Реферат: Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

Тема. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-хроків XIX ст.

 

Мета: визначити, в чому полягала необхідність проведення реформадміністративно-політичного управління в Російській імперії, а також з'ясуватисуть та значення проведених перетворень; розвивати в учнів уміння встановлюватипричинно-наслідкові зв'язки, з'ясовувати суть історичних подій та явищ, робитивисновки, розвивати навички самостійної роботи з джерелами інформації; сприятиправовому вихованню учнів.

Основні поняття:реформа, земства.

Обладнання: таблиця, картки з текстовими джерелами інформації.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Очікуванірезультати

Після цього урокуучні зможуть: визначати суть історичних явищ та подій та їхнє значення; описуватий характеризувати модернізаційні процеси в українських землях, а саме — реформи60-70-х років XIX ст.; на основіаналізу різних джерел інформації доводити закономірність процесів модернізаціїу розвитку українських земель цього періоду.

ХІД УРОКУ

 

Організаційний момент

 

Актуалізаціяопорних знань учнів

Завдання

Чим було викликанепроведення селянської реформи 1861р. в Російській імперії?

Якими були їїнаслідки для України?

Яку сферу життявона реформувала?

Шлях для розвиткуяких відносин вона відкривала?


Мотивація навчальної діяльності

 

Робота зтекстовим джерелом інформації.

Учні мають ознайомитисяз документом і виконати завдання.

Із праці О.Д. Бойка"Історія України"

«Скасуваннякріпосного права стало початковим кроком, своєрідним ключем до модернізаціїРосійської імперії. Таке радикальне перетворення в аграрному секторі вимагалотермінових змін та зрушень в інших сферах суспільного життя, які б далиможливість гармонізувати та стабілізувати ситуацію».

Як ви вважаєте,чому неможливо було обмежитися однією реформою про скасування кріпацтва?

Які щеперетворення, на вашу думку, необхідно було здійснити в Російській імперії? Якісфери суспільного життя потрібно було реформувати негайно?

 

Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

 

Презентаціяпроектів

Слово надаєтьсяучням, які готували проекти.

1 — агрупа. Судова реформа.

2-а група.Земська реформа.

3-я група.Військова реформа.

4-а група.Реформа міського самоврядування.

5-а група.Шкільна реформа.

6-а група.Цензурна і фінансова реформи.

Кожна групапредставляє результати своєї діяльності, характеризуючи суть реформ 60-70-хроків XIX ст. в Російській імперії.По ходу виступу груп складається узагальнююча таблиця.

еще рефераты
Еще работы по истории