Реферат: Лінійне програмування

Транспортна задача

 

Розв'язок задач лінійного програмування. Транспортна задача.

Мета роботи: Набути навичок складання математичної моделі транспортної задачі та її реалізації з використанням табличного процесору Excel

Задача:

Чотири консервних заводи для виробництва продукції використовують сировину, яка надходить із трьох КСП.На кожен завод підприємств сировина може завозитися з будь-якого КСП. Потреби в сировині кожного із заводів, запаси сировини та тарифи перевезень наведені у таблиці. Скласти такий план перевезень, при якому загальна вартість перевезень є мінімальною.

КСП

КОНСЕРВНІ ЗАВОДИ

ЗАПАСИ

І ІІ ІІІ ІV І 7 8 1 2 160 ІІ 4 5 9 8 140 ІІІ 9 2 3 6 170 ПОТРЕБИ 120 50 190 110

Математична модель задачі буде мати наступний вигляд

/>

Порядок виконання роботи

 

1.Створити новий текстовий документ за шаблоном Лабораторна робота і скопіювати до нього назву та мету лабораторної роботи, а також умови задачі.
2.Завантажити табличний процесор Excel і скопіювати до комірок ЕТ таблицю із вихідними данними;

3. Під таблицею увести до відповідних комірок математичну модель задачі:

·           використати для введення формули цільової функції СУММПРОИЗВ();

·           використати для введення формул обмежень СУММ() (Мастер функций /Математические);

·           екран електронної таблиці буде мати наступний вид

/>

4. Викликати программу

Поиск решения і розв'язати задачу

5.Результат розв'язку задачі

6.Скопіювати блок електронної таблиці із математичною моделлю та результатом розв'язку до документу Word із лабораторною роботою.

7.Зберегти робочу книгу табличного процесора Excel на сервері.

8.Зберегти документ Word на сервері.


КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1.         Навести загальний вигляд розв'язку транспортної задачі.

2.         Як викликати «Редактор формул»?

3.         Як вибрати необхідну функцію?

4.         Яким чином задаються обмеження?

Завдання для самостійної роботи

2007-09-06 16:52:05 Самостійна робота «Транспортна задача»

Завдання до лабораторноїроботи «Транспортна задача»

Завдання 1.

Створити новий документна основі шаблону Самостійна робота та скопіювати до документу умови задачі.

Завдання 2. Записатиматематичну модель задачі (використовуючі редактор формул).

Завдання 3.

Знайти розв«язокзадачі із використанням задачі пошуку рішень табличного процесора Excel. Упроцесі запису математичної моделі задачі до комірок ЕТ викорисовувати функціюСУММПРОИЗВ()

Завдання 4.

Зберегти документи Word іExcel у паці Самостійна робота.

Задача

До піприємства харчовоїгалузі надходить сировина із різних КСП. Сировина надходить із будь-якого КСПна будь-яке підприємство. Потреби, запаси і тарифи перевезень наведені утаблиці. Скласти Оптимальний план перевезень (із найменшими витиратами).

Варiант 1

КСП

Харчові підприємства

Запаси

І ІІ ІІІ І 4 1 10 200 ІI 2 3 2 300 ІІІ 1 2 5 100 Потреби 150 250 200

Математична модель задачі буде мати наступний вигляд

F(x)=4 x11+x12+10 x13+2 x21+3 x22+2x23+x31+2 x32+5 x33

x11+x12+x13 = 200

x21+x22+x23 = 300

x31+x32+x33 = 100

x11+x21+x31 = 150

x12+x22+x32 = 250

x13+x23+x33 = 200

Математична модель задачі Змінні Значення x11 x12 x13 200 x21 x22 x23 50 250 x31 x32 x33 100

Цільовафункція

2950

Обмеження Значення 200 200 300 300 100 100 150 150 250 250 200 200

КСП

Харчові підприємства

Запаси

І ІІ ІІІ І 200 200 ІI 50 250 300 ІІІ 100 100 Потреби 150 250 200

1.ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД РОЗВЯЗКУТРАНСПОРТНОЇ ЗАДАЧІ:

 

Математичнамодель задачі буде мати наступний вигляд

/>


1.        Порядоквиконання

1.        2. Як викликати „Редакторформул“?

Вставка – обьект -  microsoft eguation 3.0

1.        3. Як вибратинеобхідну функцію?

Вставка – функція

4.        Яким чиномзадаються обмеження?

Обмеженнязадаються за допомогою

 “ПОИСК РЕШЕНИЯ”– ОГРАНИЧЕНИЯ — ДОБАВИТЬ

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию