Реферат: Українське козацтво. Запорозька Січ

Дніпропетровський національний університет

факультет систем та засобів масової комунікації

Кафедра української історії та етнополітики

Контрольна робота

з історії України

на тему:

«Українське козацтво. Запорозька Січ»

 

 

 

 

Виконавець:

студентка групи ЗЖ-06

Романюк Оксана Ігорівна

Дніпропетровськ 2006


                                   План контрольної роботи:

1.Виникнення козацтва.

2. Заснування Запорозької Січі, її устрій.

3.Реєстровіта нереєстрові козаки. Петро Конашевич – Сагайдачний

4.Українськекозацтво в боротьбі проти турків і татар.

5.Козацькіповстання кінця XVI – першої половини XVII ст.

6.ЗначенняЗапорозької Січі в історії України


1.

а) Зрозуміти будь-якеісторичне явище глибоко і всебічно можна лише через звернення до його коренів.Важливо окреслити, хоча б наближено, хронологічні рамки, в межах яких останніпростежуються. Крім того, необхідно врахувати весь комплекс еконо­мічних,політичних та соціальних чинників цього тривалого процесу.

Серед первісних теорійпояви українського козацтва значне місце належить етимологічній, побудованій насемантичних висновках. Польські шляхетські історики Павло Пясецький, СамуельТвардовський, Веспасіан Каховський виводили тер­мін«козак» від слова «коза», зважаючи на спритність козаків.Український літописець Григорій

еще рефераты
Еще работы по истории