Реферат: Термины

Імпресіонізм

– (від франц. – враження) – течія модернізму, яка визначаєтьсяушляхетнення, мінливих миттєвих відчуттівта переживань. Сформувався у Франції укінці ХІХ ст. насамперед у малярстві (назва походить від картини К.Моне"Імпресія. Схід сонця" 1873) Представниками були К. Моне, О. Ренуар,Е. Деча.

Основними завданнями вважали витончено передати свої миттєвівраження, настрої. У музиці – К. Дебусі. У літературі імпресіонізмпредставлений – брати Гонкури, А. Доде, Гіде мопассан, П. Верлен, С. Цвейч, М.Коцюбинський, М. Вороний.

Характерні ознаки:

суб'єктивність, зображення, ліризм;

використання тронів (метафор, епітетів, символів)

ліричні монологи, використання незакінчених думок, фраз, якідопомагають показати плин настроїв, вражень

Експресіонізм

 – (від франц – вираження) – одна з евангардиських   течій умистецтві. Головним проголошувалось вираження світосрийняття. Досягалося цестворенням виразних, яскравих, але умовних, деформованому образів, часто поданиху фантастичному чи гротеспному рапусі. Дійсність зображувалася у зіткненніпротилежностей (позитивне – негативне, чуйне – жорстоке,..)

 Потік свідомості

– засіб зображення психіки людини безпосередньо«зсередини», як як складного так плинного процесу. Представникамисипали «потоку свідомості» використовували цей засіб, як«техніку», як спосіб розповіді, який помічає в тому, щоб показуватипсихічний процес докладно, з найточнішою фіксацією думок, почуттів, підсвідомихпоривань, у вигляді «потоку». Розповідь не підпорядковуєтьсяхронології чи логіці, вона подається як ланцюг асоціацій основовідача,викликаних зовнішніми обставинами. Об'єктивнадійсність зображується через призму свідомості героя. (Джеймс Джойс«Джапамо Джойс», М. Пруст «Кохання Свана» («У пошукахвтраченого часу»)

Модернізм

(франц. moderne– сучаснийнайновіший). загальна назва нових течій нереалістичного спрямування. Мистецтвоне наслідує життя (О. Уальд), воно звіляняється від соціальних зобов'язань,митці прагнуть нових форм.

Авангардизм

 (від франц – передовий загін) –відгалуженнямодернізму. Виникає у кризові періоди історії мистецтва, коли певний напрям абостиль переживає вичерпність своїх зображувальних можливостей. Завданняавангардного мистецтва – розкрити кризові хворобливі явища у житті і культурі,які нерідко подаються у гіперспростованій формі, у запереченні традицій ішуканнях супернової естетики (Рільне Р. М., Аполлінер, Б. Пастернак, М.Хвильовий, Г. Косинка ).

Декаденс

Означає«занепад» (походить від Франції). У центрі  у центрі декадентівстоїть людина, яка відчуває відчуженість у світі, втрату моральних ідеалів,віри у майбутнє. Декаденти – покоління ", що співає і плаче", плачевід «прози життя». Основними мотивами були відчай, сум, песимізм,розчарування. Улюбленими темами стають підкреслена хворобливість і занепаджиття, які перетворюють ся на джерело витончених переживань. Декаденс поєднуєрізні напрями, течії. Від романтизму він бере неприйняття оточуючогосуспільства, розчарування, прагнення втекти від недосконалості життя у світкраси і прекрасної ілюзії. (О. Уальд – прихильний до естетизму)

Символізм

 –літературно-мистецький напрям, який розвинувся в умовах кризи суспільства,передчуття майбутніх соціальних порясінь. Для символізму властиві: інтерес допроблеми особистості і на саказанняметафоричність, музичністьність слова.Замість художнього образу  використовують художній символ, що мав кілтказначень. Характерні теми самотності, туги, смутку невдоволення життям.Використовують розмір «сильний і  легкий». Відображають картини чиобрази нечітко, це сплетіння невиразного і точного, намиліший спів сп'янілий "(А. Рембо, М,Метерлін, Рільне Р. М., ГІюсек, В. Брюсов, О. Блок)

Список литературы

Дляподготовки данной работы были использованы материалы с сайта www.ed.vseved.ru/

еще рефераты
Еще работы по иностранному языку