Реферат: Вивчення можливостей текстового процесора MS Word при створенні документів

 

  

Вивченняможливостей текстового процесора MS Word при створенні документів


1. Багаторівневий список

 

Класифікація товарнихзапасів за місцезнаходженням

Список1

1)  товари оптовихпідприємств;

2)  товари роздрібнихпідприємств;

·     товари, які є у наявності у роздрібній мережі (магазинах, аптеках,кіосках);

·     товари, які є в наявності на базах і складах, що належать роздрібнимпідприємствам;

·     товари, які закуплені та оплачені даним підприємством і залишеніна відповідальне зберігання у постачальників;

3)  товари в дорозі.

Список, створенийза допомогою табуляції

Асортимент товарів гіпермаркету «Metro»

Папірофісний… 15,95

Зошит… 2,87

Гелеваавтом. ручка… 5,34

Папкаконференція… 21,59

Ноутбук… 6348,00

Ручкакулькова… 0,88

Механічнийолівець… 1,65

Візитниця… 17,88

 


2. Побудова діаграми по даних таблиці

 

Таблиця 1. Характеристика моделеймікропроцесорів

№ Модель мікропроцесора Розрядність Розрядів в адресній шині Тактова частота, Мгц Місткість адресної пам’яті 1.                     8088 16 20 5,8 1 Мбайт 2.                     80286 16 24 8–12 16 Мбайт 3.                     80386 32 32 16–33 4 Гбайт 4.                     486 DX 32 32 25–50 4 Гбайт 5.                     486 DX 32 32 25–50 4 Гбайт 6.                     486 DX4 32 32 75,200 4 Гбайт 7.                     Pentium 32 32 60–200 4 Гбайт 8.                     Pentium Pro 32 32 150–200 4 Гбайт 9.                     Pentium MMX 32 32 200–266 6,4 Гбайт 10.                  Pentium II 32 32 233–450 6,4 Гбайт

 

 

Діаграма1

/> 3.Побудова структурної схеми

 

Схема 1. Методичні прийоми аналізутоварних запасів

/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>


4. Побудова математичних формул

Математична функція

Формула 2

 

/>

 

Формула1.Показники ліквідності підприємства

№ Показник Алгоритм розрахунку Характеристика 1.

Загальний коефіцієнт покриття (коефіцієнт загальної ліквідності)

/>

де ОА – оборотні активи;

ПЗ – поточні зобов’язання

Загальна оцінка ліквідності підприємства, його можливостей покриття поточних зобов’язань за рахунок усіх оборотних активів

а)Знайти всі коренірівняння:

/>Формула 3

b)Вирішити системи лінійних рівнянь /> тарозрахувати значення квадратної форми

/>, де

/>


Формула4

с)Побудувати в різних системах координат при /> графікинаступних функцій:

/>

Формула5

/>

5. Графічнесупроводження інформації

 

Інформація одержана іздовідкової системи

Панельинструментов Стандартная

/>

Поумолчанию панели инструментов Стандартная и Форматирование отображаются закрепленными. Закрепленный, Зафиксированный наверхнем, нижнем, левом или правом крае окна. Закрепить можно область задач,панель элементов, строку меню и все панели инструментов. На одной строке снаиболее часто используемыми кнопками. Данная процедура используется дляотображения этих панелей инструментов на отдельных строках и всех кнопок наних.

1.               В меню Сервис выберите команду Настройка.


/>

2.               Откройте вкладку Параметры.

/>

3.               В области Настраиваемые меню и панели инструментовустановите флажок Стандартная панель и панель форматирования в две строки.


/>

/>

ПРИМЕЧАНИЕ: При открытом диалоговом окне Настройка панелиинструментов Стандартная и Форматирование отображаются на двухстроках даже если флажок Стандартная панель и панель форматирования в двестроки снят. Это позволяет видеть все кнопки панелей инструментов принастройке их и меню.

6. Структура інтерфейсу користувача MS Windows: елементи робочогостолу, типи об`єктів та їх характеристика; структура вiкон та управління ними

Операційнасистема Windows основана на іконному діалогові користувача із комп’ютером.Інтерфейс Ос Win має вигляд вікон, у яких відображається склад даної папки. Навідміну від Ос DOS ос Windows має більш привабливий вигляд. Робочий стілскладається із піктограм та панелі задач. На робочому столі ми можемовстановити всі необхідні ярлики до найбільш використовуючих програм, дляшвидкого їх запуску. На робочому столі після встановлення ос стандартними єярлики Мого комп’ютера, корзина, входящі, мої документи та мережеве оточення.

Панельзадач служить для швидкого доступу до установлених програм на даномукомп’ютері. На панелі задач міститься індикатор мови, яка в даний моментвикористовується, також на панелі є годинник та деякі інші програми. Дляналаштування властивостів пенелі задач потрібно на панелі задач, але не незначку натиснути одноразово ПКМ, після цього зявиться контекстне меню у якомудля властивостів потрібно вибрати пункт свойства, після цього на екранізявиться вікно у якому проводяться всі налаштування панелі задач: тут можнавказати відображення панелі задач поверх всіх вікон, автоматично забирати зекрану панель задач, встановити дрібні значки у головному меню, відображатичас, або не відображати, також тут можна створити, або знищити пункти головногоменю пуск. Також у раніше активізованому меню містяться пункти, які полегшуютьрозміщення вікон на робочому столі: пункт вікна каскадом – розміщує відкриті вданий момент вікна каскадом, вікна зверху вниз-розміщує вікна зверху вниз,вікна зліва направо – розміщує вікна зліва напараво, звернути всі вікна – згортаєвсі вікна на панель задач. Також на панелі задач міститься кнопка пуск,активізувавши її одним натисканням ми бачимо деяких встановлених програм наданому комп’ютері.

Вікнаос Windows складаються із заголовка (часто виділена полоса вгорі вікна, на якійміститься назва даного вікна) кнопок управління вікном: звернути – длямімізування вікна, яке мімізується на панель задач; розвернути – длярозвертання даного вікна до найбільшого розміру; закрити – для закриття даного вікна,меню вікна: файл-служить для деяких дій із виділеним файлом, або файлами:створити ярлик, видалити, створити та ін, вид-для налаштування виду даноговікна, правка-для деяких інших дій над файлами типу кпіювати, вставити,вирізати, вибране-служить для добавляння в папку вибране текучого файлу,справка-служить довідкою), також у вікні містяться кнопки меню, які часто маютьспільні функції із меню вікном, та вміст даного вікна – папки, програми тафайли. Також вікно може містити полоси прокручування у випадку коли вікнообмежує відображення свого вмісту.

Піктограмислужать для діалогу користувача та комп’ютера. Піктограми бувають різного видута властивостів. При двійному натиску на піктограмі відбувається основна дія наяку призначена дана піктограма, при одному натиску на піктограмі ЛКМ на екранвиводиться контекстне меню, у якому ми бачимо додаткові функції піктограми: (залежитьвід призначення даної піктограми) начастіше зустрічається таке меню. Першийзверху пункт меню виконує основну операцію властиву даній піктограмі, в даномувипадку открыть другий пункт виконує друк документу (пункт властивий тількитекстовим файлам), третій-создать створює новий документ (властивий тільки дляредакторів, створює новий документ текучого формату), четвертий-быстрый просмотрдозволяє швидко переглянути вміст текучого документу, пятий пункт WinRar,AntiViral Toolkit Pro – (у випадку, коли програма не встановлена на даномукомпютері пункту не існує) служить для діалогу із даними програмами,отправить-служить для швидкого копіювання даного обєкту у вказане пізнішемісце, вырезать-вирізає даний обєкт, копировать – копіює даний обєкт, создатьярлык – створює ярлик для даного обєкту, удалить-видаляє даний обєкт,переименовать – переіменовує даний обєкт, свойства – висвітлює властивостіданого обєкту.

Нафоні робочого столу може стояти малюнок, або вказана вами конфігурація, якавказується у вікні налаштування робочого столу, для цього потрібно клацнути ПКМна робочому столі не вказуючи при цьому на ніякий обєкт, після цих дій наекрані зявиться контекстне меню у якому потрібно вибрати пункт свойства.

Прироботі з будь-якою програмою на екрані дисплея з’являється вікно, що маєстандартний вигляд і складається з таких частин:

1)кнопка системного меню, що містить команди:

·Восстановить – відновлює розміри вікна;

·Переместить – переміщує вікно по екрану за допомогою клавішей керуваннякурсором;

· Размер-змінює розмір вікна за допомогою кловішей керування курсором;

·Свернуть – згортаєж вікно і переносить його значок на панель задач;

·Развернуть – розгортає вікно на весь екран;

·Закрить – закриває вікно.

2)рядок заголовка вікна;

3)кнопка мінімізації (згортання) вікна;

4)кнопка максимізації (розгортання) вікна;

5)кнопка закриття вікна;

6)вертикальна лінійка прокручування;

7)горизонтальна лінійка прокручування.

Дляпереміщення вікна за допомогою миші необхідно підвести її покажчик до рядказаголовка вікна, натиснути на клавішу миші й не відпускати її перемістити вікноу потрібному напрямку.

Длязміни розмірів вікна за допомогою миші треба підвести її покажчик до будь-якоїрамки або кутка вікна, натиснути на клавішу миші й, не відпускаючи її змінитирозмір вікна в потрібному напрямку.

Діалоговевікно може мімісти різні засоби діалогу з користувачем (кропки, списки,перемикачі тощо). Є вікна з простим діалогом і вікна складної структури збагатьма елементами, такими як:

1)вкладки, після активізації яких відкриваються нові підвікна.

2)Перемикачі для вмикання (вимикання) вибраної операції.

3)Поля з кнопками зменшення та збільшення встановлених значень.

4)Поля – списки, які містять перелік значень для вибору;

5)Текстові поля.

6)Командні кропки (погодження з установленими параметрами – ОК або закриття вікнабез збереження цих параметрів – Отмена).

Діалоговевікно також може містити: поля – зразки – приклад установлених параметрів;групи полів вибору, де тільки один перемикач групи може бути активним.

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию