Реферат: Word

Зміст

 

1.        Текстовийредактор Microsoft Word

1.1.   Загальні відомості

1.2.   Режими перегляду документів

1.3.   Створення та переміщення подокументу

1.4.   Робота з документами

1.5.   Робота з текстом

1.6.   Оформлення таблиць

1.7.   Робота з малюнками

1.8.   Введення математичних формул ірівнянь

1.9.   Друк документа

1.10. Відомості про Microsoft Word 2007

2.  Створення електронного документу

3.  Створення презентації

4.  Фізико-хімічні покажчикивиробничого середовища


Загальнівідомості

Microsoft Word – текстовий редактор для створення іредагування текстових документів (див. мал. 1.).

Так самоприсутній ряд функцій, що добре зарекомендували себе,  такі як можливість  не перериваючи  роботу з документом роздрукувати деякі сторінки. В цьому випадкупрограма управління друком з буферизацією  бере на себе спостереження за друкомна задньому плані.

Листи і факси,записки і звіти, публікації і web-сторінки  –  ось далеко не повний перелік документів  з  над  якими  користувач  має можливість працювати використовуючитекстовий процесор Microsoft Word.

 

Для запускуWordнеобхідно:

¨         Подвійненатискання ЛКМ на його значку />;

¨         Задопомогою команди: пуск/програми/Microsoft Word,пуск/програми/Microsoft Office/Microsoft Word, пуск/всі програми/Microsoft Office/Microsoft Word.

Багатовіконнаорганізація Microsoft Word дозволяє одночасно працювати здекількома документами, кожен з яких розміщений в своєму вікні. При введення іредагуванні тексту користувач працює з активним документом в активному вікні.Для переходу до іншого вікна документа необхідно натиснути на його імені напанелі задач або меню вікно, що містить перелік усіх відкритих документів.

Панеліінструментів:

Під рядком менюрозташовані панелі інструментів, що складаються з кнопок з малюнками, кожнійкнопці відповідає команда, а малюнок на цій кнопці передає значення команди.Більшість кнопок дублює найбільш часто вживані команди доступні в меню. Длявиклику команди зв’язаної з кнопкою необхідно натиснути 1 раз ЛКМ на ційкнопці.

Навести покажчикмиші на кнопку і трохи почекати поруч з’явиться рамка з назвою команди.

Зазвичай підрядком меню знаходяться дві панелі інструментів:

¨         Стандартна (див. мал. 2.);

¨         Форматування(див. мал. 3.).

 

Щоб вибратиабо забрати панель з екрану слід:

¨         Вибратименю ввід, пункт панелі інструментів, а потім натиснути на ім’я потрібноїпанелі. Якщо панель присутня на екрані, то навпроти її імені буде стоятипозначка />.

¨         Задопомогою контекстного меню. Для цього потрібно навести курсор миші на панельінструментів та один раз натиснути ПКМ, після чого у вікні, що відкрилосянатиснути на ім’я потрібної панелі.

Координатнілінійки

Горизонтальнакоординатна лінійка розташована над робочим полем. Вертикальна ліворуч відробочого поля. З їхньою допомогою можна встановлювати поля сторінок, абзацнівідступи, змінювати ширину колонок і встановлювати позиції табуляції. Зазамовченням координатна лінійка встановлюється в сантиметрах. Щоб вивести абоприбрати лінійку потрібно: відкрити меню ввід та вибрати пункт лінійка.

Рядок стану

Розташований унижній частині екрану Microsoft Word. Наньому містяться різні повідомлення та довідкова інформація.

1.   Стр. 1 – порядковий номер видимої у вікністорінки документа;

2.   Разд. 1 – номер розділу в якому знаходитьсявидима сторінка;

3.   1/1 – номер видимої сторінки/кількістьсторінок в документі;

4.   2 см – відстань від курсору введення докраю сторінки;

5.   Ст. 1 – номер рядку в якомузнаходиться курсор;

6.   Кол. 1 – номер позиціїкурсору в рядку;

7.   ЗАП – індикатор режиму записумікрокоманди;

8.   ИСПР – індикатор режимуредакторської правки;

9.   ВДЛ – індикатор режимурозширення маркування;

10.ЗАМ – індикатор режимузаміни;

11.Український – індикатор мови.

Смугипрокручування

Бувають:горизонтальна та вертикальна. Розташовані у нижній правій частині вікнапрограми. Вони призначені для переміщення тексту у вікні редактора по вертикаліта горизонталі. Переміщення по документу з використанням смуг прокручуванняздійснюються за допомогою миші.

/> - переміщеннявікна на один рядок угору (1 раз натиснути ЛКМ);

/> - переміщення вікна наодин рядок униз (1 раз натиснути ЛКМ);

/> - переміщення вікналіворуч;

/> - переміщеннявікна праворуч;

/> - переміщення вікна внапрямку зсуву прямокутника;

/> - переміщення вікна наодин об’єкт угору (сторінка, малюнок,табл. та інші);

/> - переміщення вікна наодин об’єкт униз;

/> - вибір об’єктупересування.

Для завершенняроботи з Microsoft Word необхідно закрити вікно програми задопомогою:

-          закриттявікна;

-          Файл/вихід;

-          Комбінаціюклавіш Alt+F4.

Навести покажчикмиші на ярлик програми, який знаходиться на панелі завдань, натиснути ПКМ тавибрати рядок закрити.

Режимиперегляду документів

Режимивідображення документів:

/> - звичайний – єстандартним режимом роботи з документом, найбільш зручний для виконаннябільшості операцій по обведенню, редагуванню та форматуванню тексту.

/> - web-документ – відображає документ увигляді web-сторінки в цьому режимі розміткадокументу відображається спрощено. Наприклад текст зображується символамивеликого розміру, а довжина рядків встановлюється рівною розміру вікна, тількицей режим дозволяє задавати фон для аркушу та виводити малюнки в якості фону,вигляд тексту в цьому режимі не відповідає тому, як документ буде виглядати прироздруку.

/> - розміткасторінок – відображає документ у точній відповідності з тим, як він будевиводитись на друк; у цьому режимі зручно працювати з колонтитулами, фреймамита багатоколонною версткою документів; тільки у цьому режимі відображаєтьсявертикальна координатна лінійка.

/> - структура –призначена для роботи зі структурою документа, дозволяє показувати іприховувати текст і заголовки визначеної глибини укладення, створювати тапрацювати з піддокументами.

         /> -режим читання – з’явився в останній версії Word 2003. Він використовується длячитання книг в електронному вигляді.

Перехід міжрежимами здійснюється за допомогою відповідних команд з меню вид або кнопокрозташованих ліворуч від горизонтальної смуги прокручування.

Створеннята переміщення по документу

Для створеннянового документу слід відкрити меню файл та вибрати команду створити, удіалоговому вікні, що відкриється, буде декілька вкладок (листи, факси, резюме,документ і т.д.), а потім шаблон, на основі якого буде створено документ післячого натиснути кнопку ОК.

Звичайнідокументи створюються на основі шаблону «новий документ». Для швидкогостворення документу на основі шаблону «новий документ» можна натиснути кнопкустворити на панелі інструментів /> або натиснути комбінацію клавіш Ctrl+N.

Переміщення подокументу

Існують двапоняття курсор введення і покажчик миші. Курсор введення являє собою миготливувертикальну смужку, він показує місце в яке буде водитись текст. Для йогопереміщення використовуються клавіші керування курсором.

Для переміщеннякурсору введення за допомогою миші, слід встановити покажчик миші в потрібнемісце та один раз натиснути ЛКМ.

 

Переміщеннякурсору введення за допомогою клавіатури

Комбінація клавіш на клавіатурі

Виконана дія

á

На один рядок угору

â

На один рядок униз

ß

На одну позицію ліворуч

à

На одну позицію праворуч

Ctrl+á

На один абзац угору

Ctrl+â

На один абзац униз

Ctrl+ß

На одне слово ліворуч

Ctrl+à

На одне слово праворуч

PgUp

На один екран угору

PgDn

На один екран униз

Home

На початок рядка

End

На кінець рядка

Ctrl+Home

На початок документу

Ctrl+End

На кінець документу

Роботаз декількома документами або з двома частинами одного документу

 

Робота здекількома документами

Перш ніж початироботу з документом його треба активувати. Для цього необхідно відкрити менювікно внизу якого є список всіх відкритих документів і клацнути ЛКМ подокументу з яким ми хочемо працювати (активізуємо його). Активний документ будевідмічений галочкою. Для одночасного відображення всіх відкритих документівпотрібно відкрити меню вікно та вибрати пункт впорядкувати все.

Для переходу звікна у вікно досить клацнути ЛКМ по потрібній назві документа. Щоб зновувідобразити одне вікно потрібно натиснути на ньому кнопку розгорнути.

Робота з двомачастинами одного документа

Щоб можна булопрацювати з одним документом в декількох вікнах, якщо потрібно бачити одночаснодекілька фрагментів тексту, які знаходяться на різних сторінках, необхідновідкрити нове вікно за допомогою команди нове з меню вікно.

Перехід відодного вікна в інше виконується за допомогою миші або за допомогою комбінаціїклавіш Ctrl+F6. Максимальна кількість оброблюваних документів залежить від об’ємупам’яті комп’ютера.

Вікно поточногодокументу можна розділити на дві частини, для цього потрібно вибрати командурозділити із меню вікно. Після чого можна переміщати лінію розділу, що з’явиласяза допомогою миші або клавіш керування курсором. Вибране положення лініїрозділу потрібно підтвердити клацанням ЛКМ або натисканням клавіші Enter.

Перехід від вікнау вікно виконується натисканням клавіші F6. друге вікно можна закрити за допомогою команди зняти розділення.

Роботаз текстом

Виділення задопомогою миші

Область

Дії з мишею

Слово

1.          Підвести курсор миші до будь-якої букви і двічі клацнути ЛКМ

2.          Підвести покажчик миші на початок або кінець слова натиснути ЛКМ та не відпускаючи її перетягнути до іншої сторони

Речення

1.          Підвести курсор миші до будь-якої букви будь-якого слова і натиснути клавішу Ctrl один раз клацнути ЛКМ

2.          Підвести покажчик миші на початок або кінець слова натиснути ЛКМ та не відпускаючи її перетягнути до іншої сторони

Прямокутний блок

1.          Тримаючи затисненою клавішу Alt і ЛКМ розтягнути курсором зроблене виділення до потрібного рядка

Рядок

1.          Помістити покажчик миші зліва від речення (курсор прийме вигляд ö) і клацнути ЛКМ один раз

Абзац

1.          Тричі клацнути ЛКМ на будь-якому символі в межах абзацу

2.          Підвести курсор зліва від абзацу (курсор прийме вигляд ö) і двічі клацнути ЛКМ

3.          Виділити перетягуванням

Весь документ

1.          Правка/виділити все

2.          Помістити курсор зліва від тексту (ö) натиснути клавішу Ctrl і один раз натиснути ЛКМ

Виділення задопомогою клавіатури

Область

Комбінація клавіш і клавіші

Знак

Shift+ß, Shift+à

Рядок

Shift+â, Shift+á

Слово

Ctrl+Shift+ß, Ctrl+Shift+à

На початок/кінець абзацу

Ctrl+Shift+á, Ctrl+Shift+â

На початок/кінець рядка

Shift+Home/Shift+End

На екран вверх/вниз

Shift+PgUp/Shift+PgDn

Переміщеннята копіювання тексту

Текстовийредактор Word дозволяє копіювати та переміщувативиділені фрагменти  тексту.

