Реферат: Інформаційно довідкова система

--PAGE_BREAK---                     RGZ_DSC.cpp (Файл, що містить опис функцій класів);
-                     RGZ.Н (Файл, що містить опис класів)
Об’єктом іспитів є нижче приведена програма.
2.                Мета іспитів
Мета іспитів – це впевнитися у правильності роботи даної програми та оцінити її ефективність.
Тести, котрі перевірюють правильність роботи програми приведені у пункті «Засоби та порядок випробувань».
3.                Вимоги до програми та програмного документа
Функціонування системи цілком забезпечується стандартною конфігурацією IBM сумісних персональних ЕОМ.
Основна вимога до програми – це чітке демонстрування поліморфізму та правильність роботи, а також, втілення основної задачі.
4.                Засоби та порядок іспитів
Засобом іспитів є введення інформації за підказками, які з’являються у процесі роботи програми. Шляхом порівняння фактичного результату роботи програми з прогнозованими результатами, встановлюється вірність роботи програми.
Розглянемо виконання програми по пунктах:
·                   Перед користувачем з'являється повідомлення: «Vvedite nomer operatsii».
·                   Якщо ви натиснете клавішу «1», то виконаєте наступні дії:
Sozdanie tablizi dannih
Vvedite N: 3
Vvedite tip zapisi [0..2]: 2
Vvedite nazvanie alboma: qqq
Vvedite god vipuska: 1889
Vvedite kl-vo trekov v albome: 11
Vvedite prodolzitelnost alboma po vremeni: 60
Vvedite kolichestvo bonus trekov: 2
Vvedite tip zapisi [0..2]: 0
Vvedite nazvanie alboma: www
Vvedite god vipuska: 1990
Vvedite kl-vo trekov v albome: 12
Vvedite tip zapisi [0..2]: 1
Vvedite nazvanie alboma: eee
Vvedite god vipuska: 1991
Vvedite kl-vo trekov v albome: 13
Vvedite prodolzitelnost alboma po vremeni: 58
·                   При натисканні на клавішу «2» на екрані з'явиться таблиця яку ви заповнили вище:
Vivod na ekran
|Nazv |God |Treki |Vremya |Bonus+

qqq 1889 11 60 2
www 1990 12
eee 1991 13 58
 Vivod na ekran zavershen.
·                   Якщо ви натиснете «3», то на екрані з'явиться повідомлення:
Vvedite nomer operatsii:3
Vivod v fail a.dat
Vivod v fail uspeshno zavershen.
·                   Якщо ви натиснете «4», то на екрані з'явиться повідомлення:
Vvedite nomer operatsii:4
Chtenie iz faila a.dat
Chtenie iz faila uspeshno zavershena.
·                   При натисканні на клавішу «5» на екрані з'явиться повідомлення та ви виконаєте наступні дії:
Vvedite nomer operatsii:5
Poisk obyekta
Vvedite kluch dlya poiska(nazvanie alboma): www
Zapis bila naidena.
|Nazv |God |Treki |Vremya |Bonus+

www 1990 12
·                   Якщо ви натиснете «6», то на екрані з'явиться повідомлення та ви виконаєте наступні дії:
Vvedite nomer operatsii:6
Redaktirovanie zapisi
Vvedite nomer zapisi: 2
vedite nazvanie alboma: rrr
vedite god vipuska: 1234
vedite kl-vo trekov v albome: 13
vedite prodolzitelnost alboma po vremeni: 56
 Redaktirovanie uspeshno zaversheno.
·                   Результатом ваших дій буде те, що один запис у таблиці зміниться:
Vivod na ekran
|Nazv |God |Treki |Vremya |Bonus+

qqq 1889 11 60 2
www 1990 12
rrr 1234 13 56
Vivod na ekran zavershen.
·                   При натисканні на клавішу «7» на екрані з'явиться повідомлення та ви виконаєте наступні дії:
Vvedite nomer operatsii:7
Vstavka novoi zapisi
Vvedite tip novoy zapisi [0..2]: 2
vedite nazvanie alboma: zzz
vedite god vipuska: 1534
Vvedite kl-vo trekov v albome: 13
Vvedite prodolzitelnost alboma po vremeni: 222
Vvedite kolichestvo bonus trekov: 1
Vstavka zapisi uspeshno zaversena.
·                   Результатом ваших дій буде те що один запис у таблиці зміниться:
Vivod na ekran
|Nazv |God |Treki |Vremya |Bonus+

qqq 1889 11 60 2
www 1990 12
rrr 1234 13 56
zzz 1534 11 222 1
 Vivod na ekran zavershen.
·                   Якщо ви натиснете «8» то на екрані з'явиться повідомлення та ви виконаєте наступні дії:
Vvedite nomer operatsii:8
Udalenie zapisi
Vvedite nomer zapisi dlya udalenia:1
Zapis bila udalena.
·                   Результатом ваших дій буде те, що один запис у таблиці буде знищено:
Vivod na ekran
|Nazv |God |Treki |Vremya |Bonus+

qqq 1889 11 60 2
rrr 1234 13 56
zzz 1534 11 222 1
Vivod na ekran zavershen.
·                   При натисканні на клавішу «9» на екрані з'явиться повідомлення та ви виконаєте наступні дії:
Vvedite nomer operatsii:9
Poisk obyekta s minimalnim kl-vom trekov v zadannom diapazone let
Vvedite leviy divdel poiska(god): 1
Vvedite praviy divdel poiska(god): 1600
Zapis bila naidena.
|Nazv |God |Treki |Vremya |Bonus+

zzz 1534 11 222 1
·                   При натисканні на клавішу «10» програму буде завершено.
Кожний отриманий результат відповідає поставленій задачі.
Отриманні результати збігаються з прогнозами, щодо вірності роботи даної програми, тобто задача виконана вірно.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
Кафедра Обчислювальної техніки та програмування
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри ОТП
__________ /Xxxxxxxxxxx./
»___" __________ 2007р.
Розрахунково-графічне завдання № 1, 2 ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВА СИСТЕМА Текст програми
Xxxxxxxxxxx-01 12 01-1-ЛЗ
Розробники
Керівник проекту
__________ /доц. Xxxxxxxxxxx./
"___" __________ 2007 р.
Виконавець
__________ /студ. Xxxxxxxxxxx./
"___" __________ 2007 р.
2007
УЗГОДЖЕНО
Xxxxxxxxxxx-01 81 01-1-ЛЗ
Розрахунково-графічне завдання № 1, 2 ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВА СИСТЕМА Текст програми
Xxxxxxxxxxx-01 12 01-1
2007
Текст програми
//Заголовковий файл
#include <string.h>
class album
         {
                   public:
                            album() {}
                            virtual void input();
                            virtual void output();
                            char nazv[4];//Назва
                            int god;//Рік випуску
                            ~album() {}
         };
class album1: public album
         {        protected:
                            int trek;//Кількість треків
                   public:
                            album1();
                            virtual void input();
                            virtual void output();
                            int getTrek()
                            {
                                      return trek;
                            }
                            void setTrek(int c)//ф-ція створення поля
                            {
                                      trek=c;
                            }
                            ~album1();
         };
class album2: public album1
         {
                   protected:
                            int time;//Час звучання
                   public:
                            album2();
                            virtual void input();
                            virtual void output();
                            int getTime()
                            {
                                      return time;
                            }
                            void setTime(int c)
                            {
                                      time=c;
                            }
                            ~album2();
         };
class album3: public album2
         {
                   protected:
                            int bonus;//Кількість бонус треків
                   public:
                            album3();
                            virtual void input();
                            virtual void output();
                            int getBonus()
                            {
                                      return bonus;
                            }
                            void setBonus(int c)
                            {                                       bonus=c;
                            }
                            ~album3();
         };
class Tool
         {
                   public:
                            album *d;
                            int t;
                            friend class Trist;//об'явлення дружнього класу
                            Tool *right,*left;
         };
class Trist
         {
                   public:
                            Tool *head,*tail;
                            Tool *current;
                            Trist(int type,int vvod);//Конструктор
                            void add(int type, int vvod);//ф_ція добавлення об’єктів
                            ~Trist();//Деструктор
         };
//Описний файл
#include «RGZ.h»
#include <iostream.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <iomanip.h>
void album::input()//ф-ція вводу
{
         cout << «Vvedite nazvanie alboma: »;
         cin >> nazv;
         nazv[3]=NULL;
         cout << «Vvedite god vipuska: »;
         cin >> god;
}
void album::output()//ф-ція виводу
{
 cout << endl<< setw(10) << setiosflags(ios::left) << nazv
          << setw(10) << setiosflags(ios::left) << god;
}
album1::album1():album() {}//конструктор
album1::~album1(){ album::~album(); }//деструктор
void album1::input()
{
         album::input();
         cout << «Vvedite kl-vo trekov v albome: »;
         cin >> trek;
}
void album1::output()
{
         album::output();
         cout<< setw(10) << setiosflags(ios::left) << trek;
}
album2::album2():album1() {}
album2::~album2() { album1::~album1(); }
void album2::input()
{
         album1::input();
         cout << «Vvedite prodolzitelnost alboma po vremeni: »;
         cin >> time;
}
void album2::output()
{
         album1::output();
         cout << setw(12) << setiosflags(ios::left) << time;
}
album3::album3():album2() {}
album3::~album3() { album2::~album2(); }
void album3::input()
{
         album2::input();
         cout << «Vvedite kolichestvo bonus trekov: »;
         cin >> bonus;
}
void album3::output()
{
         album2::output();
         cout << setw(10) << setiosflags(ios::left) << bonus;
}
void caption()//заголовкова ф-ція
{
 cout << endl << setw(10) << setiosflags(ios::left) << "|Nazv"
                    << setw(10) << setiosflags(ios::left) << "|God"
                    << setw(10) << setiosflags(ios::left) << "|Treki"
                    << setw(10) << setiosflags(ios::left) << "|Vremya"
                    << setw(10) << setiosflags(ios::left) << "|Bonus+"<< endl;
 cout << "-------------------------------------------------------";
}
Trist::Trist(int type, int vvod)//Створення списку об'єктів
{
         album1 *pr;
         album2 *sp;
         album3 *fl;
         head = new Tool;
         head->t = type;
         if (head->t == 0)
         {
                   pr = new album1;
                   if (vvod)
                            pr->input();
                   head->d=pr;
         } else
         if (head->t == 1)
         {
                   sp = new album2;
                   if (vvod)
                            sp->input();
                   head->d=sp;
         } else
         if (head->t == 2)
         {
                   fl = new album3;
                   if (vvod)
                            fl->input();
                   head->d=fl;
         }
         head->right=NULL;
         head->left=NULL;
         tail=head;
         current=head;
}
Trist::~Trist()//Висвободження памяті
{
         Tool *h;
         h=head;
         while (h!=0)
         {        head=head->right;
                   head->left=NULL;
                   delete h;
                   h=head;
         }
}
void Trist::add(int type, int vvod)//додавання нового об’єкта у список
{
         Tool *q = new Tool;
         album1 *pr;
         album2 *sp;
         album3 *fl;
         q->t = type;
         switch (q->t)
         {
                   case 0:
                            pr = new album1;
                            if (vvod)
                                      pr->input();
                            q->d=pr;
                            break;
                   case 1:
                            sp=new album2;
                            if (vvod)
                                      sp->input();
                            q->d=sp;
                            break;
                   case 2:
                            fl=new album3;
                            if (vvod)
                                      fl->input();
                            q->d=fl;
                            break;
         }
         if (current==tail)
         {
                   q->right=NULL;
                   q->left=current;
                   current->right=q;
                   tail=q;
                   current=q;
         } else
         {        q->right=current->right;
                   current->right->left=q;
                   current->right=q;
                   q->left=current;
                   current=q;
         }
}
//Головний файл
#include «RGZ_dsc.cpp»
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <fstream.h>
void sozdan(Trist *&a, int n);//створення
void output(Trist *&a);//вивід на екран
void output_file(Trist *&a, int n);//вивід до файлу
void input_file(Trist *&a);//читання з файлу
Tool* pois(Trist *&a, char* nazv);//ф-ція пошуку
    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по информатике