Реферат: Автоматизована реєстрація і облік викрадених автомобілів

Міністерство внутрішніх справУкраїни Харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковийінститут менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Кафедра інформаційнихсистем і технологій в діяльності ОВС

Курсова робота

з дисципліни «Основипрограмування та алгоритмічні мови»

на тему: «Автоматизованареєстрація і облік викрадених автомобілів»

Харків,2009


Зміст

Вступ

1. Основна частина

1.1 Неформальна постановка задачі

1.2 Формальна постановка задачі

1.3 Структура зберігаючихданих:

2. Алгоритми

2.1 Алгоритм основної програми

2.2 Алгоритм процедури Vvod

2.3 Алгоритм процедури Red

3. Вихідний код програми

Висновок

Список використаної літератури


Вступ

Швидкий розвитоккомп’ютерних технологій надав можливість багатьом одержувати, зберігати таобробляти інформацію в електронному вигляді, але виникла така проблема, щотакої інформації стало дуже багато а обробляти її при такій кількості дуженелегко. Таким чином я вирішив обрати темою своєї курсової роботі саместворення програми для автоматизованої реєстрації і обліку викраденихавтомобілів. Ця програма полегшить обробку електронного обігу інформації.

Я вибрав мовупрограмування ТурбоПаскаль, з метоюзакріплення своїх навиків з програмування.

Вихіднимпродуктом курсової роботи буду програма під назвою «реєстрація і облік викраденихавтомобілів».


1. Основна частина 1.1 Неформальна постановка задачі

Розробитипрограму — «реєстрація і обліквикрадених автомобілів» для автоматизації обробки інформації по викраденимавтомобілям.

Ø  Введення користувачемвідомостей про викрадені автомобілі та збереження їх в типізований файл:

o    ФІОвласника викраденого авто;

o    Маркаавто;

o    Коліравтомобіля;

o    Дата викраденняавто;

o    Номеравтомобіля.

Ø  Можливістьредагування даної бази

Ø  Можливістьвидалення відомостей які втратили свою суть

Ø  Організаціяпошуку за критеріями:

o    ФІОвласника;

o    Датавикрадення автотранспорту;

o    Маркаавто;

o    Номеравтомобіля;

Ø  Можливістьперегляду всіх існуючих відомостей;

Ø  Зручнийінтерфейс для користувача;

Ø  Вскладних випадках створення підказок для користувача;

Ø  Швидкістьта простота роботи в даній програмі;

1.2 Формальна постановка задачі

Вихідні дані:

Нехай П={П1, П2,…, Пi}, де ( i=1, 2, ...,N ) – множина викрадених автомобілів.

Gi<sub/>є Пi – ФІО власника авто яке викрали<sub/>Fi<sub/>є Пi – маркавикраденого авто<sub/>Di<sub/>є Пi – колір викраденого автомобіля<sub/>Hi<sub/>є Пi – Датареєстрації викрадання автомобіля<sub/>Ji<sub/>є Пi –Реєстраційний номер автомобіля,

L<sub/>i<sub/>є Пi<sub/>– Прапорець, яки дорівнює одиниці приповерненні авто

Таким чином отримуємо нову сукупність Пij – яка більшрозширена в плані інформації про викрадені автомобілі.

Результат:

Множина Рij, яка формуються з вхіднихданих а саме множини Пij.

Нову множину O=||Оi||, яка надає<sub/>статистичні дані обраховуючи множину Пij.

Математичнамодель:

      n

O1=∑T1, де T1 – кількість викрадених автомобілівза рік

         j=1

       n

O2=∑T2<sub/>, де T2 – кількість знайдених автомобілів за рік

         j=1

O3=<sub/>O1 — O2 – кількість автомобілів які ще не знайдені в даному році

 />1.3 Структура зберігаючих даних:

Mah – тип записдля занесення даних про автомобілі

·         Cv –перемінні строкового типу для зберігання кольору

·         Nom –перемінні строкового типу для зберігання номеру

·         md –перемінні строкового типу для зберігання моделі

·         hz –перемінні строкового типу для зберігання ФІБ власника

vvod — процедурадля введення та зберігання відомостей

poisk; — процедура для пошуку певних відомостей за певним критерієм

red — процедура длядо записи в існуючу базу

menu — процедурадля створення управляючого меню


2. Алгоритми/> 2.1 Алгоритмосновної програми/> /> /> /> /> <td/> /> /> /> />

2.2 Алгоритм процедури Vvod

/>2.3 Алгоритмпроцедури Red/> /> 
еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию