Реферат: Вітаміни та їх синтетичні препарати

Видисудових промов

Наш славетний земляк Антон Чехов писав понад сто років тому: «Можливо, іми колись дочекаємося, що наші юристи, професори і взагалі посадові особи, якіза обов'язками служби мають говорити не лише вчено, але й зрозуміло і гарно, невиправдовуватимуться тим, що вони «не вміють» говорити. Адже в принципі дляінтелігентної людини погано говорити повинно б вважатися такою непристойністю,як не вміти читати і писати, і у справі освіти й виховання навчаннякрасномовства слід було б вважати неминучим».

Нині настав час відродження національноїкультурної спадщини, зокрема й риторичної, в якій певною мірою відбито дивоцвіті світовідчуття українського народу. Україна проголосила, що будує правовудемократичну державу. Для цього їй необхідні передусім духовні, інтелектуальніособистості, високопрофесійні правники, політики, викладачі. Настала пора змінити ставлення до базових класичних наук, з-поміж якихна чільному місці й красномовство — наука і мистецтво переконуючої комунікації.Наука, що становить фундамент професіоналізму спеціаліста гуманітарної професіїі найперше адвоката, прокурора, судді.

У судовому засіданні при розгляді кримінальних, цивільних, адміністративних,господарських справ можна виділити такі види судових промов:

1. Обвинувальна промова прокурора в кримінальних справах всуді першої інстанції.

2. Промова прокурора в кримінальній справі при відмові від обвинувачення в суді першої інстанції.

3. Захисна промова адвоката в кримінальній справі в судіпершої інстанції.

4. Промова адвоката — представника потерпілого, цивільногопозивача і цивільного відповідача.

5. Самозахисна промова підсудного.

6. Промова потерпілого і його представника.

7. Промова цивільного позивача і цивільного відповідача абоїхніх представників (у межах цивільного позову в кримінальних справах).

8. Промови прокурора й адвоката в цивільних справах у судіпершої інстанції.

9. Промови прокурора й адвоката в адміністративних справах.

10.  Промови прокурора й адвоката вкримінальних і цивільних справах у суді другої інстанції.

11. Промови громадського обвинувача і громадського захисника вкримінальних справах.

12. Промови позивача та відповідача або їхніх представників уцивільних справах.

13. Промови третіх осіб або їхніх представників у цивільнихсправах.

14. Промови уповноважених органівдержавного управління, профспілок, підприємств, установ, кооперативних організаційта їх об'єднань у цивільних справах.

15 Промови представників громадських і трудових колективів уцивільних справах.

16. Промови осіб, які притягаються до адміністративноївідповідальності, та їхніх представників.

17. Промова потерпілого в адміністративній справі. 1&Захисна промова близьких родичів, опікунів або піклувальників

підсудного в кримінальній справі.

19. Промова адвоката (представника сторони) при веденні господарських справ в арбітражному суді. 2йПромова прокурора при підтриманні позову в арбітражномусуді.

-Виходячи з предмета судової промови, пропонується структурата зміст промови прокурорапри вимові відобввнувачевня:

• викладення фактичних обставин справи, як вони буливстановлені попереднім слідством;

• заява про непідтвердження обвинувачення в суді — провідмову від обвинувачення;

• аналіз та оцінка доказів, зібраних і досліджених під часпопереднього і судового слідства;

• фактичні обставини та юридичні підстави відмови віддержавного обвинувачення;

• причини необгрунтованого притягнення особи якобвинуваченого до кримінальної відповідальності, пропозиції щодо їх усунення;

• пропозиції про поновлення порушених прав підсудного;

• пропозиції про подальшу долюсправи.

Списоклитературы

Для подготовки данной работы былииспользованы материалы с сайта www.referaty.com.ua/

еще рефераты
Еще работы по иностранному языку