Реферат: Середовище програмування DELPHI 2.0

СЕРЕДОВИЩЕ

ПРОГРАМУВАННЯ

DELPHI2.0

Зміст

1.   Середовищепрограмування DELPHI

2.   Основні елементисередовища

a.   1. Головне вікно

b.   2. Вікно форми

c.   3. Вікно коду

d.   4. Інспектор об’єктів

3.   Управлінняфайлами проєкту  DELPHI

4.   Пересування поDELPHI

5.   КонфігураціяDELPHI


6.   Середовище програмування Delphi

Delphi – є середовищемрозробки програм, яке використовуєбагато передових ідей і концепцій, закладених в графічному інтерфейсі Windows.  Як відомо, середовище розробки великою міроювизначає ефективність роботи програміста. Усередовищі програмування Delphi є всінеобхідні інструменти для того, щоб створювати повноцінні програми. Писати,компілювати і тестувати програму – все це можна робити, не виходячи з Delphi. Запустити середовище програмування Delphiможна, якщо двічи клацнути на ярлик для Delphiна робочому столі або  за допомогою меню Пуск (у Windows’95).

Основні елементисередовища

Інтегрованесередовище Delphi складається з чотирьох основних елементів:головне вікно, вікно інспектора об’єктів, вікно форми тавікно модуля (вікно коду).

1. Головне вікно

Головневікно має заголовок Delphi2.0 – Project1. Це вікно містить головне меню, панель кнопокшвидкого доступу і палітру компонент.

·    Головне меню – стандартне меню в стилі Windows. Це меню дозволяє керувати всіма аспектамироботи в Delphi. Рядок меню можна налаштувати за власнимбажанням, наприклад, додати власні елементи до пункту меню інструментів Tools. 

·    Кнопки і гарячі клавіши. Кнопки використовуються для швидкого доступудо найнеобхідніших пунктів меню.  Вони розташовані в лівій частині екрану на панелішвидкого доступу. Серед них є кнопки для компіляції і запуска програм, дляперегляду вихідного коду рядок за рядком тощо. Для того, щоб з’ясуватипризначення кнопки досить навести на неї вказівник миші і прочитати підказку.Панель швидкого доступу за замовчанням містить 14 кнопок, але її склад можнасконфігурувати іншим чином. Більша частина найнеобхідніших функцій середовища Delphi також має гарячі клавіши, які можна натиснути замістьвідповідної кнопки чи то пункту меню.

·    Палітра компонент – це каталог візуальних і невізуальних об’єктів,які можна включати до власних форм и програм. У Delphiкомпоненти об’єднані в кілька основних груп: стандартна, додаткова, група Windows 95, група доступу до даних, група управління даними,група Windows 3.1, діалогова група, системна група, групазвітів, OCX група і група взірців. Кожна з цих группредставлена на окремій сторінці  палітри компонент. Щоб з’ясуватипризначення компоненти, досить лише виділити її і натиснути F1.  

2. Вікно форми

Вікно,яке ми бачимо в центрі, називається формою. Під час розробки форма являє собоювікно програми. У цьому вікні проходить основна частина роботи по проектуваннюпрограми. Деякі елементи у вікні форми (лінії сітки, невізуальні компоненти) небудуть видимими під час виконання програми. Але, оскільки Delphi – це середовище програмування типу WYSIWYG (What – You – See – Is – What – You – Get, що бачите, те й отримаєте), то більшачастина того, що ми бачимо під час проектування є тим, що ми побачимо і під часвиконання програми. Вікно форми не обов’язково повинно виглядати так, як намалюнку. Є можливість змінити різні його властивості, наприклад, прибратикнопки максимізації та мінімізації вікна тощо.

3. Вікно коду

На малюнку це вікноперекрито вікном форми. Це вікно працює аналогічно до простого текстовогоредактора. Можна використовувати клавіши PgUp i PgDn, клавіши курсору, мишу, можна виділити, скопіювати,вставити текст за допомогою меню EDIT і відповідних гарячих клавіш.

Вгорі вікна коду є закладка.Вона належить до файлу, який зараз редагується. Якщо відкрити декілька файлів,кожен з них буде мати свою закладку.

4. Інспектор об’єктів

Інспектор об’єктівабо ObjectInspector як правило знаходиться в лівій частині екрану і містить інформацію провиділений об’єкт. Інспектор об’єктів складається з таких елементів:комбінованої панелі (Combo box) вибору об’єкту;сторінки властивостей (Properties Page) та сторінки подій (Events Page) вибраного об’єкту.

У інспекторі об’єктівописані всі властивості об’єкту, і його використовують для зміни цих властивостей. Наприклад, можна змінити заголовок кнопки, клацнувши наній мишкою, а потім записавши нову назву в полі Captionінспектора об’єктів.

Крім того задопомогою інспектору об’єктів можна переглянути та змінити всі події,що пов’язані з виділеним об’єктом.

Управління файлами проекту  Delphi

Проект – цесукупність вихідних файлів для всієї програми в цілому. Основні дії з проектом (відкрити, зберегти, створити) доступні через пункт меню File. Виконати програму можна через меню Run| Run, за допомогоюгарячої клавіши F9 чи відповідної кнопки з панелі швидкого доступу.

Пересування по Delphi

У середовищі програмування Delphi непередбачено пункту меню Window. Тому для активації потрібного вікна можнавикористати:

·    меню View| ObjectInspector–перехід у вікно інспектора об’єктів;

·    меню View| WindowList–список всіх вікон, з якого можна вибрати потрібне;

·    кнопку ToggleForm/ Unitна панелі швидкого доступу – активізація форм і вихідних модулів поточногопроекту;

·    кнопки SelectUnitfromList i SelectFormfromList (або, що те саме, Сtrl+F12, Shift+F12), якщо в проекті існує кілька форм і модулів,дозволяють продивитися списки цих форм та модулів.

Конфігурація Delphi

У Delphi багато можливостей налаштування середовища.Можна конфігурувати палітру компонент, меню панель кнопок швидкого доступу,галерею (якщо певна форма часто використовується, то її можна включити догалереї; це дозволить використовувати її як шаблон у наступних проектах),редактор коду, різні опції проекту, інструмент перегляду (Browser) тощо.Більшість опцій налаштування доступна через підпункти меню Options.

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию