Реферат: Будування плакатів та блок-схем

Міністерствоосвіти і науки України

Полтавськийнаціональний технічний університет

ІменіЮрія Кондратюка

Факультетінформаційних та телекомунікаційних технологій і систем

Кафедракомп’ютерних та інформаційних технологій і систем

Розрахунково-графічнаробота з дисципліни:

«Інженерната комп’ютерна графіка»


Виконав:

____________

Керівник:

____________


Полтава2010


Частина 1. Зобразитиплакати у MSVisio згідно варіантів/>

Плакат 19:

/>

Плакат71:

/>

Виконано:

/>


/>


 

Частина2. Побудувати блок-схеми алгоритмів згідно варіантів

Задача4.47

 

Програмнийкод:

programRGR447;

var

a,b,c:integer;

begin

read(a);

read(b);

read(c);

if(a=b) and (a=c) then

writeln('Ростодинаковый');

 readln;

end.

Блок-схема:

/>


Задача4.97

Програмнийкод:

programRGR497;

var

month,c:integer;

begin

read(month);

c:=month div 4;

casec of

1:writeln('Зима');

 2:writeln('Весна');

 3:writeln('Лето');

 4:writeln('Осень');

end;

readln;

end.

Блок-схема:

/>


 

Задача8.45

/> 

Програмнийкод:

programRGR845;

var

i,j,k:integer;

begin

fori:=0 to 9 do

forj:=1 to 9 do

fork:=1 to 9 do

begin

ifj<>k then

writeln(i,j,k);

end;

readln;

end.

Блок-схема:

/>


Задача11.202

Програмнийкод:

programRGR11202;

var

nums:array[1..100]of integer;

a,i,j:integer;

begin

randomize;

fori:=1 to 100 do

nums[i]:=random(99)+1;

read(a);

fori:=1 to 100 do

ifnums[i]<a then

begin

writeln('След');

forj:=i to 100 do

begin

write(nums[j],'');

end;

writeln('Больше');

forj:=1 to 100 do

ifnums[j]>a then

write(nums[j],'');

break;

end;

end.

Блок-схема:


/>

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию