата, при­буток і рента»^.Таким чином, цінність Сміт визначає доходами.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Всі три види первісного доходу— заробітна плата, прибуток і рента— ма­ють єдину ціннісну субстанцію— працю, уречевлену в товарах, які одержуютьшляхом обміну. «Слід мати на увазі,— писав Сміт,— що дійсна цінність всіхрізних складових частин ціни вимірюєтьсякількістю праці, яку може купувати або яку може мати в розпорядженні кожна зних. Праця вимірює цінність не лише тієї частини ціни, яка зводиться до праці, а й тихчастин, що приходяться на ренту і прибуток».

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Визначення цінності сумою доходівсвідчить про те, що Сміт, проявивши геніальну непослідовність, заклав основитеорії факторів виробництва, яка в

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-no-proof:yes">XIX<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> ст. стала пануючою.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Щодо третього завдання, яке вирішує Сміт, то воно зводиться до з'ясуван­ня причинвідхилення ринкової ціни від природної. Природна ціна у Сміта це, по суті,

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-no-proof:yes">—<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> грошовий вираз цінності. Природна ціна включає повнувеличину ренти, праці і прибутку. Причому йдеться не про фактичну величинускладо­вих ціни, а про їх середню норму. Ринкова ціна<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-no-proof:yes">—<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> та, за якою продається товар.                                                             

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Сміт детально аналізує фактори, яківпливають на відхилення ринково

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:EN-US">i<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">ціни від природної. В умовах природного стану (вільноїконкуренції) ринок працює як своєрідний регулятор природного руху товарних потоківдо стало<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:EN-US">i<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">ринкової рівноваги. Попит і пропозиція виступають якфактори встановлення ринкової ціни. Людськевтручання у вигляді різного роду привілеїв, монопол<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:EN-US">ii<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">регламентів порушує природний стан.Воно, пише Сміт, приводить часто до результатів, протилежних тим, на якірозраховували, і стримує зростання про­дуктивностіпраці. Щоправда, якась група або клас можуть одержати вигоду від такоговтручання, проте вона все одно виявиться шкідливою з точки зору стратегічногозавдання<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-no-proof:yes"> —<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK"> економічного зростання. Отже, Сміт знову звер­таєтьсядо принципу природної свободи, до дії «невидимої руки».

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Класи і доходи.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> Сміт прямо зазначає, що три складові ціни є види до­ходівтрьох різних категорій персоніфікованих економічнихфункцій, що відповідають трьом факторам виробництва: праці, капіталу і землі. Власники кожного із цих факторівутворюють відповідні класи: найманих робітників, підприємців і землевласників.Це основні класи суспільства, їх доходи є пер­винними. Всі інші групи іпрошарки отримують вторинні доході, які виступа­ють результатом перерозподілу.<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Заробітна

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK"> плата<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-no-proof:yes"> —<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> це продукт праці, природна винагорода за працю. Вумовах, коли виробник працює власними засобамивиробництва і на своїй землі, він одержуєповний продукт праці. В умовах капіталізму найманий робітник отримує лише частинуцінності, яку праця додає до матеріалу, щообробляє, іншу частину одержує власник капіталу як прибуток. Отже, Сміт не робив різниці міждоходом простого товаровиробника і найманого робітника і розрізняв їх лишекількісно.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Сміт визначаєнормальний рівень заробітної плати кількістю засобів існуванняробітника і його сім'ї. А Петті заробітну плату зводив до фізичного прожитковогомінімуму. Нормальний рівень заробітної плати підтримується стихійним ринковиммеханізмом і залежить від попиту і пропозиції на ринку праці. Зниження заробітноїплати до фізичного мінімуму загрожуєробітникам вимиранням. А її значне підвищеннявикликає зростання народжуваності, от­же, збільшенняпропозиціїробочої сили на ринку і посилення конкуренції.А це, зрештою, веде до зниження заробітної плати.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Значну роль у встановленні заробітноїплати Сміт відводить капіталістам, які мають переваги передробітниками. Вони можуть, пише Сміт, змовитисьмаютьможливість очікувати сприятливих умов найму робочої сили, чого по­збавленіробітники. Сміт був прихильником високої заробітної плати і вважав, що вонасприятиме зростанню продуктивності праці

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-no-proof:yes">.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK">Прибуток

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK"> у Сміта маєтрудову субстанцію. Він писав, що «цінність, яку робітники додають доматеріалів, зводиться… до двох частин, одна з яких опла­чує їх винагороду, а друга<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-no-proof:yes">—<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> прибуток їх наймача на весь авансований ним фондматеріалів і заробітної плати»

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">В даному разі прибуток виступає якрізниця між заново створеною вартістю ізаробітною платою. Тобто фактично мова йде про додаткову вартість. А прибуток

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-no-proof:yes">—<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> це результат неоплаченої праці. Сміт виступає проти тверджень тих, хто називає прибуток платою за працю по нагляду і уп­равлінню.Цей прибуток, зазначає Сміт, не схожий наоплату праці, він має інші начала і визначається величиною капіталу, що застосовується у вироб­ництві. Розмір прибутку визначаєтьсярозміром капіталу. А це означає, що Смітрозглядає прибуток як породження всьогокапіталу, як результат продук­тивності капіталу. Прибуток виступає в нього і яквинагорода капіталіста за працю та ризик. Отже, непослідовність у розуміннівартості (у Сміта<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-no-proof:yes"> — <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">цінність) позначились і на трактуванніприбутку. Він у Сміта виступає то як по­родженняпраці, то як результат функціонування капіталу.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">З прибутку Сміт виводить і процент як похідний прибуток. Величина про­цента і його руху нього слідують за величиною норми прибутку, яка з розвит­ком промисловості Цторгівлі має тенденцію до зниження. Зниженнянорми прибутку, а отже, і процента Сміт розглядаєяк прояв економічної розвинутості здоров'янації, які забезпечуються природним порядком. Йому протидіє будь-якамонополія. Тому Сміт виступає як непримиримий супротивник всякого роду монополіїі привілеїв.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Земельна рента

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> у Сміта<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-no-proof:yes">—<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> це плата за користування землею. Її причиною він називає приватну власність на землю. Сміт відрізняє ренту від орендної пла­ти, в яку включається і процент на вкладений капітал. Рента, підкреслюєвін, не пов'язана з витратами капіталу, оскільки їх, як правило, здійснює орендар. Що ж до землевласника, то вінкористується вигодами капіталовкладень, тому що при відновленні орендногодоговору вимагає підвищення плати.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Джерело ренти Сміт визначає по-різному. Виходячи зпозицій трудової теорії вартості, він ренту, як і прибуток, розглядає яквідрахування від праці робітника. Інше трактування походження ренти пов'язане уСміта з його теорією витрат виробництва. Рента в цьому випадку виступає якприродна ви­нагорода за користування землею, подібно до того, як прибуток єприродною винагородою за капітал, а заробітна плата

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-no-proof:yes">—<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> природною ціною праці. Рента поряд з прибутком ізаробітною платою формує цінність. А це означає, що земля поруч з працею є джерелом цінності.                            

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Проте рента відрізняється від інших ціноутворюючих факторів: прибутку заробітної плати. Вона не зумовлена жодною жертвою(як праця й капітал) боку власника землі.Відрізняється рента від прибутку і заробітної плати Це складоваціни. Останні конституюють ціну, а рента виступає як функція ціни. «...Рента,— писав Сміт,— входить до складу цінипродукту інакше, ніж заробіт­на плата і прибуток. Висока або низька заробітнаплата і прибуток на капіталу причиною високоїабо низької ціни; більший чи менший розмір ренти результатом останньої».

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Є у Сміта і елементи фізіократичного трактування земельної ренти. В

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:EN-US">i<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK">н <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">виступає як результат дії сил природи, які землевласникнадає у користуванніфермеру. Працю в сільському господарстві він вважав більш продуктивною,тому що тут разом з людиною працює природа.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Різні трактування суті прибуткуі ренти не викликали у Сміта сумнівів, вінвикористовує з різною метою: то для підтвердження тези про працю, як основнемірило вартості, то для аналізу розподілу реалізованої мінової цінності товаруміж основними класами буржуазного суспільства.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Сміт бачиввідмінності в родючості і місцероз

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:EN-US">c<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK">ташуванні<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> ділянок землі і аналізував Їх вплив на величину ренти. Розглядає він також залежність ренти відкапіталовкладень. Проте у Сміта немає розуміння понять диференційноїі абсолютної ренти. Разом з тим він визначає монопольну ренту (хоч і не вжи­ваєцього терміну), яка виникає тоді, «коли кількістьземлі, яка може бути при­стосована під яку-небудь особливу культуру, занадто незначна для задоволен­ня дійсного попиту»^. Оплачує її споживач.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Вчення пропродуктивну й непродуктивну працю.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> Сміт, на відміну від попередників, не обмежується галузевим визначенням продуктивної й непро­дуктивноїпраці. У нього продуктивною є будь-яка праця, незалежно від того, де воназастосовується. Проте у Сміта визначаєтьсяієрархія галузей стосовно їх продуктивності. На перший план він ставитьсільське господарство, потім промисловість і торгівлю. Але не це головне в йоговченні про продуктивну й непродуктивну працю.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Сміт визначаєпродуктивну й непродуктивну працю не лише залежно від того, де вона застосовується, а й від того, що вона виготовляє. В нього є два підходи до визначення продуктивноїй непродуктивної праці. Перший підхід

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-no-proof:yes"> — <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">ціннісний. Продуктивною працею є та, що створює цінність.Непродуктивна праця цінності не створює. Так, праця мануфактурного робітника додає цінність матеріалам, яківона обробляє. В той же час праця домашнього слугинічому не додає цінності. На купівлюпродуктивної праці витрачається капітал, а непродуктивної<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-no-proof:yes">—<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> доход.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Другий підхід у визначенні продуктивноїй непродуктивної праці пов'язується з їїматеріалізацією, уречевленням. Продуктивнапраця

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-no-proof:yes"> —<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK"> праця робітника, яка закріплюється іреалізується в якому-небудь предметі або товарі, що придатний на продаж. Апраця слуги не закріплюється і не реалізуєтьсяв товарах. Його послуги зникають в момент їх надання. Згідно з таким визна­ченнямпродуктивної праці вся сфера нематеріальноговиробництва оголошу­валась непродуктивною. До цієї сфери Сміт відноситьдіяльність держави, їі чиновників, церкву,армію, флот тощо<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-no-proof:yes">.<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Визначенняпродуктивної й непродуктивної праці Смітом єсуперечливі. Якщо взяти простоготоваровиробника, то він виготовляє товари, але не при­носить капіталіступрибутку. Отже, його праця за однією ознакою є продуктив­ною, а за другою

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-no-proof:yes">—<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> непродуктивною.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">У Сміта йоговчення про продуктивну й непродуктивну працю займає значне місце, тому що вініз зростанням продуктивної праці пов'язував зро­стання національного багатствакраїни і тому енергійно наполягав на скоро­ченні непродуктивної праці.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Такий підхід Сміта до визначення продуктивної йнепродуктивної праці був підданий критиці багатьма його сучасниками, які ширшетрактували про­дуктивну працю. Економісти класичної школи сприйняли такийпідхід. З пев­ним зауваженням сприйняв його іМаркер

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi

еще рефераты
Еще работы по истории экономических учений