Реферат: Возможности текстового редактора MS Word'97 при решении задач по стереометрии

ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ НТУУ «КПІ»

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА З ІНФОРМАТИКИ

НА ТЕМУ:

«Можливості текстового редактора MS Word97

на прикладі розв'язку задачі із стереометріі»

Ліцеїст 4-го курсу

групи ФМ — 43

Демиденко Г.В.

 

 

/>
Умова задачі: в основі прямої призми лежить рівнобедренийтрикутник з кутом b при основі і радіусомвписаного кола r. Діагональ бічної грані, що містить основуцого трикутника, утворює кут a зплощиною основи призми. Знайдіть об'єм призми.

Розв'язок: нехай у прямій призмі ABCA1B1C1<sub/>DABC — основа, AB= АС, ÐАВС = ÐАСВ = b, О — точкаперетину бісектрис ВМ і АК в DАВС,ОК — радіус вписаного в нього кола, АК^ВС, ВК= КС,

C1

 

A1

  ОК = r. В1В^(АВС), ВС — проекція похилої В1C до площиниАВС, ÐВ1СВ = a.

/>/>

/>/>


K

 

M

 

O

 

A

 

C

  />/>/>/>/>/>/> <td/> />
З трикутниківОКВ, АКВ, ВВ1C(ÐВВ1C=90°) знаходимо:

B

  />
Отже:

 

/>Відповідь:

 

Висновки:В ційлабораторній роботі були на практиці вивчені можливості текстового редактора MS Word 97.

В роботі використовувались такі прикладні пакети текстовогоредактора, як його графічний редактор та редактор формул MS Equation 3.0 .

еще рефераты
Еще работы по информатике