Реферат: Речення. Види речень за метою висловлювання

 

 


Речення. Види речень за метою висловлювання


АвторКушнір Надія Віталіївна,

учительукраїнської мови

ДонецькоїЗОШ № 61

 


Вступ

 

Темауроку  Речення Види речень за метою висловлювання

Мета уроку: забезпечитизасвоєння учнями поняття про види речень за метою висловлювання та інтонацією,їх комунікативну функцію, продовжити роботу над формуванням комунікативноїкомпетентності учнів, збагачувати їх словниковий запас, продовжити формуваннявмінь працювати в групі, колективі, формувати соціальну компетентність учнів, сприятивихованню любові до природи.

Очікуванірезультати:

Післяцього уроку учні зможуть

§  Пояснити принципи поділу речень на види за метою висловлювання таінтонацією,

§  Набути навичок роботи в групах, колективі.

Обладнання: картки з завданнями для групової роботи, схема “Видиречень за метою висловлювання та інтонацією”, картини з видами природи тарослинами.

Типуроку: засвоєння нових знань

Видуроку: урок групової роботи

Методи і прийоми роботи: бесіда конкурс “Хто швидше?”, методи “Незакінченіречення”,, “Броунівський рух”,, “Коло ідей”, “Спільний проект”, робота зісхемою


Пояснювальна записка

 

Урок української мови – джерело не лише суто лінгвістичнихзнань для учнів, а й, в першу чергу, мовленнєвий і соціальний практикум, у ходіякого учні формують комунікативну компетентність, навички роботи в парі,мікрогрупі та групі, колективі – інакше кажучи, набувають соціальнукомпетентність, тобто уміння жити, спілкуватися і працювати в колективі.

Найбільш поширеною мовною одиницею, до якоїзвертаємося в щоденній мовній практиці щодня і щохвилини, є речення. Саме томуформуванню учнівських знань з теми “Речення” та навичок правильноговикористання цієї синтаксичної одиниці слід приділити якомога більше уваги ужев середній ланці.

На формування соціальної та комунікативноїкомпетентності спрямований урок “Речення. Види речень за метою висловлювання таінтонацією”. Урок побудований на принципах співнавчання, тут учитель і учень єрівноправними суб’єктами навчання. На уроці передбачено використання рольовихігор, моделювання життєвих ситуацій, спільне вирішення проблеми на основіаналізу обставин та відповідної ситуації. Урок сприяє формуванню комунікативнихта соціальних навичок і вмінь, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії.

Основними педагогічними методами, використаними науроці є методи кооперативного навчання, однак при підбитті підсумків тавивченні нового матеріалу використано методи колективно-груповогоінтерактивного навчання.

В цілому рок спрямований на формування діловоїактивності учнів засобами інтерактивного кооперативного та колективно-груповогонавчання.


Основні етапи уроку

 

І. Оргмомент –1 хв.

ІІ.Актуалізація опорних знань (“Карусель”, конкурс “Хто швидше?”) 7 хв.

ІІІ.Мотивація пізнавальної діяльності учнів (постановка проблемної ситуації) 5 хв

IV.      Засвоєння нових знань(“Броунівський рух”) 12 хв

V.       Закріплення знань у стандартнихумовах (“Коло ідей”) 8 хв.

VI.      Застосування знань у зміненихумовах (“Спільний проект”) 10 хв

VII.    Підведення підсумків уроку (“Незакінчені речення”) 2 хв.


Хід уроку

 

I.         Організаційний момент

 

-                 Доброго дня, діти! Сьогодні миз вами продовжимо знайомство з синтаксисом української мови і такою синтаксичноюодиницею як речення

II.       Актуалізація опорнихзнань

 

-                 Давайте пригадаємо основніпоняття, з якими ми вже познайомилися з вами в ході вивчення теми “Синтаксис”,Пропоную зіграти в “Карусель”

(заздалегідь підготовлені учні сідають увнутрішнє коло обличчям до зовнішнього кола, учні, що в зовнішньому колі,повинні пройти до кожного з учнів, що утворили внутрішнє коло, і вислухати інформаціюпро одне із вивчених понять: синтаксис, пунктуація, словосполучення, речення,граматична основа речення, підмет, присудок По закінченні роботи учитель опитуєучнів, що утворили зовнішні коло, по ключовим поняттям уроку: синтаксис,пунктуація, речення, граматична основа речення)

-                 Щоб подивитися, наскільки гарнови засвоїли пройдений матеріал, пропоную зіграти в гру “Хто швидше?”

(Тренувальна вправа Клас ділиться на 3-4 групи,рівні за кількістю учасників, на кожну групу надається картка, що міститьстільки речень, скільки учасників у групі. Задача кожної з команд – швидше іправильніше виконати завдання)

Визначити граматичну основу простих речень

 


№1 1.Людина і природа невіддільні одне від одного, тісновзаємопов’язані. 2.Людина – частина природи. 3.Досить часто ми недбалоставимося до природи, забруднюємо річки та озера, залишаємо по собі сміття улісі та в полі. 4. Від цього природа хворіє. 5. А її треба берегти!

 

№ 2 1. Був холодний осінній ранок. 2. Визирнуло сонце з-захмар, кинуло промінці на землю. 3. Заглянув один із них у нірку до староїчерепахи, розбудив її. 4. Виповзла черепаха на луг і неквапливо почала шукатисобі снідання. 5. А снідання у неї дуже просте: зелені листочки, стебельця,смачні корінці.

 

№ 3 1. Взимку пташкам холодно іголодно. 2. Кожний може влаштувати в себе на подвір’ї біля вікна їдальню дляпташок.

3. Годування для них просте: крихти хліба, насіння. 4. Длясиничок це – несолоне сальце. 5. Потурбуйтеся про пташок зимою.

 

III.      Мотивація навчальноїдіяльності. Створення проблемної ситуації

-                 Діти, я прочитаю вам одне й тесаме речення, але в різних варіантах. Чим воно відрізняється? У якій ситуації мизможемо висловити таке речення? Який розділовий знак треба поставити в кінці?

Споконвіку українці любили калину.

Яку рослину любили українці споконвіку?

Саджайте калину коло хат!

(Речення відрізняються інтонацією. Перше можнавжити у розповіді про наше місто, друге – це питання в діалозі, третє спонукаєдо дій. Іще третє речення є окличним, а решта – ні. У кінці першого речення мипоставимо крапку, другого – знак питання, третього – знак оклику.)

IV.      Засвоєння нових знань.

-                 Зараз, діти, ви отримаєтекартки, на які нанесено інформацію, що ми щойно з вами розібрали. За правиламивправи “Броунівський рух” ви обмінюєтесь інформацією, що міститься на вашихкартках, з іншими однокласниками, проговорюючи її. Поспілкуватися треба з усімаучнями

(Учні отримують картки з правилами трьох кольорів.Задача кожного учня – підійти до однокласника з іншим кольором картки іобмінятися інформацією, що нанесена на картки)

 

За метою висловлювання речення поділяються на розповідні,питальні та спонукальні Розповідні речення містять повідомлення про певнуподію. Питальні речення містять питання про щось. Спонукальні реченнязаставляють нас виконувати щось, спонукають до дій.

 

За інтонацією реченняподіляються на окличні та неокличні. Окличні речення вимовляються з підвищеннямтону наприкінці речення. Окличними і неокличними можуть бути будь-які за метоювисловлювання речення.

 

Наприкінці питальних реченьставимо знак питання. Ця пунктограма називається “Знак питання в питальнихреченнях”. У кінці окличних речень ставимо знак оклику Ця пунктограманазивається “Знак оклику в окличних реченнях”

 

Обговорення результатів вправ. В ході обговоренняучитель відкриває схему “Види речень за метою висловлювання та інтонацією”

 


/> /> /> /> /> /> /> /> <td/> />  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V.       Закріплення знань устандартних умовах. Робота в малих групах за методикою “Коло ідей”

-                 Діти, ваше завдання – визначититип речень за метою висловлювання та інтонацією. Один із вас – спікер групи,другий – тайм кіпер, ще є секретарі і доповідач. На роботу вам відводиться 2хвилини. Після цього часу ми обговоримо результат, які ви отримали.

 

1.        Ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі?

2.        Нехай цвіте життя, як пишний сад!

3.        Багряний клен стоїть на узліссі і ніби сумує, що надійшов жовтень.

4.        Ви знаєте, як сплять старі гаї?

5.        Не залишай по собі сміття на природі.

6.        Як гарно ми відпочили у лісі біля річки!

7.        Як ви могли не погасити вогнище?!

 

Обговорення результатів (1 – питальне, неокличне, 2– спонукальне окличне, 3 – розповідне, 4 – питальне неокличне, 5 – спонукальненеокличне, 6 – розповідне окличне, 7 – питальне окличне )

 

VI.      Застосування знань узмінених умовах (за методикою “спільний проект”).

-                 А тепер ваше завдання – скластидіалог на запропоновану тему. Всі теми нашого діалогу стосуються екологічноїситуації у Донбасі. Разом ми отримаємо цілісну картину екологічної ситуації унашому краї. Тому ця методика називається “Спільний проект”. А граматичнезавдання для вас – використати в діалозі речення, різні за метою висловлюваннята інтонацією.

 

№2 На уроці біології ви вирушилина екскурсію у посадку біля вашої школи, щоб поспостерігати за осіннімидеревами. А побачили замість посадки смітник. Ви з друзями не залишилисябайдужими.

№ 3 Ви з товаришем берете участь у шкільній радіопередачі“Екологія мого міста” Один із вас – оптиміст, стверджує, що все у нас гаразд,ніяких екологічних проблем не існує, а другий, напороти, занепокоєний станомприроди. Побудуйте свій діалог

 

(Заслуховування діалогів)

 

VII.    Підведення підсумківуроку, оцінювання, домашнє завдання.

-                 Ви добре попрацювали насьогоднішньому занятті, а тому вашим домашнім завданням буде повторити вдомавсі вивчені правила та скласти картки для самостійної роботи з теми “Речення”для нашого наступного уроку. А зараз я прошу вас закінчити речення:

“Цей урок навчив мене...”

“На уроці я дізнався про...”

“За метою висловлювання речення поділяються на...”

“Урок мені сподобався/не сподобався, бо...”

Молодці! За гарну роботу на уроці ви отримуєте такіоцінки… (учитель проводить оцінювання) Наш урок закінчено. Допобачення.

еще рефераты
Еще работы по иностранному языку