Після того, якпотрібний фрагмент виділений, потрібно відкрити меню правка та вибрати пункткопіювати, щоб скопіювати або пункт вирізати, щоб перемістити. Після чогопотрібно підвести і встановити курсор в потрібне місце та вибрати в меню правкарядок вставити.

Ті ж самі діїможна виконати за допомогою контекстного меню, вибираючи відповідні рядки абоза допомогою комбінації клавіш:

¨         Длякопіювання – Ctrl+Ins, Ctrl+C;

¨         Дляпереміщення – Shift+Del, Ctrl+X;

¨         Длявставки – Shift+Ins, Ctrl+V.

Переміщення задопомогою миші – найпростіший і зручніший спосіб переміщення та копіюванняфрагментів тексту. Виділивши фрагмент, який ви хочете перемістити, натиснітьЛКМ і не відпускаючи її перемістіть курсор миші в потрібне місце, як тільки вивідпустите ЛКМ видалений фрагмент переміститься. Якщо ви бажаєте скопіюватиоб’єкт, а не перемістити, потрібно до відпускання ЛКМ Ctrl. Така операція називається Drag & Drop (перетягнути і кинути).

Також можнавиконати переміщення та копіювання тексту за допомогою ПКМ, але післяпереміщення тексту і відпускання ПКМ з’явиться контекстне меню в якомунеобхідно вибрати необхідну вам дію.

Можна виконати тіж самі дії за допомогою кнопок буферу обміну, які знаходяться на панелі інструментівстандартна.

/>        -переміщення тексту;

/>       -копіювання тексту;

/>       - вставкатексту.

Зміна зовнішньоговигляду тексту в документі

Текст в документівідображається за допомогою шрифту. Шрифт є повний набір символів, що маютьоднаковий дизайн. Один і той же шрифт може мати різні розміри. Розмір шрифтувимірюється в пунктах (один пункт рівний 1/72 дюйми). Щоб шрифт був доступнийна комп'ютері, його потрібно встановити. Деякі поширені шрифти (наприклад,Times New Roman, Courier або Arial) встановлюються автоматично в процесіустановки операційної системи, інші вимагають додаткової установки.

Щоб додати тексту великувиразність, можна скористатися спеціальними ефектами,до яких належать зображення шрифту, колір символів, фон і тінь. Наприклад, щобвиділити заголовки, можна скористатися напівжирним зображенням, а для виділенняприміток — курсивом. Якщо передбачається переслати документ по електроннійпошті або надрукувати на кольоровому принтері, можна застосувати різні кольоридля тексту і фону.

При форматуваннідокумента можна відкрити панель завдання Показати форматування, на якійвідображається формат тексту, включаючи шрифт і спеціальні ефекти. За допомогоюцієї панелі можна змінити форматування виділеного фрагмента, а також порівнятиформатування різних частин документа.

1.   Виділите заголовок«Прекрасна лілія» на початку документа.

2.   На панелі інструментівФорматування клацніть на стрілці поля Шрифт, прокрутіть список доступнихшрифтів і клацніть на Monotype Corsiva.

3.   Вирішення проблем. Якщо шрифтMonotype Corsiva недоступний, виділите схожий шрифт, наприклад, Brush ScriptMT.

4.   Виділений заголовоквідобразиться з використанням вибраного шрифту.

5.   На панелі інструментівФорматування клацніть на стрілці поля Розмір шрифту />, а потім клацніть на значенні 26в списку. Розмір шрифту збільшиться до 26 пунктів.

6.   У меню Формат клацніть накоманді Показати форматування. З'явиться панель завдання Показати форматування,де відображаються зведення про форматування виділеного фрагмента (див. мал.4.).

7.   На панелі завдання показатиформатування в розділі Шрифт клацніть на зв’язку Шрифт. Зявиться діалоговевікно Шрифт (див. мал. 5.).

Використання анімації

Якщо документ призначенийдля користувачів комп'ютерів, можна застосувати ефект анімації, щоб привернутиувагу читача до окремих слів і фраз. Залежно від вибраного ефекту, текстмигатиме, спалахуватиме або вібруватиме. Щоб застосувати анімацію, виконаєтенаступні кроки:

1.   Виділите потрібний фрагменттексту.

2.   У меню Формат клацніть накоманді Шрифт.

3.   Клацніть на вкладці Анімація.

4.   У полі Вид анімації виділитепотрібний ефект.

5.   Клацніть на кнопці ОК.

 

Пошукта заміна тексту

 

Для пошуку тазаміни тексту використовується діалогове вікно «знайти і замінити».

На вкладці«знайти» єкнопка «більше» після натиснення якої вікно розкривається і з’являються новіможливості пошуку. При цьому назва кнопки змінюється на «менше». В полі знайтипотрібно ввести текст, який потрібно знайти:

¨         Всюди –пошук проводиться по всьому документу;

¨         Назад –пошук виконується в цій частині документа, яка знаходиться до курсору введення;

¨         У перед –пошук в тій частині документа, який знаходиться після курсору введення, позамовчанню вибраний параметр усюди;

¨         Враховуватирегістр – при пошуку будуть розрізнятися прописні та звичайні букви;

¨         Кількістьслів в цілому – виконується пошук тільки окремих слів, а не символів, які єчастинами слів;

¨         Підставнізнаки – це символи, які розглядаються як символи маски, а не як звичайнісимволи;

¨         Вимовляєтьсяяк – встановлення режиму пошуку англійських слів, які мають таку ж вимову як іслово, що ведене в поле знайти;

¨         Всісловоформи – пошук слів з урахування відмінку, часу (для дієслівників) та числа(однина, множина).

Післявстановлення всіх необхідних умов пошуку слід натиснути кнопку знайти далі.Більш жорсткі умови пошуку можна виконати з а допомогою кнопки «формат». Дляпошуку спеціальних символів використовується кнопка «спеціальний».

На вкладці«замінити» відображаєтьсявсе те ж саме, але з’явилося поле «замінити на» та дві кнопки: замінити ізамінити все. Відкрити вкладку замінити можна також відкривши меню правка тавибрати пункт замінити.

Оформлення таблиць

 

Для оформлення таблиць послуговуються засобами ві­домого вікна «Границы и заливка» (див. мал. 6.), щоактивізується командою Формат ð Границы й заливка.

Для обрамлення таблиці можна використовувати штрихові, одинарні,подвійні, потрійні, напівжирні, комбіновані й інші лінії. Тип лінії вибираютьзі списку «Тип», товщину (0,25 — 6 пт) — зі списку «Ширина»; як пра­вило, вонадорівнює 0,5 пт. Лініям можна надати певно­го кольору (зазвичай вони чорні),вибравши його зі списку «Цвет».

Останній штрих в оформленні таблиці додають, засто­совуючи заливання їїкомірок, рядків або стовпців. Колір заливання можна встановити, скориставшисьвкладкою «Заливка».

Наведені вище дії можна також виконати за допомо­гою кнопок панелі«Таблицы й границы» (див. мал. 7.) Крім того, є можливість об'єднати абоподілити комірки на частини, вирівняти текст по верхньому (нижньому) краю чирозташувати по центру, відсортувати записи за зрос­танням (спаданням) і т. ін.

Робота з малюнками

 

Word маєвмонтовану галерею художніх зображень, які можна вставити в документ, а такожспеціальні засоби формування графічних об'єктів та їх імпортування з ін­шихпрограм і додатків до Windows.

Вставлення рисунків у документ

Вставлення різних ілюстрацій виконується через коман­ду Вставка ð Рисунок, яка відкриває спеціальнеменю з на­бором команд для вибору потрібного графічного об'єкта.

Команда Картинки відкриває вікно «Microsoft Clip Gallery» з набором кольорових малюнків.Будь-який з них вставляють у документ на місце курсору. Зо­браження можнаредагувати, тоб­то змінювати їх розмір і колір, додавати та забирати окремі еле­ментиі навіть розбирати на скла­дові частини.

Команда Из файла активізує вікно  «Добавить рисунок» (див. мал. 8.), уякому вибирають файл із потрібним рисунком, який вставляють у текст кла­цанняммишею на кнопці «Добавить».

Команда Автофигуры виводить на екран панеліінстру­ментів «Рисование» та «Автофигуры» (мал. 3), які за­стосовують дляформування рисунків.

Зображення схем алгоритмів засобами Word

Клацання мишею на кнопці «Автофігури» панелі «Рисование» зумовлює появуна екрані однойменного підменю, що містить множину вмонтованих геометричних фі­гур,розділених на шість груп: «Линии», «Основные фигуры», «Фигурные стрелки»,«Блок-схема», «Звезды й ленты» та «Выноски» (див. мал. 9.).

Група «Блок-схема» складається з усіх символів і бло­ків, регламентованихГОСТ 19.003-80 і ГОСТ 19.002-80 для схем алгоритмів та програм. Послідовністьпобудови таких схем розглянуто на прикладі схеми циклічного ал­горитмуобчислення полінома за формулою Горнера:             P=Pk-1x + an-k,

де P0=an,

      k= 1, 2, ..., n

Ця послідовність така:

¨   кнопкою /> («Малювання»)стандартної панелі на екран викликають однойменну панель інструментів. Ізпідменю «Автофигуры», що активізується одно­йменною кнопкою, вибирають групуфігур «Блок-схема»;

¨   узазначеній групі послідовно активізують символи «Пуск-Останов», «Ввід-вивід»,«Процес» та «Рішення», які потім відображаються на екрані в позиції курсору.Розмір символів і їх розміщення на екрані встановлюють «буксируванням»покажчиків миші (↔, ↕).

¨   клацаннямправою клавішею миші на символі на ек­ран викликають контекстне меню. Йогокомандою Вставить текст у поля схеми, починаючи з позиції курсору, послідовновводять слова, змінні, цифри, фор­мули. Розмір шрифту не повинен перевищуватироз­міру регламентованих символів. Номери символів вставляють, як і текст, аленад лініями. Вставляти текст можна також кнопкою /> панелі «Малювання».

¨   усісимволи потім об'єднуються в схему лініями по­току, які формуються за допомогоюкнопки /> ікурсору миші. Характер ліній та напрямок стрілок встановлюються за допомогоюнаявних кнопок па­нелі «Рисование». Лінії можна вибирати такожіз групи «Линии» (мал. 4);

¨   сформованутаким чином схему алгоритму виділя­ють за допомогою кнопки /> («Выбор объектов»),а всі її елементи групують у кадр, послуговуючись командою Групувати зі списку «Дія»

Для рисування ліній, фігур і форматування тексту по­слуговуються щетакими варіантами:

¨   для змінирозмірів шрифту й установлення режимів введення над- і підрядкових символівможна скориста­тися клавішами <Ctrl+]>, < Ctrl+[> та < Ctrl +Shift + =>, < Ctrl + +>, відповідно;

¨   швидкевведення горизонтальних, (вертикальних) лі­ній і стрілок, квадратів та кілможливе за допомогою відповідних кнопок панелі  («Малювання»);

¨   накресленняліній легко змінюється за допомогою кнопки /> та її списку. Аналогічновстановлюєть­ся товщина лінії – кнопкою />;

¨   стрілкиможна вводити за допомогою кнопки />(«Вид стрелки»), спочатку виділивши лінію;

¨   колірлінії вибирають зі списку, що викликається кнопкою />.

Форматування малюнків

Будь-який рисунок поміщають у кадр-рамку, розміри якої мають бутисумірними з розмірами сторінки або її частини, виділеної користувачем длярисунка.

Для збільшення або зменшення розміру будь-якого ри­сунка необхідновиділити його кадр із маркерами, встано­вити покажчик миші, що має вигляд ↕або ↔, на один із маркерів. Далі натиснути на ліву клавішу миші і «відбу­ксирувати»зображення в потрібному напрямку до отри­мання його бажаного розміру, а потімвідпустити клаві­шу миші. Виділяють кадр клацанням мишею на межі поля рисунка.Скасувати виділення можна кла­цанням мишею на порожньому полі екрана. Клацаннямишею на полі рисунка активізує курсор з двох сторонньою стрілкою, «буксирую­чи»який можна переміщувати рисунок як у межах сто­рінки, так і між сторінками.

Для обрамлення рисунка слугує команда Формат ð Границі та заливка.

Навіть при нормальному розміщенні рисунка його по­ложення на сторінцізалишається непостійним, тому що він починає «плавати» по тексту під час йогоредагування.

Налаштування формату рисунка дає змогу вирішити всі про­блеми, пов'язаніз його розміщенням у документі. Його виконують командою Формат ð Малюнок, яка викликає наекран однойменне вікно з шістьма вкладками (див. мал. 10.).

У цьому вікні можна встановити висоту і ширину рисун­ка, задати засібйого обтікання, вибрати варіант розміщення рисунка на сторінці та задати низкуінших параметрів.

У вкладці «Кольори та лінії» визначають колір зали­вання фону зображення,колір, товщину і тип ліній його рамки. За допомогою параметра «Нема лінії» поля«Колір» знімають (знебарвлюють) рамку рисунка.

Вкладка «Розмір» дає змогу вибрати або встановити висоту та ширинурисунка, а вкладка «Положення» — ва­ріанти його розміщення на сторінці.

У вкладці «Малюнок»(мал. 10.) рисунок обрізують, встановлюють колір, яскравість та контрастністьйого зобра­ження.

Вкладка «Надпись» використ. для доповнення рисунка написами, текстом іформулами. При цьому допускається зміна параметрів шрифту всіма доступнимизасобами.

Отже, форматування дає змогу не тільки вставити ри­сунок у текст ізвідповідним оформленням, але й жорстко зв'язати його з елементами тексту.

Вставлення в текст документа графічних об'єктів

Послідовність вставлення в текст графічних об'єктів залежить від їххарактеру та середовища створення. Най­простіше у word-тексти вставляти діалогові вікна.Для цього необхідно:

• викликати на екран моніторапотрібне діалогове вік­но, наприклад «Сортування», і натис­ненням на клавіші<Alt + PrtScr> занести його в бу­фер обміну Clipboard;

• активізувати текстовий файл.Командою Правка ð Вставить уставити графічний об'єкт ізбуфера на по­зицію курсору;

•  виділити межу-кадр уставленого вікна, задати його розміри тарозмістити в центрі.

Таке вставлення робить положення вікна в тексті фік­сованим, тому що воновважається в системі окремим сим­волом.

Послідовність вставляння у word — текст панелей інструментів, кнопок-піктограм та інших графічнихоб'єктів різ­них вікон трохи інша:

¨   натисненнямна клавіші <Alt + PrtScr> або <PrtScr> у буфері обміну Clipboard запам'ятовується зобра­женнявибраного вікна, наприклад вікна Word, Excel, Access тощо;

¨   вікнавставляють у word-текст, починаючи з позиції курсору;

¨   виділяютькадр вікна, і на екран автоматично ви­кликається спеціальна панельінструментів  «На­стройка изображения».

¨   клацаннямлівою клавішею миші на кнопці /> («Обрізка») зазначеної панеліактивізується покажчик миші /> . За його допомогою виділяютьпотріб­ний графічний об'єкт «буксируванням» усіх меж кадру;

¨   сформованийтаким чином графічний об'єкт мож­на обрамити, використовуючи кнопку «Зовнішнімежі».

Аналогічно у word — текст можна вставляти й об'єкти, сформовані безпосередньо в додатках до Windows (на­приклад, діаграми,таблиці, фрагменти баз даних, рисунки тощо). Будь-який із таких об'єктівспочатку виділяють і, послуговуючись командою Копіювати (Вирізати), зано­сять убуфер обміну. Потім командою Правка ð Спеціальна вставка його вводять утекст.

Зазвичай графічні об'єкти вставляють у текст коман­дою Правка ð Вставить. При цьому формат іположення будь-якого об'єкта задаються засобами вікна «Формат малюнка».

Введення математичних формул і рівнянь

 

Редактор Word має спеціальний додаток Equation Editor, що дає змогу формувати математичніформули та рівнян­ня. Далі математичні об'єкти вводять до тексту і редагу­ютьбезпосередньо в ньому або в спеціальному вікні.

Порядок введення формул до текстдокумента

Для вставлення нової формули в текст, починаючи з позиції курсору, слідскористатися командою Вставка ð Об’єкт. У діалоговому вікні «Вставкаоб’єкта», що з'являється, вибирають параметр «Microsoft Equation» і активізують команду ОК. При цьомувікно Microsoft Word міститиме видозмінене меню, новупанель інстру­ментів «Формула» з кнопками-шаблонами різних сим­волів, а такожполе для введення формули (див. мал. 11.). Цю процедуру можна виконати також задопомогою кнопки /> («Редакторформул») стандартної панелі інструментів.

Клацання мишею на будь-якій із кнопок панелі «Фор­мула» розкриває списокможливих шаблонів символів (див. мал. 12.). Для вставлення у формулу будь-якогосимво­лу, наприклад «∑», «∏», «∫», «∩» тощо, доситьклацнути на ньому зазначеною клавішею.

Щоб увести формули в текст, необхідно натиснути на клавішу <Esc > або клацнути мишею на вільномумісці екрана.

Редагування формул

Математичні об'єкти редагують безпосередньо в тексті чи в спеціальномудіалоговому вікні. Перед редагуван­ням формули в тексті її виділяють, клацнувшина ній мишею. Потім за допомогою команди Правка ð Об’єкт Equation ð Змінити або подвійним клацанням мишеюна формулі активізують панель «Формула» (мал. 6). Після цього можна починати редагування.

Щоб редагувати виділену формулу в окремому вікні, треба командою Об’єкт ð Equation ð Відкрити із меню Прав­ка відкритидіалогове вікно «Редактор формул», де буде відображатися формула />

Це вікно має меню, аналогічне меню вікна. Засобами цих вікон установлюютьмасштаб зобра­ження формул, розмір символів, міжсимвольні відстані, стильформатування елементів формул тощо.

Масштабування зображення формул. Виконують його, послуговуючись командоюМасштаб із меню Вид, яка від­криває однойменне вікно, де і встановлюють масштабформу­ли (див. мал. 13.). Діапазон зміни масштабу — від 25 до 400%.

Встановлення інтервалу між символами у формулах.

Виконується програмою EquationEditor автоматично, але може задаватися також користувачем удіалоговому вік­ні «Интервал» (див. мал. 14), для відкриття якого слід акти­візуватикоманду Формат ðИнтервал. У ньому є список відстаней міжрізними елементами формули. Результати внесених змін можна бачити наспеціальному транспаранті діалогового вікна, клацнувши мишею на його кнопці «Применить».Для відновлення стандартних відстаней використовують кнопку «По умолчанию».

Взаєморозташування окремих символів зручно встанов­лювати вручну,користуючись клавішею <Ctrl> і клавішею керування курсором. Наприклад, натиснення на клавіші <Ctrl +> та <Ctrl+>> зумовлює переміщеннясимволу (або групи вибраних символів) відповідно угору і праворуч.

Встановлення розмірів символів у формулах. Здійс­нюється програмою Equation Editor автоматично з ураху­ваннямрозташування символів у формулі. Так, символи верхніх і нижніх індексів завждимають зменшений розмір, а символи сум («∑») та інтегралів («∫») -збільше­ний. Користувач можевстановити розміри символів та­кож безпосередньо у вікні «Размеры» (див. мал. 15.), що ак­тивізуєтьсякомандою Розмір ð Визначити. Призначення кнопок «Застосувати» і «По замовченню»тут таке саме, як і у вікні «Інтервал».

Вибір стилю форматування елементів формул

Варі­ювання різних варіантів форматування елементів формул дає змогуунаочнити підрахунки. Стильове форматування застосовують до математичних символів,змінних, функ­цій, матриць та інших об'єктів формул. Назву стилю вста­новлюютьу меню Стиль, а його параметри — в діалогово­му вікні «Стилі». Останнєактивізується командою Стиль ð Визначити.

Друк документа

 

Друкування документів у Word виконується матричним, струминним або лазерним принтерами. Редактор ікомп'ю­тер у цілому взаємодіють із принтером за допомогою спеці­альноїпрограми-драйвера. Вибирають необхідні принтер і драйвер на етапі підготовки танастроювання редактора.

Попередній перегляд документа

Перед друкуванням документ варто переглянути на ек­рані, щоб з'ясувати,який вигляд він матиме на папері. Пере­йти до режиму попереднього переглядудокумента можна:

•   активізувавши команду Файл ðПредварительный просмотр;

•   клацнувши мишею на кнопці /> панелі інструментів;

•   натиснувши на клавіші <Ctrl +F2>.

При цьому буде активізована панель інструментів «Предварительныйпросмотр»  (див. мал. 16.), користуючись кнопками якої можна розпочатидрукування документа, збільшити (зменшити) сторінку, переглянути одну або кіль­касторінок, вибрати масштаб перегляду, ввімкнути (вимк­нути) масштабні лінійки,припасувати сторінки, розгорну­ти сторінку на весь екран, закрити вікноперегляду і вий­ти з нього, нарешті, одержати контекстну довідку.

Припасування сторінок полягає в автоматичному змен­шенні їх кількості наодну тоді, коли остання сторінка документа містить лише кілька рядків. І ще: врежимі попереднього перегляду можна використовувати всі до­ступні у Word засоби редагування тексту:переміщувати виділені фрагменти, змінювати розміри полів сторінки, фор­муватизаголовки, вставляти графічні об'єкти, виправляти помилки і т. д. Редагуванняможливе після клацання ми­шею на кнопці /> («Збільшення»).


Друкування документа

Виконується воно за допомогою команди Файл ðПечать, яка викликає на екраноднойменне вікно (див. мал. 17.).

У вікні «Друк» задають значення низки параметрів:

¨   «Сторінки»(друкувати всі сторінки; тільки одну («поточна»); сторінки із зазначениминомерами або виділений фрагмент тексту);

¨   «Копії»(кількість копій і розібрати за копіями);

¨   «Вивестина друк» (всі сторінки діапазону, тільки непарні або парні);

¨   «Параметри»(друкувати: відомості, коди полів, при­мітки, прихований текст або графічніоб'єкти;

¨   «Надрукувати»(документ, відомості, примітки, стилі тощо).

Відомостіпро MicrosoftWord 2007

Загальнаінформація

Версія MicrosoftOffice Word 2007, що вийшла недавно, крім нових можливостей, відрізняється ще іновим інтерфейсом, а, отже, і новими методами і прийомами роботи.

Коли планувавсявипуск системи 2007 Microsoft Office, розробниками було поставлено завданнязробити основні додатки Microsoft Office зручніше в роботі. В результаті бувстворений призначений для користувача інтерфейс Microsoft Office Fluent, якийспрощує для користувачів роботу з додатками Microsoft Office і дає можливістьшвидше отримувати кращі результати.

У попередніхвипусках додатків Microsoft Office користувачам надавалася система меню,панелей інструментів, діалогових вікон. Такий інтерфейс працював добре, поки вдодатках було обмежене число команд. Тепер, коли програми виконують набагатобільше функцій, користувачам стає нелегко працювати із старою системою: дужебагато програмні можливості, і їх важко знайти.

У Office Fluentдизайн призначеного для користувача інтерфейсу був перероблений, щоб спроститипроцедури пошуку і використання всього діапазону можливостей, що надаються цимидодатками. Крім того, передбачалося запобігти тому, що захаращується робочоїобласті — ради того, щоб користувачі менше відволікалися на пошук і моглибільше часу і енергії витрачати на свою роботу.

Стрічка

Головний елементпризначеного для користувача інтерфейсу Microsoft Word 2007 є стрічкою, яка йдеуздовж верхньої частини вікна кожного додатку, замість традиційних меню іпанелей інструментів. (див. мал. 18.).

За допомогоюстрічки можна швидко знаходити необхідні команди (елементи управління: кнопки,списки, що розкриваються, лічильники, прапорці і т.п.). Команди впорядковані влогічні групи, зібрані на вкладках.

Замінити стрічкупанелями інструментів або меню попередніх версій додатку Microsoft Word неможна.

Видалити стрічкутакож не можна. Проте, щоб збільшити робочу область, стрічку можна приховати(згорнути).

—   Натисніть кнопку Настройкапанелі швидкого доступу (див. мал. 19.).

—   У меню виберіть командуЗгорнути стрічку.

—   Стрічка буде прихована, назвивкладок залишаться (див. мал. 20.).

Для використаннястрічки в згорнутому стані клацніть по назві потрібної вкладки, а потімвиберіть параметр або команду, яку слід використовувати. Наприклад, призгорнутій вкладці можна виділити текст в документі Word, клацнути вкладкуГоловна і в групі Шрифт вибрати потрібний розмір шрифту. Після вибору розмірушрифту стрічка знову згорнеться.

Щоб швидкоскрутити стрічку, двічі клацніть ім'я активної вкладки. Для відновлення стрічкидвічі клацніть вкладку.

Щоб згорнути абовідновити стрічку, можна також натиснути комбінацію клавіш Ctrl + F1.

Зміст стрічки длякожної вкладки постійно і незмінно. Не можна ні додати який-небудь елемент навкладку, ні видалити його звідти.

Зовнішній виглядстрічки залежить від ширини вікна: чим більше ширина, тим докладнішевідображаються елементи вкладки. На малюнку приведено відображення стрічкивкладки Головна при ширині вікна 600 крапок (див. мал. 21.).

Не дивлячись наутаєння окремих елементів стрічки, всі вони залишаються доступні. Доситьклацнути по значку або стрілці кнопки назви групи, і будуть відображені всіелементи групи.

При істотномузменшенні ширини вікна (менше 300 крапок) стрічка і імена вкладок перестаютьвідображатися.

Елементи управління

Елементиуправління на стрічках і вкладках об'єднані в групи, зв'язані з виглядомвиконуваної дії. Наприклад, на вкладці Головна є групи для роботи з буферомобміну, установки параметрів шрифту, установки параметрів абзаців, роботи ізстилями і редагування (див. мал. 18.) Елементами управління є звичайні кнопки,кнопки, що розкриваються, списки, списки, що розкриваються, лічильники, кнопкиз меню, прапорці, значки (кнопки) групи.

Кнопкивикористовуються для виконання якої-небудь дії. Наприклад, кнопка Напівжирнийгрупи Шрифт вкладки Головна встановлює напівжирне зображення шрифту. Щобнатиснути кнопку, треба клацнути по ній мишею (див. мал. 23.).

В деяких випадкахпісля натиснення кнопки з'являється діалогове вікно.

Кнопки, що розкриваються,мають стрілку в правій або нижній частині. При клацанні по стрілцівідкривається меню або палітра, в якій можна вибрати необхідну дію абопараметр. Вибрана дія або параметр запам'ятовуються на кнопці, і для повторногозастосування не потрібно відкривати кнопку. Наприклад, можна клацнути пострілці кнопки Підкреслений групи Шрифт вкладки Головна і вибрати спосібпідкреслення (див. мал. 24.). Щоб ще раз призначити таке ж підкреслення, непотрібно клацати по стрілці, досить клацнути по самій кнопці.

У списку можнавибрати для застосування який-небудь параметр. Для цього треба клацнути поньому мишею. Наприклад, в списку Стилі таблиць вкладки Конструктор можнавибрати варіант оформлення таблиці (див. мал. 25.).

Для прогляданнясписку в межах стрічки можна користуватися кнопками Вперед і Назад. Алезазвичай список розгортають, для чого треба клацнути по кнопці Додатковіпараметри (див. мал. 25.).

У нижній частинірозгорненого списку можуть відображаються відповідні команди меню (див. мал.26.).

При використаннісписку, що розкривається, треба клацнути по стрілці списку і вибрати необхіднийпараметр. Наприклад, в списку, що розкривається, Розмір шрифту групи Шрифтвкладки Головна можна вибрати розмір шрифту (див. мал. 27.).

В більшостівипадків можна, не відкриваючи списку, клацнути мишею в полі списку, щорозкривається, ввести значення необхідного параметра з клавіатури і натиснутиклавішу Enter.

Лічильникизастосовують для установки числових значень яких-небудь параметрів. Для змінизначення користуються кнопками лічильника Більше (Вгору) і Менше (Вниз).Наприклад, в лічильнику Інтервал групи Абзац вкладки Розмітка сторінки можнавстановити значення величини інтервалу після абзацу (див. мал. 28.).

Також значення вполі лічильника можна ввести з клавіатури і натиснути клавішу Enter. Натисненнядеяких кнопок не приводить до виконання якої-небудь дії, а тільки відображаєменю, в якому слід вибрати потрібну дію. Наприклад, клацнувши по кнопці Регістрв групі Шрифт вкладки Головна, в меню, що з'явилося, можна вибрати регістртексту, що оформляється (див. мал. 29.).

В деяких випадкахвибір команди меню кнопки викликає діалогове вікно.

Прапорцівикористовуються для застосування якого-небудь параметра. Наприклад, прапорцігрупи Показати або приховати вкладки Вигляд (див. мал. 30.) визначаютьособливості відображення вікна.

Для установки абозняття прапорця досить клацнути по ньому мишею.

Значок (кнопка)групи – маленький квадрат в правому нижньому кутку групи елементів у вкладці.Клацання по значку відкриває відповідне цій групі діалогове вікно або областьзавдань для розширення функціональних можливостей. Наприклад, значок групиШрифт вкладки Головна відкриває діалогове вікно Шрифт (див. мал. 31.)

А значок групиСтилі відображає область завдань Стилі (див. мал. 32.).

Не кожна групамає значок.

Для кожногоелементу управління можна відобразити спливаючу підказку з інформацією пропризначення цього елементу — достатньо навести на нього і на деякий часзафіксувати покажчик миші. Приклади спливаючих підказок приведені на (див. мал.33, 34, 35).

Іноді в підказціє текст Для отриманнядодаткових відомостей натисніть клавішу F1. В цьомувипадку при натисненні клавіші F1 з'являється вікно довідкової системи здовідкою, що відноситься безпосередньо до вибраного елементу.

Кнопка«Office»

Кнопка«Office» розташована в лівому верхньому кутку вікна. При натисненнікнопки відображається меню основних команд для роботи з файлами, списокостанніх документів, а також команда для настройки параметрів додатку(наприклад, Параметри Word) (див. мал. 36.). Деякі з команд меню кнопки«Office» мають підлеглі меню.

Панельшвидкого доступу

Панель швидкогодоступу за умовчанням розташована у верхній частині вікна Word і призначена дляшвидкого доступу до найчастіше використовуваних функцій.

За умовчаннямпанель містить всього три кнопки: Зберегти, Відмінити, Повернути (Повторити).Панель швидкого доступу можна настроювати, додаючи в неї нові елементи абовидаляючи ті, що існують.

Натисніть кнопкуНастройка панелі швидкого доступу.

У меню виберіть найменуваннянеобхідного елементу (див. мал. 37.). Елементи, відмічені галочкою, вжеприсутні на панелі.

Для додаванняелементу, що відсутній в списку, виберіть команду Інші команди (див. мал.37.).

У розділіНастройка вікна Параметри Word в списку, що розкривається, Вибрати команди:виберіть вкладку, в якій розташований елемент, що додається, потім виділітьелемент в списку і натисніть кнопку Додати (див. мал. 38.).

Для додавання напанель будь-якого елементу з будь-якої вкладки можна також клацнути по цьомуелементу правою кнопкою миші і в контекстному меню вибрати команду Додати на панель швидкогодоступу.

Для видаленняелементу з панелі досить клацнути по ньому правою кнопкою миші і в контекстномуменю вибрати команду Видалитиз панелі швидкого доступу.

Міні-панельінструментів

Міні-панельінструментів містить основні найбільш часто використовувані елементи дляоформлення тексту документа.

Міні-панельз'являється автоматично при виділенні фрагмента документа. Спочаткувідображається напівпрозора міні-панель (див. мал. 39.).

Міні-панель станеяскравою, як тільки на неї буде наведений покажчик миші (див. мал. 40.). Щобвикористовувати міні-панель, клацніть будь-яку з доступних команд. Складелементів міні-панелі інструментів — постійний і незмінний.


Висновок

 

 Нова версія дужецікава у використання, тому що незвична. Будемо вважати, що новостворення будеподобатись користувачам у роботі. Але зрештою кожна версія текстового редакторухороша по своєму. Мета створення, на мою думку, це вдосконалення функцій такоманд для полегшення виконання операцій з текстом. Пройде час подивимось нарезультати.

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию