Реферат: Зображення плакатів у MSVisio та будування блок-схем алгоритмів

Міністерствоосвіти і науки України

Полтавськийнаціональний технічний університет

ІменіЮрія Кондратюка

Факультетінформаційних та телекомунікаційних технологій і систем

Кафедракомп’ютерних та інформаційних технологій і систем

Розрахунково-графічнаробота з дисципліни:

«Інженерната комп’ютерна графіка»


/>Виконала:

_________

Керівник:

_________


Полтава2010


 

Частина1. Зобразити плакати у MSVisio згідно варіантів

Плакат 16:

/>

Плакат68:

/>

Виконано:

/>


/>


Частина2. Побудувати блок-схеми алгоритмів згідно варіантів

Задача4.41

 

Програмнийкод:

programANNA_441;

vara,b,c:integer;

begin

readln(a,b,c);

if (a<b)and (b<c) then

writeln('ravenstvoa);

if (b>a)and (a>c) then

writeln('ravenstvob');

end.

Блок-схема:

/>


 

Задача4.91

 

Програмнийкод:

programanna_491;

var j,i,c:integer;

x:array[1..3]of integer;

begin read(x[1],x[2],x[3]);

for j:=1 to 3do

for i:=1 to 3do

ifx[j]>x[i] then

begin c:=x[j];

x[j]:=x[i]; x[i]:=c;

end;

writeln(x[1],x[2]);

end.

Блок-схема:

/>


Задача8.51

/> 

Програмнийкод:

programanna_851;

varx1,y1,y2,y3,y4:integer;

begin

while x1>9do

begin

 y1:=x1 div1000

y2:=(x1-y1*1000)div 100;

y3:=(x1-y1*1000-y2*100)div 10;

 y4:=x1-(x1-y1*1000-y2*100-y3*10);

x1:=y1+y2+y3+y4;

end;

writeln(x1);

end.

Блок-схема:

/>


Задача11.196

Програмнийкод:

programanna_11196;

var nums:array[1..10]of integer;

j:integer;

begin for j:=1to 10 do

readln(nums[j]);

for j:=1 to 10do

ifnums[j] mod2=1 then

begin writeln(j);break; end;

ifnums[j] div13=0 then

begin writeln('13');

break;

end; end; end.

Блок-схема:

/>

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию