Реферат: Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді

Експертна оцінка доцільності і ефективності ручнихвнутріматкових втручань в родах і ранньомупісляродовому періоді

( поматеріалах Ковельського пологового будинку за 1999-2001 рр.)

Науково-пошукова робота

Виконала лікар-інтерн закшурства і гінекології     Маковецька Л.В.

Кафедра акушерства ігінекології

Волинський філіал

Луцьк 2001 р.

Аналіз історії родів

На базі ковельського пологового будинкумною проведено ретроспективний клініко-статистичний аналіз 100 історій родів таіндивідуальних карт вагітних, якими під час пологів проводились ручнівнутріматкові втручання (РВВ).

Аналіз проводився за періодвід серпня 1999 р. до (січня 2001 р).

Загальна кількість пологівза цей періодж 1800. Із них з ручним втріматковими втручаннями – 100, щоскладає 5,5%.

При вивченні анамнестичнихданих виявлено, що за віком жінки розподілились слідуючим чином: таб 1

Вік Кількість РВВ 17 – 20 років 10% 21 – 25 років 25% 26 – 30 років 21% 31 – 35 років 31% старші 35 років 13%

З даної таблиці видно, що жінки до 25років складають 35%. Звертає на себе увагу збільшення частоти РВВ після 26 іособливо 30-ти років, що разом складає 65%. З збільшенням віку вагітної виникаєбільш патологічних станів  статевих органів (збільшується кількість абортів,запальних процесів, геніталій), які обтяжують протікання вагітності та родів.

Серед обстежених жінок:

робітниці – 21%

домогосподарки – 17%

вчителі – 13%

вихователі – 8%

працівники медичних установ– 8%

продавці – 8%

швей – 6%

студентки – 5 %

бухгалтери – 5%

доярки – 5%

інженери – 2%

кухарки – 2%.

Соціально побутові умови:

проживання у квартирі – 49%

власному будинку – 44%

в гуртожитку – 7%

заміжні – 92%

одинокі – 8%

Менструальна функція:

 Поява монархе:

До 12 років – 2%

12 – 15 років – 11%

після 15 років – 97%

Нормальний менструальнийцикл – 48%.

Нерегулярні менструації –19%

Рясні менструації – 10%

Болючі менструації – 8%

Затяжні менструації – 13%

Незначні менструації – 2%.

Таким чином, у жінок з РВВспостерігались пізня поява монархе і порушення оваріально-менструального циклу.Отже, патологія ІІІ і раннього післямедового періоду могла бути обумовленапорушеннями регуляції статевої функції жінки.

Під час проведення аналізуанамнестичних даних одних встановлено, що обтяжений  генікологічний анамнез буву 85% жінок. А саме, артифіціальні аборти із 10 обстежених жінок були 70%,причому в основному в групі жінок старших 25 років. У жінок, що народжуютьвперше – 15%

один аборт – 13%

два аборти – 2%.

У жінок, що народжуютьповторно – 55%

один аборт – 22%

два аборти – 13%

три аборти – 10%

4 аборти і більше – 10%.

Можна рахувати, що аборти явились одниміз обтяжуючих факторів, що привели до патології ІІІ і раннього післяродовогоперіоду.

Мимовільні викидні – 28%

Ерозія шийки матки – 13%

Запальні захворюваннястатевих органів – 38% із інших

кальпіти – 21%

сальпінгоофорити – 10%

метроендометрити – 7%

Специфічні загальні процеси:22%

трохомоніаз – 11%

хламідіоз – 4%

гарднерельозш – 7%

Первинне непліддя – 5%

В анамнезі були хірургічнівтручання з приводу:

кісти яєчника – 3%

апоплексії яєчника – 1%

позаматкові вагітності – 2%

Обстежений акумерський анемнез

(попередніх вагітностей і родів)виявлено у 45% попередні рази були ускладнені гіпотоненією матки 10%,акушерські щипці – при прогресуючій внутріутробній гіпоксії плода і аномаліяхродових сил 2%, відділення та виділення послуду 12%, ручна ревізія стінокпорожнини матки 8%, післяопераційний рубець на матці 5%, післяродові запальніпроцеси – 8%. Загальний відсоток породіль з екстрагенітальною патологією ванамнезі становив 34%

патологія нирок – 5%

серцево-судинна патологія –6%

патологія щитовидної залози– 6%

патологія легень – 3%

ожиріння – 9%

варикозне розширення веннижних кінцівок та вульви – 3%

патологія органів зору – 2%

Виявлено прямий закономірнийзв’язок між частотою екстрагенітальної патології, яка ускладнювала вагітність іроди, та патологією ІІІ періоду родів і післяродового періоду.

Перебіг даної вагітності був ускладнений

ранній токсикозом – 11%

загроза самовільного викидня – 16%

загроза передчасних родів – 5%

анемія вагітних – 57%

кольпіт – 25%

багатовіддя – 7%

пієлонефрит вагітних – 7%

великий плід – 12%

рубець на матці – 9%

нефропатія І ст – 5%, ІІ ст – 4%, ІІІ ст– 2%

тазове передлежання плоду – 6%

ізосерологічна несумісність – 6%

загальнорівномірно звужений таз 6%

бактеріурій – 4%

детоплацентарна недостатність – 4%

багатоплідна вагітність – 3%

водянка вагітних – 1%

поперечне положення плоду – 1%

Акумерська патологія в І і в ІІ періодахродів:

Передчасне відходження навколопліднихвод – 30%

Аномалії родової діяльності – 28%

Внутріутробна гіпоксія плоду – 28%

Загроза розриву промежини – 18%

Розриви промежини — 5%

Розриви піхви – 10%

Розриви шийки матки – 8%

Срімкі роди – 9%

Швидкі роди – 18%

Затяжні роди – 3%

Як видно із приведених даних, формуванняпатології скорочення матки та відділення і виділення плаценти відбуваються узагального числа жінок ще до пологів і в процесі І-го та ІІ-го періоду родів.

Із числа жінок з РВВ стали на облік  ЖК:

до 12 тижнів – 60%

в терміні від 12 до 28 тижнів – 30%

пізніше 28 тижнів – 3%

не стояли на обліку в ЖК – 7%

були недообстежені – 5%

Взв’язку з ускладненимперебігом вагітності на дородовій госпіталізації було 26% жінок.

По паритету пологи були:

І – 27

ІІ – 38

ІІІ і більше 58

Під час аналізу перебігупологів виявлено, що самовільні пологи – у 69%. В пологах використаніакушерські щпиці – 1%, внутрішній поворот плода на ніжку з послідуючоюекстракцією – 1%, використаний метод  Крестелліра – 2%

Безводний період тривав:

до 1 години – 38%

до 3 год. – 21%

до 6 год. – 20%

до 12 год. – 19%

більше 12 год – 2%

При аналізі навколопліднихвод:

зелені – 16%

чисті – 84%

Кількість вагітнихдосліджень:

І вагінальне дослідження –26%

2 вагінальне дослідження –64%

3 і більше вагінальнедослідження – 10%

Вага дитини в пологах була:

від 2-3 кг – 14%

від 3-4 кг – 72%

від 4- 5 кг – 14%

В зв’язку з ускладненимперебігом родів в І та ІІ періодах родів були проведені такі допомоги таоперації:

регуляція родових сил в/ввведенням окситоцину – 17%

перинеотомія – ррафія  — 22%

епізіотомія – ррафія – 10%

акушерські щипці- 1%

внутрішній поворот плоду наніжку з послідуючою екстракцією – 1%

метод Крестелліра – 2%

в/в введенняметилергометрину на врізування голівки ( у повторнородячих), на прорізуванняголівки ( у першородних) – 47%

В 40% випадків проводилось ручневідділення і виділення плаценти, що становить 2,2% від загальної кількостіродів.

Покази: щільне прикріпленняплаценти

часткове – 32%,

повне – 8%

В 60% випадків проводилисьручні ревізії стінок матки, що становлять 3,3% загальної кількості родів. (таб.2).

Покази:

гіпотанічна кровотеча – 23%

дефект оболонок – 14%

дефект плацентарної тканини– 10%

після родів ужінок з рубцемна матці – 9% після накладення вихідних акумерських щипців – 1%

після внутрішнього поворотуплоду на ніжку з послідуючою екстракцією – 1%

кровотечі з статевих шляхівневмисного генезу – 2%

Обгрунтованими були – 98%

Необгрунтованими – 2%

Перед проведенням РВВ зціллю профілактики висхідної інфекції використовувались засоби аспектики таантистетики.

У 45% випадків обробка рукхірурга проводилисьперомуром, а зовнішніх статевих органів додатково оброблялипо Гросіку-Філончику.

У 35% випадків використовувавсяметод обробки рук хірурга по Спасокукоцькому-Кочергіну.

У 20% випадків, взв’язку ззначною кровотечею руки хірурга оброблялись 5% спиртовим розчином йоду.

Ручні внутрішньоматковівтручання без паталогічної кровотечі були проведені в 33%, із них з приводу:

щільного прикріпленняплаценти (повного) – 8%

після пологів у жінок зрубцем на матці – 9%

дефекту оболонок – 10%

дефекту плацентарної тканини– 4%

після накладення акумерськихщипців – 1%

після внутрішнього поворотуплоду на ніжку – 1%

З приводу кровотечі ручнівнутрішньоматкові втручання були проведені в 67%, із них з приводу:

часткового щільногоприкріплення плаценти – 32%

дефекту плаценти – 6%

дефекту оболонок – 45

гіпатологічної кровотечі –23%

кровотечі невмесного генезу– 2%. Таб 3

Ручне відділення тавиділення плаценти проводилось при крововтраті:

до 250 мл – 8%

251 – 400 мл – 11%

401 – 600 мл – 19%

більше 600 мл – 2%

Проведення ручноговідділення та виділення плаценти розпочато через:

5 – 10 хв – 23%

11 – 25 хв – 9%

30 хв – 8%

Гемостатичний ефект наступиводразу після закінчення ручного відділення та виділення плаценти у всіхвипадках.

Ручна ревізія порожниниматки проводилась при кровововраті:

100 – 250 мл – 9%

251 – 400 мл – 16%

401 – 600 мл  — 21%

600 – 800 мл – 14%

Після відідлення послідуручна ревізія порожнини матки з приводу кровотечі проводилась:

через 2 – 3 хв – 16%

через 4 –5 хв  — 34%

через 6 – 10хв – 10%

Гемостатистичний ефектнаступив одразу після закінчення ручної ревізії порожнини матки в 32% випадків.В 20% випадків кровотеча зупинилась при комбінації ручної ревізії порожниниматки, масажу матки на кулаці і використанні утеротоніків. В 8% кровотечапродовжувалась в зв’язку із своєчасно недіагностованими розривами шийки матки істінок піхв і закінчилась після їхнього зашивання.

Для зупинки кровотечідодатково проводились слідуючі методи:

в/в введення 0,02% р-нуметилергометричну або 500 окцитоцинну на 20 мл 40% р-ну глюкози;

в/в крапельне введення 500оксетоцину на 500 мл 0,9% р-ну натрію хлориду;

масаж матки на кулаці;

зовнішній масаж матки;

холод на низ живота;

зашивання розривів шийкиматки і м’яких тканин родових шляхів.

Хірургічні методи зупинки кровотечі(лапаратомія, надпіхва ампутація матки чи екстерпація) в даних випадках невикористовувалось.

В родах профілактики кровотечіпроводилась в 78%

в/в введенняметилергометрину 0,02% р-ну 1 мл в 20 мл 40% р-ну глюкози на відрізання голівки( в повторнородячих), на прорізування голівки плоду (в першородячих) – 43%;

в/в крапельне введення 500окситоцину на 500 мл 0,9% р-ну натрію хлориду з метою родозбудження: в І та ІІперіодах родів для стимуляції родової діяльності – 35%

Профілактика в родах не проводилась завикористанням утеротоніків в 22%

При проведенні РВВпроводилась:

однократне введення руки впорожнину матки – 96%

повторне введення  — 4%

Ведення ІІІ – го періоду родів у всіхобстежених жінок проводилось бережливо.

При винекненні патології ІІІ– го періоду родів тактика лікарів була вірною, своєчасною, лікувальні заходипроводились в повному об’ємі. В історіях родів протоком операції РВВ записаніграмотно, з вказанням показників до операції, часу проведення, крововтрати дооперації, під час її проведення та загальної крововтрати, наявності ускладненьпід час проведення операції.

ОпераціїРВВ проводили всілікарі акушер-генікологом Ковельського пологового будинку, але в більшостівипадків – досвідчені і кваліфіковані.

При аналізі історії виявлене100% викокристання знеболюючих середників  при проведенні РВВ. Для анамнезіївикористовували:

кетамін – 57%

тіопентал натрію – 21%

промедол – 2%

пудентальна анестезія – 10%

З метою профілактикивисхідної інфекції призначена антибактеріальна терапія в 100% випадків.

В 15% жінок отримувалипротизапальну терапію до РВВ з метою лікування супутної патології та ускладненьвагітності і родів.

В 85% антибактеріальнатерапія призначена відразу після РВВ.

Застосовувались слідуючі АБ:

спорідекс peros 26%

цифран 12%

оксацилін – 10% в/м

ампіцилін – 7% в/м (4%), peros

гентаміцин – 3% в/м

цетафозолін – 25% 46 в/м

цефамізин – 12% в/в

ампіокс – 2% в/м

Ускладненя в ранньомупісляродовому періоді не спостерігались.

В пізньому післяродовому періодіускладнення виникли в 13%:

підвищення t тіла вище 37, 50С – 2%

лактостаз – 1%

лохіометра – 2%

гематометра – 4%

субінвамоція матки – 3%

метроендометрит – 1%

А також ми детальнорозглянули історії родів жінок з ручними Внутрішньоматковими втручаннями, вяких в пізньому післяродовому періоді виникли вищеперараховані ускладнення.

Наші спостереженняпропонуємо у вигляді таблиці, за допомогою якої ми вирішили виявити залежністьпісляродових ускладнень від виду ручних внутрішньоматкових втручань, обтяженогогінекологічного і акушерського анамнезу, ускладнень даної вагітності, мірасептики і антисептики під час проведення ручних внутрішньоматкових втручань,виду знечулення, загальної крововтрати, повторного введення руки в порожнинуматки, використання утеротоніків з ціллю профілактики кровотечі, наявностітравм родових шляхів, профілактичного застосування антибіотиків (якийантибіотик, застосовується вперше чи повторно в даної жінки). Дивитись таблицю№ 4.

Аналіз даних таблиці 4.

1 В усіх жінок, яким в родах проводилисьРВВ, а післяродовому періоді виникли ускладення, ми спостерігали:

обстежений гінекологічнийанамнез 100% (13 жінок)

аборти – 53,9% (7 жінок)

сальпінгоофорити – 23,1% (3ж.)

метроендометрити – 7,7% (1ж.)

кольпіти 23,1% (3 ж.)

ерозія шийки матки – 15,4%(2 ж.)

мимовільний викидень – 15,4%(2 ж)

хламідіоз – 7,75% (1 ж)

обстежений акумерськийанемнез (попередніх вагітностей і родів) – 92,4% (12 ж):

патологія ІІІ періоду родів– 30,8% (4 ж)

післяродовий метроендометрит– 30,8% (4 ж)

аномалії родовоі діяльності– 15,4% (2 ж)

нефропатія ІІ ст – 7,7% (1ж)

загроза перериваннявагітності – 7,7% (1 ж)

ускладнення даної вагітності– 100% (13 ж):

анемія вагітних – 46,2% (6 ж)

кольпіт – 15,4% (2 ж)

бактеріурія – 7,7 % (1 ж)

пієлонефрит вагітних – 7,7%(1 ж)

нефропатія – 15,4% (2 ж)

загроза перериваннявагітності – 7,7% (1 ж)

2. Міри асептики іантисептики проводились в повному об’ємі.

3. Вид РВВ

річне відділення і видаленняпосліду – 69,2%, (9 ж)

ручна ревізія стінок,порожнини матки – 30,8% (4 ж)

4. Знечулення – 100

кетамін – 38,5 – (5 ж)

тіопентал натрію – 15,4% (2ж)

пудентальна анестезія – 23,1(3 ж)

промедол – 15,4 (2 ж)

5. Загальна крововтрата вродах:

до 400 мл – 7,7% ( 1 ж)

401 – 500 мл – 23,1% ( 3 ж)

501 – 600 мл – 30,8% ( 4 ж)

601 – 700 мл – 30,8% (4 ж)

701 – 800 мл – 7,7% (1 ж)

6. На якій хвилині початоРВВ:

на 4 хв – 7,7% (1 ж)

на 5 хв – 30,8% (4 ж)

на 10 хв – 30,8% (4 ж)

на 15 хв – 7,7% (1 ж)

на 30 хв – 23,1% (1 ж)

7. Повторне введення руки впорожнину

матки – 23,1% (3 ж)

8. Травми родових шляхівматері:

розрив шийки матки – 23,1%(3 ж)

розрив промежини – 7,7% (1ж)

розрив піхви – 15,4% (2 ж)

епізіо-, перінеотомія –23,1% (3 ж)

9. Профілактика висхідноїінфекції проводилась – 100% даний АБ застосовувався раніше – 60,9% (8 ж)

Заключення по результатамекстерної оцінки.

Ручні внутріматковівтручання (РВВ) – це акушерські аперації, які є небезпечними в зв’язку зможливістю занесення інфекції в порожнину матки та розвитком внаслідок цьоготяжких післяродових інфекцій.

Частота РВВ по Квельськомупологовому будинку становить 5,5% з них ручна ревізія порожнини матки – 60%,ручне відділення та виділення плаценти – 40%.

З приводу патологічноїкровотечі РВВ були проведені в 67% випадків, без патологічної кровотечі – в33%.

Частота РВВ збільшуєтьсяпісля 26-и і особливо 30-и років. З збільшенням віку вагітної виникає більшепатологічних станів в статевій системі.

У роділь з РВВ миспостерігали пізню появу монархе і порушення оваріально-менструального циклу.Отже, патологія ІІІ і раннього післяродового періоду могла бути обумовленапорушеннями регуляції статевої функції жінки.

Аборти – грізний обтяжуючийфактор, щодо виникнення патології в ІІІ і ранньому післяродовому періоді тапісляродових токсико-септичних ускладнень.

Існує прямий закономірнийзв’язок між частотою екстагенітальної патології, яка ускладнювала вагітність тапатологією ІІІ і раннього післяродового періоду.

Формування патологіїскорочення матки та відділення і видалення плаценти відбувається у значногочисла жінок ще до пологів і в процесі І-го та ІІ-го періодів родів, про щосвідчить обтяжений акушерський анемнез попередніх вагітностей і родів у 85%роділь, ускладення даної вагітності та І і ІІ-го періодів родів у 82% жінок.

Операції РВВ в Ковельськомупологовому будинку проводились з повним дотриманням правил асептики іантисептики.

Несвоєчасно діагностованакровотеча із розривів піхви та шийки матки, що спостерігаються відразу ж післянародження плоду, може провести до значної крововтрати і стати причиною непоказаного в даному випадку РВВ.

Частота ускладення впізньому післяродовому періоді у жінок з РВВ складала 13%.

Ми провели детальний аналіз історіїпологів цих роділь і прийшли до слідуючих висновків:

Ускладення в пізньому післяродовомуперіоді у жінок з РВВ частіше виникали при

обтяженому гінекологічному анамнезі (2 ібільше аборти, хронічні запальні процеси геніталій)4

обтяженому акушерському анамнезіпопередніх вагітностей і родів (паталогічний ІІІ-й період родів, післяродовізапальні процеси);

наявності ускладнень даної вагітності(на перший план виступають анемії вагітних і запальні процеси нирок ігеніталій).

11.2. Операція ручного відділення тавиділення посліду є більш небезпечнішою, щодо виникнення післяродовихускладнень, в порівннянні з ручною ревізією порожнини матки. …

11.3. Загальне знечулення є найбільшприємним при проведенні РВВ.

11.4. Чим більша загальна крововтрата вродах, тим більша небезпека розвитку післяродових ускладннень.

11.5. Чим швидкі від початку кровотечірозпочате РВВ, тим швидкий гемостатичний ефект і кращий прогноз.

11.6. Доцільне однократне введення рукиакушера а порожнину матки.

11.7. Травми родових шляхів матеріускладнюють перебіг післяродового періоду, виникають додаткові ворота інфекції.

11.8. Профілактика висхідної інфекціїповинна проводитись антибіотиком, який раніше не застосовувався жінкою.

Операції РВВ в Ковельському пологовомубудинку проводили всі лікарі, але в більшості випадків – досвідчені ікваліфіковані.

Протоколи операцій записані правильно.

РВВ являють ефективними ідоцільними операціями, якщо вони проводяться при обгрунтованих показах,своєчасно під загальним  знечуленням, при повному дотриманні правил асептикиантисептики, з профілактичним приміненням антибіотикотерапії в післяродовомуперіоді.

Пропозиції  з проведениманалізом.

Ручні внутрішньоматковівтручання – це найпоширеніші акушерські операції, якими повинен бездоганноволодіти акушер – геніколог.

Аналізуючи перебігвагітності, родів, дані анамнезу родів з ручними внутрішньоматковимивтручаннями, ми виділили обтяжуючі фактори і групи ризику серед жінок щодоможливої патології плаценти і скоротливої діяльності матки:

вік 30 років і старші,

пізній початок монархе,

порушення ОМЦ,

екстрапатологія запальногохарактеру і ожиріння,

гінекологічні захворювання в анемнезі (ерозія шийки матки, кольпіт, сальпінгоофорит метроендометрит),

ускладненняпри минулихвагітностях і пологах (аноманії родових сил, затримка посліду, гіпотонія матки,позаматкова вагітність, кесерський розтин),

три ібільше вагітностей,

мимовільні аборти аанамнезі,

артифіціальні аборти ванамнезі,

інфекційні захворювання підчас даної вагітності,

пізні гестози,

три і більше родів,

анемія вагітних,

загроза перериваннявагітності,

передчасні роди,

передчасне відходження вод,

аноманії родових сил,затяжні роди,

вага плода 4000 г і більше,

безводний період 6-12 год ібільше.

Доцільно виявляти жінок з групипідвищеного ризику для проведення профілактичних заходів:

Своєчасне лікуванняускладнень І і ІІ періодів, які можуть привести до виникнення патологіїпослідовного періоду.

У жінок з групи підвищеногоризику в ІІ періоді родів проводити профілактику кровотеч з використаннямутеротоніків (в/в вводити 1 мл 0,02% р-ну метилергометрину на 20 мл 40% глюкозив момент прорізування – першородячим, в момент врізування – повтонородячим).

Бережно вести ІІІ-й періодродів. Дотримуватися в ІІ періоді родів.

Проводити РВВ з повнимдотриманням правил асептики і антисептики, під загальним знечуленням

Доцільне однократне введенняруки    акушера в порожнину матки при проведенні РВВ.

При проведенні РВВ зприводуматкової кровотечі слід пам’ятати, що чим швидше від початку кровотечірозпочате втручання, тим швидший гемостатичний ефект і благоприємніший прогнозоперації.

З метою профілактики зрозвитку післяродових інфекцій обов’язково проводити курс антибіотикотерапії.Не застосовувати антибіотики, які раніше призначались жінці.

Обов’язкове проведенняультразвукового ехографічного скринінгу  інволюції матки.

Таблиця 4

  №

п/п

Ускладнення

після родового періоду

Обтяже -ний гінекологічний анамнез Обтяже -ний акушер-ський анамнез Усклад-нення даної вагітності Вид РВВ Асеп-тика і антисе-птика Вид знечу- лення Загаль-на крововтрата в родах (мл) На якій хв почате РВВ Повтор-не вве-дення руки

Використання утеротоніків

з цілю пофки кровотечі

Травма-тизм матері в родах АБ- профі-лактика Чи засто-совува-вся АБ раніше 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Підвищення тем-ри тіла 38 °С Хр. С/оофорит. 2 арт. аборти Placenta adhaerens Нефроматія І. Анемія вагітних Ручна ревізія порожнини матки в повно-му об’є-мі Кетамін 600 10 однократне Ні Розрив шийки матки І ст пеніці-лін так 2 Підвищення тем-ри тіла 38,5 °С Кольпіт 3 арт. аборти Післяродовий метроендометрит Кольпіт Ручневідділення та виділення посліду -//- Кетамін 450 5 повторне Ні - ампіокс ні 3 Лактостаз Позаматкова вагітність. Ерозія шійкі матки Загроза самовільного викидня Анемія вагітних Ручна ревізія порожнини матки -//- Кетамін 500 10 однократне Так Розрив стінки піхви ампіци-лін так 4 Лохіометра 4 аборт Нефроматія ІІ Нефроматія І Ручна ревізія -//- Тіопентал натрію 700 4 -//- Ні Епізіо-томін-ррафія пеніци-лін так 5 Лохіометра Метроендо-метрит Післяродо-вий метроендо-метрит Ранній токсикоз. Анемія вагітних Ручне відділення та виділення посліду -//- Промедол 550 30 -//- Так Розрив промежини ІІ ст пеніци-лін так 6 Гематометра 1 арт. аборт. 1 мимовільний викидень - Пієлонефрит вагітних Ручна ревізія -//- Пуденд-альна анестезія 650 5 -//- Ні - ампіокс ні 7 Гематометра Трихомоніаз. 2 арт. аборт Placenta adhaerens Анемія вагітних Ручне відділення та виділення посліду -//- Кетамін 800 5 -//- Ні Розрив шийки матки ІІ ст цеорамі-зин ні 8 Гематометра Кольпіт. Хр. с/оорит Слабість потуг. Щипці Багатовіддя Ручне відділення та виділення посліду -//- Тіопентал натрію 600 10 повторне Так Перінео-томія пеніци-лін так 9 Гематометра 1 аборт. Хламідіоз Гіпотонічна кровотеча Бактеріурія Ручне відділення та виділення посліду -//- Промедол 450 30 однократне Так - оксаци-лін так 10 Субінволюція матки Хр. с/оофорит. Ерозія шійки матки Післяродо-вий метроендо-метрит Анемія вагітних. ФПН Ручне відділення та виділення посліду -//- Промедол 600 15 -//- Так - гентамі-цин так 11 Субінволюція матки Кольпіт Placenta adhaerens Анемія вагітних Ручне відділення та виділення посліду -//- Пуден-дальна анестезія 400 30 -//- Ні Розрив стінки піхви цеоразо-лін ні 12 Субінволюція матки 2 аборти Аномалія родових сил Загроза передчасних пологів Ручне відділення та виділення посліду -//- Пуден-дальна анестезія 650 5 -//- Ні Епізіо-томія цеоразо-лін ні 13 Метроендометрит 1 аборт. 1 мимовільний викидень. Трихомоніаз Післяродо-вий метроендо-метрит Трихомонадний кольпіт Ручне відділення та виділення посліду -//- Кетамін 700 10 повторне Так Розрив шийки матки ІІ ст гентам-іцин так

 

еще рефераты
Еще работы по иностранному языку