Реферат: Знайомство з текстовим процесором ms word

Завдання № 1.

 

Знайомство з текстовим процесором MS WORD.

 

Мета: оволодіння навичками інсталяції програми MS WORD,використання інструментів, роботи з меню та довідкою, створення і форматуваннятекстового файлу.

Теоретичні відомості.

 

Текстовий процесор WORD є самим популярним текстовимредактором. В ньому легко створювати документи різних типів. Він допоможе легкостворювати листи, службові записки, бізнес-плани, резюме, а також ілюстрованіпублікації.

WORD має засоби вводити символи, які відсутні наклавіатурі, має засоби, щоб автоматично вставляти в документ дату, час і номерсторінок. Коли потрібно ставити автотекст або автозаміни, дозволяє по різномурозміщувати текст.

Індивідуальне завдання.

1.  Провести інсталяцію програми.

2.  Вивести структуру екрану програми.

3.  Познайомитися зі змістом пунктівменю та панелі інструментів.

4.  Вивчити та законспектувати основнірозділи довідки.

5.  Набрати текст та здійснитислідуючи види його форматування: скопіювати фрагмент тексту, видалити частинутексту, провести переміщення частини тексту, змінити шрифт (тип і розмір),встановити параметри сторінки, здійснити вирівнювання тексту.

6.  Провести збереження файлу.

7.  Вийти з редактора та впевнитися устворенні текстового файлу.

8.  Виконати запуск WORD тазавантажити в нього створений файл.

9.  Виконати вставку текстового файлу,створеного редактором MS-DOS, зберегти у форматі WORD.

Щоб установити програму WORD 6.0 потрібно запуститипрограму setup.exe (I:\Instal\Word 6.0\). При установці потрібно слідкувати заповідомленнями програми та відповідно натискати кнопки «OK» або «Отмена», якщохочете побачити інформацію натисніть «Справка».

Після установки WORD 6.0 можна працювати в ньому.Робоче вікно програми виглядає так: назва документа, меню, панель інструментів,робоче поле і рядок статусу.

За допомогою пунктів меню («Файл», «Правка»,«Вид», «Вставка», «Формат», «Сервис», «Таблица»)можна робити будь-які зміни в документі. На панелі інструментів відображенінайчастіш вживані операції.

Щоб дізнатися про програму потрібно вибрати у пунктіменю «?», після чого можна вибрати пункт, який найбільш цікавить.

Набравши текст, його можна по різному форматувати. Щобскопіювати фрагмент тексту потрібно його виділити і натиснити кнопку на панеліінструментів «4», а щоб вставити кнопку «<». Щоб видалити частину тексту треба його виділити інатиснути кнопку «Del» на клавіатурі. Щоб проводити інші видиредагування треба вибрати потрібний інструмент і натиснути його. Щоб змінитипараметри сторінки треба у меню «Файл» вибрати «Параметры страницы»,виставити потрібні параметри і натиснути «ОК».

Щоб зберегти текст треба вибрати «Файл», потімпідпункт «Созранить как», ввести назву документа і натиснути «ОК».

Іноді виникає потреба, щоб в даний текст требавставити текстовий файл, створений в MS-DOS, потрібно вибрати в меню «Вставка»пункт «Файл» і натиснути «ОК». Створений документ зберігається якзвичайний документ WORD.  

Приклад набраного тексту в процесорі WORD :

На російській мові:

Журналы:

 

1997:

№20(93)13 июня1997          акустические системы

№37(110)24 октября 1997

№41(114)21 ноября1997       тестирование 25 ПК

№43(116)5 декабря1997       кадры решают...,COMDEX Fall'97

№44(117)12 декабря1997      многоликий интернет

№45(118)19 декабря1997      Corel Draw 8.0

                            

1998:                       

№26(145)9 июля1998          Web-ускорение

№27(146)16 июля1998         тестирование планшетных сканеров

№32(151)27 августа1998      стоит ли переходить на Windows 98

№40(159)22 октября1998      ноутбук-вчера завтра сегодня

№41(160)29 октября1998      Wearable Computing-от идеи к ее воплощению

№42(161)5 ноября1998        выбор ПК рациональный подход

№45(164)26 ноября1998       мониторы с большим размером диагонали, COMDEX Fall'98

№46(165)3 декабря1998       платформа для PC, технология DVD-RAM

№47(166)10 декабря1998      тестирование лазерных принтеров

№48(167)17 декабря1998      видеокарты

                            

1999:                       

№3(172)28 января1999        криптология, KPT5

№26(195)7 июля1999          тестирование 8 видеокарт на чипсете Riva TNT2


Следуетобратить внимание на то, что транзисторы с изолированными затворами(МОП-транзисторы) могут быть выведены из строя статическими зарядами. Поэтомупри выполнении конструкций, имеющих в своем составе подобные радиоэлементы,необходимо принимать все доступные меры зашиты этих элементов от статическогоэлектричества: использовать паяльник с заземленным жалом, применять браслеты,соединенные с заземляющей шиной, перед установкой МОП-транзисторов вконструкцию следует временно соединить вместе все его выводы и т.д. В домашнихусловиях заземлять жало паяльника и браслет на кисти руки можно только прииспользовании трансформатора, обеспечивающего надежную гальваническую развязкус электрической сетью 220 В, иначе возможно поражение электрическим током.

 

 

Висновок: на лабораторній роботі я ознайомився та оволодів навичками роботи у текстовому процесорі WORD, навчився набирати текст, відкривати та зберігати файли, міняти стильтексту та робити усіляки інші можливості: набір формул, колонтитули та ін.


Заняття №2.

 

Використання графіки та створення таблиць у текстовомупроцесорі WORD for Windows.

 

Мета:оволодіти навичками роботи зграфічними об’єктами, створення та редагування таблиць, оформлення документів.

Теоретичні відомості.

Вставка багатьохрозповсюджених форматів графічних файлів документ проводиться на пряму або звикористанням графічних фільтрів. Нема необхідності встановлювати спеціальніграфічні фільтри для вставки слідуючих графічних файлів: Enhanced Metafile(.emf), Joint Photographic Experts Group (.jpg), Portable Network Graphics(.png), точечный рисунок Windows (.bmp, .rle, .dib), а також метафайл Windows(.wmf). Якщо для файлів якого-небудь графічного формату фільтр не встановлено,запустіть програму установки і добавте потрібний фільтр.

Таблиці використовують дляупорядкування данних і створення цікавих макетів сторінки з послідовнорозміщеними стовпцями тексту або графіки. Найбільш швидкий шлях створенняпростої таблиці – наприклад такої, яка має одинакову кількість рядків істовпців – з допомогою кнопки «Добавить таблицу ».

З допомогою нової команди «Нарисоватьтаблицу» можна легко створити більш складну таблицю – наприклад таку, якамістить комірки різної висоти і різну кількість стовпців на рядок – метод,подібний до малювання таблиці від руки.

Можно створювати нову чистутаблицю і заповнювать пусті комірки, або можна скопіювати існуючи абзаци текстув таблицю. Можна також створювати таблицю на основі існуючого джерела данних,такого як база данних або електронна таблиця.

Примітка: длядовідкової інформації про графічні об’єкти та таблиці використовуйте меню «?»,пункт «Справка по Microsoft Word (F1)».

 

 

 

Індивідуальне завдання.

1.  Робота з графікою:

-              виконати завантаження Word;

-              використовуючи рядок «Вставить рисунок» пункту меню «Вставка»переглянути бібліотеку графічних зображень;

-              завантажити текст;

-              виконати вставку в текст малюнка з бібліотеки;

-              виконати створення порожнього кадра та помістити в нього малюнок;

-              виконати вставку не бібліотечного малюнка;

-              за допомогою панелі інструментів створити малюнок та помістити йогоелементи позаду та поверх тексту.

2.  Робота з таблицею:

2.1.    Познайомитися зі змістом пункту меню «Таблица».

2.2.    Виконати створення таблиці за допомогою пунктуменю.

2.3.    Провести формування таблиці:

-              виконати обрамлення;

-              виконати об’єднання кількох клітинок;

-              розділити клітинки на частини;

-              виділити декілька клітинок;

-              вставити рядок, стовпчик;

-              виконати сортування таблиці;

-              розбити таблицю на частини, скопіювати до кожної шапку таблиці.

3.  Створити документ заданого зразка, виконати його збереження та друк.

 

Висновок: на практичній роботі язасвоїв принципи роботи в текстовому процесорі Word for Windows, навчивсяпрацявати з графікою, побачив як створювати малюнки в процесорі, навчивсябудувати та працювати з таблицями, виконувати різні види формування таблиць.

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию