Реферат: Використання функції "слияние" в Microsoft Word

Міністерствоосвіти і науки україни

Тернопільськийнаціональнийтехнічний університет ім. І. Пулюя

Кафедракомп’ютерної інженерії

Звіт

З лабораторноїроботи№4

На тему:

Використанняфункції «слияние» в MicrosoftWord

Виконав:

студент групи СІ-12

Прийняв:

викладач Лобас А.О

Тернопіль2009


Тема: використанняфункції «Слияние» в MS Word.

Метанавчитисякористуватися полями Word, використовувати функцію слияние, навчитися проводитислияние документів.

Завдання

1.        Створити список запрошених.

2.        Оформити запрошення.

3.        Провести слияние документів.

Хід роботи

1.        Запустити програму MicrosoftExcel і створіть таблицю зісписком запрошених і зазначте стать «0(ч. стать) або 1 (ж. стать)»(мал.1.).

/>

Рис. 1.

2.        Запустити програму MicrosoftWord і складіть текст запрошення.

3.        Біля слова «шановн» поставитикурсор і виконайте операцію на П.І. «слияние» вибираємо меню «Добавитьполе Word», і вибираємо потрібне поле, в даному випадку це поле «IF…THEN…ELSE».

4.        Натисніть кнопку «ОК».

5.        Після того як ми налаштували поле «IF…THEN…ELSE»,потрібно вставити поле «ПІБ». Для цього треба натиснувши на кнопку /> яказнаходиться на П.І. слияние. У вікні що з’явиться вибираємо пункт «ПІБ»і натискаємо кнопку «вставити».

6.        Після того як ми створили ці поляпотрібно вибрати «Джерело даних». За допомогою кнопки /> на П.І. слияние мивибираємо збережений документ Excel в якому ми створили табличку із спискомзапрошених.

7.         «ОК».

ПІБ Стать Наумук Даша 1 Никорчук Володимир Оріх Ігор Мостовський Олег Музичук Олександр Оліярник В'ячеслав Мазурчук Олег Щербик Ігор Окунський Тарас Подзігун Назарій Пітаєв Володимир

Запрошення

ШановнаНаумукДаша

ЗапрошуюВас на святкування Нового Року,

якевідбудеться з 30.12.2009р. по 02.01.2010р.

початоко 20:00 на Театральному Майдані.

Запрошення

ШановнийНикорчукВолодимир

ЗапрошуюВас на святкування Нового Року,

якевідбудеться з 30.12.2009р. по 02.01.2010р.

початоко 20:00 на Театральному Майдані.

Запрошення

ШановнийОріхІгор

ЗапрошуюВас на святкування Нового Року,

якевідбудеться з 30.12.2009р. по 02.01.2010р.

початоко 20:00 на Театральному Майдані.


Висновок

В ційлабораторній роботі я навчився: користуватисяполями в MicrosoftOffice Word,атакож використовувати функцію «Слияние» для злиттядвох документів Word i Excel.

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию