Реферат: Робота з командним рядком Linux

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя

Кафедра комп’ютерних систем та мереж

Звіт

до лабораторної роботи №2

на тему «Робота з командним рядком Linux»

з дисципліни «Комп’ютерні системи»

Виконав:

Студент групи СІ-22

Никорчук Володимир

Перевірив:

Хомів Богдан Арсенович

Тернопіль 2011


Мета роботи: ознайомитись з командним рядком та вивчити основні команди операційної системи Linux.

Короткі теоретичні відомості

Інтерфейс командного рядка (англ. command-line interface, CLI) — різновид текстового інтерфейсу користувача і комп'ютера, в якому інструкції комп'ютера даються тільки шляхом введення з клавіатури текстових рядків (команд). Також відомий під назвою консоль. Інтерфейс командного рядка може бути протиставлений системам управління програмою на основі меню, а також різних реалізацій графічного інтерфейсу. Формат виводу інформації в інтерфейсі командного рядка не регламентується; звичайно це простий текстовий вивід, але може бути і графічним, звуковим виводом тощо.

Робота в режимі командного рядка — це документація оболонки bash. Команди man і info дозволяють отримувати доступ до інформації про команди. Навіть якщо ви не знаєте як щось зробити в текстовому режимі Linux, існують можливість дізнатися необхідну команду, не залишаючи робочого місця і текстовий режим відповідно.

Оболонка bash дуже зручний інструмент Linux: багато операцій можна здійснювати швидше, ніж у графічному режимі користувача (GUI). Часто починаючі користувачі забувають або не знають про таку корисної функції як автозавершення команд. Командна оболонка дозволяє не писати команду або адреса — аргумент повністю, а сама добудовує закінчення (при натисканні на клавішу Tab).

Напевно, найбільш частими завданнями, які розв'язуються за допомогою засобів командного рядка Linux є операції з файлами (копіювання, переміщення, видалення файлів і папок). У циклі уроків «Робота в режимі командного рядка Linux» цими операціями приділяється особлива увага і що дуже важливо, розглядаються способи організації посилань на файли в операційній системі Linux. Адже найчастіше, в графічній оболонці створити посилання складніше (якщо взагалі можливо), ніж у текстовому режимі. А створивши посилання в текстовому режимі, ми можемо без проблем користуватися їй в графічному. Звідси випливає, що командна оболонка bash дозволяє організувати зручну роботи в операційній системі Linux.

операційний система linux

Хід роботи

Найбільш часто використовувані команди:

· Файлові команди:

ls — список файлів і каталогів

ls-la — форматований список з прихованими каталогами та файлами

cd dir — змінити директорію на dir

cd — змінити на домашній каталог

pwd — показати поточний каталог

mkdir dir — створити каталог dir

rm file — видалити file

rm-r dir — видалити каталог dir

rm-f file — видалити форсовано file

rm-rf dir — видалити форсовано каталог dir

cp file1 file2 — скопіювати file1 в file2

cp-r dir1 dir2 — скопіювати dir1 в dir2; створить каталог dir2, якщо він не існує

mv file1 file2 — перейменувати або перемістити file1 в file2. якщо file2 існуючий каталог — перемістити file1 в каталог file2

ln-s file link — створити символічне посилання link до файлу file

touch file — створити file

cat> file — направити стандартний введення в file

less file — вивести вміст file

head file — вивести перші 10 рядків file

tail file — вивести останні 10 рядків file

tail-f file — вивести вміст file по мірі зростання, починає з останніх 10 рядків

· Управління процесами:

ps — вивести ваші поточні активні процеси

ps aux — вивести всі процеси

ps aux | grep-v grep | grep-i% name — знайти процес% name (можна використовувати часткове назва)

top — показати всі запущені процеси

kill pid — вбити процес з id pid

killall proc — вбити всі процеси з ім'ям proc

bg — список зупинених і фонових завдань; продовжити виконання зупиненої завдання у фоні

fg — виносить на передній план останні завдання

fg n — винести завдання n на передній план

· Права доступу на файли:

chmod octal file — змінити права file на octal, окремо для користувача, групи і для всіх додавати до них:

4 — читання (r)

2 — запис (w)

1 — виконання (x)

Приклади:

chmod 777 — читання, запис, виконання для всіх

· Пошук:

grep pattern files — шукати pattern в files

grep-r pattern dir — шукати рекурсивно pattern в dir

command | grep pattern — шукати pattern у висновку command

locate file — знайти усі файли з ім'ям file

· Системна інформація:

date — вивести поточну дату і час

cal — вивести календар на поточний місяць

uptime — показати час роботи з моменту включення

w — показати користувачів онлайн

whoami — ім'я, під яким ви залягання

finger user — показати інформацію про user

uname-a — показати інформацію про ядро

cat / proc / cpuinfo — інформація ЦПУ

cat / proc / meminfo — інформація про пам'ять

man command — показати мануал для command

df — показати інф. про використання дисків

du — вивести «вага» поточного каталогу

du-sh каталог — вивести «вага» певного каталогу в human readable вигляді

free — використання пам'яті і swap

whereis app — можливе розташування програми app

which app — яка app буде запущена за замовчуванням

· Архівація:

tar cf file.tar files — створити tar-архів з ім'ям file.tar містить files

tar xf file.tar — розпакувати file.tar

tar czf file.tar.gz files — створити архів tar з стисненням Gzip

tar xzf file.tar.gz — розпакувати tar з Gzip

tar cjf file.tar.bz2 — створити архів tar з стисненням Bzip2

tar xjf file.tar.bz2 — розпакувати tar з Bzip2

gzip file — стиснути file і перейменувати у file.gz

gzip-d file.gz — розтиснути file.gz в file

· Мережа:

ping host — пропінгувати host і вивести результат

whois domain — отримати інформацію whois для domain

dig domain — отримати DNS інформацію domain

dig-x host — реверсивно шукати host

wget file — завантажити file

wget-c file — продовжити зупинене завантаження

nmap-v-A scanme.nmap.org — сканувати вузол

На рисунку 1 зображено декілька команд, і безпосередньо робота з командним рядком Linux:

Рисунок 1

Висновок: на даній лабораторній роботі я ознайомився з командним рядком Linux, та вивчив його основні команди.

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию