Реферат: Створення таблиць за допомогою SQL-запитів в середовищі DELPHI

“ Створення таблиць за допомогою SQL-запитів всередовищі DELPHI

Середовище Delphi широко використовується для програмування баз даних. Найчастіше, базиданих як певний підбір даних, організовані за допомогою таблиць. В реляційнихбазах даних таблиці представляють інформацію про об”єкти одного типу. Одиницеютаблиці є запис, що містить декілька полів.

Створювати таблиці в Delphi, проводити їх модифікацію таотримувати з них дані  можна, зокрема, через написання на мові SQL (Structured Query Language) запитів. Основними групамиоператорів SQL є  оператори визначення данихта оператори маніпулювання даними.

Оператори визначення даних дозволяють створювати і видалятитаблиці, змінювати визначення таблиць і додавати правила цілостності.

Створення таблиць.

          CREATE TABLE students (surname char(20),

                                                                       name char(10),

                                                  faculty char(30));

/> <td/> />
          При запуску цього запитустворюється таблиця з ім”ям students, в якій є поля surname, name, faculty, course текстового типу.

Вилучення таблиць.

SQL

                     DROP TABLE students

При запуску цього запиту таблиця students знищується.

          Оператори маніпулюванняданими  використовуються для видалення, додавання та пошуку записів втаблицях.

Додавання записів.

  Щойно створену таблицю students можна заповнити даними.

                       INSERT INTOstudents.db

                       VALUES(“Vasechkin”, “Vasya”,”DKT”)

/> <td/> />
Інструкція VALUES вставляє в таблицю students один рядок, параметриVALUES:  (“Vasechkin”, “Vasya”, ”DKT”) записуються у відповідні поля таблиці.

Модифікація даних.

                       UPDATE students.db

/> <td/> />
                      SET name=”Petya”

Видалення даних.

                     DELETE FROM students.db

                     WHERE faculty=”DKT”

Цей запит видаляє всі записи в таблиці, що відповідаютьобмеженням, заданих інструкцією WHERE. В даному випадку з таблиці students видаляється один рядок, що містить запис про студента Vasechkin.

Пошук даних.

Вибір даних з таблиці здійснюється за допомогою інструкції SELECT.

                     SELECT surname, name

                     FROM “students.db”

                     WHERE  faculty=’DKT’

/>

 Для виконання всіх попередніх вправбуло використано Database Desktop, але все це можна зробити і за допомогою елемента керування TQuery в програмах,написаних на Delphi.

·    Створюємоновий проект.

·    Вставляємокомпоненти TQuery  і TDataSource з відповідними іменами Query1 і DataSource1.

·    Встановлюємополе DatabaseName компоненту TQuery в відповідний робочий аліас,а поле DataSet елементу TdataSource вQuery1.

·    Вибираємокомпонент TQuery і відкриваємо редакторзапитів.

·    Запит.

 CREATE TABLE subject (name char(20),

                                                   teacherchar(10),

                                                  semestr char(30));

·    Підтвердженнязапиту (OK)

·    Встановлюємополе Active компонента TQuery в True.

Результат – створення таблиці subject з полями name, teacher, semestr.

/>

·    Заповнюємотаблицю даними.

Для цього в поточну форму вставляємо нові компоненти TQueryі DataSource, з відповідними іменами Query2 іDataSource2.

·    Таким жечином пишемо другий запит.

                       INSERT INTO subject.db

                       VALUES(“math”, “Ivanov”,”summer”)

·    Далі –все теж.

Результат – в таблиці з”являється один запис.

/>

·    Теперможна вибрати дані з таблиці і показати їх через форму.

·    В поточнуформу вставляємо нові компоненти TQuery, TDataSourceі DBGrid з відповідними іменами Query3, DataSource3 і DBGrid3.

·    Поле DataSource компоненту DBGrid встановлюємо в DataSource3.

·    Пишемозапит.

                             SELECT *

                             FROM subject

·    Далі –все те саме.

Результат — :

/>

          Не дивлячись на те, що Delphi завдяки BDE підтримує більшучастину стандартного синтаксису SQL, вона не підтримує його повністю.        Проблема полягає в тому, що перша стандартнаспецифікація SQL була не досконала, і у розроблювачів баз данихз”явилася нагода самостійно розроблювати версії SQL з метоюпідсилення їх працездатності. Новаверсія SQL – SQL2 має багато можливостей. Нажаль, BDE не підтримує SQL2, принаймі зплоскими файлами. Компоненти Delphi дозволяють проводити вставку, видалення,модифікування даних та ін. Використовуючи ці засоби можна досягти більшогоконтролю порівняно з SQL.

Отже, таблиці можна створювати за допомогою SQLбезпосередньо в Database Desktop, для запуску операторів зDelphi використовується компонент TQuery. Це неєдині можливості створення таблиц, створити таблицю без використання SQLможна також за допомогою компонента Ttable.

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию