Реферат: Українське питання в політиціпольського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни

Національнийуніверситет “Острозька академія”

Направах рукопису

ШишкінІван Геннадійович

УДК94(438+477)09 “1939-1945”

УКРАЇНСЬКЕПИТАННЯ В ПОЛІТИЦІ ПОЛЬСЬКОГО ЕМІГРАЦІЙНОГО УРЯДУ ТА ПІДПІЛЛЯ В РОКИ ДРУГОЇСВІТОВОЇ ВІЙНИ

 

Спеціальність07.00.02 – Всесвітня історія

Дисертаціяна здобуття наукового ступеня

кандидатаісторичних наук

Науковийкерівник

ТрофимовичВолодимир Васильови –

Докторісторичних наук, професор

Острог – 2005

еще рефераты
Еще работы по истории