Реферат: Трипільська культура та теорії походження Київської Русі

ЗМІСТ

Вступ

1. Поясніть назву «трипільська культура».Охарактеризуйте основні риси та особливості трипільської культури.

2. Проаналізуйте зміст норманської та антинорманськоїтеорії походження держави Київська Русь

3. Тестові завдання

Висновки

Перелік використаної літератури


ВСТУП

Український народсповнений духу національно-культурного відродження. Це знаходить свій вияв,зокрема, у прагненні мільйонів людей до пізнання власної історії.

Україна – другаза величиною країна Європи. За чисельністю населення вона наближається доФранції, а за обсягом валового національного продукту – до Італії. Протеполітичні права українців як нації довгий час були мінімальними – не лише наєвропейській арені, а й у власному краї. Протягом багатьох століть правоостаточно схвалювати рішення, що стосуються основних царин життя українців,зосереджувалося здебільшого поза межами їхньої території. В той час якнайубогіші країни світу користуються повним суверенітетом, Україна тільки-нопроголосила його. Ця кричуща невідповідність є загадкою історії, що спонукаєпильніше розглянути минуле України та українців, минуле, яке так часто лишалосяпоза увагою і ще частіше не знаходило розуміння.

Саме відсутністьдержави та наявність панування не українців у процесі модернізації євирішальними моментами, котрі допорають висвітлити надзвичайно широке, барвистей химерне плетиво, що його утворює історія України.


1.ПОЯСНІТЬ НАЗВУ «ТРИПІЛЬСЬКА КУЛЬТУРА». ОХАРАКТЕРИЗУЙТЕ ОСНОВНІ РИСИТА ОСОБЛИВОСТІ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Найперші слідилюдських поселень на Україні сягають за 150 тис. років. Мандруючи до берегівЧорного моря через Кавказ і, ймовірно, Балкани, перші поселенці все щезберігали ознаки примітивного походження. Вони мали незначного об'єму мозок,низький лоб, масивні щелепи та великі зуби. Зате ходили випроставшись, а їхнінадзвичайно вправні руки вже ціликом сформувалися. Близько 40 тис. років до н.е. в середині останнього льодовикового періоду з'явився кроманьйонець (або гомосапієнс) – особина, від якої походить сучасна людина. Вона була порівняновисокою на зріст, прямо ходячою, із значно розвинутими розумовими можливостями.Пристосовуючись до холодного сурового клімату, до труднощів у добуванні поживи,ці люди, що жили з мисливства та збирання плодів, винайшли небачене розмаїттятехнічних нововведень, таких як зброя і знаряддя з кременю, риболовні гачки,гарпуни, житла із шкур та кісток.

Близько 10 тис.років до н. е., коли відступис останній льодовик, лишивши після себехарактерний для сучасної України ландшафт, людина стала мінятися дедалі швидше.Так, у період неоліту, який тривав на Україні з 6 до 2 тис. років до н. е.,людство зазнало глибших змін, ніж за попередні 2-3 млн років. Хоч цей періодзветься неолітом, тобто новим кам'яним віком, він мав мало спільного з каменем.«Революційне» значення неолітичної цивілізації полягає насамперед утому, що люди знайшли докорінно нові способи добування поживи. Замість збиранняплодів і полювання вони нарешті самі навчилися продукувати поживу.

Вважають, щоземлеробство вперше виникло на Україні у межиріччі Бугу та Дністра, коли нарубежі 5 і 4 тисячоліть до н. е. розвинулися перші у Східній Європіземлеробські общини. Замість блукати у пошуках здобичі, люди осідали на своїхполях. Так з'явилися поселення. Землеробство, на відміну від полювання тазбирання плодів, вимагало порівняно більшої робочої сили, сприяючи тим самимзростанню населення. Водночас поступово виникали примітивні формисуспільно-політичної організації.

Найбільш відоміранні землеробські племена на території сучасної України пов'язують з такзваною трипільською культурою, що розвинулася у долинах Дністра, Бугу і Пруту,сягнувши з годом Дніпра. У період свого розквіту між 3500 та 2700 рр. до н. е.трипільці жили великими селами по 600-700 чоловік. Вони, як правило, мешкали удовгих та вузьких спільних оселях, де кожна сім'я займала власну, розгородженуна кімнати, частину житла з окремою глинобитною піччю. Родовід вони вели полінії батька. Орнамент на череп'яному посуді, що являв собою поєднанняхарактерних плавних візерунків жовтого, чорного й білого кольору, свідчить промагічні ритуали та віру в надприродні сили, що панували в культурі трипільців.

Проте ця культурамала й свій практичний бік. Перший на Україні механічний пристрій – свердло дляпророблювання отворів у камені та дереві з'явився у людей трипільськоїкультури. Велике значення мало впровадження дерев'яного плуга, завдяки чомуземлеробство стало більш надійним, ніж мисливство, способом добування наживи.Ще одним нововведенням, ймовірно, запозиченим із Азії, було застосуванняпершого металу – міді.

Сьогодні мало щовідомо про занепад трипільської культури. Як припускають археологи, зростаннянаселення штовхало трипільські племена до переходу на нові негостинні землі.Деякі з них просувалися в глиб степів, а ті, що жили в долині Дніпра, йшли напівніч, у непрохідні ліси Полісся й далі. На 2000 р. до. н. е. Трипільськакультура як виразне ціле перестала існувати. Частину трипільців підкорили йасимілювали войовничі степові племена, решта знайшла захист у північних лісах.


2.ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ НОРМАНСЬКОЇ ТА АНТИНОРМАНСЬКОЇ ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИКИЇВСЬКА РУСЬ

У середині 9 ст.Наддніпрянщина в господарському, культурному та політичному відношеннізалишалися тихою заводдю. Але через 150 років вона стала серцевиною КиївськоїРусі – могутнього політичного об'єднання, котре швидко перетворювалося на однез найбільш розвинених і економічно процвітаючих суспільств тогочасної Європи.Як вже вдалося досягти цих гідних подиву змін? Хто їх здійснював? Що уможливилоїх – зовнішні стимули чи події внутрішнього життя? Аби відповісти на цізапитання, згадаємо насамперед, що пишеться про походження Київської Русі унайдавнішому східнослов'янському літописі «Повість временних літ»:" У рік 852… стала називатися (наша земля) – Руська земля… У рік 859.Варяги, приходячи із замор'я, брали данину з чуді, і з словен, і з мері, і звесі, (і з) кривичів. А хозари брали з полян, із сіверян, і з в’ятичів: браливони по білій вирівці – стільки від диму… У рік 862. Вигнали (чудь, словени,кривичі і весь) варягів за море, і не дали їм данини, і стали самі в себеволодіти. І не було в них правди, і встав рід на рід, і були усобиці в них, івоювати вони між собою почали. І сказали вони «Пошукаємо самі собі князя,який би володів нами і рядів за угодою, по праву». Пішли вони за море доварягів, до русі. Бо так звали тих варягів – Русь, як ото одні звуться Свеми, адругі – норманами, ангелами, інші – готами, — отак і ці. Сказали русі чудь,словени, кривичі і весь: «Земля наша велика і щедра, а порядку в ній нема.Ідіть-но княжити і володіти нами». І вибралося троє братів із родами своїми,і з собою всю узяли Русь".

Спираючись на цейуривок, ряд німецьких вчених, зокрема Готліб Байєр, Герхард Міллер таАвгуст-Людвиг Шльоцер, які у 18 ст. служили в Росії, розвинули так званунорманську теорію.

В ній доводилося,що Київську Русь заснували варяги – германо-скандинавська народність, відома наЗаході як вікінги, або нормани. Підкреслювання важливості германських впливівта натяки на нездатність слов'ян створити власну державу викликали обуренняславетного російського вченого 18 ст. Михайла Ломоносова, який написав гнівнувідповідь німцям, доводячи першочергову роль слов'яну створенні Київської Русі.Твердження Ломоносова дістали назву анти норманської концепції та поклалипочаток суперечкам, які тривають і до сьогодні.

Здавалося, що в19 та на початку 20 ст. переможе норманська теорія, оскільки її підтрималабільшість західних і ряд відомих російських істориків. Проте антинорманських поглядівуперто трималися такі два провідних учених, як Михайло Грушевський та МиколаКостомаров. У 30-х роках радянські вчені почали почали контрнаступ, оголосившинорманську теорію політично шкідливою, бо в ній заперечується здатністьслов'янських народів створити незалежну державу. При цьому наголошувалося натенденційності Нестора-Літописця, монаха, який у 11 ст. написав «Повістьвременних літ», вказувалося на багато внутрішніх суперечностей у йогорозповіді, й на те, що дані археологічних розкопок не підтверджуютьширокомасштабної присутності варягів у Київській Русі. Виходячи з цього вониробили висновок, що Київську Русь заснували східні слов'яни.

Значною мірою цідебати набили лінгвістичного за своєю суттю характеру і торкаються етимологіїслова «Русь». Норманісти доводять, що воно походить від слова ruotsi–фінської назви шведів, яка в свою чергу виводиться з давньошведського словаrodr (грести). Оскільки фінни підтримували тісні й тривалі зв'язки як ізшведами, так із слов'янами, припускають, що свою назву для перших вони почализастосовувати й до останніх. У анти норманської концепції слово «Русь»пов'язується з назвами річок Рось і Русна в Центральній Україні. Інша гіпотезаприпускає можливість існування зв'язку між цим словом і назвою кочового племеніРоксолані, яка походить від іранського rhos, що значить світло. Оскільки цігіпотези мають серйозні недоліки, жодна з них не дістала загальної підтримки.Що стосується самого слова «Русь», то, як виявляється, ним спочаткуназивали варягів, потім землі полян у Центральній Україні, а згодом – туполітичну єдність, що стала зватися Київською Руссю.

Аналогічно тому,як не вдалося дійти конкретного висновку про походження слова «Русь»,так і не має загальної згоди щодо ширшої проблеми – співвідношення зовнішніхскандинавських впливів та чинників власне слов'янської еволюції у виникненніКиївської Русі. Тривала й затята суперечка дала мало нових фактичних даних.Можливо, через брак знань багато вчених поступово були змушені шукатикомпромісного рішення. Нині існує загальна згода щодо впливу скандинавів насуспільство й культуру східних слов'ян. Мандруючи у складі невеликих ватагзаповзятливих воїнів-купців, варяги швидко засвоювали східнослов'янську мову такультуру й через свою мало чисельність навряд чи могли серйозно вплинути наспосіб життя місцевого населення. Проте важко заперечувати участь, ба навітьпровідну роль варягів у політичному житті з огляду на те, що всі правителіКиєва аж до Святослава, відігравали роль каталізатора політичного розвиткузавдяки тому, що або підкоряли слов'ян і політично організовували їх, або жстворювали для них загрозу, що змушувала їх краще організовуватися самим.Щоправда, у ряді випадків інтереси східних слов'ян і варягів співпадали. Це,зокрема, стосувалося обмеження впливу хозарів, протистояння нападам кочовиків,забезпечення й охорони дніпровського торговельного шляху на Візантію.

Тому існуютьвагомі підстави вважати виникнення Києва досягненням не якоїсь окремої етнічноїгрупи, а результатом складної слов'яно-скандінавської взаємодії. Нещодавноамериканський вчений Омелян Пріцак, розвиваючи цей підхід, висловив думку, щопитання про етнічне походження Русі є несуттєвим. На його погляд, Русь буласпочатку полі етнічним і багатомовним торгівельним союзом, що з метоювстановити контроль над торговими шляхами між Балтійським та Середземним морямиі утворив політичну єдність під назвою Київська Русь.

3.ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Розташуйтефакти у логічній послідовності та вкажіть, коли тривав процес, про якиййдеться, на слов'янських землях:

Б) Виникненняродової общини; 4 тисячоліття до н. е. (трипільська культура)

Д) Удосконаленнязнарядь праці; 3500-2700 рр. до н. е. (трипільці)

В) Поява майновоїнерівності; близько 1000 р. до н. е. (кочовики)

Г) Появаплемінних об'єднань; 6-7 сторіччя. (слов'яни)

А) СтворенняДавньоруської держави; 8-9 сторіччя.

2. Визначте вірнувідповідь та обґрунтуйте її:

Перший метал,який первісні люди використали для виготовлення знарядь праці, — це...

Б) мідь – тому щолегко плавиться.

3. Вкажітьправильне твердження:

Державнеутворення Київська Русь існувало:

Б) 8-13 сторіччя.

4. Визначтеісторичне значення Київської Русі:

свій вибір:

Б) Оформленнязбірки законів «Руська правда».

Ярослав Мудрийзвів загально прийняті у ті часи закони у єдину «Руську правду», якастала правовим кодексом усієї країни. В ній існуючі закони не лишесистематизувалися, але й подекуди змінювалися. Так, кровна помста замінюваласягрошовою компенсацією, що її встановлював князь, чи його намісники.

5. Визначте таобґрунтуйте, з чим іменем пов'язане впровадження християнства на Русі:

Б) ВолодимирВеликий.

Розуміючи, щоКиївська Русь вже пережила свою традиційну язичницьку релігію, ВолодимирВеликий став замислюватися над тим, щоб знайти більш витончені способивираження духовних, соціальних та політичних прагнень суспільства. Якщопровести аналогію із сучасністю, він потрапив у становище глави держави«третього світу», що прагне прискорити модернизацію своєї країни івідтак змушений вибрати якусь з провідних ідеологій найбільш розвинутихсуспільств світу. У 988 році, прагнучи як найшвидше охрестити свій народ князьнаказав позаганяти юрби киян у притоку Дніпра, річку Почайну й там усіх разомвихрестити. Незважаючи на опір людей, ламалися язичніцькі ідоли, а натомістьбудувалися християнські церкви.

6. Визначте, заякого князя було складено першу збірку законів Київської Русі:

Що ви знаєте процей документ?

В) Ярослав Мудрий

Ярослав Мудрийзвів загально прийняті у ті часи закони у єдину «Руську правду», якастала правовим кодексом усієї країни. В ній існуючі закони не лишесистематизувалися, але й подекуди змінювалися. Так, кровна помста замінюваласягрошовою компенсацією, що її встановлював князь, чи його намісники.

7. Визначте, хтоіз запорозьких кошових отаманів оспіваний у пісні про Байду?

Дайте короткухарактеристику його діяльності.

Г) Д.Вишневецький.

Дмитро(«Байда») Вишневецький був одним з магнатів, які організовуваликозаків. В його легендарному житті важко відділити правду від вимислу.Достовірно відомо, що у 1553-1554 рр. він зібрав козацькі ватаги і збудував наострові Мала Хортиця форт, що мав стати заслоном від татар – Запорізьку Січ.Організував кілька походів у Крим, намагався підняти козаків, Річ Посполиту таМосковію на христовий похід проти мусульман.

8. Визначити проякі події йдеться, розташуйте факти у порядку хронології та обґрунтуйте їх:

Г) обранняХмельницького гетьманом (зима 1648);

В) битва підКорсунем (26 травня 1648);

А) битва підПилявцями ( 23 вересня 1648);

Б) облога Львова(жовтень 1648);

Д) битва підБерестечком (18 червня 1651).

9. Доповнітьречення:

Битва підБерестечком відбулася:

Визначте, якимбув результат цієї битви і чому?

В) влітку 1651року

Битва почалася 18червня, тривала майже 2 тижні й закінчилося страшною поразкою Хмельницького.Вирішальною її причиною були дії кримських татар, які кинули поле бою, а такожвикрали Хмельницького.

10. Визначтеправильну відповідь та поясніть, якими були наслідки цієї події на Україні:

Андрусівськуугоду в 1667 році уклали:

Б) Річ Посполитаі Московське царство.

За цим миром(який був укладений без консультацій з українцями) Україна ділилася навпіл:поляки отримували Правобережжя, росіяни – Лівобережжя. Київ 2 роки лишався підвладою Росії, а потім переходив під владу Речі Посполітої (але цей пункт не буввиконаний).

11. Доберіть таобґрунтуйте факти, що мали місце в Україні за гетьмування Івана Мазепи:

Б) заключення угодизі шведами;

В) розвиток наукиі мистецтва;

Г) розширеннястаршинського землеволодіння;

Д) Полтавськабитва.

12. Визначте, хтоочолював народний рух під назвою «Коліївщина»:

Що вам відомо пронього?

Г) М. Залізняк.

Максим Залізнякзапорожец з Лівобережжя у травні 1768 року підняв на повстання гайдамаків таселян Правобережжя. Наприкінці червня в руках повстанців були Київське,Брацлавське, а також частина Подільського і Волинського воєводств.

13. Визначте, якіземлі входили до складу Російської та Австралійської імперій у першій половині19 ст.?

Коли та з якихпричин стався такий розподіл?

1) Російськаімперія: 2) Австрійська імперія

Б) Запоріжжя А)Буковина

Г) Правобережжя В)Галичина

Д) Крим і Таврія Е)Закарпаття

14. Визначте, хтоіз наведених осіб належав до складу Кирило-Мефодіївського товариства:

Назвіть автора іназву програмного документа кирило-мефодіївців?

Г) Костомаров;

Д) Білозерський;

В) Шевченко(підтримував зв'язки)

Костомаров«Закон Божий (Книга Буття українського народу)».

15. Визначте та обґрунтуйтеправильну відповідь:

Перша українськаполітична партія В Наддніпрянщині мала назву:

А) РУП

У січні 1900 рокув Харкові група студентів (Мацієвич, Коллард, Коваленко) заснували Революційнуукраїнську партію. Метою було об'єднання різних поколінь і верств у боротьбі занаціональні права й соціальну революцію.

Визначте, хто бувлідером Української Народної партії на початку 20 століття:

Чим відома цяособа?

В) Міхновський.

У РУП був лідеромукраїнських націоналістів опублікував памфлет «Самостійна Україна».Відокремившись, із своїми прибічниками створив УНП.

17. Визначте,коли була утворена Українська Академія Наук:

А) у 1918 році вперіод Гетьманату.

Які ще досягненняцієї влади у культурній політиці ви можете назвати?

Надрукуваликілька мільонів україномовних підручників, у більшості шкіл ввели українськумову. Засновано 150 нових гімназій, Національні архів та бібліотеку.

18. Виберіть датута обґрунтуйте значення проголошення Акту злуки між УНР та ЗУНР:

А) 22 січня 1919року.

19. Визначтеправильне твердження та поясніть, у чому полягала мета та наслідкиіндустріалізації:

Під часпроведення індустріалізації перевага віддавалась:

В) Важкійпромисловості.

20. Визначтепрізвища державних і політичних діячів України, які брали активну участь упроведенні політики «українізації» та були звинувачені у«національному ухилі»:

Якою була їхподальша доля?

В) 1. Скрипник М.О. 2. Шумський О. Я.

Не бажаючизректися політики українізації 7 липня 1933 року Скрипник накладає на себеруки.

Шумський помер назасланні.

21. Визначте таобґрунтуйте вірну відповідь:

Спілка визволенняУкраїни (СВУ) – це…

В) Придуманаорганами ДПУ організація для розправи з українською інтелігенцією на підставахборотьби з «націоналізмом».

Радянськекерівництво почало наступ проти потенційної опозиції на Україні. Основноюмішенню стала інтелігенція. У 1929-1930 рр. 45 провідних учених, письменниківта інших представників інтелігенції були звинувачені у належності до таємноїнаціоналістичної організації (СВУ).

22. Визначте,коли і з якими наслідками розпочався процес суцільної колективізації ірозкуркулення в Україні:

Б) в 1929 році.

23. Виберіть таобґрунтуйте правильну відповідь:

Масові репресіїсталінським керівництвом проводилися:

Б) 1937-38 рр.

У РадянськомуСоюзі в цілому апогей чисток настав у 1937-1938рр., проте, як зазначив Копелєв«На Україні 37 рік почався в 33».

24. Поясніть учому полягала сутність «нового порядку», запровадженногогітлерівцями, та назвіть місто, призначене ними центром РейхскомісаріатуУкраїни:

Б) Рівне.

Нехтуваннянаціоналами інтересами, репресії проти євреїв, експлуатація селян, знищенняінтелігенції та систем освіти, вивезення «робочої сили» до Німеччини.

25. Виберіть тааргументуйте правильну відповідь:

Командувачем УПАбув:

В) Р. Шухевич.

Усінаціоналістичні загони ОУН. Були об'єднанні під керівництвом високопоставленогоукраїнського офіцера з щойно розформованого загону «Нахтігаль» РоманаШухевича.

26. Визначтехронологічний порядок подій та вкажіть, з яким періодом української історіївони пов'язані:

Б) Битва заДніпро;

А)Корсунь-Шевченковська;

Г) Кримськаоперація;

В)Луцько-Рівненська операція.

27. Виберітьвірну дату та поясніть, з якими подіями в Україні вона пов'язана:

Звільненняукраїнських територій від німецько-фашистських загарбників відбулось:

Б) у жовтні 1944року.

Третій етап увідвоюванні України. Після перемоги під Бродами була визволена Галичина, увересні радянські війська перетнули Карпати.

28. Визначтевірну дату завершення формування сучасної території України:

З якими подіямице пов'язане?

В) у 1954 році

У 1954 році булипроведені святкування 300 річниці Переяславської угоди. Щоб підкреслитипереваги, що їх приніс Україні союз із Росією святкування вінчав акт передачіКриму.

29. Виберіть таобґрунтуйте правильну відповідь:

День незалежностіУкраїни святкується:

В) 24 серпня

24 серпня 1991року Верховна Рада майже одностайно проголосила незалежність республіки.

30. Визначтеправильну відповідь:

Конституціюнезалежної України було прийнято:

Охарактеризуйтеїї основні риси та положення.

В) 28 червня 1996року.


ВИСНОВОК

Останнім часомактуалізувалася дискусія про те, якому народові належать давньоруська історичнаспадщина, включаючи мову, культуру, державність. Найперші сліди людськихпоселень на Україні сягають за 150 тис. років. Найбільш відомі ранніземлеробські племена на території сучасної України пов'язують з так званоютрипільською культурою, що розвинулася у долинах Дністра, Бугу і Пруту,сягнувши з годом Дніпра. У період свого розквіту між 3500 та 2700 рр. до н. е.трипільці жили великими селами по 600-700 чоловік.

Відомо, що дореволюції чимало російських вчених вважали Київську Русь невід'ємною частиноюнаціональної історії Росії, а українські вчені – відповідно України. Середрозмаїття точок зору полярними виявилися концепції М. П. Погодіна і М. С.Грушевського. Перших з них стверджував, що після розпаду Київської Русінаселення Наддніпрянщини перейшло на територію Центральної Росії і згодомутворило Московську державу. Інакше кажучи, він навіть не помічав існуванняокремого українського народу. Другий вважав, що російський народ не маєбудь-якого відношення до Київської Русі.


ПЕРЕЛІКВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Аркас М. Історія України-Русі. – К.: Вища школа,1992.

2. Дорошенко Д. Нарис історії України. – Т.І. – К.:Глобус, 1992.

3. Революція на Україні. По мемуарам белих. – К.:Політіздат України, 1991.

4. Субтельний О. Україна: Історія. – К.: Либідь, 1991.

5. Гамрецький Ю. М. Універсали – вирішальні віхиісторії Центральної Ради. // Український історичний журнал. – 1991.

6. Михайлівський Г. Україна при гетьмане Скоропадском.//Новое время. – 1993.- №35.

7. Фалько Я. Кто ми українці // ІндустріальнеЗапоріжжя. 1993.

8. Охрімович Ю. Розвиток українськоїнаціонально-політичної думки. Львів, 1992.

9. Рудницький І. Між історією та політикою, К.-, 1973.

10. Шумук Д. За східним обрієм. П. -, Балтімор, 1974.

еще рефераты
Еще работы по истории