Реферат: СТВОРЕННЯ ПРОСТОЇ WEB-СТОРІНКИ

1. Система контактів муж людьми, що виникає у процесі спільної діяльності, називається:

а) взаємодія;

б) спілкування;

в) взаємовідносини;

г) регулювання;

д) сприймання.

2. Спілкування відіграє провідну роль у:

а) діяльності;

б) сприйманні;

в) мисленні;

г) коханні;

д) психічному розвитку дитини.

3. Крайні межі розвитку рис характеру називаються:

а) досягненнями характеру;

б) рівнем характеру;

в) акцентуаціями характеру;

г) індивідуалізацією характеру;

д) особливостями характеру.

4. Невербальна система передачі інформації – це:

а) використання інтонації;

б) використання мови;

в) використання рухів тіла;

г) використання жестів;

д) використання музики.

5. Проксеміка – це:

а) поза і рухи тіла людини;

б) просторова і часова організація спілкування;

в) рухи руками;

г) рухи м’язів обличчя;

д) сила і тембр голосу.

Запитання для самостійного вивчення студентами:

1. Соціально-психологічні теорії особистості.

2. Соціально-психологічна природа особистості.

3. Сутність соціалізації особистості.

4. Вікові кризи і процес соціалізації особистості.

5. Статусно-рольові характеристики особистості.

6. Статево-рольові характеристики особистості.

7. Труднощі спілкування.

8. Деформація спілкування.

9. Бар’єри спілкування.

10. Групова динаміка.

11. Керівництво і лідерство у малій групі.

12. Групова згуртованість.

13. Груповий риск. Конформізм.

14. Сутність соціальної установки.

15. Соціальна установка і реальна поведінка.

16. Психологічні особливості прийняття групового рішення.

17. Особливості міжгрупової взаємодії і міжгрупового сприймання.

 

Запитання для рейтингового контролю:

1. Соціальна психологія як інтердисциплінарна наука.

2. Перші експерименти про вплив інших людей на результат діяльності індивіда.

3. Соціально-психологічна реальність як якісно нове утворення.

4. Провідні ідеї розвитку соціальної психології.

5. Соціальна психологія як наука.

6. Теоретичні концепції виникнення соціальної психології.

7. Концепція «психології народів».

8. Концепція «психології мас».

9. Концепція «соціальної взаємодії».

10. Початок експериментального етапу дослідження соціально-психологічних явищ.

11. Підґрунтя сучасної західної соціальної психології.

12. Необіхевіоризм у соціальній психології.

13. Психоаналіз з соціальній психології.

14. Когнітивізм у соціальній психології.

15. Інтеракціонізм у соціальній психології.

16. Методи соціальної психології.

17. Методи збору фактів.

18. Методи обробки фактів.

19. Група. Включення людини до групи.

20. Ознаки групи.

21. Умовні та реальні групи.

22. Малі та великі групи.

23. Організовані та неорганізовані групи.

24. Групи за рівнем розвитку.

25. Психологічна структура великих соціальних груп.

26. Етнопсихологія як соціально-психологічна наука.

27. Національний характер.

28. Егоцентризм у сприйманні націй.

29. Принцип рівності націй.

30. Психологічна характеристика українського національного характеру.

31. Напрямки вивчення психології соціальних класів.

32. Класові потреби та класові інтереси.

33. Сутність малих соціальних груп.

34. Ознаки класифікації малих груп.

35. Класифікація малих груп за типом діяльності, соціальною спрямованість, мірою організації.

36. Класифікація малих груп за структурою, впливом, відкритістю, внутрішніми зв’язками, тривалістю існування.

37. Кількісний склад групи.

38. Офіційні групи та їх формальна структура.

39. Неформальні групи та неофіційна структура.

40. Неформальна структура та задоволення потреб людиною

41. Офіційно-ділове спілкування у малих групах.

42. Колективістичне самовизначення у колективі.

43. Стилі управління групою.

44. Авторитарний стиль управління групою.

45. Демократичний стиль управління групою.

46. Ліберальний стиль управління групою.

47. Умовна концепція стилів управління групою.

48. Вплив широких соціальних умов на стиль управління групою.

49. Вплив галузевих умов на стиль управління групою.

50. Вплив місцевих умов на стиль управління групою.

51. Соціальна фасилітація.

52. Причини соціальної фасилітації.

53. Причини соціальної інгибіції.

54. Сутність та види агресії.

55. Фактори агресії.

56. Умови послаблення агресії.

57. Сутність альтруїзму.

58. Умови виникнення альтруїзму.

59. Дружба як психологічний феномен.

60. Любов як психологічний феномен.

61. Сутність та функції спілкування.

62. Комунікативний аспект спілкування.

63. Інтерактивний аспект спілкування.

64. Перцептивний аспект спілкування.

65. Роль спілкування у психічному розвитку людини.

66. Характеристика дітей-мауглі на прикладі Амали та Камали.

67. Явище госпіталізму та спілкування.

68. М.І. Лісіна про роль спілкування у психічному розвитку людини.

69. Спілкування як комунікація. Роль мови у спілкуванні.

70. Невербальні засоби спілкування.

71. Кінесика як невербальний засіб спілкування.

72. Жестикуляція у спілкуванні.

73. Просторова організація спілкування.

74. Види відстаней у процесі спілкування.

75. Пара – та екстралінгвістика у спілкування.

76. Часова організація спілкування.

77. Візуальна форма спілкування.

78. Види поглядів у спілкуванні.

79. Діловий погляд у спілкуванні.

80. Соціальний погляд у спілкуванні.

81. Інтимний погляд у спілкуванні.

СТВОРЕННЯ ПРОСТОЇ WEB-СТОРІНКИ

 

Методичні вказівки, вправи, лабораторні роботи, питання для самоконтролю

 


ЗМІСТ

 

ВСТУП

ВСТУП В МОВУ HTML

СТРУКТУРА HTML-ДОКУМЕНТА

ВСТАНОВЛЕННЯ КОЛЬОРУ ТЕКСТУ

ВСТАНОВЛЕННЯ КОЛЬОРУ ФОНУ

ПАРАГРАФ

СТВОРЕННЯ ЗАГОЛОВКА

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

ГРАФІКА I ПОСИЛАННЯ НА WEB-СТОРІНЦІ

ВСТАВКА МАЛЮНКІВ

ПОСИЛАННЯ

СПИСКИ

ВІДСТУПИ

ПИТАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

КОМПЛЕКСНА ЛАБОРАТОРНА РОБОТА «СТВОРЕННЯ HTML-ФАЙЛА»

ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЬ

ВИРІВНЮВАННЯ ВМICТУ КОМІРОК

ФОРМАТУВАННЯ КОМІРОК

ПІДСУМКОВА ЛАБОРАТОРНА РОБОТА «ВЛАСНА WEB-СТОРІНКА»

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


ВСТУП

 

Web-сторінка — це створений за допомогою мови HTML текстовий файл, який можна відобразити у вікні Web-броузера.

Для створення i редагування HTML-файла можна скористатися будь-яким текстовим редактором. Якщо HTML-файл відкрити за допомогою засобів перегляду, наприклад, Internet Explorer, він відображає текст, графіку i гіперпосилання на інші Web-сторінки.

Гіперпосилання — це фрагменти тексту або зображення на Web-сторінці, які дозволяють клацанням на них відкривати інші Web-сторінки.

Гіперпосилання виглядає, як підкреслений текст. Курсор миші на гіперпосиланні набуває форми руки. При клацанні на гіперпосиланні відкривається зв'язаний з ним документ. Якщо е доступ до Internet, гіперпосилання на Web-вузли відкриють Internet Explorer i доступ до відповідного Web-вузла. Гіперпосилання дають можливість користувачу переходи на Web-сторінках вад одного матеріалу до іншого.

Користувачі WWW можуть не тільки переглядати чужі Web-сторінки, але и створювати свої. Щоб створювати Web-сторінки, нема необхідності вивчати мову HTML. Можна конвертувати у Web-сторінки документи, створенні за допомогою текстового процесора Word, або за допомогою засобу Prints Page Express, що є в складі Windows'98.

Проте конвертуванні документи містять, як правило, багато зайвих чи нераціонально використаних елементів, що значно сповільнює роботу з ними, особливо в умовах несучасних каналів зв'язку.


еще рефераты
Еще работы по информатике