Реферат: Моделювання процесу надходження до ЕОМ повідомлень

Анотація

У даній роботі розглядається моделювання неперервно-стохастичних моделейна ЕОМ.

Робота викладена на 25сторінках друкованого тексту, містить: 4 додатки, 5 рисунків та списоквикористаної літератури з 3 найменувань.

Робота виконана українською мовою.

Аннотация

Вданной работе рассматривается моделирование непрерывно-стохастической моделейна ЭВМ.

Работаизложена на 25 страницах печатного текста,содержит: 4 приложения,  5 рисунков исписок использованной литературы из 3 наименований.

Работавыполнена на украинском языке.

Annotation

In the given work modellingcontinuous — stochastic models on the ECM is considered

Work is stated on 25 pages of the printed text, contains:4 appendices, 5 figures and the list of the usedliterature from 3 names.

Work is executed on Ukrain


Зміст

 

Вступ.............................................................................................................................3

1      Змістовнийопис процесу надходження повідомлень до ЕОМ........................5

2      Складанняконцептуальної моделі процесу надходження повідомлень… 7

3      Формальнийопис процесу надходження повідомлень до ЕОМ......................9

4      Описімітаційної моделі процесу надходження повідомлень........................13

5      Програмуванняімітаційної моделі, яка працює в системі управління технологічнимпроцесом…15

6      Випробуванняімітаційноїмоделі… 16

7      Результатиімітаційного моделювання…17

Висновки…18

Список використаноїлітератури…20

  Додаток А – Текстпрограми…21

  Додаток Б – Текстпрограми…22

  Додаток В – результати роботипрограми… 23

  Додаток Г – результати роботипрограми… 24

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию