Реферат: СТАРОДАВНЯ ІНДІЯ

Географічне положення і природні умови району. Поняття «Індія» для стародавності. Клімат. Ріки Інд і Ганг. Народи й мови Південної Азії у давнину. Основні джерела з історії стародавньої Індії та їх особливості. Розвиток індології у XIX-XX ст.

Індська цивілізація. Перші землеробські поселення в долині Інду. Виникнення найдавнішої (Індської) цивілізації. Міські центри (Мохенджо-Даро, Хараппа та ін.) Сільське господарство, ремесло і торгівля. Вигляд міста і побут городян. Релігійні вірування і культура. Проблема протоіндської писемності й мови. Занепад Індської цивілізації та причини цього. Історичне значення Індської цивілізації.

Ведійський період. Новий етап в історичному розвитку Індії. Індоарії і проблема їхнього походження. Їхні взаємини з місцевим населенням.

Господарське освоєння долини Гангу. Сільське господарство і ремесло. Міста і торгівля. Суспільний і політичний лад. Система варн. Політичні утворення (монархії і республіки) у Північній Індії.

Буддійсько-маурійський період. Держави в долині Гангу: Магадха, Кошала й ін. та боротьба між ними за політичну перевагу. Перемога Магадхи і створення держави Нандів.

Греко-македонське вторгнення в Індію і боротьба з завойовниками. Воцаріння Чандрагупти. Імперія Маур’їв та її розквіт. Ашока та його політика (зовнішня, внутрішня, релігійна). Поширення буддизму.

Династична боротьба в державі Маур’їв. Зіткнення з Греко-Бактрийським царством. Ослаблення загальноіндійської імперії. Історичне значення її існування.

Індія в останній період давнини. Зміна династії Маур’їв династією Шунгів. Економічне життя і соціальна структура індійського суспільства в цей період. Сільське господарство і форми землеволодіння. Міста і розвиток ремесел і торгівлі. Класи, варни, касти і їхнє співвідношення. Форми залежності й експлуатації. Рабство. Наймана праця.

Індія при Кушанах. Міжнародні зв'язки, культурні взаємодії, поширення буддизму.

Політична роздробленість Індії й умови виникнення нової загальноіндійської держави. Нове піднесення Магадхи і правління династії Гуптов. Навала гунів-ефталитів. Занепад імперії Гуптів і її розпад.

Зміни соціально-економічних відносин у I – V ст. н.е. Процес феодалізації індійського суспільства.

Культура Стародавньої Індії Релігійні системи стародавньої Індії. Ведійська релігія, брахманізм, індуїзм. Буддизм і його еволюція. Джайнізм.

Роль санскриту в розвитку літератури древньої Індії. Література та її жанри. Давньоіндійський епос «Веди». Дидактична література. Політичні трактати. Буддійська література. Вплив індійської літератури на культуру Центральної і Південно-Східної Азії. Індійська драматургія і театр.

Образотворче мистецтво й архітектура. Палаци, храми, буддійські ступи. Скульптура, рельєф, живопис.

Природничо-наукові знання. Розвиток філософської думки. Внесок індійської філософії у світову культуру.

 

еще рефераты
Еще работы по истории