Реферат: Розробка програмного забезпечення для Інтернет-підтримки діяльності громадських організацій

КВАЛІФІКАЦІЙНАРОБОТА БАКАЛАВРА


Тема роботи:

 

«Розробка програмногозабезпечення для Інтернет-підтримки діяльності громадських організацій»

 

Хмельницький,2010


Вступ

Зпоявою веб-технологій комп'ютер починають використовувати абсолютно новіверстви населення Землі. Можна виділити дві найбільш характерні групи, щознаходяться на різних соціальних полюсах, які були стрімко залучені в новутехнологію, можливо, навіть крім їх власного бажання. З одного боку, це булипредставники елітарних груп суспільства – керівники крупних організацій,президенти банків, топ-менеджери, впливові державні чиновники і так далі. Зіншого боку, це були представники найширших верств населення – домогосподарки,пенсіонери, діти.

Припояві технології веб, комп'ютери обернулися лицем до цих двох абсолютнопротилежним категорій потенційних користувачів. Еліту об'єднувала одна межа –через високу відповідальність і практично стовідсотковій зайнятості «великілюди» ніколи не користувалися комп'ютером; типовою була ситуація, коли зкомп'ютером працював секретар. У якийсь момент часу вони зрозуміли, щокомп'ютер їм може бути корисний, що вони можуть результативно використовуватитой невеликий час, який можна виділити на роботу за комп'ютером. Вони раптомзрозуміли, що комп'ютер – це не просто модна і дорога іграшка, але інструментотримання актуальної інформації для бізнесу. При цьому їм не потрібно буловитрачати багато часу, щоб освоїти технологію роботи з комп'ютером (впорівнянні з тим, як це було раніше).

Спектрсоціальних груп, що підключаються до мережі Інтернет і що шукають інформацію вWWW, весь час розширюється за рахунок користувачів, що не відносяться докатегорії фахівців в області інформаційних технологій. Це лікарі, будівельники,історики, юристи, фінансисти, спортсмени, мандрівники, священослужителі,артисти, письменники, художники. Список можна продовжувати бескінченно.Будь-який, хто відчув корисність і незамінність мережі для своєї професійноїдіяльності або захоплень, приєднується до величезної армії споживачівінформації в «Всесвітній Павутині».

Веб-технологіяповністю перевернула наші уявлення про роботу з інформацією, та і з комп'ютеромвзагалі. Виявилось, що традиційні параметри розвитку обчислювальної техніки – продуктивність,пропускна спроможність, ємкість пристроїв, що запам'ятовують, не враховувалиголовного «вузького місця» системи – інтерфейсу з людиною. Застарілий механізмвзаємодії людини з інформаційною системою стримував впровадження новихтехнологій і зменшував вигоду від їх застосування. І лише коли інтерфейс міжлюдиною і комп'ютером був спрощений до природності сприйняття звичайною людиною,послідував безпрецедентний вибух інтересу до можливостей обчислювальної техніки.

Зрозвитком технологій гіпертекстової розмітки в Інтернеті почали з'являтися всебільше сайтів, тематика яких була абсолютно різною – від сайтів крупнихкомпаній, що оповідають про успіхи компанії і її провали, до сайтів маленькихфірм, що пропонують відвідати їх офіси в межах одного міста.

Сьогодні,подорожуючи по Internet, можна знайти багато дуже добре виконаних сайтів, якішвидко завантажуються, привабливі на вигляд, мають чітко розмежовану порозділах інформацію і зручні функції навігації. Такі сайти просто запрошуютьвас відвідати їх, розслабитися, затриматися на деякий час, розважитися і дізнатисящось нове.

Якщови затримуєтеся на якому-небудь сайті на тривалий час і навіть не усвідомлюєтецього, то, видно, такий сайт дуже добре продуманий. Поверніться назад іспробуйте осмислити повну картину. Чи можете ви побачити структуру,організацію? Чи легко сприймається інформація? Розуміння руху інформаційнихпотоків – це перший крок в створенні функціонального, зручного в роботі сайту.Якщо ви зрозумієте, як працює ця концепція, і застосуєте її при створеннівласного сайту, то ви вже тим самим випередите більшість інших розробників.


1.Характеристика предметної області

1.1Аналіз предметної області

Місце і роль організацій та рухів усучасному розвитку українського суспільства

Теоретично в громадянському суспільстві об‘єднання громадянповинні допомагати громадянам вирішувати свої спільні проблеми, відстоюватиспільні інтереси. Якщо ці інтереси були політичними, створювалися політичніпартії, якщо професійними – профспілки. Якщо ж громадяни Мали якісь інтереси усфері, де не лежить їх трудова книжка, вони можуть створювати громадськіорганізації. Приблизно це передбачає українське законодавство, і в реєстраційнихсвідоцтвах громадських організацій як статутне завдання вказують «захистінтересів своїх членів». Інколи, за західним зразком, ці організації називають «недержавними»,бо вони не є частиною органів державної влади чи місцевого самоврядування, або «некомерційними»,бо, як правило, вони не отримують прибутку у своїй діяльності.

Проте українські реалії показують, що маючи однаковий юридичнийстатус «громадська організація», існують дещо різні утворення, що відрізняютьсяметою, способами фінансування, організаційною побудовою.

Найбільш близькими до класичної форми є об‘єднання за інтересами (заамериканською класифікацією issue-oriented). Це спілки ветеранів, клубилюбителів кактусів, об‘єднання багатодітних сімей тощо.

Кожна з таких організацій має об‘єднуюче начало, корпоративніінтереси, і покликана боротися за ці корпоративні інтереси, нехай навіть нашкоду іншим соціальним групам. Кожне об‘єднання за інтересами має більш-меншфіксоване членство, і тому базове фінансування діяльності складають членськівнески. Деяким організаціям допомагає держава, якщо вважає, що ці організаціїкраще подбають про їх членів, ніж власне сама держава.

Це стосується тих випадків, коли громадська організація об‘єднуєгромадян, турбота про яких включена до державних чи місцевих програм.

Інша категорія – громадські організації, що проводять діяльність,яка спрямована в першу чергу не на членів таких організацій, а на широкі масинаселення. Назвемо такі організації суспільно корисними (для американців цеpolicy-oriented), хоча оцінка їх робота часто буває протилежною у різних членівтого самого суспільства. Найбільше представлена ця категорія аналітичнимицентрами. Також є сервісні організації, асоціації сприяння чомусь, благодійніфонди. Саме цей тип організацій викликає дискусії. Оскільки такі організації неє масовими, вони не збирають членських внесків, і тому змушені шукати коштидеінде.

В результаті такі організації спрямовують свою діяльність нащосьсереднє між тим, що бажали засновники, і тим, на що були знайдені кошти. Убідній Україні профінансувати суспільно корисну діяльність можуть або громадяни,а таких мало, або бізнес, або державний бюджет, або іноземці.

Наскільки відомо автору, на сьогодні не зафіксовано реальнихпрецедентів, коли українські громадяни надавали вагому фінансову допомогу дляроботи суспільно корисних інституцій. Український бізнес надає таку допомогу вкількох випадках. Перший – коли це стає каналом для приховування доходів,зниження податків чи відмивання коштів. Інший – коли така громадськаорганізація захищає інтереси відповідного бізнесу. Прецеденти є, але просуспільну користь говорити можна не завжди. Переглянувши державні бюджетиУкраїни чи бюджети окремих міст, можна знайти факти підтримки суспільнокорисних громадських організацій.

Велика частина з них стала предметом розслідування КРУ, податковоїміліції, чи депутатських комісій. Якщо влада таким чином не хоче ощасливитикогось із своїх родичів, то кошти виділяються інституціям, які обслуговуютьвідповідний орган влади, працюючи як Управління внутрішньої політики чиПР-служба. Проте є успішний досвід функціонування Інститутів розвитку міста, Громадськихрад. Проте важко називати ці організації «недержавними».

Найбільш контраверсійним та дискутивним стало фінансуванняукраїнських громадських організацій за рахунок іноземних коштів. Іноземніурядовіагенції та приватні фонди фінансують і об‘єднання за інтересами, але цядопомога розподіляється між членами таких спілок або використовується длязміцнення апаратів відповідних організацій. Є і негативні приклади, але внаскрізь корумпованому суспільстві від цього нікуди не подінешся.

Досить активно іноземні кошти виділяються і суспільно корисниморганізаціям. У міжнародних організацій, іноземних держав, з одного боку, і уукраїнської влади, з іншого, завжди існували розбіжності щодо розуміння того,що ж таке суспільна користь для України. Останнім часом ці протиріччязагострилися. Держава намагається регулювати цю сферу відносин законодавчо, іприймає нові регулятивні акти про використання міжнародної технічної допомоги.За два місяці до виборів Кабмін приймає постанову, яка говорить, що кожна программаміжнародної технічної допомоги повинна мати українського бенефіціарія – державнийорган. Тобто лише держава може визначати, що є суспільно корисним для України.

Громадські організації до цього часу не змогли сказати своєївідповіді на виклик держави. Звичайно, в діях Кабміну є рація. Уряд має певневідношення до волевиявлення всіх громадян під час виборів, а громадські організаціїпредставляють лише частину суспільства. Проте якщо громадська організаціязареєстрована згідно закону, проводить свою статутну діяльність, чому ж вона неможе залучити для цього міжнародну технічну чи гуманітарну допомогу?

Звичайно, в цій сфері накопичилася маса проблем. Значна частинаміжнародних організацій працюють неадекватно до українських реалій. Суспільнокорисні організації стали джерелом кадрів для політичнихпартій, органів влади,місцевого самоврядування.

Діяльність міжнародних фондів породила в Україні ще один видгромадських організацій – «грантоїдів» (grant-oriented). Хоча доцільно говоритине про організації, а персоналії, які створюють масу фіктивних НДО «під гранти»,і «роблять» все, на що виділяються кошти. Багато хто з таких то з таких людеймає унікальні здібності по написанню заявок та звітів, хоча про їх бурхливу діяльністьніхто, крім власне донорів так і не знає. Зрозуміло, що діяльність такихорганізацій дає змогу владі чи ворогам громадянського суспільства наводитинегативні приклади і обґрунтовувати репресивні дії.

ЗаконУкраїни «Про інформацію», закріпив право громадян України на інформацію, заклавправові основи інформаційної діяльності, визначив систему та джерелаІнформації, доступ до неї і статус учасників інформаційних відносин. Основнимипринципами інформаційних відносин (ст. 5) (2) визнано наступні:

Ø гарантованість права на інформацію;

Ø відкритість та доступність інформації та свобода її обміну;

Ø об'єктивність інформації;

Ø повнота і точність інформації;

Ø законність та етичність одержання, використання інформації.

Основнимигалузями інформації (ст. 17) є:

ü політична, економічна, духовна інформація;

ü науково-технічна, соціальна, екологічна інформація;

ü міжнародна інформація.

Доосновних видів інформації закон відносить:

ü статистичну інформацію,

ü інформацію про діяльність державних органів,

ü правову інформацію,

ü інформацію про особу,

ü інформацію довідково-енциклопедичного характеру.

На сучасному рівні розвитку суспільства інформування громадськостіне могло обійтись без Інтернет-ресурсів. З метою поширення інформаціївідкриваються веб-портали державних органів, де розміщується інформація у сферіїх компетенції; існують електронні форуми, що дозволяє досліджувати думкугромадськості з тих або інших актуальних питань.

В Запоріжі проблема закритості таких сайтів для наповненнязворотньою інформацією, окрім форумів та простих відповідей на поставленезапитання, на сьогодні ще треба вирішувати.

Актуальність, своєчасність, новизна

Основнацінність інформації полягає в її новизні і своєчасності. Повідомлення, що вжевідоме не приносить користі. Навряд, один і той самий матеріал читач почневивчати по різних газетах чи журналах. Тому створення громадського сайту, якийпорушить соціальні проблеми, повинен намагатися при написанні своїх статейдобирати, якомога свіжішу інформацію, і використовувати яскраві стилістичнізасоби. Все це сприятиме неповторності текстів, якщо, навіть, вони порушуютьодну тематику.

Об’єктивність і доступність

Пресаповинна відбивати життя таким, яким воно бачиться журналістам. Звичайно ж, щокожна людина, а особливо творча, – це яскрава індивідуальність, і побачене вонапропускає через свій розум і через своє серце. Такий собі суб’єктивізмможливий. Правдивість, об’єктивність засобі масової інформації великою міроюзалежить від правильності використання методу збирання інформації, знанняспецифіки кожного з методів і конкретними журналістськими завданнями, відпозиції, кваліфікації, особистих якостей журналіста.

Метоюгромадського сайту стане об’єктивно інформувати про суть найважливішихсоціальних і політичних проблем органів місцевого самоврядування та області.

Жанрова різноманітність

Реалізаціягромадського сайту свого інформаційного призначення не можливе без розширення іпідвищення рівня жанрового потенціалу. Висвітлюючи соціальну тематику поряд зінформаційними матеріалами (заммітка, звіт, репортаж) повинні передаватипублікації аналітичних жанрів – стаття, кореспонденція тощо. Слід наголосити,що публікації аналітичних жанрів, розкривають проблему у всій її повноті.Допомагають читачам, застосовувати цифрові данні, розкрити причини і недоліківсьогодення більш глибоко, детально. Отже, жанрова різноманітність тавикористання новітніх цифрових технологій при розробці сайту соціальноїпроблематики – важлива умова підвищення його ролі у справі забезпеченнявідкритості та зняття цензуру.

1.2 Аналіз інформаційного забезпечення предметної області

 

Дляорганiзацiї iнформацiйної взаємодiї рiзноманiтних iнформацiйних систем мiжсобою, а також з рiзними групами користувачiв данi потрiбно вiдповiдним чиномоднотипово описати в усiх системах на рiзних рiвнях, тобто вирiшити проблему їхiнформацiйної сумiсностi в найширшому розумiннi. Цього досягають створеннямiнформацiйного забезпечення, пiд яким розумiють сукупнiсть форм документiв,нормативної бази та реалiзованих рiшень щодо обсягiв, розмiщення i формiснування iнформацiї, яка використовується в iнформацiйнiй системi при їїфункцiонуваннi

Аналізпредметної області, дозволяє виділити її сутності, визначити початкові вимогидо функціональності і визначити межі проекту. Модель предметної області повиннабути документована, зберігатися і підтримуватися в актуальному стані до етапуреалізації. Для документування можуть бути використані різні засоби.

Вся інформація про систему, зібрана на етапі визначеннястратегії, формалізується і уточнюється на етапі аналізу. Особлива увага приділяєтьсяповноті переданої інформації, аналізу інформації на предмет відсутностіпротиріч, а також пошуку невикористовуваної взагалі або дублюючої інформації.

Аналіз сайтів проводиться за чотирма основними критеріями:

Аналіз зовнішнього вигляду сайту.

Дизайн сайту, навіть виконаний професійним художником, ні вякому разі не повинен перешкоджати сприйняттю інформації. Відвідувачі сайтуповинні легко отримувати потрібні їм матеріали, інформацію про товари іпослуги, контактну інформацію.

Аналіз юзабіліті сайту

Аналіз сайту з точки зору зручності користування. Фахівцінашої компанії досліджують сайт і підбирають найбільш ефективні способизбільшення віддачі вашого проекту, підвищення коефіцієнта успішності рекламнихкампаній. Досягається це шляхом перевірки доступності інформації на сайті,правильності роботи всіх сервісів сайту, наприклад, форми зворотного зв'язку,форумів, сервісів онлайн-торгівлі. Досліджується співвідношення корисноговмісту сайту та рекламних блоків.

Аналіз технічних особливостей сайту.

Технічні параметри сайту бувають як внутрішні, так ізовнішні.

Деякі з перевірених зовнішніх параметрів:

* Присутність сайту в найбільш популярних каталогах (Яндекс.Каталог, Google. Каталог, DMOZ.org, Rambler. Top100, Каталог Розділи).

* Кількість зовнішніх посилань на Ваш сайт.

* Значення тІЦ, PR.

* Проіндексовані сторінки Вашого сайту найбільш відомими пошуковимисистемами.

* Позиції Вашого сайту в пошукових системах, іншими словами –видимість сайту в пошукових системах.

* Пошук плагіату – скопійованого контенту зі сторінок Вашогосайту.

До внутрішніх параметрів належать:

* Технічні особливості хостингу.

* Вік домену.

* Розмір сторінок і швидкість їх завантаження.

* Аналіз коду сайту. За допомогою валідатора перевіряєтьсякод сайту. Аналізується кросбраузерність верстки проекту.

* Аналіз вмісту, що включає в себе аналіз тексту, заголовків(Title, H1-H6), тексту всередині посилань, перевірку довжини тексту, перевіркукодування сайту і т.д.

* Перевірка частоти оновлення сайту та його окремих розділів.

gromrada.com.ua

незручний сайт що публікує новини Донецька і Донбасу для жителів регіону. Корисніконсультації, комунальні служби, права споживачів.з погано продуманим дизайномта структурою (розташування новинних і рекламних блоків). Розташування своїхновин неможливо. Частина матеріалу є плагіатом.

Форум«Українське життя»

Обговоренняусіх сторін українського буття. Світ очима українців.

central.in.ua

є професійно реалізованим громадським сайтом що веде дискусії про Україну. Сайт є досить інформативним і містить багато тематичного матеріалу. Відсутність розділа на форумі що унеможливлює внесення пропозиції і зауваження щодо сайту

Міжнароднаорганізація з міграції (МОМ) в Україні

Насайті Міжнародної організації з міграції – інформаціяпро надання допомоги мігрантам, заходи боротьби з торгівлею людьми.Програми та проекти МОМ, новини, календар подій, публікації, фотогалерея

www.iom.org.ua

Перевагами цього порталу є те, що реалізована проце-дура навігації та систематизації інформаційних блоків та присутність карти сайту. Головним недоліком є відсутність форуму

Офіційнийсайт Всеукраїнського товариства «Просвіта»
Основна мета діяльності «Просвіти» – утвердження української національноїідеї, утвердження державної української мови, розвиток національної культури,відродження історичної пам’яті, формування національної свідомостіта піднесення духовності і добробуту

prosvitjanyn.org.ua

Перевагою є Оригінальність стилю дизайну в жанрі української культури. Головні недоліки полягають у складній процедурі реєстрації та збій при авторизації.Відсутність форума, що унеможливлює таку функцію сайту як інтерактивність.

НаціональнийАльянс

СайтВсеукраїнської молодіжної громадської організації «Національний Альянс»створений для того, щоб інформувати суспільство про правийрух в Україні і за її межами. Отут Ви знайдете цікаві статті,інтерв’ю, фото-, відеоматеріали і багато іншого.

www.nation.org.ua

Перевагою є систематизована інформація та її інформативність. Головних недоліків відноситься присутній непрацюючий форум з поганим дизайном та досить довго завантажуються архівні матеріали.

Пристворені сайту потрібно систематизувати інформацію має нагадувати структуру книги.Зміст повинен відповідати короткому опису. Глибина перегляду має складати 2–3рівня вкладеності що має забезпечити швидкий перехід на потрібну сторінку. Пристворені дизайну приділити увагу щоб при перегляді у відвідувача складалосявраженя відповідності до стилю подання матеріалу, викликати гармонію танерізати око. Сайт має швидко завантажуватися із усіма працюючими елементами. Бутипроіндексованих на 100% без помилок HTML і CSS, та частіше оновлюйте конвент. Сайтмає бути інтерактивним.


1.3Постановка задачі

 

Наоснові приведених вище характеристик ми можемо зробити наступні висновки: усісайти, які вже існують в даній області призначені для всеукраїнського рівня імають декларативний характер для реалізації пра та свобод людини, що потребує наявністьпевних навичок в таких предметних областях як міжнародне та цивільно-процесуальнеправо, міграційне законодавство. Тому, після аналізу сфери призначення цихсайтів, можемо прийти до беззаперечного факту, що створення сайту що окріманалізу органів місцевого самоврядування буде пропонувати простий і зрозумілийусім вихід. У нашому місті немає живої публічної площадки, де кожний небайдужий громадянин може заявити про свою позицію до державної й місцевої владив будь-яке зручне для нього час, знайти своїх однодумців за духом, обговорюватинаболілі міські проблеми без цензури й самореалізуватися, як лідер суспільноїдумки. Цей процес украй необхідний запорізькому регіону сьогодні. Безконсолідованого соціального капіталу ми не вирішимо своїх проблем ніколи.Наше багаторічне ходіння суспільним зборам показало нам їх заангажированность іповерховість. Наприклад виступаючі заздалегідь підготовлені доповідачі, незалежномугромадянинові виступити не дають, щоб не псувати загальне тло запланированогозаходу. Проблеми часто обговорюються поверхово, резолюції приймаютьсяодноголосно на користь конкретних осіб. Таких суспільно-політичних заходів умісті проходить близько 90%.

Тому цільнашого проекту – піднімати актуальні проблеми, дискутувати цьому напрямку йпропонувати системні рішення по подоланню проблем. Основна мета проекту –допомогти жителям міста Запоріжжя реалізувати своєконституційногоправо на участь у місцевому самоврядуванні й керуванні державнимисправами.

Cайт повинен володіти наступнимиособливостями:

Ø  веб-сайт повинен підтримувативикористання графічних вставок, анімації, які повинні підсилюватиемоційно-ціннісний компонент змісту, формувати мотивацію;

Ø  для користувачів повинна бутитакож реалізована можливість роздрукувати будь-яку сторінку веб-сайту.

Ø керування змістом і структурою сайту через систему керування контентом;

Ø забезпечувати призначення шаблонів розділам;

Ø  мати вбудований візуальний редактор;

Ø забезпечувати операційну обробку запитів серверу в модуліадміністрування

Ø забезпечувати створення, видалення, модифікацію й керування:

– розділами сайту та форуму (у т.ч. і навігацією)

– документами

Ø – списковими об'єктами (типу, новини й т.д.) і атрибутами списків

Ø керування доступом і роботою з базами даних;

Ø здійснення зворотного зв'язка: запити партнерів і клієнтів поe-mail або заповнення спеціальної форми на сайті;

Ø забезпечення механізму контекстного пошуку та залишати коментарю;

Ø анкетування й голосування для відвідувачів сайту;

Ø Включення/відключення коментарів як для цілої категорії, так і дляконкретного матеріалу (у тому числі й статичних).

Ø Настроювання автопубликации коментарів для існуючих груп користувачів.

Ø для кожного каналу роздільне настроювання вибірки новин для публікаціїіз заданих розділів, категорій;

Ø установка кількість матеріалів у стрічці новин;

Ø створення форуму для спілкування з можливістю керування анонсами,розділами, категоріями, темами, та його видом

Ø Можливість перемикання шаблонів із фронту

Ø Можливість включення модулів Joomla усередині форуму (наприкладбанерів між повідомленнями)

Ø Настроювання прав на редагування / видалення коментарів дляіснуючих груп користувачів

Ø  створенняй керування картою сайту

Ø  створитидинамічне верхнє меню

Ø підвищення інтерактивности сайту та створення форми голосування таопитування

Ø керування списком користувачів

Ø Можливість автоматичного вирізання вкладених цитат у коментарях

Ø Автоматичне видалення з тексту коментарю заборонених до використанняабо непідтримуваних тегів BBCode

Проте головним завданням проектування єстворення системи управління вмістом, яка б дозволяла вносити змінив структуру веб– сайта для людей, які не мають навичок в розробці веб-сайтів.


2.Проектування структури інформаційної системи

 

2.1Аналіз та автоматизація обробки інформаційних потоків

У повсякденному житті інформацію ототожнюють з поняттями «повідомлення»,«відомості», «дані», «знання». Таке співвідношення припустимо лише до певноїміри, так як у всіх цих зрозуміти є одне спільне важливу властивість – смородупозначають щось, що є відображенням реальних об'єктів і процесів. Однак, яктільки ставитися питання про вдосконалення інформаційних процесів, такерозуміння терміна «інформація» виявляє ряд недоліків. Так, очевидним є ті, щометою функціонування інформаційних систем не може бути видача як можна більшоїкількості інформації (показників, документів). Один лаконічний, грамотноскладений документ найчастіше корисніше «інформативніше», ніж кількадокументів. Взявши ряд вихідних показників, можна отримати безліч різнихпохідних, але збільшення числа останніх не обов'язково буде відображати прирісткорисних відомостей (знань).

Отже, дані або повідомлення містять щось таке, від чогозалежить їх порівняльна цінність, заради чого смороду збираються, передаються іобробляються. Саме тому під терміном «інформація» найчастіше розуміють змістовнийаспект даних, проводячи, таким чином, різниця між інформацією та даними. Термін«дані» походити від латинського слова data – факт, а термін «інформація» – відлатинського «informatio», що означає роз'яснення, виклад.

У строго науковому плані поняття «інформація» пов'язується зімовірністю здійснення тієї чи іншої події. І чим вище ймовірність конкретногорезультату (результату) цієї події, тім менша кількість інформації виникаєпісля його здійснення і навпаки. Отже, ІНФОРМАЦІЯ – це міра усуненняневизначеності щодо результату цікавить нас. Причому характерним є тіобставина, що інформативність повідомлення (кількість інформації в ньому) незавжди пропорційна обсягу (довжині) цього повідомлення.

Інформація не існує сама по собі, так як вона має на увазінаявність об'єкта (джерела), що відображає інформацію, і суб'єкта (приймача,споживача), що сприймає її. Будь-яку подія, всяке явище служити джереломінформації.

Процес передачі інформації від джерела до одержувачаназивається Інформаційним процесом, а – сукупність інформації,необхідна для здійснення роботи сайту – Інформаційний потік. Інформаціяпередається від одного об'єкта до іншого, при цьому може видозмінюватися. Усвіті існують інформаційні потоки. Інформація передається від одного об'єкта доіншого, при цьому може видозмінюватися. Люди отримують інформацію, обробляють її,зберігають і передають, а також використовують у своїй діяльності.

Отримання,передача та зберігання інформації відбувається з допомогою повідомлень на томучи іншому мовою (не обов'язково природному). Обробка інформації може призводитидо появи нової інформації, або її зміни.

 

2.2. Розробкаструктури інформаційної системи Громадська рада Запоріжжя

На головній сторінці відображається основна інформація просайт, голосування, авторизація клієнта та Верхне меню меню. Сайт поділений натри меню та три блоки кожний з яких у свою чергу складається з розділів, модулів,плагінів та компонентів, що забезпечують його безперебійне функціонування.

Головнасторінка сайту:

Міститьграфічну частину з логотипом громадської заради й елементами графічногооформлення, основну навігацію, а також контентную область для того, щобвідвідувач сайту з першої сторінки міг ознайомитися з останніми новинами йанонсами.

Головнасторінка оформляється коллажем з використанням фірмових квітів. Унизу сторінкивідображається дублююча текстова навігація, Copyright, контактний e-mail.

Навігаціяна головній сторінці:

Графічначастина відображається у вигляді горизонтальної шапки.

Піднею розташовується Навігатор 1.

Навігатор1 візуально являє собою т.зв. «закладки». Кожна закладка розкривається пощиглику миші й відображає розділи іншого рівня (підрозділи).

Улівій частині екрана у вигляді вертикального стовпчика розташовується Навігатор2. За замовчуванням на головній сторінці відкрита перша закладка – «Головна».

Розподілнавігації на 2 логічні групи відповідає 2-м основним інформаційним блокамвеб-ресурса:

·  перший блок «ГлавноеМеню» (відповідає Навігаторові 1) – відповідає за реалізацію основної метивеб-ресурса й забезпечує інформаційну підтримку цільової аудиторії сайту(представників малого й середнього бізнесу) у режимі он-лайн. Це свого родуон-лайновый довідково-інформаційний центр. Він містить найбільш повну йкоштовну з погляду змісту й оперативно обновлювану інформацію – новини права,нерухомості, оподатковування, інформацію про події, проекти й акції, текстианалітичних статей, тексти офіційних документів, відповіді на питанняпідприємців та громадських діячів та активістів.

» Головне»меню

В даному блоці будевідображатися інформація про діяльність громадської ради та аналітичніматеріали, що пояснюють події та прийняті рішення, Також буде посилання нафорум та зворотні контакти громадської ради.

Зміст цього блокупотребує уточнення.

Лівийблок:

Ø Карта сервера

Ø Опитування

Користувачам сайту пропонується питання і варіанти відповідей(радіокнопки). 1 крок – вибір одного з варіантів відповіді. 2 крок – підтвердженняфакту голосування (кнопка «ОК»). Створюючи нову тему опитування, адміністраторсайту вводить необхідні дані вручну. У ході голосування на сайті відображаютьсяпідсумки поточного голосування. При створенні нової теми інформація запопереднім голосування обнуляється.

Ø Реєстрація й авторизація на сайті

Ø Хто зараз Online

Правийблок:

Ø » Поиск» по сайту

Ø голосування

дивлчисьОпитування.

Ø найпопулярніші матеріали (Latest News)

ЦентральнийБлок:

Відповідаєза відображення контенту та можливістю залишати під ними коментарі

ВерхнеМеню За допомогою даного меню є можливість створити меню, яке будевідображатися на всіх сторінках сайту, а також створення підрозділів і посиланьна будь-який ресурс, що знаходиться як на даному сайті, так і на будь-якомуіншому. Є мозливість змінювати порядок розділів і посилань.

Меню SOMP: в даному менюбуде відображатися інформація, щодо діяльності Запорізької Обласної МолодіжноїРади. Запорізька обласна молодіжна рада при Запорізькій обласній раді (далі –Молодіжна рада) є консультативно-дорадчим органом з питань молодіжної політики,діяльність якого направлена на налагодження взаємодії між органами державноївлади та місцевого самоврядування і молоддю області, задля забезпеченняузгодженості дій у вирішенні питань, пов’язаних із життям молодих громадян та їхучасті в усіх сферах життя суспільства

Форум є головною площадкою де кожен не байдужий громадянин може заявитипро свою позицію до державної та місцевої влади в будь-який зручний для ньогочас, знайти своїх однодумців по духу, обговорювати наболілі міські проблеми безцензури і самореалізуватися, як лідер громадської думки.

Розділи та Категорії: Це статичниі елементи сайт, які призначенідля зручності роботи, і складається із суміжних блоків. Зміст цих блоківпотребує уточнення. Структурною одиницею розділу є категорія.

Графічнаоболонка внутрішніх сторінок (загальна для всіх підрозділів):

Графічна шапка згоризонтальною навігацією не винна відволікати від інформаційного наповненнясторінки.

Унизусторінки відображається дублююча текстова навігація, Copyright, контактнийe-mail, посилання на «Основну сторінку» сайту.

/>

Структурна схема взаємодії блоків між собою

 

2.3.Вибірзасобів розробки

Кожна створювана програма покликана спростити роботу звичайної людини,знайомої з комп'ютерними системами на рівні користувача. Інтернет-технології вцьому плані не виключення. З моменту появи в мережі Інтернет перших сайтів,«зверстаних» у Блокноті за допомогою мови програмування HTML, минуло багатороків. Зараз прийшла ера розумних і навчених програм, які здатні запропонуватилюдям зовсім інші способи створення інтернет-проектів на рівні звичайногокористувача комп'ютерної системи.

Це стало можливим завдяки спеціалізованим програмам, або такзваним Content System Management (CMS). У дослівному перекладі ця назвапозначає Система керування контентом, або вмістом, оскільки система дійсноуправляє вмістом сайту, або, як прийнято говорити в англомовному середовищі,контентом. У російському перекладі «прижилася» назва система керування сайтом.Система керування сайтом – це комплексна програма, що дозволяє простій людині,не знайомій з програмуванням, створювати й підтримувати інтернет-проектибудь-якої складності. Система керування сайтом забезпечує користувачанеобхідними візуальними засобами для створення інтерактивних сторінок сайту,уміст яких можна змінювати в лічені секунди, використовуючи убудований усистему текстовий редактор. Крім цього, CMS надають користувачеві величезнийспектр додаткових послуг, таких як менеджмент користувачів сайту, публікаціяновин або статей, форуми, блоги, інтернет-магазини, галереї, дошки оголошень ібагато чого іншого.

Якщо необхідно реалізувати свій інтернет-проект, то без системикерування сайтом просто не обійтися. Важливо тільки підібрати систему підпроект. У цілому всі системи представляють якийсь базис для роботи зкористувачами сайту, новинами, фотографіями, особистими повідомленнями й т.д.,тому вибір тієї або іншої системи буде залежати від спрямованості й складностіпроекту. На ринку зараз є велике, якщо не сказати величезна кількість різних системкерування сайтом, і випробувати або вивчити всі CMS, звичайно, дуже складно.

Безліч Web-студій займаються розробкою сайтів і застосовують дляцих цілей свої системи керування сайтом, які використаються тільки наполовину.По різних причинах ці CMS не попадають на масовий ринок, але в більшості випадківце або зовсім «сирі» системи, або розроблювачі просто забезпечують собі можливебезхмарне майбутнє. Не секрет, що, «підсадивши» замовника на свою CMS, надалірозроблювачі розраховують на прибутки від допомоги у редагувані сайту, тому щозамовник цілком і повністю залежить від цієї CMS і розроблювачів.

До слова, можливо й написання CMS під певний проект, і буваютьвипадки, коли це дійсно необхідно, алі останнім часом всі CMS стали настількирозумними, що всі частіше й частіше така необхідність відпадає сама собою. До речі,кілька разів доводилося чути від одинаків або невеликих Web-студій сумныви проте, що наша система керування сайтом настільки геніальна й гарна, що ми простоне хочемо випускати її на ринок. Здається, що в це потрібно вірити в останнючергу, і якщо продукт настільки гарний, то його місце саме на ринку.

Система дійсно може бути геніальна, алt її «прив'язка» до Web-студіїабо окремо взятої людини гублять всю її геніальність. Що стосується вибору міжплатною системою або безкоштовною, то це питання рано або пізно виникає вкористувачів, що бажають реалізувати свій інтернет-проект. Всі ми замислюємосяй зупиняємося перед вибором у використанні безкоштовної або комерційноїсистеми. Більшою мірою отут багато чого залежить від технічних завдань, якібудуть вирішуватися в тому або іншому проекті. Якщо потрібно зробити простудомашню інтернет-сторінку, то можна обійтися й безкоштовною системою керуваннясайтом. Якщо потрібно організувати свій бізнес в Інтернеті, тоді, швидше завсе, знадобиться надійний комерційний продукт.

Купуючи будь яку платну програму, людина прагне одержатинасамперед стабільно працюючий додаток, якісний продукт, своєчасну технічнупідтримку, регулярні відновлення програми, набір усілякої документації й іншіприємні бонуси, характерні для будь-якого комерційного продукту. Купуючи комерційнусистему, ви можете бути впевнені, що вчасно одержите технічну

підтримку й відновлення програми, що дозволяє оперативнішеобновляти наявні компоненти системи і на сто відсотків захистити проекти відможливого злому й інших неприємностей.

Специфіка CMS

Система керування сайтом – це звичайна програма, призначена дляроботи в Інтернеті. Під фразою «робота в Інтернеті» маємо на увазі роботу CMSна хостингу, надаваному провайдером послуг. Сам хостинг – це якийсь вилученийWeb-сервер, де встановлен спеціальна версія операційної системи й інше супутнєпрограмне забезпечення. Всі програмне забезпечення сервера покликане допомогтияк адміністраторові сервера, так і простому користувачеві при організації впершому випадку клієнтських площадок, а в іншому – візуальних засобів дляроботи з сайтом.

Список операційних систем, що може використатися провайдеромпослуг, великий, але в основному задіються наступні системи: FreeBSD, De-bian,Fedora, CentOs, Windows Server, Red Hat, SuSE і т.д. У більшості випадків цесімейство UNIX/Linux-систем. Сервер найчастіше використовують популярний Apacheі необхідні для роботи розширення PHP, бази даних MySQL, модулі PERL, CGI,компілятори З/З++ і т.д. Поверх усього перерахованого програмного забезпеченнявстановлюється панель керування хостингом, що дозволяє працювати з Web-серверомна базі зручного графічного візуального середовища. Саме так виглядаєпідготовлений до роботи сервер провайдера послуг.

Установлюючи систему керування сайтом на хостинг, фактичновстановлюємо окремо взяту програму на абстрактний комп'ютер. По ідеї, цей самийабстрактний комп'ютер повинний обов'язково задовольняти системним вимогамустановлюваної програми. Аналогічні вимоги є й до Web-сервера, на якомупланується використати CMS. У більшості випадків на серверах уже встановлена«свіжа» версія необхідного програмного забезпечення, і питання в невідповідностітехнічних вимог виникають рідко.

Сучасні системи керування сайтом реалізовані мовою PHP, що насьогоднішній день є безумовним лідером серед мов програмування, орієнтованихдля роботи в Інтернеті. Іноді зустрічаються системи, написані цілком і повністюмовою програмування PERL, алі це вже деякий пережиток часу тобото голос ізминулого. Як бази даних, які є невід'ємною частиною Web-сервера, використаєтьсябезкоштовна база, що добре зарекомендувала себе, база даних MySQL. Крім MySQL,існують ще й комерційні версії баз даних, але використаня їх обмежено.

База даних дозволяє зберігати величезні масиви різних даних, якиминаповнюють сайт, а також дані самої CMS. Доступ до певної таблиці в базі данихвідбувається на величезній швидкості, що й дозволяє з мінімальними витратами зачасом знайти необхідну на даний момент інформацію. У загальному виді взаємодіяCMS з базою даних (або PHP і MySQL) виглядає в такий спосіб. Коли користувачзапитує в інтернет-браузері одну зі сторінок вашого сайту, система керуваннясайтом митево звертається до бази даних, знаходячи інформацію в таблицях, а її послідовністьдій, і представляє вміст сторінки в браузері користувача.

Основи роботи з CMS

У файлах CMS завжди перебуває опис того, що ви скачали із сайтурозроблювача. А при купівлі системи, у вас буде маса різної додатковоїдокументації по системі.

Сам дистрибутив CMS буде містити в собі цілий ряд файлів і папок,які необхідно передати на хостинг у робочу директорію вашої площадки або в кореневупапку вашого домена. Передати файли на хостинг можна по FTP або за допомогоюфайлового менеджера, убудованого в панель керування хостингом. Більшість поважаючихсебе провайдерів забезпечують користувачів файловим менеджером, оскільки, навідміну від FTP, завантаження файлів на хостинг за допомогою файловогоменеджера проходять трохи швидше.

Після передачі або до передачі файлів системи на хостинг вартоподбати про створення на хостинге бази даних. Рівень взаємодії з базами данихбагато в чому залежить від провайдера послуг і вашого тарифного плану. Одні провайдеристворюють першу базу даних самі за вас, інші цього не роблять, але в цілому цене так важливо. Створити базу даних можна в панелі керування вашим хостингом.При створені бази даних необхідно вказати ім'я користувача бази даних, пароль іназву бази. Надалі ці три параметри будуть використатися в момент установки CMSна хостинг.

Придумуючи паролі, використовуйте для цього цифри із чергуваннямзаголовних і прописних букв, а також інші доступні знаки. Всі це дозволяє уникнутизлому площадки, сайту, бази даних, FTP і т.д. Ці запобіжні заходи особливо ставлятьсядо пароля адміністратора системи, під яким ви будете заходити на сайт. Парольадміністратора – більше важлива ланка, чим пароль навіть для бази даних. Безлічзломів системи зв'язано саме з паролями адміністратора. Ніколи не використайтесвої імена, імена дружин, дівчин, дітей або дні народження. Всі це ламається нараз-два-три протягом декількох хвилин!

Коли всі файли передані на хостинг і створена база даних, можнаприступати до установки системи. Для цього потрібно підключитися до Інтернету йнабрати в адресному рядку браузера ваше доменне ім'я. Наприклад, може матимісце такий шлях: www.ім'я_сайту.ru/install/install.php. У документаціїпо CMS ця інформація завжди присутня. Після набору необхідної адреси системазапустити механізм установки, і ви в покроковому режимі пройдете всі етапиінсталяції CMS на хостинг. На етапі установки CMS ви створите адміністраторасистеми, що буде першим і головним користувачем вашого сайту. Ім'я й парользадаються саме на стадії інсталяції CMS на хостинг. Установивши систему нахостинг, ви одержите готовий і робочий сайт, але без чіткої структури й змісту.

Всі системи керування сайтом, наявні на ринку, мають так званьпублічний розділ і адміністративний розділ системи або сайту. Публічна частинасайту – це частина сайту, що доступна всім користувачем ресурсу. Інакше кажучи,це

сам сайт у тому виді, у якому його бачать всі відвідувачі сайту.Адміністративна частина сайту доступна тільки адміністраторові й певним групамкористувачів, яких адміністратор наділяє таким доступом. Це можуть бути редакторисайту, розроблювачі, рекламодавець, продавець магазина й т.д. У цьому випадкукожній групі користувачів будуть доступні тільки ті функції CMS, до якихповинні мати доступ, і в наявності видно чітке розмежування прав доступу досистеми.

Вхід в адміністративний розділ сайту може здійснюватися прямо зпублічної частини системи або зі спеціально призначеної для цієї дії сторінки.Отут всі залежить від конкретно взятої системи керування сайтом. Увійшовши в систему,вам необхідно першою справою настроїти деякі опції CMS, а потім приступати донаповнення сайту вмістом. Зробити це можна прямо в адміністративному розділі задопомогою наявних у системі інструментів. Крім цього, «просунуті» CMS надаютьадміністраторові деякі візуальні засоби для редакції вмістів сайту прямо зпублічної частини. У цьому випадку редакція або додавання вмісту сайтупроходити, якщо так можна виразитися, у більше наочному виді.

Останнє, про що варто згадати, – це про відновлення CMS. Укомерційних системах відновлення системи відбувається прямо з адміністративноїчастини по натисканні однієї кнопки. Звичайно термін безкоштовної ліцензії навідновлення системи діє протягом одному року. Згодом ви можете продовжити цейтермін ще на рік, але заплативши деякі кошти. У безкоштовних CMS відновленнявідбувається трохи за іншою схемою. Отут доводиться самому стежити за сайтомрозроблювачів системи й після виходу чергового сервіс-паку обновляти систему вручному режимі. Це досить просто й, як правило, зводиться до відновлення нахостингу через FTP або файловий менеджер деяких системних файлів, у яких буливиявлені різні помилки або слабкі місця.

Короткий огляд ринку CMS

Звернувшись до інтернет-ресурсів CMSMagazine.ru і CMSList.ru,можна побачити, як величезний сьогодні ринок систем керування сайтом.

Безкоштовні системи керування сайтом

•        Drupal – динозавр ринку CMS, складний в освоєннідля простого користувача, хоча й має великий набір модулів у стандартнійпоставці. Додатково система може бути розширена за рахунок сторонніх модулів,яких за роки існування системи було створене безліч. На жаль, немає звичайногомеханізму русифікації системи, і все приходиться робити самому. Якщо вамподобається копатися у вихідних кодах, то ця система для вас. Адреси вІнтернеті: www.drupal.ru.

•        Joomla! – це одна з найбільш потужних ірозповсюджених систем керування сайтом. Повсюдне поширення системи забезпечилипростота використання, надійність і легкість установки в сполученні зунікальною настроюваністю та функціональністю. Адреси в Інтернеті:www.joom.ru, www.joomlaportal.ru.

•        PHP-Nuke – одна з найстарших систем керування. Їїосновна перевага – модульна структура, що розширює її за рахунок дійсно великоїкількості створених сторонніми розроблювачами за роки існування модулів. Адресив Інтернеті: www.phpnuke.ru.

•        WordPress – система, орієнтована на створенняблогов. Відрізняється простотою установки, настроювання, є додаткові модулі йвеликий вибір тем оформлення. Адреси в Інтернеті: www.mywordpress.ru.

Комерційні системи керування сайтом

•        1C-Битрикс – мабуть, сама потужна й популярнамодульна система керування сайтом. У її склад входять 23 модуля, які дозволяютьреалізувати будь-який проект, у тому числі й бізнеси-проекти. Підтримкабагатьох сайтів, безпеку, стабільність, робота з дизайном і шаблонами,відновлення, чудова документація, постачена відеороликами, і багато чого,багато чого іншого. Адреси в Інтернеті: www.1c-bitrix.ru.

•        DataLife Engine – основний напрямок системиполягає в організації новостных порталів. Мінімальні вимоги, висока швидкістьроботи, потужна система роботи з публікаціями, настроювання дизайну вигідновиділяють цю систему на ринку аналогічних CMS. Адреси в Інтернеті:dle-news.ru.

•        Melbis Shop – система призначен для організаціїінтернет-магазинів. Повний спектр роботи з товарами, у тому числі й аналіз,збут і інша статистика. Адреси в Інтернеті: www.melbis.com.

•        Optimizer.NET – сполучить у собі простоту восвоєнні й безпеку. Сайт будь-якого напрямку легко створити й згодом так самелегко їм управляти. Адреси в Інтернеті: www.optimizer.ru.

•        PG Dating Pro – система, орієнтована на створеннясайту знайомств або сайту соціальної мережі, оптимизирована на зручну роботовііз профайлами користувачів. Адреси в Інтернеті: ru.datingpro.com.

•        PHPShop – спеціалізована система для створення йкерування інтернет-магазином. Має безліч корисних функцій для товарообігу йпідтримки бази покупців. Адреси в Інтернеті: www. phpshop.ru.

        Site Sapiens – професійна система керування дляінформаційних мереж, що має сервис-ориентированную архітектуру. Інтерфейс, щонабудовує, можлива робота йз шаблонами. Адреси в Інтернеті: sitesapiens.ru.

•        SiteEdit – має наочний інтерфейс, непоганийграфічний редактор, систему просування сайту в пошукових механізмах і великийнабір модулів. Адреси в Інтернеті: www.siteedit.ru.

Звище перерахованих було обрано

Joomla – безкоштовна система керування сайтом звідкритим кодом. Джумла відносно молода CMS, була вона побудована на движкуMambo 4.5. 2.3.

В 2005 році кілька незалежних розроблювачів CMS Mambo вирішиливийти зі складу загальної групи розроблювачів і створити на базі Mambo своювласну CMS. Так у вересні 2005 року на світло з'явилася перша версія системикерування сайтом Joomla! (Джумла). Своєю назвою Joomla! зобов'язана мові суахілі,на якій слово Jumla позначає: ми всі разом, усім миром або єдине ціле. Сама жназва пройшла безліч відборів і конкурсів, і тільки після того, як ряд професійнихфірм в області брендинга й маркетингу дали йому гарну оцінку, ця системакерування сайтом одержала настільки вишукане найменування.

Зараз Joomla! є однієї з найпоширеніших і популярних безкоштовнихсистем в Інтернеті. Десятки тисяч сайтів реалізовані саме на Joomla!.. На цій системіможна побудувати проект будь-якої складності, і головне, що для роботи з CMSлюдині не потрібно вивчати програмування, досить простого користувальницькогорівня комп'ютерної системи. Звичайно, більше серйозний підхід у реалізаціїінтернет-проекту має на увазі створення унікального шаблона для сайту, можливо,навіть своїх власних розширень, але цю разову роботу можна замовити на стороні,а все інше ви вправі зробити самі.

Як і більшість інших безкоштовних продуктів з відкритим вихіднимкодом, система керування сайтом Joomla! поширюється під егідою ліцензіїGNU/GPL. У загальному вигляді зміст цієї ліцензії стосовно до Joomla, а точнішедеякі її моменти зводяться до того, що ви можете абсолютно безкоштовно використатиJoomla! у комерційній і приватній цілях і при цьому вам не треба платити за цені копійки. Крім цього, можна робити будь-які модифікації вихідного коду,писати свої додаткові розширення (модулі, компоненти або плагины), але не можнапривласнювати або порушувати авторське право розроблювачів CMS. Сам підпис укопирайтах сайту про розроблювачів CMS, відповідно до ліцензії GNU GPL, можнавидалити – це не карається законом.

На сьогоднішній день постійною розробкою Joomla! займаються більшедвадцяти чоловік з різних куточків земної кулі, але за час існування Joomla! сформувалосявеличезне співтовариство користувачів системи, які беруть активну участь утестуванні й розробці CMS. Сторонні розроблювачі створили колосальну кількістьдодаткових розширень для Joomla!.. Досить зайти на офіційний сайт CMS іпідібрати для свого проекту необхідні компоненти й модулі, більша частина зяких поширюється абсолютно безкоштовно. Joomla! не настільки вибаглива у своїхтехнічних ресурсах і на більшості
 платних і безкоштовних хостинг-площадок CMS буде працювати без проблем і безспеціальных настроювань. Мінімальні вимоги, необхідні для роботи з Joomla!перераховані в наступному списку:

• PHP від версії 4.2.x і вище, з убудованою підтримкою Zlib, XML іMySQL;

• MySQL версії 3.23.x, 4.0.x і вище;

• Apache версії 1.13.19 і вище;

• MS Internet Information Server від версії 5.0 і вище;

• браузери, що рекомендують, для роботи з адміністративною частиноюсистеми Internet Explorer від версії 5.5, Netscape або Mozilla Firefox від версії1.5.

Більшість західних хостинг-провайдерів давно надають Joomla! узаздалегідь продуманому виді. Тобто CMS уже завантажена на хостинг, і вам потрібнолише ініціювати установку системи на віртуальну площадку. Наші провайдеришвиденько перейняли цю ідею, і зараз багато площадок пропонують аналогічний сервісдля Joomla! і більшості інших безкоштовних CMS.


3. Програмна реалізація

 

3.1Структура і функціональне призначення модулів системи, їх взаємозв’язок

 

Компоненти

Ø FireBoard компонент форума

Плагіни

незалежнокомпільований програмний модуль, що динамічно підключається до основноїпрограми, призначений для розширення або використання її можливостей а також цеуніверсальні доповнення, які розширюють стандартні можливості Joomla! СMS іслугують рішенням вузьких завдань

Ø Content – Page Navigation Додає в матеріали кнопкипереходу Наступна й Попередня

Ø Content –! JoomlaComment забезпечує висновок коментариев

Модули

Модуліцефункціонально закінчені фрагменти системи, що реалізують одну конкретну функцію.Модуль Joomla, це звичайна програма яка містить всі доступні скриптовій мовиPHP засоби й методи, аж до маніпулювання системними змінними сервера йзвертання до інших інтернет-ресурсів. Однак всі це виходить далеко за рамкифункціонального призначення модулів CMS Joomla.

Ø mod_poll стандартний модуль голосування

Ø mod_cblogin забезпечує відображення форми авторизації тареєстрації

Ø mod_search Пошук на сайту

Ø mod_Swmenufree (верхнж меню) виводить верхнє меню

Ø mod_mainmenu (Головні меню)

Ø mod_whosonline (Хто зараз на сайті)

Ø Xmap карта сайту

/>

Структураі функціональне призначення модулів системи, їх взаємозв’язок

 

3.2Розробка програмних модулів

 

Вданому розділі описується створення шаблона для Joomla 1.5. Шаблон створюєтьсядля настроюваня зовнішнього вигляду сайту.

У шаблон Joomla! входять:

— Файл index.php, визначає базову структуру сторінки Joomla Сайту

— Файл CSS-стилів, який дозволяє регулювати оформлення блоківсторінки Joomla! (Кольори, розміри шрифтів тощо)

— XML-файл для встановлення шаблона через адміністраторськупанель Joomla!

— Графічний файл попереднього перегляду шаблону Joomla!

 


3.3Інструкція користувача

Реєстрація на сайті

Длябудь-яких правок та створення статей на сайті gromrada.org.ua/

необхіднозареєструватися в системі. Реєструватись на сайті потрібно лише один раз, колиВи вперше розпочинаєте роботу в середовищі. Для того щоб коректно зробити це,необхідно пройти просту процедуру:

· Заповніть форму реєстрації. Для цього необхідно перейти запосиланням «Вхід/реєстрація», яке знаходиться в лівому нижньому куті сторінки.

/>

· Оберіть для реєстрації на сайті корректний нік – ім'я, за яким Васбудуть ідентифікувати на сайті. Все, що Ви зробите на сайті, буде зареєстрованопід цим іменем. Воно буде доступне усім відвідувачам сайту, тобто його зможутьпобачити усі.


/>

· Якщо ви реєструєтесь на чужому комп'ютері, не зберігайте свійобліковий запис на комп'ютері. Для цього не позначайте віконечко з відповіднимповідомленням.

При наступних відвідуваннях сайту перед початком роботи Вамнеобхідно буде авторизуватися, в системі.

/>Авторизація

Авторизація здійснюється на початку кожного сеансу роботи.

Для здійснення авторизації необхідно активізувати посилання Вхід,яке знаходиться в нижній лівій частині робочого вікна.


/>

Після цього ви потрапите на службову сторінку. У вікні Реєстрація/вхідвведіть ім’я та пароль.

Після цього натисніть на кнопку Вхід.

/>


В разі правильного виконання дій, система видасть повідомлення проуспішну авторизацію сеансу роботи.

Залишаємо коментарь

Дозволенозалишати коментарі лише зареєстрованим користувачам, наприкінці кожної статі деє спеціальна посилання.

/>

/>


Додати новий

ü  Відповісти

ü  Цитувати

ü  Підписатися на RSS

ü  Проголосувати натиснувши на зелену та червону кнопку праворучунизу коментраря

3. Створення нової теми на форумі

Для цього на головній сторінці gromrada.org.ua/ уголовному меню виберіть та натисніть ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ.

/>

Внаступному вікні є можливість


/>

зареєстрованимкористувачам користуватися наступними функціями при натискані на на відповідніпосилання:

ü Початок (перехід на початок форуму)

ü Мій профіль

ü Нові повідомлення

ü Правила

ü Питання й відповіді

ü Останні теми

ü Статистика форуму

ü пошук

ü Останні повідомлення

ü Мій профіль

ü Вихід


/>

 

3.4Вимоги до технічних засобів

Операционнаясистема

MSWindows XP Professional 32-bit SP3

Центральныйпроцессор

IntelCeleron E3300 @ 2.50GHz       32 °C

ТехнологияWolfdale 45nm

Оперативнаяпамять

256MB Одинканальный DDR2 @ 399 Мгц (6–6–6–15)

Материнскаяплата

BIOSTARGroup G41-M7 (CPU 1)

Графическиеустройства

SyncMaster@ 800x600

Intel(R)G41 Express Chipset

Звуковыеустройства

Intel(R)High Definition Audio HDMI Service

CMSJOOMLA 1.5

Apache2.0

PHP5.3.1,

MySQL5.1,

PHPMyAdmin2.0Висновок

В ході виконання випускної кваліфікаційної роботи бувотриманий повнофункціональний веб-сайт, повністю готовий до застосування. Данийсайт орієнтований дляІнтернет-підтримки діяльності громадських організацій. З його допомогою користувачі зможуть отримувати необхіднуаналітичну інформацію про події що відбуваються в органах місцевогосамоврядування та громадського життя. При розміщенні його в глобальній мережігеографія розповсюдження зростає до масштабів всього світу.

При розробці веб-сайта були проаналізовані сучаснівеб-технології, що дозволяють створювати інтерактивні веб-сторінки. Найбільшвідповідними для виконання поставленого завдання виявилися MacromediaDreamweaver MX 2004 і Joomla 1.5.

Розроблений сайт задовольняє всім вимогам, поставленим наетапі постановки завдання. При розробці веб-сайта були використані готовімодулі аутентифікації, голосування, Хто зараз на сайті, верхнього та головногоменю, компонентфорума, плагіни навігації та виводу коментарів і здійснення пошуку по сайту. Дані модулі були допрацьованіз урахуванням специфіки веб-сайта і успішно упроваджені в його структуру.

Як подальше вдосконалення веб-сайта представляєтьсяможливим розробка модулів доступу. ве дооТак само можливе допрацюванняінтерфейсу сайту з метою подальшого підвищення його інформативності,привабливості і зручності.Перелікпосилань

 

1. Осваиваем популярные системыуправления сайтом С.Г. Горнаков

ДМК пресс 2009 ISBN: 978–5–94074–469–6

2. CMS List. Огляд cms. Сайт просистеми управління сайтом. www.cmslist.ru

3. Joomla CMS по-російськи.joomlaportal.ru

4. Матеріал з Вікипедії – вільнійенциклопедії про системи управління сайтом. ru.wikipedia.org/wiki/CMS

5. Joomla-инструменты.docs.joom.ru/!; C651=0O: Categories

6. CMS огляд: CMS, движок сайту,система управління сайтом, mambo, php nuke, netcat, phpbb, invision powerboard, vbulletin. cmsobzor.ru/news.php

7. «Dreamweaver MX 2004 для «чайников».» Уорнер, Джанни, Гарднер, Сюзанна.

Пер.с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 352 с.

9.«PHP, MySQL и Dreamweaver MX 2004. Разработка интерактивных Web-

сайтов.»Дронов В.А. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 448 с: ил.

10. «PHP and MySQL WebDevelopment (4th Edition)», Luke Welling, Laura Thomson 848 стр., с ил.; ISBN978–5–8459–1574–0, 978–0–672–32916–6.

11. «Joomla! 1.5.Руководство пользователя», Колисниченко Д.Н., с ил.; ISBN 978–5–8459–1509–2;2009,224 с.

12. «Движок для вашегосайта. CMS Joomla!.. Slaed, PHP-Nuke». Колисниченко Д., СПб.:БХВ-Петербург, 368 с.,

13. «Joomla! Практическоеруководство»., Норт Б., 448 с., СПб: Символ-Плюс.

14. «Самоучитель Joomla!»., Дэн Рамел,БХВ-Петербург, 2008 г., 448 с.

15. «Создание веб-сайтовс помощью Joomla! 1.5». Хаген Граф, Издательский дом «Вильямс», 304 с.,2009.

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию