Реферат: Работа с текстовым редактором Microsoft Word

Робота з текстовимредактором

Microsoft Word

          Розглянемо основніможливості при роботі з Word і рекомендації по їхньому застосуванню.

·    

·    Автоматизація виконання задач і отримання допомоги

·    

·    В Word 97 є широкий вибір засобів автоматизації, щоспрощують виконання типових задач.

·    

·    Автозаміна

·    

·    Нижче перераховані деякі типи помилок, що можуть бутивиправлені автоматичні при введенні:

·    

·    Наслідку випадкового натиску клавіші CAPS LOCK (впершез'явилася в Word 95). Наприклад, в початку пропозиції слово Этот автоматичнозамінюється на Цей, а режим введення великих літер (відповідний натиснутійклавіші CAPS LOCK) автоматично відключається.

·    Типові опечатки в словосполученнях. Наприклад, слова“поштовий адрес» автоматичні замінюються словами поштова адреса.

·    Граматичні не сумісні пари слів. Наприклад, слова «этослово» автоматичні замінюються словами це слово.

·    

·    Автоформат при введенні

·    

·    В Word передбачена можливість автоматичного форматуваннятексту при введенні.

·    

·    Автоматичне створення і маркованых списків, що нумерувалися(вперше з'явилося в Word 95). Наприклад, якщо в початку першого елементу спискуввести зірочку, буде створений маркованый список.

·    Автоматичне створення меж (вперше з'явилося в Word 95).Наприклад, якщо ввести три і більше число дефісів (-) або знаків рівності (=)підряд, а після цього натиснути клавішу ENTER, буде автоматичні створенаодинарна або подвійна межа.

·    Автоматичне привласнення тексту вбудованих стилів (впершез'явилося в Word 95). Наприклад, якщо завершити рядок тексту не знакомперепинання, а подвійним натиском клавіші ENTER, їй буде автоматичні присвоєнийстиль «Заголовок 1».

·    

·    Автоматичне форматування порядкових номерів і дробів (впершез'явилося в Word 95; вживано тільки до англійського тексту). Наприклад,поєднання «1st» автоматичні замінюється поєднанням, а дріб «1/4» — символом ј.

·    Автоматичне оформлення мережевих шляхів і адрес Интернета(наприклад,\\Reports\May\Week1. doc і www. microsoft. com/) якгіперссилок. При виборі гіперссилки на адресу Интернета автоматичнізапускається наявний засіб перегляду Web і відкривається означена Web-сторінка.При виборі гіперссилки на мережевий шлях автоматичні запускається програма,необхідна для відкриття файлу призначення, і відкривається означений файл.

·    

·    Автоматичне застосування форматування, що використається дляоформлення почала першого елементу списку, до початку наступних елементів цьогосписку. Наприклад:

·         1. Word 97 виконає всю роботу за вас.

·         2. Word 97 зробить ваші документи вродливими.

·    Автоматична модифікація обрису символів. Наприклад, текстЖирний автоматичні переходить в Жирний, а _Курсив_ — в Курсив.

·    Автоматичне перетворення послідовності плюсів і дефісів (+-- --+ — — --+) в таблицю. Кожній парі плюсів (+) відповідає один стовпчик.

·    

·    Автоматична заміна пробілів в початку елементу маркованогоабосписку, що нумерувався відповідним відступом ліворуч.

·    

·    Автозаповнення

·    

·    Автоматична пропозиція повного варіанту слова або фразипісля введення декількох перших літер. Щоб прийняти запропонований варіант,натисніть клавішу ENTER. Нижче перераховані деякі елементи, до яких вживаноавтозаповнення:

·    

·    Поточна дата;

·    Дні тижд;

·    Назви місяців;

·    Ім'я автора і назва організації;

·    Елементи списку автотекста.

·    

·    Автореферат

·    

·    В Word 97 з'явилася можливість виконання статистичного ілінгвістичного аналізу документа з метою виділення його ключових положень. Наоснові цього аналізу складається реферат. Таким Чином можна виділити ключовіположення в електронному документі і продивлятись його з різним ступенемдеталізації або помістити автоматичні складений реферат в окремий документ.Розмір реферату встановлюється користувачем і може варіюватися.

·    

·    При укладанні рефератів необхідно дотримуватися законів проавторське право. Відповідальність За точність реферату покладається не напрограму, а на користувача.

·    

·    Автоматичне створення і попередній перегляд стилів

·    

·    При роботі зі стилями в Word 97 використайте наступні новіможливості:

·    

·    В випадку застосування нового форматування до текстуавтоматичні створюється новий стиль.

·    В випадку модифікації форматування тексту відповідні модифікаціїавтоматичні вносяться в визначення стиля.

·    Список стилів на панелі форматування містить зразки стилів.

·    

·    Майстер листів

·    

·    Майстер листів дозволяє легко і швидко створити потрібнийлиста шляхом вибору готових елементів листа. Крім Того, раз введені відомостіпро адресата (ім'я, прізвище, адреса, посада і т. П.) автоматичні зберігаються.При створенні наступного листа цьому адресату достатньо буде вибрати його ім'яз списку; всі інші дані будуть додані автоматичні.

·    

·    Помічник

·    

·    Новий засіб Office 97 — помічник — використає технологіюIntelliSense™. Його основне призначення — автоматичне надання рад і довідковихвідомостей, що можуть знадобитися по ходу виконання задачі. Наприклад, якщопомічник вирішить, що ви збираєтеся розпочати створення листа, те запропонуєзапустити майстра листів. Помічник є основним засобом отримання довідковихвідомостей про роботу в Word 97, а також рад по підвищенню ефективності роботи,наочних прикладів і покрокових інструкцій по виконанню конкретних задач.

·    

·    

·    Перевірка правопису

·    

·    Нижче перераховані основні засоби перевірки правопису іправки тексту, що використаються в Word 97.

·    

·    Засіб                                            Опис

·    Перевірка орфографії при введенні    Перевірка на наявністьорфографічних помилок по ходу введення тексту і виділення можливих помилокпрямо в документі (вперше з'явилося в Word 95).

·    Перевірка граматики при введенні     Перевірка на наявністьграматичних помилок по ходу введення тексту і виділення можливих помилок прямов документі. Як і при автоматичній перевірці орфографії, при перевірціграматики автоматичні пропонуються можливі варіанти правильного написання. Длявисновку списку варіантів слідує клацнути виділений текст правою кнопкою миші.

·    Пропуск певних елементів

·    Тексту при перевірці правопису         — По бажаннюкористувача при перевірці орфографії пропускаються слова, складатися з великихлітер і/або цифри, що містять.

·    - Пропуск імен файлів і адрес Интернета.

·    Перевірка граматики        Виділення помилок і автоматичнапропозиція варіантів правильного написання дозволяє істотно скоротити часправки. У Порівнянні З попередніми версіями покращений синтаксичний аналіз,більш точними стали варіанти, що пропонуються правильного написання, а такожпоширений набір граматичних і стилістичних правив.

·    Спільна перевірка орфографії

·    І граматики     В тексті водночас виконується пошук іорфографічних, і граматичних помилок. Всі помилки усуваються за один сеансперевірки.

·    

·    

·    Таблиці, межі і заливка

·    

·    В Word 97 з'явилися наступні засоби, що спрощують роботу зтаблицями, межами і заливкою.

·    

·    Таблиці

·    

·    Засіб      Опис

·    Малювання* таблиць/>
        Дозволяєстворювати таблиці — стовбчики, рядка і осередка, — малюючи їх з допомогоюмиші, як олівцем. Тепер окремі осередки таблиці можуть мати будь-яку ширину івисоту.

·    Ластик   Дозволяє легко усунути межу будь-який осередка,рядка або стовбчика таблиці, що дасть той же ефект, що і об'єднання осередків.В попередніх версіях Word можна було об'єднувати тільки осередки, щознаходяться в одному рядку. В Word 97 можна об'єднувати будь-які сусідніосередки — як по вертикалі, так і по горизонталі.

·    Вирівнювання по вертикалі/>
       Дозволяєшвидко вирівняти вміст виділених осередків таблиці по верхньому або нижньомукраю або по середині осередка, використовуючи кнопки вирівнювання, розташованіна панелі інструментів. Якщо текст в осередках орієнтований вертикально,призначення цих кнопок міняється автоматичні: використайте їх для вирівнюванняпо верхньому або нижньому краю або по центру осередки.

·    Вертикальна орієнтація тексту/>
  Дозволяєрозмістити вертикально (з поворотом на 90 градусів) текст в осередках таблиць,написах і рамках. Цей засіб може виявитися дуже корисним при створенні наклеек,а також друкованих документів, що містять відомості про авторські права і т.П., розташовані вертикально.

·    Модифікація розміру рядка таблиці   Дозволяє регулювативисоту будь-який рядка безпосередньо в таблиці шляхом пересування межі рядкавверх або вниз подібно тому, якомога змінити ширину стовбчика Якщо припересуванні утримувати нажатой клавішу ALT, на вертикальній линійці будепоказана фактична висота рядка.

·    Межі і заливка

·    

·    Засіб      Опис

·    Нові типи меж          Для оформлення документівпропонується більш 150 різноманітних типів меж, в тому числі объемные межі імежі, складатися з декількох ліній, що особливо популярні в професійнихдокументах.

·    Межі сторінок          Дозволяє створити межу навколо кожноїсторінки. В доповнення до 150 нових типів меж пропонуються більш 160 типівграфічних меж сторінки. Також існує можливість настройки меж сторінок.Наприклад, можна: і     Задати свій тип межі для кожного краю сторінки; і    Поміститиколонтитули всередину межі; і     Оформити першу сторінку не так, як інші.

·    Межі тексту    Дозволяє застосувати межі до окремих слів ісимволів всередині абзаца. При Цьому можна використати будь-які наявні типимеж. Наприклад, це істотно спрощує створення меж навколо заголовків.

·    Заливка тексту         Дозволяє виділити найбільш важливіфрагменти документа, до яких слідує привернути увагу інших користувачів. В Word97 заливку можна застосувати не тільки до всього абзаца, але і до окремих сліві символів всередині абзаца. При Цьому можна використати будь-які наявні типизаливки.

·    

·    

·    Малювання

·    

·    В Word 97 пропонується новий набір графічних засобів, здопомогою яких можна легко прикрасити текст і малюнки шляхом додання обсягу,тіні, текстурных і прозорих заливок, а також автофігур.

·    

·    Засіб      Опис

·    Графічний редактор Office         Надає велике числорізноманітних інструментів малювання, розташованих на панелі інструментівМалювання. Для прикраси тексту і малюнків пропонуються 100 що настроюютьсяавтофігур,

·    />

·    

/> <td/> />
4виду заливки (миттєва градієнтна, узорная, прозора і малюнком), а також доданнятіні і обсягу.

·    Графічний редактор Office володіє потужними і різноманітнимиможливостями, він замінив графічний редактор Word і застосовується в усіхдодатках Microsoft Office.

·    Малюнки        Графічний редактор Office забезпечує всюгнучкість, необхідну для успішної роботи з малюнками, наприклад:

·    Розміщення малюнків в будь-якому місці документа, в томучислі вбудова їх в рядок тексту, шляхом звичайного пересування

·    Модифікація відносного розташування тексту і малюнків, втому числі створення подложек і фоновых малюнків з допомогою команди Поміститиза текстом.

·    

·    />
Написи  Написивикористовуються замість рамок; до них применимы всі можливості графічногоредактора Office, в тому числі додання обсягу, заливки і тла, а також обертання,модифікація розмірів і обрезка.

·    Зв'язані написи        Для організації перетекания текстуміж декількома позиціями в документі слідує розмістити написи, а після цьоговстановити між ними зв'язки. При доданні рядків в зв'язаний напис текставтоматичні перетекает в наступний напис. При вилученні рядків з напису в неїперетекает текст з наступного напису. Документ може містити декілька складенихланцюжків написів. Зв'язки не обов'язково повинні бути розставлені в прямомунаправленні.

·    Обтекание текстом

·    будь-яких об'єктів   Існує можливість обтекания текстомоб'єктів будь-який форми і розмірів. Текст може обтекать об'єкт безпосередньопо його контуру.

·    

·    

·    

·    Web і Интернет

·    

·    В Word 97 є набір різноманітних засобів, призначених дляроботи з Web і Интернетом.

·    

·    Зв'язок з Web

·    

·    Ця функція, загальна для всіх програм Microsoft Office,служить для створення і перегляду гипертекстовых документів в мережі интранет іWeb.

·    

·    Засіб      Застосування

·    Гиперссылки  Настанова зв'язку з будь-яким файлом — файломMicrosoft Office, файлом в форматі HTML або іншим файлом, — розташованим набудь-якому внутрішньому або зовнішньому Web-вузлі або файловом сервере. Щобперейти до місця призначення, достатньо щелкнуть гиперссылку. Word автоматичнірозпізнає мережеві шляхи, а також адреси електронної пошти і Интернета, іформатирует їхн як гиперссылки.

·    Панель Web    Служить для швидкого відкриття, пошуку іперегляду будь-яких документів, в тому числі Web-сторінок. Панель надаєможливість переходу від одного документа або вузла до іншого, переміщеннявперед і назад по відкритим документам, а також приміщення важливих документів,виявлених в Web, в папку «Избранное», що дозволяє швидко повернутися до них.

·    Стиск малюнків       Автоматичний стиск малюнків іілюстрацій, вставлених в документ. Малюнки в форматі JPEG не преобразуются, авсі растровые малюнки преобразуются в новий формат стислих изображений PNG.

·    

·    

·    Редагування Web-сторінок

·    

·    Засіб      Застосування

·    Майстер Web-сторінок     Автоматизація створенняWeb-сторінок. Майстер надає вже налаштовані шаблони Web — сторінок, що можналегко змінити в відповідності з задачею. На вибір пропонуються різноманітнішаблони, відповідні найбільш часто видам, що використаються Web-сторінок,наприклад, зразки початкових сторінок. Крім Того, для створюваних сторінокможна вибрати найбільш підхожі стилі оформлення, кожний з яких включає в себекольори тла, маркери, горизонтальні лінії і інші елементи.

·    Звукове оформлення         Розміщення файлів звукозапису наWeb-сторінках. Для цього необхідно мати засіб перегляду Web, що передбачаєтьсяобробку файлів звукозапису. В документі можна вказати місце розташування файлузвукозапису, а також число повторень запису.

·    Відеозапис      Розміщення файлів відеозапису наWeb-сторінках. При вставленні в документ файлу відеозапису слідує вказатипотрібний файл, режим відтворення — «при відкритті» і/або «при настановіпокажчика» — і, як і для звукозапису, число повторень запису. Для тих засобівперегляду, що не дозволяють продивлятися файли відеозапису, в документ можнаввести що замінить її текст з ілюстраціями.

·    Малюнок        Розміщення малюнків на Web-сторінках, як взвичайному документі Word.

·    Бігучий рядок Розміщення бігучого рядка на Web-сторінках.Введіть текст бігучого рядка, а після цього задайте потрібні параметри: ефектанімації, направлення і швидкість руху, колір тла і розмір тексту.

·    Маркери         Дозволяють урізноманітнювати графічнеоформлення Web-сторінок. В Word є набір багатокольорових графічних зображень,що можна використати в якості маркерів на Web-сторінках.

·    Горизонтальні лінії Розміщення на Web-сторінках різнокольоровихграфічних горизонтальних ліній, що покращують оформлення Web-сторінок. Ці лініїє доповненням функцій вбудованих меж і заливки в Word.

·    Форми HTML Створення однакових форм в документах Word і наWeb-сторінках. HTML надає повний набір елементів управління Visual Basic,доповнений спеціальними елементами управління кодами HTML.

·    Коди HTML    Спрощують створення Web-сторінок. Wordзабезпечує точне відображення (в режимі WYSIWYG) найбільш часто кодів, щовикористаються HTML (більш 80): таблиць, шрифтів, фонових звуків і т. П.

·    

·    

·    

·    Електронні засоби

·    

·    На Web-вузлі Word є великий вибір різноманітних засобівредагування Web-сторінок в Word 97. Цей набір засобів регулярно оновлюєтьсязгідно останнім технологічним і стилістичним тенденціям.

·    

·    Розділ    Застосування

·    ClipArt Collection Online   Містить останні, найсвіжішіграфічні елементи для Web-сторінок. Clip Gallery Live, електронна колекціяфайлів для Word, включає різноманітні легко зразки елементів оформленняWeb-сторінок: фони, маркери, що завантажуються, кнопки, значки, горизонтальнілінії, файли відеозапису і звуки.

·    Templates Online      Містить нові шаблони Web-сторінок ззвичайними для Web-сторінок стилями оформлення.

·    AutoUpdate Web Tools     Містить останню версію засобівредагування Web-сторінок в Word. Відновлення вашої системи може бути виконанеавтоматичні або вручну.

·    

·    

·    Перегляд електронних документів

·    

·    В Word 97 є набір різноманітних засобів, що спрощуютьперегляд електронних документам.

·    />

·    Засіб      Застосування

·    

·    />

·    Режим електронного документа Оптимальний режим для переглядуелектронних документів на екрані. Для зображення тексту документавикористовується більш великий шрифт, а слова переносяться по межі вікна.

·    />

·    Схема документа     Дозволяє миттєво отримати доступ добудь-якої частини документа. Вікно документа поділяється на дві області: влівій частині відображається схема документа, а в правій частині — текстдокумента. Схема документа являє собою зображення структури документа,складеної по заголовкам. Вона дозволяє швидко продивитись структуру документа,перейти до потрібної частини документа однім натискомом мыші і визначити своєположення в документі. Поточне положення в документі виділене на схемідокумента контрастным кольорем.

·    Гіперссилки    Настанова зв'язку з будь-яким файлом — файломMicrosoft Office, файлом в форматі HTML або іншим файлом, — розташованим набудь-якому внутрішньому або зовнішньому Web-вузлі або файловом сервере. Щобперейти до місця призначення, достатньо щелкнуть гиперссылку. Word автоматичнірозпізнає мережеві шляхи, а також адреси електронної пошти і Интернета, іформатирует їхн як гиперссылки.

·    Перехресні гиперссылки   Створення в документі, призначеномудля перегляду на екрані, «живих» перехресних заслань шляхом перетворенняперехресних заслань в гиперссылки. Щоб перейти до тексту, на що вказуєгиперссылка, не потрібне прокручивать весь документ. Тепер для цього достатньощелкнуть перехресне заслання і переміщатися вперед і назад по зв'язаним абзацамз допомогою панелі Web.

·    Тло документа         Щоб зробити документи Word іWeb-сторінки більш привабливими, використайте різноманітні види тла, в томучислі текстурную заливку. Тло, добавлене з допомогою команди Тло (меню Формат),відображається тільки в режимі електронного документа і не виводиться напечатку.

·    Анимация тексту      Додання ефектів анимации до тексту.

·    Перехід по об'єктам Переміщення по об'єктам, розташованим вдокументі, за допомогою смуги прокрутки. При Цьому можна вибрати тип об'єктів,по яким слідує здійснювати переміщення: сторінки, розділи, примітки, звичайні іконцевые сноски, поля, таблиці, малюнки, заголовки і виправлення. Наприклад,щоб просмотреть всі таблиці в документі, слідує вибрати режим Перехід потаблицям.

·    Влаштування Microsoft IntelliMouse   Microsoft IntelliMouse— це влаштування типу «мышь», що дозволить виконувати прокрутку і модифікаціюмасштабу документа. Крім Того, з його допомогою можна змінювати ступіньдеталізації при перегляді документа в режимі структури або автореферату.

·    

·    

·    

·    Редагування повідомлень електронної пошти

·    

·    Існує можливість використати Word 97 для створення іредагування повідомлень електронної пошти в Exchange і Outlook.

·    

·    

·    Засіб      Застосування

·    Автоматичне створення гиперссылок Автоматичне форматированиемережевих шляхів, а також адрес електронної пошти і Интернета — наприклад,www. microsoft. com/— як гиперссылок при введенні. Щелкнув гиперссылку,можна перейти до означеного місця призначення — в даному прикладі, до основноїWeb-сторінки Microsoft.

·    Автори повідомлень на схемі документа     Автоматичневиявлення довгих повідомлень, що містять репліки декількох авторів, і вказівкаімені автора кожної частини повідомлення на схемі документа. Щелкнув ім'яавтора, можна миттєво перейти до відповідної частини документа.

·    Доступ до даних адресной книги,

·    Стосовним до означеного

·    В повідомленні імені         Пошук в адресной книзівідомостей про будь-який відправника або одержувача повідомлення при читанніабо написанні повідомлення. Щелкните ім'я правой кнопкою мыши і виберітькоманду Відомості про адресу в контекстному меню.

·    Автоматичне форматирование

·    Неформатированных повідомлень

·    WordMail        Автоматичне форматирование неформатированныхповідомлень, що входять електронної пошти при першому відкритті. Це упрощаетнаступний обмін повідомленнями: для оформлення заголовків використовуютьсяпевні стилі, до реплік додаються отступы, повідомлення різних авторіввиділяються різними кольорами і т. П.

·    Шаблони WordMail Швидке укладання повідомлення електронноїпошти. Пропонується 10 шаблонів повідомлень з різноманітними стилямиоформлення. Наприклад, з допомогою шаблону термінового повідомлення можнаскласти термінове повідомлення електронної пошти.

 

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию