Реферат: Особливості роботи операційної системи Windows

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙУНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКИІ МЕНЕДЖМЕНТУ


Лабораторнаробота№1

Знавчальної дисципліни

«Основиінформатики та обчислювальної техніки»

Тема заняття: Робота зопераційною системою WINDOWS

 

Виконав:Захаревич В.В.

Перевірив: ВістрякТ.П.


2010 р.


Вступ

Мета заняття

· Придбанняпрактичних навичок роботи на комп’ютері в операційному середовищіWINDOWS ;

· Ознайомленняз інтерфейсом WINDOWS;

· Вивченняпобудови вікон у WINDOWS;

· Придбаннянавичок роботи при виконанні з файлами і папками.

Завдання:

1.  Основні елементи інтерфейсу Windows?

2.  Що таке ярлик?

3.  Як створити папку і ярлик?

4.  Як переглянути інформацію увікні, якщо вона перевищує розмір вікна?

5.  Яке призначення програми«Проводник»?

6.  Як виділяти файли і папки?

7.  Як перейменовувати файли,папки і ярлики?

8.  Як здійснюється копіювання іпереміщення файлів?

9.  Як відбувається видалення івідновлення файлів, папок і ярликів у Windows?

10.Як відбувається пошук файліві папок? Якими можуть бути критерії пошуку?

11.Структура вікна Windows?


1.Основні елементи інтерфейсу Windows

При завантаженні операційної системина екрані монітора з’являється Робочий стіл, на якому розташовані в першу чергустандартні об’єкти (папки) Windows, а потім об’єкти, додані користувачем.

До стандартних об’єктів відносяться:

1) мой комп’ютер – містить у собі всіоб’єкти ПК: диски, периферійні пристрої, панель управління.

2) корзина – місце на жорсткомудиску, куди переміщуються всі об’єкти, що видаляються. Поки корзина не вичищена,можна відновити вилучені файли або папки.

3) сетевое окружениє. Якщо ПК працюєв локальній мережі, то через цей значок можна побачити всі об’єкти, доступні вмережі.

Внизу Робочого столу знаходитьсяПанель задач із кнопками відкритих додатків.

Ліворуч на Панелі задач знаходитьсякнопка Пуск, із якої можна починати будь-яку роботу. Клацання на ній видає наекрані меню Пуск (головне меню), у якому ви знайдете усе, що може знадобитисядля подальшої роботи.

У Windows Робочий стіл можна представити такожу вигляді Web-сторінки (сторінки служби World Wide Web, що містить графічну інформацію вІнтернеті)

 

2.Що таке ярлик

Ярлик – це різновид значка в системі Windows. Ярлик, на відміну від значка, непредставляє об’єкт, а тільки вказує на нього. Для відкриття об’єкта можна двічіклацнувши по його ярлику. Ярлик фізично являє собою файл-посилання ізрозширенням.

Ярлик – це покажчик адреси необхідного файлу. Значок ярликавідрізняється від значка реального файлу маленькою стрілкою в лівому нижньомукуті.

 

3. Якстворити папку і ярлик

Папку можна створювати на робочому столі, будь-якому дискуабо в ін папці. Для цього в необхідному місці викличте клацанням правої кнопкимиші контекстне меню і виберіть у ньому послідовно команди: Создать і Папка.Папці, що з’явилися, дане ім’я і завершіть роботу натисканням (Enter).

Ярлик можна створити як в одній з папок, так і на робочомустолі одним із способів:

1) Необхідно схопити й перетягнути правою кнопкою мишкизначок файлу або папки, для яких створюється ярлик, на місце його створення,вибравши у контекстному меню, що з’явиться, команду Создать ярлик. Вхіднізначки файлів і папок можуть знаходитися в будь-якому вікні програм Мойкомп’ютер, проводник, функції поиск і т д.

2) Викликати клацанням правої кнопки мишки контекстне меню вмісці створення ярлика (Робочий стіл, вікно), вибрати в меню команди создать,Ярлик. Використовуючи в діалоговому вікні, що з’явилося, кнопку Обзор,відшукати вхідний об’єкт (файл, папку) для створення ярлика. Ярлики можнакопіювати, видаляти, перейменовувати і т д. Виконання цих операцій невідображається на самих програмах.

 

4. Як переглянути інформацію у вікні,якщо вона перевищує розмір вікна

Кнопка згорнути в значок – звертає вікно в значок і розміщаєйого на панелі задач. При цьому програма залишається в оперативній пам’яті. Знову розгорнути вікно можнаклацанням по значку. Кнопка Розгорнути/відновити – розвертає вікно на весьекран і перетворюється в кнопку Відновити. Остання відновлює первісні розміривікна.

 

5. Яке призначення програми«Проводник»

Проводник – програмний додаток Windows, призначений для роботи з файловоюструктурою.

Запустити програму проводник можна так:

Клацніть на кнопці Пуск→ укажіть мишкою м. програми →папка стандартні → клацнувши по назві проводник; клацнути правою кнопкоюмиші по кнопці Пуск →клацнути по назві проводник.

 

6. Як виділяти файли і папки

Файли і папки можна виділити за допомогою маніпулятора мишінатиснувши ліву кнопку не відриваючи руки від кнопки потрібно виділяти мишеюпотрібні об’єкти.

 

7. Як перейменовувати файли, папки іярлики

Часто виникає необхідність дати файлові або папці інше ім’я,для цього досить клацнути по об’єкту правою кнопкою миші, у контекстному меню,що з’явилося, вибрати команду Перейменовать і ввести нове ім’я.

 

8. Як здійснюється копіювання іпереміщення файлів

Для переміщення й копіювання файлів з однієї папки в іншувикористовується прийом: перетаскування лівою або правою кнопками миші.Відмінність копіювання від переміщення в тім, що при копіюванні файлзалишається на своєму місці, а в іншу папку переміщається його копія. Припереміщення файл на старому місці видаляються.

 

9.Як відбувається видалення івідновлення файлів, папок і ярликів у Windows

Рано або пізно файли й папки приходиться видаляти, тому щомісткість дисків вашого комп’ютера обмежена. Для видалення потрібно лише виділитифайл клацанням миші і натиснути клавішу Delet на клавіатурі. Файл буде видалений.

Усі файли, що видаляються, не знищуються, а переміщаються докорзини. Це та ж сама папка, яку, щоправда, не можна ні перемістити, ніперейменувати… Переміщення в корзину, зрозуміло, робиться про всяк випадок,щоб, раптом сховавшись, ви могли знайти й відновити видалений файл або папку.Провідним клацанням Корзину можна відкрити й заглянути в неї. Зсередини вонавиглядає так само, як звичайна папка. Ви можете скопіювати або перемістити знеї будь-який видалений файл. Але якщо вам треба просто відновити видаленийфайл, то клацніть по ньому правою кнопкою й у контекстному меню виберітькоманду Встановить. Файл будевідновлено у тій же папці, із якої він був видалений.

10.Як відбувається пошук файлів і папок?Якими можуть бути критерії пошуку

 

Якщо ви забули, куди поклали той чи інший файл, то можнаскористатись функцією пошуку файлів і папок. Натисніть кнопку Пуск і виберітьпункт найти/файли и папки…у лівій частині діалогового вікна, що з’явилося,варто вказати, що і де шукати.

Якщо ви не знаєте, як точно називався файл або потрібнознайти відразу кілька файлів із схожими іменами, то можна використовуватишаблон – ім’я файлу з використанням «*», що як би заміняє будь-яку кількістьбукв. У випадку пошуку імен об’єктів, що мають визначену кількість букв вімені, для завдання шаблону використовується знак ?, він заміняє тільки одинсимвол в імені.

11.Структура вікна Windows

 

Усе, що є в комп’ютері у Windows представлене у вигляді вікон, звідсиі назва Windows. Усього можна виділити 4типи вікон:

1) Вікнаоб’єктів і додатків (первинні вікна). З’являються, коли відкривають об’єкт(значок папки або диска) або запускають програму.

Ø Кнопкасистемного меню відкриває системне меню, за допомогою якого можна змінитирозмір вікна, згортати його в значок, розгортати на повний екран, переключатисяв іншу або закрити поточну програму. Якщо користувач працює з мишею, то всіоперації виконуються клацанням миші.

Ø Рядокзаголовка містить ім’я прикладної програми або документа. Якщо одночасновідкрито кілька вікон, то заголовок відкритого вікна виділений іншим кольором.Заголовок вікна залежить від типу вікна, яке відкривається. Це може бути ім’яприкладної програми, ім’я документа, ім’я групи, каталогу файлів. Крім того,при необхідності вікно може переміщати по екрані за рядок заголовка.

Ø У рядкуменю відображений повний писок доступних для роботи команд або дій. Данийелемент властивий тільки первинному вікну. Інструментальні кнопки відповідаютьокремим командам меню. Всі інструментальні кнопки, згруповані пофункціональному призначенню у панелі інструментів. Виставити необхідні панелі,видалити зайві або створити свої можна через меню Вид, команду Панеліінструментів.

Ø Кнопказгорнути в значок – звертає вікно в значок і розміщає його на панелі задач. Прицьому програма залишається в оперативній пам’яті. Знову розгорнути вікно можнаклацанням по значку Кнопка Розгорнути/відновити – розвертає вікно на весь екрані перетворюється в кнопку відновити. Остання відновлює первісні розміри вікна. Кнопказакрити вікно – завершує роботу програм і видаляє її з оперативної пам’яті.

Ø Межавікна – рухливі межі вікна. При вилученні на них покажчик миші приймає вигляддвусхпрямованої стрілки ←→. Натиснувши на межі ліву кнопкумиші,її можна переміщати в потрібному напрямку, зменшуючи або збільшуючи вікно.

Ø Кут вікна– рухливий, використовується аналогічно межі вікна і змінює вікно одночасно удвох напрямках. Усі чотири кути первинного вінка рухомі.

Ø Смугипрокручування – з’являються у випадку коли інформація не уміщується у вікно.Довжина смуги прокручування відповідає всьому обсягові інформації. Клацання покнопках із стрілками відповідають переміщенню в зазначеному стрілкою напряму наодин рядок по вертикалі (одну позицію – по горизонталі) ці ж операції можнавиконувати на клавіатурі за допомогою клавіш із стрілками(курсорні клавіші).

Ø Рядокстану – відображає готовність програм до роботи і поточний стан оброблюваногодокумента.

2) вториннівінка або вікна документів. Вікна документів завжди з’являються у вікнахпрограм у яких вони обробляються. Подвійне клацання по значку документа змушує Windows визначити по розширеннюімені файлу, а потім сам документ.

3) Діалогові вікна – призначені для з’ясування побажань іустановок користувача. Ці вікна не містять меню, кнопок зміни розмірів вікна, немають рухливих меж. У діалогових вікнах використовуються ряд стандартнихелементів: списки випадаючи списки прапорці індикатори вибору кнопки.

4) інформаційні вікна – призначені для інформуваннякористувача і мають тільки одну керуючу кнопку – ОК.


Висновок

На цій практичній я придбав навички роботи на комп’ютері в операційномусередовищіWINDOWS; ознайомилась з інтерфейсом WINDOWS; вивчила побудови вікон у WINDOWS, а також придбала навички роботи при виконанні з файлами і папками.

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию