Реферат: Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

ЗМІСТ

1. ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ

2. ПОБУДОВА КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ З КІЛЬКІСТЮ АБОНЕНТІВ — 4

3. ПОБУДОВА КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ З КІЛЬКІСТЮ АБОНЕНТІВ — 7

4. ПОБУДОВА КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ З КІЛЬКІСТЮ АБОНЕНТІВ- 10

5. ДЕКОМПОЗУВАННЯ МЕРЕЖІ

5.1 Декомпозування мережі з 4абонентами

5.2 Декомпозування мережі з 7абонентами

5.3Декомпозування мережі з 10абонентами

6.ВИСХІДНЕ ТА НИCХІДНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

6.1 Висхідне моделювання N = 4

6.2 Висхідне моделювання N = 7

6.3 Висхідне моделювання N = 10

6.4 Низхідне моделювання при N = 4

6.5 Низхідне моделювання при N = 7

6.6 Низхідне моделювання при N = 10

7. ПОРІВНЯННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

8. ПОБУДОВАГРАФІКІВ

ВИСНОВОК


ВСТУП

Існує дваосновних методи проектування складних систем: спадне й висхідне проектування.Перший метод характеризується принципом «від складного до простого» іполягає в поетапному переході від загального опису системи до розробки окремихїї підсистем, потім елементів підсистем і т.д. до мінімальних елементів(квантів) системи. При цьому необхідно чітко представляти кінцеву структурусистеми для виявлення її підсистем. Метод висхідного проектування або «відпростого до складного» заснований на розробці мінімально функціональнихелементів системи, потім об'єднання їх у функціонально залежні групи, якінадалі будуть поєднуватися в підсистеми наступного порядку, і т.д. Методбазується на законі діалектики про перехід кількості в якість і таке поняття,як емерджентність – наявність у системи властивостей, відсутніх у її елементів.При проектуванні даної корпоративної мережі перший метод практично повністюпоказує правильність результату. Проектування системи методом «відпростого до складного» більш наочно відображає дійсність, і будепредставляти ітераційний процес, а саме наступний цикл:

1. Завданнянеобхідних квантових елементів

2. Визначення їхстатичних і динамічних властивостей

3. Визначеннязаконів багаторівневої самоорганізації і їхній вплив на динамічні властивостісистеми

4. Тутпочинається етап виконання системи, спроба побудувати свою структуру відповіднодо заданих законів

5. Відбуваєтьсякоректування динамічних властивостей системи відповідно до законівсамоорганізації.

6.Аналізуючироботу системи ми коректуємо відповідно базові параметри. Звичайно, даний шляхне виглядає швидким і легким, однак у цей час він найбільш оптимальний длястворення системи.


 

1.ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ

1.    У системі проектування «PACKETTRACER» побудувати корпоративну комп'ютерну мережу (ККМ), відповідно доваріанта в таблиці 1. Кількість абонентів у робочій групі — 4.

2.    Задати відповідномуваріанту трафік у редакторі заявок.

3.    Промоделювати мережу.Зафіксувати отримані дані по завантаженню комутаторів, часу реакції (частранзакції) абонентів і часу моделювання мережі.

4.    Додати в кожну робочугрупу 3 абоненти.

5.    Промоделювати мережу.

6.    Додати в кожну робочугрупу 3 абоненти.

7.    Промоделювати мережу.

8.    Виконати декомпозиціюмережі (розбити її на під мережі, засновані на комутаторах).

9.    Промоделюватидекомпозовані фрагменти, починаючи з 4-х абонентів.

10.   Зрівняти результати.

11.   Результати у вигляді таблиць і графіківпомістити в пояснювальну записку.

Таблиця1 Вхідні дані

Тип ККМ Співвідношення внутрішнього й зовнішнього трафіка Розмір запиту (байт)

Розмір відповіді

(байт)

Час підготовки (мс) Час обробки (мс) Час циклу (мс) а 80/20 1500 100 1,5 0,5 2,0

/>

Рис.1. Структура комунікаційної мережі рівня корпорації

/>

Рис. 2. Структура комунікаційної мережірівня будинку

/>

(N = 4, 7, 10)

Рис. 3. Структуракомунікаційної мережі рівня робочої групи (N = 4, 7, 10)


2.ПОБУДОВА КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ З КІЛЬКІСТЮ АБОНЕНТІВ — 4

/>

Рис. 4. Структуракорпоративної мережі N=4

Післяпроектування даної мережі, необхідно задати заявки для даної мережі тапромоделювати мережу.

Отримані заявки та дані у вигляді графіків відображенінижче.

Таблиця2Результатимоделювання при N = 4

Комутатор Завантаження комутатора Час транзакції Аналітичне, *100% Імітаційне, *100% Аналітичний, мс Імітаційний, мс КК 0,02 0,03 83,24 75,37 КЗ1 0,05 0,06 КЗ2 0,05 0,06 КЗ3 0,05 0,06 КРГ1 0,11 0,14 КРГ2 0,11 0,14 КРГ3 0,11 0,14 КРГ4 0,11 0,14 КРГ5 0,11 0,14 КРГ6 0,11 0,14

Таблиця3 Заявки у мережі при N = 4

№ Клієнт Сервер Запит, байт Відповідь, байт Підготовка, мс Обробка, мс Час циклу, мс РСРГ1.1 СРГ1 1500 100 1,5 0,5 2 1 РСРГ1.2 СРГ1 1500 100 1,5 0,5 2 2 РСРГ1.3 СРГ1 1500 100 1,5 0,5 2 3 РСРГ1.4 СРГ1 1500 100 1,5 0,5 2 4 РСРГ1.4 СЗ1 1500 100 1,5 0,5 2 5 РСРГ2.1 СРГ2 1500 100 1,5 0,5 2 6 РСРГ2.2 СРГ2 1500 100 1,5 0,5 2 7 РСРГ2.3 СРГ2 1500 100 1,5 0,5 2 8 РСРГ2.4 СРГ2 1500 100 1,5 0,5 2 9 РСРГ2.4 СЗ1 1500 100 1,5 0,5 2 10 РСРГ3.1 СРГ3 1500 100 1,5 0,5 2 11 РСРГ3.2 СРГ3 1500 100 1,5 0,5 2 12 РСРГ3.3 СРГ3 1500 100 1,5 0,5 2 13 РСРГ3.4 СРГ3 1500 100 1,5 0,5 2 14 РСРГ3.4 СЗ2 1500 100 1,5 0,5 2 15 РСРГ4.1 СРГ4 1500 100 1,5 0,5 2 16 РСРГ4.2 СРГ4 1500 100 1,5 0,5 2 17 РСРГ4.3 СРГ4 1500 100 1,5 0,5 2 18 РСРГ4.4 СРГ4 1500 100 1,5 0,5 2 19 РСРГ4.4 СЗ2 1500 100 1,5 0,5 2 20 РСРГ5.1 СРГ5 1500 100 1,5 0,5 2 21 РСРГ5.2 СРГ5 1500 100 1,5 0,5 2 22 РСРГ5.3 СРГ5 1500 100 1,5 0,5 2 23 РСРГ5.4 СРГ5 1500 100 1,5 0,5 2 24 РСРГ5.4 СЗ3 1500 100 1,5 0,5 2 25 РСРГ6.1 СРГ6 1500 100 1,5 0,5 2 26 РСРГ6.2 СРГ6 1500 100 1,5 0,5 2 27 РСРГ6.3 СРГ6 1500 100 1,5 0,5 2 28 РСРГ6.4 СРГ6 1500 100 1,5 0,5 2 29 РСРГ6.4 СК 1500 100 1,5 0,5 2

/>

Рис. 5.Завантаження комутатора КК

/>

Рис. 6.Завантаження комутатора КЗ1

/>

Рис. 7.Завантаження комутатора КЗ2


/>

Рис. 8.Завантаження комутатора КЗ3

/>

Рис. 7.Завантаження комутатора КРГ1

/>

Рис. 8.Завантаження комутатора КРГ2


/>

Рис. 7.Завантаження комутатора КРГ3

/>

Рис. 8.Завантаження комутатора КРГ4

/>

Рис. 7.Завантаження комутатора КРГ5


/>

Рис. 8.Завантаження комутатора КРГ6


3.ПОБУДОВА КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ З КІЛЬКІСТЮ АБОНЕНТІВ -7

/>

Рис. 9. Структуракорпоративної мережі N=7

Таблиця4 Результати моделювання при N = 7

Комутатор Завантаження комутатора Час транзакції Аналітичне, *100% Імітаційне, *100% Аналітичний, мс Імітаційний, мс КК 0,02 0,04 256,66 201,65 КЗ1 0,08 0,11 КЗ2 0,08 0,11 КЗ3 0,07 0,1 КРГ1 0,16 0,27 КРГ2 0,16 0,27 КРГ3 0,16 0,27 КРГ4 0,16 0,27 КРГ5 0,16 0,27 КРГ6 0,13 0,27

Таблиця5 Заявки у мережі при N = 7

№ Клієнт Сервер Запит, байт Відповідь, байт Підготовка, мс Обробка, мс Час циклу, мс РСРГ1.1 СРГ1 1500 100 1,5 0,5 2 1 РСРГ1.2 СРГ1 1500 100 1,5 0,5 2 2 РСРГ1.3 СРГ1 1500 100 1,5 0,5 2 3 РСРГ1.4 СРГ1 1500 100 1,5 0,5 2 4 РСРГ1.5 СРГ1 1500 100 1,5 0,5 2 5 РСРГ1.6 СРГ1 1500 100 1,5 0,5 2 6 РСРГ1.7 СРГ1 1500 100 1,5 0,5 2 7 РСРГ1.7 СРГ1 1500 100 1,5 0,5 2 8 РСРГ1.7 СЗ1 1500 100 1,5 0,5 2 9 РСРГ1.7 СЗ1 1500 100 1,5 0,5 2 10 РСРГ2.1 СРГ2 1500 100 1,5 0,5 2 11 РСРГ2.2 СРГ2 1500 100 1,5 0,5 2 12 РСРГ2.3 СРГ2 1500 100 1,5 0,5 2 13 РСРГ2.4 СРГ2 1500 100 1,5 0,5 2 14 РСРГ2.5 СРГ2 1500 100 1,5 0,5 2 15 РСРГ2.6 СРГ2 1500 100 1,5 0,5 2 16 РСРГ2.7 СРГ2 1500 100 1,5 0,5 2 17 РСРГ2.7 СРГ2 1500 100 1,5 0,5 2 18 РСРГ2.7 СЗ1 1500 100 1,5 0,5 2 19 РСРГ2.7 СЗ1 1500 100 1,5 0,5 2 20 РСРГ3.1 СРГ3 1500 100 1,5 0,5 2 21 РСРГ3.2 СРГ3 1500 100 1,5 0,5 2 22 РСРГ3.3 СРГ3 1500 100 1,5 0,5 2 23 РСРГ3.4 СРГ3 1500 100 1,5 0,5 2 24 РСРГ3.5 СРГ3 1500 100 1,5 0,5 2 25 РСРГ3.6 СРГ3 1500 100 1,5 0,5 2 26 РСРГ3.7 СРГ3 1500 100 1,5 0,5 2 27 РСРГ3.7 СРГ3 1500 100 1,5 0,5 2 28 РСРГ3.7 СЗ2 1500 100 1,5 0,5 2 29 РСРГ3.7 СЗ2 1500 100 1,5 0,5 2 30 РСРГ4.1 СРГ4 1500 100 1,5 0,5 2 31 РСРГ4.2 СРГ4 1500 100 1,5 0,5 2 32 РСРГ4.3 СРГ4 1500 100 1,5 0,5 2 33 РСРГ4.4 СРГ4 1500 100 1,5 0,5 2 34 РСРГ4.5 СРГ4 1500 100 1,5 0,5 2 35 РСРГ4.6 СРГ4 1500 100 1,5 0,5 2 36 РСРГ4.7 СРГ4 1500 100 1,5 0,5 2 37 РСРГ4.7 СРГ4 1500 100 1,5 0,5 2 38 РСРГ4.7 СЗ2 1500 100 1,5 0,5 2 39 РСРГ4.7 СЗ2 1500 100 1,5 0,5 2 40 РСРГ5.1 СРГ5 1500 100 1,5 0,5 2 41 РСРГ5.2 СРГ5 1500 100 1,5 0,5 2 42 РСРГ5.3 СРГ5 1500 100 1,5 0,5 2 43 РСРГ5.4 СРГ5 1500 100 1,5 0,5 2 44 РСРГ5.5 СРГ5 1500 100 1,5 0,5 2 45 РСРГ5.6 СРГ5 1500 100 1,5 0,5 2 46 РСРГ5.7 СРГ5 1500 100 1,5 0,5 2 47 РСРГ5.7 СРГ5 1500 100 1,5 0,5 2 48 РСРГ5.7 СЗ3 1500 100 1,5 0,5 2 49 РСРГ5.7 СЗ3 1500 100 1,5 0,5 2 50 РСРГ6.1 СРГ6 1500 100 1,5 0,5 2 51 РСРГ6.2 СРГ6 1500 100 1,5 0,5 2 52 РСРГ6.3 СРГ6 1500 100 1,5 0,5 2 53 РСРГ6.4 СРГ6 1500 100 1,5 0,5 2 54 РСРГ6.5 СРГ6 1500 100 1,5 0,5 2 55 РСРГ6.6 СРГ6 1500 100 1,5 0,5 2 56 РСРГ6.7 СРГ6 1500 100 1,5 0,5 2 57 РСРГ6.7 СРГ6 1500 100 1,5 0,5 2 58 РСРГ6.7 СК 1500 100 1,5 0,5 2 59 РСРГ6.7 СК 1500 100 1,5 0,5 2 /> /> /> /> /> /> /> /> />

/>

Рис. 10.Завантаження комутатора КК

/>

Рис. 11.Завантаження комутатора КЗ1


/>

Рис. 12.Завантаження комутатора КЗ2

/>

Рис. 13.Завантаження комутатора КЗ3

/>

Рис. 14.Завантаження комутатора КРГ1


/>

Рис. 15.Завантаження комутатора КРГ2

/>

Рис. 16.Завантаження комутатора КРГ3

/>

Рис. 17.Завантаження комутатора КРГ4


/>

Рис. 18.Завантаження комутатора КРГ5

/>

Рис. 19.Завантаження комутатора КРГ6

 
4. ПОБУДОВА КОРПОРАТИВНОЇМЕРЕЖІ З КІЛЬКІСТЮ АБОНЕНТІВ -10

/>

Рис.52 Структуракорпоративної мережі N=10

Таблиця6 Результати моделювання при N = 10

Комутатор Завантаження комутатора Час транзакції Аналітичне, *100% Імітаційне, *100% Аналітичний, мс Імітаційний, мс КК 0,07 0,08 515,75 412,5 КЗ1 0,1 0,17 КЗ2 0,1 0,17 КЗ3 0,13 0,17 КРГ1 0,17 0,36 КРГ2 0,17 0,36 КРГ3 0,17 0,36 КРГ4 0,17 0,36 КРГ5 0,19 0,36 КРГ6 0,19 0,36

Таблиця7 Заявки у мережі при N = 10

№ Клієнт Сервер Запит, байт Відповідь, байт Підготовка, мс Обробка, мс Час циклу, мс РСРГ1.1 СРГ1 1500 100 1,5 0,5 2 1 РСРГ1.2 СРГ1 1500 100 1,5 0,5 2 2 РСРГ1.3 СРГ1 1500 100 1,5 0,5 2 3 РСРГ1.4 СРГ1 1500 100 1,5 0,5 2 4 РСРГ1.5 СРГ1 1500 100 1,5 0,5 2 5 РСРГ1.6 СРГ1 1500 100 1,5 0,5 2 6 РСРГ1.7 СРГ1 1500 100 1,5 0,5 2 7 РСРГ1.8 СРГ1 1500 100 1,5 0,5 2 8 РСРГ1.9 СРГ1 1500 100 1,5 0,5 2 9 РСРГ1.10 СРГ1 1500 100 1,5 0,5 2 10 РСРГ1.10 СРГ1 1500 100 1,5 0,5 2 11 РСРГ1.10 СРГ1 1500 100 1,5 0,5 2 12 РСРГ1.10 СЗ1 1500 100 1,5 0,5 2 13 РСРГ1.10 СЗ1 1500 100 1,5 0,5 2 14 РСРГ1.10 СЗ1 1500 100 1,5 0,5 2 15 РСРГ2.1 СРГ2 1500 100 1,5 0,5 2 16 РСРГ2.2 СРГ2 1500 100 1,5 0,5 2 17 РСРГ2.3 СРГ2 1500 100 1,5 0,5 2 18 РСРГ2.4 СРГ2 1500 100 1,5 0,5 2 19 РСРГ2.5 СРГ2 1500 100 1,5 0,5 2 20 РСРГ2.6 СРГ2 1500 100 1,5 0,5 2 21 РСРГ2.7 СРГ2 1500 100 1,5 0,5 2 22 РСРГ2.8 СРГ2 1500 100 1,5 0,5 2 23 РСРГ2.9 СРГ2 1500 100 1,5 0,5 2 24 РСРГ2.10 СРГ2 1500 100 1,5 0,5 2 25 РСРГ2.10 СРГ2 1500 100 1,5 0,5 2 26 РСРГ2.10 СРГ2 1500 100 1,5 0,5 2 27 РСРГ2.10 СЗ1 1500 100 1,5 0,5 2 28 РСРГ2.10 СЗ1 1500 100 1,5 0,5 2 29 РСРГ2.10 СЗ1 1500 100 1,5 0,5 2 30 РСРГ3.1 СРГ3 1500 100 1,5 0,5 2 31 РСРГ3.2 СРГ3 1500 100 1,5 0,5 2 32 РСРГ3.3 СРГ3 1500 100 1,5 0,5 2 33 РСРГ3.4 СРГ3 1500 100 1,5 0,5 2 34 РСРГ3.5 СРГ3 1500 100 1,5 0,5 2 35 РСРГ3.6 СРГ3 1500 100 1,5 0,5 2 36 РСРГ3.7 СРГ3 1500 100 1,5 0,5 2 37 РСРГ3.8 СРГ3 1500 100 1,5 0,5 2 38 РСРГ3.9 СРГ3 1500 100 1,5 0,5 2 39 РСРГ3.10 СРГ3 1500 100 1,5 0,5 2 40 РСРГ3.10 СРГ3 1500 100 1,5 0,5 2 41 РСРГ3.10 СРГ3 1500 100 1,5 0,5 2 42 РСРГ3.10 СЗ2 1500 100 1,5 0,5 2 43 РСРГ3.10 СЗ2 1500 100 1,5 0,5 2 44 РСРГ3.10 СЗ2 1500 100 1,5 0,5 2 45 РСРГ4.1 СРГ4 1500 100 1,5 0,5 2 46 РСРГ4.2 СРГ4 1500 100 1,5 0,5 2 47 РСРГ4.3 СРГ4 1500 100 1,5 0,5 2 48 РСРГ4.4 СРГ4 1500 100 1,5 0,5 2 49 РСРГ4.5 СРГ4 1500 100 1,5 0,5 2 50 РСРГ4.6 СРГ4 1500 100 1,5 0,5 2 51 РСРГ4.7 СРГ4 1500 100 1,5 0,5 2 52 РСРГ4.8 СРГ4 1500 100 1,5 0,5 2 53 РСРГ4.9 СРГ4 1500 100 1,5 0,5 2 54 РСРГ4.10 СРГ4 1500 100 1,5 0,5 2 55 РСРГ4.10 СРГ4 1500 100 1,5 0,5 2 56 РСРГ4.10 СРГ4 1500 100 1,5 0,5 2 57 РСРГ4.10 СЗ2 1500 100 1,5 0,5 2 58 РСРГ4.10 СЗ2 1500 100 1,5 0,5 2 59 РСРГ4.10 СЗ2 1500 100 1,5 0,5 2 60 РСРГ5.1 СРГ5 1500 100 1,5 0,5 2 61 РСРГ5.2 СРГ5 1500 100 1,5 0,5 2 62 РСРГ5.3 СРГ5 1500 100 1,5 0,5 2 63 РСРГ5.4 СРГ5 1500 100 1,5 0,5 2 64 РСРГ5.5 СРГ5 1500 100 1,5 0,5 2 65 РСРГ5.6 СРГ5 1500 100 1,5 0,5 2 66 РСРГ5.7 СРГ5 1500 100 1,5 0,5 2 67 РСРГ5.8 СРГ5 1500 100 1,5 0,5 2 68 РСРГ5.9 СРГ5 1500 100 1,5 0,5 2 69 РСРГ5.10 СРГ5 1500 100 1,5 0,5 2 70 РСРГ5.10 СРГ5 1500 100 1,5 0,5 2 72 РСРГ5.10 СРГ5 1500 100 1,5 0,5 2 72 РСРГ5.10 СЗ3 1500 100 1,5 0,5 2 73 РСРГ5.10 СЗ3 1500 100 1,5 0,5 2 74 РСРГ5.10 СЗ3 1500 100 1,5 0,5 2 75 РСРГ6.1 СРГ6 1500 100 1,5 0,5 2 76 РСРГ6.2 СРГ6 1500 100 1,5 0,5 2 77 РСРГ6.3 СРГ6 1500 100 1,5 0,5 2 78 РСРГ6.4 СРГ6 1500 100 1,5 0,5 2 79 РСРГ6.5 СРГ6 1500 100 1,5 0,5 2 80 РСРГ6.6 СРГ6 1500 100 1,5 0,5 2 81 РСРГ6.7 СРГ6 1500 100 1,5 0,5 2 82 РСРГ6.8 СРГ6 1500 100 1,5 0,5 2 83 РСРГ6.9 СРГ6 1500 100 1,5 0,5 2 85 РСРГ6.10 СРГ6 1500 100 1,5 0,5 2 86 РСРГ6.10 СРГ6 1500 100 1,5 0,5 2 87 РСРГ6.10 СК 1500 100 1,5 0,5 2 88 РСРГ6.10 СК 1500 100 1,5 0,5 2 89 РСРГ6.10 СК 1500 100 1,5 0,5 2 /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

/>

Рис. 7.Завантаження комутатора КК

/>

Рис. 8.Завантаження комутатора КЗ1

/>

Рис. 9.Завантаження комутатора КЗ2


/>

Рис. 10.Завантаження комутатора КЗ3

/>

Рис. 11.Завантаження комутатора КРГ1

/>

Рис. 12.Завантаження комутатора КРГ2


/>

Рис. 13.Завантаження комутатора КРГ3

/>

Рис. 14. Завантаженнякомутатора КРГ4

/>

Рис. 15.Завантаження комутатора КРГ5


/>

Рис. 16.Завантаження комутатора КРГ6


5. ДЕКОМПОЗУВАННЯ МЕРЕЖІ

5.1 Декомпозування мережі з 4абонентами

Проведемодекомпозування мережі при N = 4. Вхідні дані відповідають варіанту.

/>

Рис. 17. Розбивкана підмережі N=4

Таблица8 Результати декомпозування при N = 4

Комутатор Завантаження комутатора Час транзакції Аналітичне, *100% Імітаційне, * 100% Аналітичний, мс Імітаційний, мс КК 0,03 0,03 98,18 90,66 КЗ1 0,05 0,06 КЗ2 0,05 0,06 КЗ3 0,06 0,06 КРГ1 0,12 0,14 КРГ2 0,12 0,14 КРГ3 0,12 0,14 КРГ4 0,12 0,14 КРГ5 0,12 0,14 КРГ6 0,12 0,14

Таблиця9 Заявки у підмережах при N = 4

№ Клієнт Сервер Запит, байт Відповідь, байт Підготовка мс Обробка, мс Час циклу Р1.1 Р1 1500 100 1,5 0,5 2 1 Р1.2 Р1 1500 100 1,5 0,5 2 2 Р1.3 Р1 1500 100 1,5 0,5 2 3 Р1.4 Р1 1500 100 1,5 0,5 2 4 Р1.4 1 1500 100 1,5 0,5 2 5 Р2.1 Р2 1500 100 1,5 0,5 2 6 Р2.2 Р2 1500 100 1,5 0,5 2 7 Р2.3 Р2 1500 100 1,5 0,5 2 8 Р2.4 Р2 1500 100 1,5 0,5 2 9 Р2.4 2 1500 100 1,5 0,5 2 10 Р3.1 Р3 1500 100 1,5 0,5 2 11 Р3.2 Р3 1500 100 1,5 0,5 2 12 Р3.3 Р3 1500 100 1,5 0,5 2 13 Р3.4 Р3 1500 100 1,5 0,5 2 14 Р3.4 3 1500 100 1,5 0,5 2 15 Р4.1 Р4 1500 100 1,5 0,5 2 16 Р4.2 Р4 1500 100 1,5 0,5 2 17 Р4.3 Р4 1500 100 1,5 0,5 2 18 Р4.4 Р4 1500 100 1,5 0,5 2 19 Р4.4 4 1500 100 1,5 0,5 2 20 Р5.1 Р5 1500 100 1,5 0,5 2 21 Р5.2 Р5 1500 100 1,5 0,5 2 22 Р5.3 Р5 1500 100 1,5 0,5 2 23 Р5.4 Р5 1500 100 1,5 0,5 2 24 Р5.4 5 1500 100 1,5 0,5 2 25 Р6.1 Р6 1500 100 1,5 0,5 2 26 Р6.2 Р6 1500 100 1,5 0,5 2 27 Р6.3 Р6 1500 100 1,5 0,5 2 28 Р6.4 Р6 1500 100 1,5 0,5 2 29 Р6.4 6 1500 100 1,5 0,5 2 30 З1.1 З1 1500 100 1,5 0,5 2 31 З1.2 З1 1500 100 1,5 0,5 2 32 З2.3 З2 1500 100 1,5 0,5 2 33 З2.4 З2 1500 100 1,5 0,5 2 34 З3.5 З3 1500 100 1,5 0,5 2 35 З3.6 К 1500 100 1,5 0,5 2 36 К1.6 К1 1500 100 1,5 0,5 2

/>

Рис. 18.Завантаження комутатора КК

/>

Рис. 19.Завантаження комутатора КЗ1

/>

Рис. 20.Завантаження комутатора КЗ2


/>

Рис. 21.Завантаження комутатора КЗ3

/>

Рис. 22.Завантаження комутатора КРГ1

/>

Рис. 23.Завантаження комутатора КРГ2


/>

Рис. 24.Завантаження комутатора КРГ3

/>

Рис. 25.Завантаження комутатора КРГ4

/>

Рис. 26.Завантаження комутатора КРГ5


/>

Рис. 27.Завантаження комутатора КРГ6

5.2 Декомпозування мережі з 7абонентами

/>

Рис.28. Розбивкана підмережі N=7

Таблиця10 Результати декомпозуванняпри N= 7

Комутатор Завантаження комутатора Час транзакції Аналітичне, *100% Імітаційне, * 100% Аналітичний, мс Імітаційний, мс КК 0,05 0,06 282,4 228,31 КЗ1 0,09 0,11 КЗ2 0,09 0,11 КЗ3 0,1 0,11 КРГ1 0,16 0,28 КРГ2 0,16 0,28 КРГ3 0,16 0,28 КРГ4 0,16 0,28 КРГ5 0,16 0,28 КРГ6 0,16 0,28

Таблиця11 Заявки у підмережах при N = 7

№ Клієнт Сервер Запит, байт Відповідь, байт Підготовка, мс Обробка, мс Час циклу, мс Р1.1 Р1 1500 100 1,5 0,5 2 1 Р1.2 Р1 1500 100 1,5 0,5 2 2 Р1.3 Р1 1500 100 1,5 0,5 2 3 Р1.4 Р1 1500 100 1,5 0,5 2 4 Р1.5 Р1 1500 100 1,5 0,5 2 5 Р1.6 Р1 1500 100 1,5 0,5 2 6 Р1.7 Р1 1500 100 1,5 0,5 2 7 Р1.7 Р1 1500 100 1,5 0,5 2 8 Р1.7 1 1500 100 1,5 0,5 2 9 Р1.7 1 1500 100 1,5 0,5 2 10 Р2.1 Р2 1500 100 1,5 0,5 2 11 Р2.2 Р2 1500 100 1,5 0,5 2 12 Р2.3 Р2 1500 100 1,5 0,5 2 13 Р2.4 Р2 1500 100 1,5 0,5 2 14 Р2.5 Р2 1500 100 1,5 0,5 2 15 Р2.6 Р2 1500 100 1,5 0,5 2 16 Р2.7 Р2 1500 100 1,5 0,5 2 17 Р2.7 Р2 1500 100 1,5 0,5 2 18 Р2.7 2 1500 100 1,5 0,5 2 19 Р2.7 2 1500 100 1,5 0,5 2 20 Р3.1 Р3 1500 100 1,5 0,5 2 21 Р3.2 Р3 1500 100 1,5 0,5 2 22 Р3.3 Р3 1500 100 1,5 0,5 2 23 Р3.4 Р3 1500 100 1,5 0,5 2 24 Р3.5 Р3 1500 100 1,5 0,5 2 25 Р3.6 Р3 1500 100 1,5 0,5 2 26 Р3.7 Р3 1500 100 1,5 0,5 2 27 Р3.7 Р3 1500 100 1,5 0,5 2 28 Р3.7 3 1500 100 1,5 0,5 2 29 Р3.7 3 1500 100 1,5 0,5 2 30 Р4.1 Р4 1500 100 1,5 0,5 2 31 Р4.2 Р4 1500 100 1,5 0,5 2 32 Р4.3 Р4 1500 100 1,5 0,5 2 33 Р4.4 Р4 1500 100 1,5 0,5 2 34 Р4.5 Р4 1500 100 1,5 0,5 2 35 Р4.6 Р4 1500 100 1,5 0,5 2 36 Р4.7 Р4 1500 100 1,5 0,5 2 37 Р4.7 Р4 1500 100 1,5 0,5 2 38 Р4.7 4 1500 100 1,5 0,5 2 39 Р4.7 4 1500 100 1,5 0,5 2 40 Р5.1 Р5 1500 100 1,5 0,5 2 41 Р5.2 Р5 1500 100 1,5 0,5 2 42 Р5.3 Р5 1500 100 1,5 0,5 2 43 Р5.4 Р5 1500 100 1,5 0,5 2 44 Р5.5 Р5 1500 100 1,5 0,5 2 45 Р5.6 Р5 1500 100 1,5 0,5 2 46 Р5.7 Р5 1500 100 1,5 0,5 2 47 Р5.7 Р5 1500 100 1,5 0,5 2 48 Р5.7 5 1500 100 1,5 0,5 2 49 Р5.7 5 1500 100 1,5 0,5 2 50 Р6.1 Р6 1500 100 1,5 0,5 2 51 Р6.2 Р6 1500 100 1,5 0,5 2 52 Р6.3 Р6 1500 100 1,5 0,5 2 53 Р6.4 Р6 1500 100 1,5 0,5 2 54 Р6.5 Р6 1500 100 1,5 0,5 2 55 Р6.6 Р6 1500 100 1,5 0,5 2 56 Р6.7 Р6 1500 100 1,5 0,5 2 57 Р6.7 Р6 1500 100 1,5 0,5 2 58 Р6.7 6 1500 100 1,5 0,5 2 59 Р6.7 6 1500 100 1,5 0,5 2 60 З1.1 З1 1500 100 1,5 0,5 2 61 З1.1 З1 1500 100 1,5 0,5 2 62 З1.2 З1 1500 100 1,5 0,5 2 63 З1.2 З1 1500 100 1,5 0,5 2 64 З2.3 З2 1500 100 1,5 0,5 2 65 З2.3 З2 1500 100 1,5 0,5 2 66 З2.4 З2 1500 100 1,5 0,5 2 67 З2.4 З2 1500 100 1,5 0,5 2 68 З3.5 З3 1500 100 1,5 0,5 2 69 З3.5 З3 1500 100 1,5 0,5 2 70 З3.6 К 1500 100 1,5 0,5 2 71 З3.6 К 1500 100 1,5 0,5 2 72 К1.6 К1 1500 100 1,5 0,5 2 73 К1.6 К1 1500 100 1,5 0,5 2

/>

Рис. 29.Завантаження комутатора КК

/>

Рис. 30.Завантаження комутатора КЗ1

/>

Рис. 31.Завантаження комутатора КЗ2


/>

Рис. 32.Завантаження комутатора КЗ3

/>

Рис. 33.Завантаження комутатора КРГ1

/>

Рис. 34.Завантаження комутатора КРГ2


/>

Рис. 35.Завантаження комутатора КРГ3

/>

Рис. 36.Завантаження комутатора КРГ4

/>

Рис. 37.Завантаження комутатора КРГ5


/>

Рис. 38.Завантаження комутатора КРГ6

5.3Декомпозування мережі з 10абонентами

/>

Рис. 39. Розбивкана підмережі N=10.

Таблица11 Результати декомпозування при N = 10

Комутатор Завантаження комутатора Час транзакції Аналітичне, *100% Імітаційне, * 100% Аналітичний, мс Імітаційний, мс КК 0,07 0,09 568,55 459,32 КЗ1 0,11 0,17 КЗ2 0,11 0,17 КЗ3 0,14 0,17 КРГ1 0,19 0,36 КРГ2 0,19 0,36 КРГ3 0,19 0,36 КРГ4 0,19 0,36 КРГ5 0,19 0,36 КРГ6 0,19 0,36

Таблиця12 Заявки у підмережах при N = 10

№ Клієнт Сервер Запит, байт Відповідь, байт Підготовка, мс Обробка, мс Час циклу, мс Р1.1 Р1 1500 100 1,5 0,5 2 1 Р1.2 Р1 1500 100 1,5 0,5 2 2 Р1.3 Р1 1500 100 1,5 0,5 2 3 Р1.4 Р1 1500 100 1,5 0,5 2 4 Р1.5 Р1 1500 100 1,5 0,5 2 5 Р1.6 Р1 1500 100 1,5 0,5 2 6 Р1.7 Р1 1500 100 1,5 0,5 2 7 Р1.8 Р1 1500 100 1,5 0,5 2 8 Р1.9 Р1 1500 100 1,5 0,5 2 9 Р1.10 Р1 1500 100 1,5 0,5 2 10 Р1.10 Р1 1500 100 1,5 0,5 2 11 Р1.10 Р1 1500 100 1,5 0,5 2 12 Р1.10 1 1500 100 1,5 0,5 2 13 Р1.10 1 1500 100 1,5 0,5 2 14 Р1.10 1 1500 100 1,5 0,5 2 15 Р2.1 Р2 1500 100 1,5 0,5 2 16 Р2.2 Р2 1500 100 1,5 0,5 2 17 Р2.3 Р2 1500 100 1,5 0,5 2 18 Р2.4 Р2 1500 100 1,5 0,5 2 19 Р2.5 Р2 1500 100 1,5 0,5 2 20 Р2.6 Р2 1500 100 1,5 0,5 2 21 Р2.7 Р2 1500 100 1,5 0,5 2 22 Р2.8 Р2 1500 100 1,5 0,5 2 23 Р2.9 Р2 1500 100 1,5 0,5 2 24 Р2.10 Р2 1500 100 1,5 0,5 2 25 Р2.10 Р2 1500 100 1,5 0,5 2 26 Р2.10 Р2 1500 100 1,5 0,5 2 27 Р2.10 2 1500 100 1,5 0,5 2 28 Р2.10 2 1500 100 1,5 0,5 2 29 Р2.10 2 1500 100 1,5 0,5 2 30 Р3.1 Р3 1500 100 1,5 0,5 2 31 Р3.2 Р3 1500 100 1,5 0,5 2 32 Р3.3 Р3 1500 100 1,5 0,5 2 33 Р3.4 Р3 1500 100 1,5 0,5 2 34 Р3.5 Р3 1500 100 1,5 0,5 2 35 Р3.6 Р3 1500 100 1,5 0,5 2 36 Р3.7 Р3 1500 100 1,5 0,5 2 37 Р3.8 Р3 1500 100 1,5 0,5 2 38 Р3.9 Р3 1500 100 1,5 0,5 2 39 Р3.10 Р3 1500 100 1,5 0,5 2 40 Р3.10 Р3 1500 100 1,5 0,5 2 41 Р3.10 Р3 1500 100 1,5 0,5 2 42 Р3.10 3 1500 100 1,5 0,5 2 43 Р3.10 3 1500 100 1,5 0,5 2 44 Р3.10 3 1500 100 1,5 0,5 2 45 Р4.1 Р4 1500 100 1,5 0,5 2 46 Р4.2 Р4 1500 100 1,5 0,5 2 47 Р4.3 Р4 1500 100 1,5 0,5 2 48 Р4.4 Р4 1500 100 1,5 0,5 2 49 Р4.5 Р4 1500 100 1,5 0,5 2 50 Р4.6 Р4 1500 100 1,5 0,5 2 51 Р4.7 Р4 1500 100 1,5 0,5 2 52 Р4.8 Р4 1500 100 1,5 0,5 2 53 Р4.9 Р4 1500 100 1,5 0,5 2 54 Р4.10 Р4 1500 100 1,5 0,5 2 55 Р4.10 Р4 1500 100 1,5 0,5 2 56 Р4.10 Р4 1500 100 1,5 0,5 2 57 Р4.10 4 1500 100 1,5 0,5 2 58 Р4.10 4 1500 100 1,5 0,5 2 59 Р4.10 4 1500 100 1,5 0,5 2 60 Р5.1 Р5 1500 100 1,5 0,5 2 61 Р5.2 Р5 1500 100 1,5 0,5 2 62 Р5.3 Р5 1500 100 1,5 0,5 2 63 Р5.4 Р5 1500 100 1,5 0,5 2 64 Р5.5 Р5 1500 100 1,5 0,5 2 65 Р5.6 Р5 1500 100 1,5 0,5 2 66 Р5.7 Р5 1500 100 1,5 0,5 2 67 Р5.8 Р5 1500 100 1,5 0,5 2 68 Р5.9 Р5 1500 100 1,5 0,5 2 69 Р5.10 Р5 1500 100 1,5 0,5 2 70 Р5.10 Р5 1500 100 1,5 0,5 2 71 Р5.10 Р5 1500 100 1,5 0,5 2 72 Р5.10 5 1500 100 1,5 0,5 2 73 Р5.10 5 1500 100 1,5 0,5 2 74 Р5.10 5 1500 100 1,5 0,5 2 75 Р6.1 Р6 1500 100 1,5 0,5 2 76 Р6.2 Р6 1500 100 1,5 0,5 2 77 Р6.3 Р6 1500 100 1,5 0,5 2 78 Р6.4 Р6 1500 100 1,5 0,5 2 79 Р6.5 Р6 1500 100 1,5 0,5 2 80 Р6.6 Р6 1500 100 1,5 0,5 2

/>

Рис. 40.Завантаження комутатора КК

/>

Рис. 41.Завантаження комутатора КЗ1


/>

Рис. 42.Завантаження комутатора КЗ2

/>

Рис. 43.Завантаження комутатора КЗ3

/>

Рис. 44.Завантаження комутатора КРГ1


/>

Рис. 45.Завантаження комутатора КРГ2

/>

Рис. 46.Завантаження комутатора КРГ3

/>

Рис. 47.Завантаження комутатора КРГ4


/>

Рис. 48.Завантаження комутатора КРГ5

/>

Рис. 49.Завантаження комутатора КРГ6


6.ВИСХІДНЕТА НИCХІДНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

6.1 Висхідне моделювання N = 4

Для висхідногопроектування спочатку зробимо підмережу на рівні робочоїгрупи. Так як групи у мережі досить типові, то візьмемо, наприклад,РГ1.Промодулюємо її.

/>

Рис. 50.Підмережа рівня робочої групи при N = 4

Сервер 1 представляє собоюкомутатор рівня будинку. Приведемо показники завантаження.

Таблиця13 Завантаженняпідмережі рівня робочої групи при N = 4

Комутатор Завантаження комутатора Час транзакції Аналітичне, *100% Імітаційне, *100% Аналітичний, мс Імітаційний, мс КРГ1 0,12 0,14 13,64 12,38

Таблиця14 Заявки у підмережі рівня робочої групи при N = 4

№ Клієнт Сервер Запит, байт Відповідь, байт Підготовка, мс Обробка, мс Час циклу, мс Р1.1 Р1 1500 100 1,5 0,5 2 1 Р1.2 Р1 1500 100 1,5 0,5 2 2 Р1.3 Р1 1500 100 1,5 0,5 2 3 Р1.4 Р1 1500 100 1,5 0,5 2 4 Р1.4 1 1500 100 1,5 0,5 2

Нижче приведемо діаграму завантаження робочоїгрупи при N = 4.

/>

Рис. 51.Завантаження комутатора робочої групи при N = 4

Так як рівеньбудинків досить типовий для всіх комутаторів, але для КЗ3 він має інший вигляд, так як вінзвертається до комутатора корпорації. Наведемо його у модулюванні рівнябудинків на рис. 43.

/>

Рис. 52.Підмережа рівня будинку при N = 4

Таблиця15 Завантаженняпідмережі рівня будинку групи при N = 4

Комутатор Завантаження комутатора Час транзакції Аналітичне, *100% Імітаційне, *100% Аналітичний, мс Імітаційний, мс КЗ1 0,01 0,01 27,24 27,74

 

Таблиця16 Заявки у підмережірівня будинку при N = 4

№ Клієнт Сервер Запит, байт Відповідь, байт Підготовка, мс Обробка, мс Час циклу, мс З1.2 З1 1500 100 12,86 0,5 13,36 1 З1.1 К1 1500 100 12,86 0,5 13,36

 

"Орлан" не змігпобудувати діаграми до заявок. Перейдемо на рівень корпорації

/>

Рис. 53.Підмережа рівня корпорації при N = 4

Таблиця17 Завантаженняпідмережі рівня корпорації N = 4

Комутатор Завантаження комутатора Час транзакції Аналітичне, *100% Імітаційне, *100% Аналітичний, мс Імітаційний, мс КК 28,5 26,72

Таблиця18 Заявки у підмережірівня корпорації при N = 4

№ Клієнт Сервер Запит, байт Відповідь, байт Підготовка, мс Обробка, мс Час циклу, мс К1.6 К1 1500 100 27,74 0,5 28,24 6.2 Висхідне моделювання N = 7

Повторимо усіоперації для N = 7.

Таблиця19 Завантаженняпідмережі рівня робочої групи при N = 7

Комутатор Завантаження комутатора Час транзакції Аналітичне, *100% Імітаційне, *100% Аналітичний, мс Імітаційний, мс КРГ1 0,16 0,28 40,87 32,45

У табл. 20.Приведемо заявки у під мережі рівня робочої групи при N = 7.


/>

Рис. 54.Підмережа рівня робочої групи при N = 7

Нижче приведемодіаграму завантаження робочої групи при N = 7.

/>

Рис. 55.Завантаження комутатора робочої групи при N = 7

Таблиця20 Заявки у підмережі рівня робочої групи при N = 7

№ Клієнт Сервер Запит, байт Відповідь, байт Підготовка, мс Обробка, мс Час циклу, мс Р1.1 Р1 1500 100 1,5 0,5 2 1 Р1.2 Р1 1500 100 1,5 0,5 2 2 Р1.3 Р1 1500 100 1,5 0,5 2 3 Р1.4 Р1 1500 100 1,5 0,5 2 4 Р1.5 Р1 1500 100 1,5 0,5 2 5 Р1.6 Р1 1500 100 1,5 0,5 2 7 Р1.7 Р1 1500 100 1,5 0,5 2 8 Р1.7 1 1500 100 1,5 0,5 2 9 Р1.7 1 1500 100 1,5 0,5 2 /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

Проведемо іспит під мережі рівнябудинку


/>

Рис. 56.Підмережа рівня будинку при N = 7

Таблиця21 Завантаженняпідмережі рівня будинку при N = 7

Комутатор Завантаження комутатора Час транзакції Аналітичне, *100% Імітаційне, *100% Аналітичний, мс Імітаційний, мс КЗ1 0,01 0,01 132,87 130

 

Таблиця 22 Заявки у підмережі рівнябудинкупри N = 7

№ Клієнт Сервер Запит, байт Відповідь, байт Підготовка, мс Обробка, мс Час циклу, мс З1.2 З1 1500 100 32,45 0,5 33 1 З1.1 К1 1500 100 32,45 0,5 33 2 З1.2 З1 1500 100 32,45 0,5 33 3 З1.1 К1 1500 100 32,45 0,5 33

 

Перейдемо нарівень корпорації.

/>

Рис. 57.Підмережа рівня корпорації при N = 7

Таблиця22 Завантаженняпідмережі рівня корпорації при N = 7

Комутатор Завантаження комутатора Час транзакції Аналітичне, *100% Імітаційне, * 100% Аналітичний, мс Імітаційний, мс КК 261,52 275,82

Таблиця23 Заявки у підмережірівня корпорації при N = 7

№ Клієнт Сервер Запит, байт Відповідь, байт Підготовка, мс Обробка, мс Час циклу, мс К1.6 К1 1500 100 130 0,5 130,5 1 К1.6 К1 1500 100 130 0,5 130,5 6.3 Висхідне моделювання N = 10

/>

Рис. 58.Підмережа рівня робочої групи N = 10

Таблиця24 Завантаження підмережі рівня робочої групи N = 10

Комутатор Завантаження комутатора Час транзакції Аналітичне, *100% Імітаційне, * 100% Аналітичний, мс Імітаційний, мс КРГ1 0,19 0,36 83,81 67,81

/>

Рис. 59.Завантаження комутатора робочої групи N = 10


Таблиця25 Заявки у підмережірівня робочої групи при N = 10

№ Клієнт Сервер Запит, байт Відповідь, байт Підготовка, мс Обробка, мс Час циклу, мс Р1.1 Р1 1500 100 1,5 0,5 2 1 Р1.2 Р1 1500 100 1,5 0,5 2 2 Р1.3 Р1 1500 100 1,5 0,5 2 3 Р1.4 Р1 1500 100 1,5 0,5 2 4 Р1.5 Р1 1500 100 1,5 0,5 2 5 Р1.6 Р1 1500 100 1,5 0,5 2 7 Р1.7 Р1 1500 100 1,5 0,5 2 7 Р1.8 Р1 1500 100 1,5 0,5 2 8 Р1.9 Р1 1500 100 1,5 0,5 2 9 Р1.10 Р1 1500 100 1,5 0,5 2 10 Р1.10 Р1 1500 100 1,5 0,5 2 11 Р1.10 Р1 1500 100 1,5 0,5 2 12 Р1.10 1 1500 100 1,5 0,5 2 13 Р1.10 1 1500 100 1,5 0,5 2 14 Р1.10 1 1500 100 1,5 0,5 2

Проведемо іспит під мережі рівнябудинку

/>

Рис. 60.Підмережа рівня будинку при N = 10

Таблиця26 Завантаженняпідмережі рівня будинку при N = 10

Комутатор Завантаження комутатора Час транзакції Аналітичне, *100% Імітаційне, *100% Аналітичний, мс Імітаційний, мс КЗ1 0,01 0,00 411 410

Таблиця27 Заявки у підмережірівня будинку при N = 10

№ Клієнт Сервер Запит, байт Відповідь, байт Підготовка, мс Обробка, мс Час циклу, мс З1.1 З1 1500 100 67,8 0,5 68,3 1 З1.1 З1 1500 100 67,8 0,5 68,3 2 З1.1 З1 1500 100 67,8 0,5 68,3 3 З1.2 К1 1500 100 67,8 0,5 68,3 4 З1.2 К1 1500 100 67,8 0,5 68,3 5 З1.2 К1 1500 100 67,8 0,5 68,3

/>

Рис. 61. Підмережа рівня корпорації при N = 10

Таблиця28 Завантаженняпідмережі рівня корпорації при N = 10

Комутатор Завантаження комутатора Час транзакції Аналітичне, *100% Імітаційне, *100% Аналітичний, мс Імітаційний, мс КК 1232 1351

Таблиця29 Заявки у підмережірівня корпорації при N = 10

№ Клієнт Сервер Запит, байт Відповідь, байт Підготовка, мс Обробка, мс Час циклу, мс К1.6 К1 1500 100 410 0,5 410,5 1 К1.6 К1 1500 100 410 0,5 410,5 2 К1.6 К1 1500 100 410 0,5 410,5 6.4 Низхідне моделювання при N = 4

Висхіднемоделювання починається з рівня корпорації. Результат кожного моделювання єосновою наступного.

/>

Рис. 62. Підмережа рівня корпорації при N = 4


Таблиця30 Завантаженняпідмережі рівня корпорації при N = 4

Комутатор Завантаження комутатора Час транзакції Аналітичне, *100% Імітаційне, *100% Аналітичний, мс Імітаційний, мс КК 0,03 0,03 2,26 2,13

/>

Рис. 63.Завантаження комутатора підмережі корпорації N = 7

Таблиця31 Заявки у підмережірівня корпорації при N = 4

№ Клієнт Сервер Запит, байт Відповідь, байт Підготовка, мс Обробка, мс Час циклу, мс К1.6 К1 1500 100 1,5 0,5 2

 

Проведемо іспит під мережі рівнябудинку

/>

Рис. 64.Підмережа рівня будинку при N = 4


Таблиця32 Завантаженняпідмережі рівня будинку при N = 4

Комутатор Завантаження комутатора Час транзакції Аналітичне, *100% Імітаційне, *100% Аналітичний, мс Імітаційний, мс КЗ1 0,04 0,04 5,72 5,8

Таблиця33 Заявки у підмережі рівня будинку при N = 4

№ Клієнт Сервер Запит, байт Відповідь, байт Підготовка, мс Обробка, мс Час циклу, мс З1.1 З1 1500 100 2,1 0,5 2,6 1 З1.2 К1 1500 100 2,1 0,5 2,6

/>

Рис. 65.Підмережа рівня робочої групи при N = 4

Таблиця34 Завантаження підмережі рівня робочої групи при N = 4

Комутатор Завантаження комутатора Час транзакції Аналітичне, *100% Імітаційне, *100% Аналітичний, мс Імітаційний, мс КРГ1 0,05 0,04 33,4 33,43

Таблиця35 Заявки у підмережі рівня робочої групи при N = 4

№ Клієнт Сервер Запит, байт Відповідь, байт Підготовка, мс Обробка, мс Час циклу, мс Р1.1 Р1 1500 100 5,8 0,5 6,3 1 Р1.2 Р1 1500 100 5,8 0,5 6,3 2 Р1.3 Р1 1500 100 5,8 0,5 6,3 3 Р1.4 Р1 1500 100 5,8 0,5 6,3 4 Р1.4 1 1500 100 5,8 0,5 6,3

Нижче приведемо діаграму завантаження робочоїгрупи при N = 4.


/>

Рис. 66.Завантаження комутатора робочої групи при N = 4

6.5 Низхідне моделювання при N = 7

/>

Рис. 67.Підмережа рівня корпорації при N = 7

Таблиця36 Завантаження підмережі рівня корпорації при N = 7

Комутатор Завантаження комутатора Час транзакції Аналітичне, *100% Імітаційне, * 100% Аналітичний, мс Імітаційний, мс КК 0,05 0,06 4,81 4,73

Таблиця37 Заявки у підмережі рівня корпорації при N = 7

№ Клієнт Сервер Запит, байт Відповідь, байт Підготовка, мс Обробка, мс Час циклу, мс К1.6 К1 1500 100 1,5 0,5 2 1 К1.6 К1 1500 100 1,5 0,5 2

Проведемо іспит під мережі рівнябудинку


/>

Рис. 68.Підмережа рівня будинку при N = 7

Таблиця38 Завантаженняпідмережі рівня будинку при N = 7

Комутатор Завантаження комутатора Час транзакції Аналітичне, *100% Імітаційне, *100% Аналітичний, мс Імітаційний, мс КЗ1 0,05 0,04 22,18 22,09

 

Таблиця 39 Заявки у підмережірівня будинку при N = 7

№ Клієнт Сервер Запит, байт Відповідь, байт Підготовка, мс Обробка, мс Час циклу, мс З1.2 З1 1500 100 4,73 0,5 5,23 1 З1.1 К1 1500 100 4,73 0,5 5,23 2 З1.2 З1 1500 100 4,73 0,5 5,23 3 З1.1 К1 1500 100 4,73 0,5 5,23

Таблиця40 Завантаженняпідмережі рівня робочої групи при N = 7

Комутатор Завантаження комутатора Час транзакції Аналітичне, *100% Імітаційне, *100% Аналітичний, мс Імітаційний, мс КРГ1 0,03 0,03 230,7 231,45

У табл. 41.Приведемо заявки у під мережі рівня робочої групи при N = 7.

/>

Рис. 69.Підмережа рівня робочої групи при N = 7


Нижче приведемодіаграму завантаження робочої групи при N = 7.

/>

Рис. 70.Завантаження комутатора робочої групи при N = 7

Таблиця41 Заявки у підмережірівня робочої групи при N = 7

№ Клієнт Сервер Запит, байт Відповідь, байт Підготовка, мс Обробка, мс Час циклу, мс Р1.1 Р1 1500 100 22 0,5 22,5 1 Р1.2 Р1 1500 100 22 0,5 22,5 2 Р1.3 Р1 1500 100 22 0,5 22,5 3 Р1.4 Р1 1500 100 22 0,5 22,5 4 Р1.5 Р1 1500 100 22 0,5 22,5 5 Р1.6 Р1 1500 100 22 0,5 22,5 7 Р1.7 Р1 1500 100 22 0,5 22,5 8 Р1.7 1 1500 100 22 0,5 22,5 9 Р1.7 1 1500 100 22 0,5 22,5  6.6 Низхідне моделювання при N = 10

/>

Рис. 71. Підмережа рівня корпорації при N = 10

Таблиця42 Завантаженняпідмережі рівня корпорації при N = 10

Комутатор Завантаження комутатора Час транзакції Аналітичне, *100% Імітаційне, *100% Аналітичний, мс Імітаційний, мс КК 0,07 0,09 7,8 7,3

Таблиця43 Заявки у підмережірівня корпорації при N = 10

№ Клієнт Сервер Запит, байт Відповідь, байт Підготовка, мс Обробка, мс Час циклу, мс К1.6 К1 1500 100 1,5 0,5 2 1 К1.6 К1 1500 100 1,5 0,5 2 2 К1.6 К1 1500 100 1,5 0,5 2

/>

Рис. 72.Підмережа рівня будинку при N = 10

Таблиця44 Завантаженняпідмережі рівня будинку при N = 10

Комутатор Завантаження комутатора Час транзакції Аналітичне, *100% Імітаційне, *100% Аналітичний, мс Імітаційний, мс КЗ1 0,04 0,04 51,79 52,11

Таблиця45 Заявки у підмережірівня будинку при N = 10

№ Клієнт Сервер Запит, байт Відповідь, байт Підготовка, мс Обробка, мс Час циклу, мс З1.1 З1 1500 100 7,3 0,5 7,8 1 З1.1 З1 1500 100 7,3 0,5 7,8 2 З1.1 З1 1500 100 7,3 0,5 7,8 3 З1.2 К1 1500 100 7,3 0,5 7,8 4 З1.2 К1 1500 100 7,3 0,5 7,8 5 З1.2 К1 1500 100 7,3 0,5 7,8

/>

Рис. 73.Підмережа рівня робочої групи N = 10


Таблиця46 Завантаження підмережі рівня робочої групи N = 10

Комутатор Завантаження комутатора Час транзакції Аналітичне, *100% Імітаційне, * 100% Аналітичний, мс Імітаційний, мс КРГ1 0,19 0,36 798,20 792,6

Таблиця47 Заявки у підмережірівня робочої групи при N = 10

№ Клієнт Сервер Запит, байт Відповідь, байт Підготовка, мс Обробка, мс Час циклу, мс Р1.1 Р1 1500 100 52,1 0,5 52,6 1 Р1.2 Р1 1500 100 52,1 0,5 52,6 2 Р1.3 Р1 1500 100 52,1 0,5 52,6 3 Р1.4 Р1 1500 100 52,1 0,5 52,6 4 Р1.5 Р1 1500 100 52,1 0,5 52,6 5 Р1.6 Р1 1500 100 52,1 0,5 52,6 7 Р1.7 Р1 1500 100 52,1 0,5 52,6 7 Р1.8 Р1 1500 100 52,1 0,5 52,6 8 Р1.9 Р1 1500 100 52,1 0,5 52,6 9 Р1.10 Р1 1500 100 52,1 0,5 52,6 10 Р1.10 Р1 1500 100 52,1 0,5 52,6 11 Р1.10 Р1 1500 100 52,1 0,5 52,6 12 Р1.10 1 1500 100 52,1 0,5 52,6 13 Р1.10 1 1500 100 52,1 0,5 52,6 14 Р1.10 1 1500 100 52,1 0,5 52,6
7.ПОРІВНЯННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Метод не дозволяє отримати похибкувимірювань для загрузки комутаторів, адже у мережі встановлені комутатори звеликою пропускною здатністю і у таких малих мережах практично не маютьзагрузки, тому похибку вимірювань для цього параметру вирахувати неможливо.

Обчислимо похибкиімітаційного методу та декомпозиції.

Таблиця48 Порівняннярезультатів для N = 4

Комутатор Імітація Декомпозування Завантаження, *100% Час транзакції, мс Завантаження, *100% Час транзакції, мс КК 0,03 75,37 0,03 90,66 КЗ1 0,06 0,06 КЗ2 0,06 0,06 КЗ3 0,06 0,06 КРГ1 0,14 0,14 КРГ2 0,14 0,14 КРГ3 0,14 0,14 КРГ4 0,14 0,14 КРГ5 0,14 0,14 КРГ6 0,14 0,14

Таблиця49 Порівняння результатів для N = 7

Комутатор Імітація Декомпозування Завантаження, *100% Час транзакції, мс Завантаження, *100% Час транзакції, мс КК 0,04 201,65 0,06 228,31 КЗ1 0,11 0,11 КЗ2 0,11 0,11 КЗ3 0,1 0,11 КРГ1 0,27 0,28 КРГ2 0,27 0,28 КРГ3 0,27 0,28 КРГ4 0,27 0,28 КРГ5 0,27 0,28 КРГ6 0,27 0,28

Таблиця 50 Порівняння результатів для N = 10

Комутатор Імітація Декомпозування Завантаження, *100% Час транзакції, мс Завантаження, *100% Час транзакції, мс КК 0,08 412,5 0,09 459,32 КЗ1 0,17 0,17 КЗ2 0,17 0,17 КЗ3 0,17 0,17 КРГ1 0,36 0,36 КРГ2 0,36 0,36 КРГ3 0,36 0,36 КРГ4 0,36 0,36 КРГ5 0,36 0,36 КРГ6 0,36 0,36

Таблиця 50 Похибка урезультатах при N = 4

Комутатор Похибка транзакції Похибка завантаження Абсолютна, мс Відносна, % Абсолютна, *100% Відносна, % КК 15,29 20 КЗ1 КЗ2 КЗ3 КРГ1 КРГ2 КРГ3 КРГ4 КРГ5 КРГ6

Таблиця 51 Похибка урезультатах при N = 7

Комутатор Похибка транзакції Похибка завантаження Абсолютна, мс Відносна, % Абсолютна, *100% Відносна, % КК 26,66 13 0,02 50 КЗ1 КЗ2 КЗ3 0,01 10 КРГ1 КРГ2 КРГ3 КРГ4 КРГ5 КРГ6

Таблиця 52 Похибка урезультатах при N = 10

Комутатор Похибка транзакції Похибка завантаження Абсолютна, мс Відносна, % Абсолютна, *100% Відносна, % КК 46,82 11,3 0,01 12,5 КЗ1 КЗ2 КЗ3 КРГ1 КРГ2 КРГ3 КРГ4 КРГ5 КРГ6
8. ПОБУДОВА ГРАФІКІВ

Для наглядної інтерпретації результатів побудовикорпоративної комп’ютерної мережі побудуємографіки, де початковими даними будуть отримані раніше результати.

/>

Рис.74. Залежність часу транзакції від кількості абонентів

/>

Рис. 66.Залежність завантаженості комутатора КК від кількості абонентів


 />

Рис. 75.Залежність завантаженості комутатора КЗ1 від кількості абонентів

/>

Рис. 76.Залежність завантаженості комутатора КЗ2 від кількості абонентів

/>

Рис. 77.Залежність завантаженості комутатора КЗ3 від кількості абонентів


/>

Рис. 78.Залежність завантаженості комутатора КРГ1 від кількості абонентів

Інші графікикомутаторів мають однаковий вигляд з КРГ1, тобто приводити їх немає сенсу.Інтерес має також залежність відносної похибки часу транзакції у методідекомпозиції від кількості абонентів. Її приведено на рис. 79.

/>

Рис. 79.Залежність відносної похибки часу транзакції від кількості абонентів


ВИСНОВОК

У курсовій роботібула промодельована корпоративна мережа, яка містить варіативну кількістьабонентів. На базі мережі були застосовані методи аналітичного, імітаційного, низхідногота висхідного моделювання. Були знайдені похибки методів на прикладіімітаційного моделювання та декомпозиції. Результаті моделювання представлені увигляді діаграм, таблиць, рисунків та графіків впродовж змісту курсової роботи.

З результатів моделюваннязаданої мережі можна зробити наступні висновки:

1)        завантаженнякомутатора верхнього рівня має експоненціальний характер;

2)        завантаженнякомутаторів рівня будинку має більш лінійний характер;

3)        методдекомпозиції має похибку, яка знаходиться у границях 20%;

4)        зізбільшенням кількості абонентів у методів декомпозиції падає похибка часутранзакції;

5)        методинизхідного та висхідного моделювання не дали гарний результатів через типкомутаторів, які використовуються у мережі.

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию