Реферат: Проблемы налогооблажения в странах переходного периода

<span Garamond",«serif»;color:black;letter-spacing: .3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">Вступ

<span Garamond",«serif»;color:black;letter-spacing: .3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">

<span Garamond",«serif»; mso-fareast-font-family:Garamond;mso-bidi-font-family:Garamond;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">1.<span Times New Roman"">        

<span Garamond",«serif»;color:black;letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning: 26.0pt;mso-ansi-language:UK">Податки та їх теоретичні засади.

<span Garamond",«serif»; mso-fareast-font-family:Garamond;mso-bidi-font-family:Garamond;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">1.1.<span Times New Roman"">          

<span Garamond",«serif»;color:black;letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning: 26.0pt;mso-ansi-language:UK">Поняття податку й економічної сутностіоподатковування.

<span Garamond",«serif»; mso-fareast-font-family:Garamond;mso-bidi-font-family:Garamond;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">1.2.<span Times New Roman"">          

<span Garamond",«serif»;color:black;letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning: 26.0pt;mso-ansi-language:UK">Функції податків

<span Garamond",«serif»; mso-fareast-font-family:Garamond;mso-bidi-font-family:Garamond;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">1.3.<span Times New Roman"">          

<span Garamond",«serif»;color:black;letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning: 26.0pt;mso-ansi-language:UK">Принципи податків.

<span Garamond",«serif»;color:black;mso-ansi-language: UK">

2. Проблемиоподаткування у країнах з перехідною економікою на прикладі України, Росії тареспубліки Молдова.

<span Garamond",«serif»; mso-fareast-font-family:Garamond;mso-bidi-font-family:Garamond;color:black; mso-ansi-language:UK">2.1.<span Times New Roman"">          

<span Garamond",«serif»;color:black;mso-ansi-language:UK">Сучасний станподаткової системи  України.

<span Garamond",«serif»; mso-fareast-font-family:Garamond;mso-bidi-font-family:Garamond;color:black; mso-ansi-language:UK">2.2.<span Times New Roman"">         

<span Garamond",«serif»;color:black;mso-ansi-language:UK">Структурачинної податкової системи Російської Федерації. Основні групи проблем.

<span Garamond",«serif»; mso-fareast-font-family:Garamond;mso-bidi-font-family:Garamond;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">2.3.<span Times New Roman"">         

<span Garamond",«serif»;color:black;mso-ansi-language:UK"> Характерні риси сучасної податкової політики республіки Молдова.Існуючі проблеми.

<span Garamond",«serif»;color:black;letter-spacing: .3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">

<span Garamond",«serif»;color:black;letter-spacing: .3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">3.    Реформування податкової системи.

3.1.<span Times New Roman"">          

Основні засади формування податкової політики в Україніна сучасному етапі.

Висновки

Список використаної літератури.

<span Garamond",«serif»;color:black;mso-ansi-language: UK">

<span Garamond",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">

<span Garamond",«serif»;color:black;mso-ansi-language: UK">Вступ

<span Garamond",«serif»; color:black;letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-no-proof:yes">          Проблема економічного зростання — центральний пункт економічної теорії і практики. Саме з ним зв'язуютьсяпоказники розвитку виробництва і його ефективності, можливості підвищенняматеріального рівня і якості життя населення, і тим самим усього суспільства ідержави в  цілому.

<span Garamond",«serif»; color:black;letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-no-proof:yes">  Практична діяльність урядів по здійсненнюекономічної політики, у кінцевому рахунку, також спрямована на її вирішення.Бюджетно-податкова політика є ключовою ланкою економічної політики держави іявляє собою інструмент регламентування макроекономічних пропорцій, визначенихспроможністю республіки по збору прибутків і ефективному керуванню витратами. Уумовах ринкової економіки будь-яка держава широко використовує податковуполітику в якості визначеного регулятора впливу на негативні явища ринку.

<span Garamond",«serif»; color:black;letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-no-proof:yes">   Так, податкам приділяється важливе місцесеред економічних важелів, за допомогою яких держава впливає на ринковуекономіку. Застосування податків є одним з економічних методів керування ізабезпечення взаємозв'язку загальнодержавних інтересів із комерційнимиінтересами підприємців, підприємств незалежно від відомчої підпорядкованості,форм власності й організаційно-правової форми підприємства. За допомогоюподатків визначаються взаємовідносини платників податків із бюджетами всіхрівнів а також із банками, що вышестоят організаціями й іншими суб'єктамиподаткових відношень.

<span Garamond",«serif»; color:black;letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-no-proof:yes">Припереході до ринкових відносин істотно змінюється роль податкової політики врегулюванні суспільного виробництва і розподіли національного доходу: зростаєроль і значення податків як регулятора ринкової економіки в заохоченні ірозвитку пріоритетних галузей народного господарства, наукомістких виробництв атакож у ліквідації збиткових підприємств. Водночас, формування податковоїполітики в

<span Garamond",«serif»;color:black;letter-spacing:.3pt; mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">країнах з перехідною економікою<span Garamond",«serif»; color:black;letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-no-proof:yes">ускладнюється наслідками командно-адміністративної системи керування економіки,недостатністю досвіду у використанні податкової системи для розвитку народногогосподарства.

<span Garamond",«serif»; color:black;letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-no-proof:yes">          Утой же час, податкова система здатна деякою мірою  до саморегуляції — автоматичне збільшенняподаткових надходжень, скорочення державних витрат у період підйому, і навпаки,зменшення податкових надходжень і збільшення державних витрат у період спаду зарахунок існування стабілізаторів.

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-no-proof:yes">           Для ослаблення виробничого бума необхіднийбюджетний надлишок, тобто  перевищенняприбуткової частини державного бюджету над видатковою. З іншого боку, щобзбороти спад, бажаний дефіцитний бюджет. Існують два шляхи для досягненняпоставлених цілей, один із яких досягається за допомогою регулювання податковихнадходжень. Так у першому випадку вихід у збільшенні податків, у другому ж,навпаки, у їхньому зниженні.

<span Garamond",«serif»; color:black;letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-no-proof:yes">          Крім податкового існує ще рядумонтованих стабілізаторів, що у своїй сукупності врівноважують економічнусистему країни.

<span Garamond",«serif»; color:black;letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-no-proof:yes">          Проте,незважаючи на безумовно корисні спроможності податкової системи достабілізації, регулювання економіки не можна здійснювати винятково за допомогоюумонтованих стабілізаторів,  проведеннядискреційної політики є необхідним (під дискреційною політикою розумієтьсясвідоме маніпулювання податками й урядовими витратами з метою зміни реальногообсягу національного виробництва і зайнятості, контролем над інфляцією іприскоренням економічного росту).

<span Garamond",«serif»; color:black;letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-no-proof:yes">          Такимчином, податкова політика, обумовлена економічною політикою і имеющая своївласні принципи, може бути ефективним макроекономічним інструментом впливу нетільки на бюджетні процеси, але і на весь комплекс економічних проблем.

<span Garamond",«serif»; color:black;letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-no-proof:yes">У тойже час безсистемна, непродумана податкова політика, що переслідує лишефіскальні цілі, спроможна призвести держава до ситуації “податкової пастки”,коли сплачувати податки буде вже не з чого, і тим самим до краху усієїфінансової системи держави.

<span Garamond",«serif»;mso-fareast-font-family: «Times New Roman»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

<span Garamond",«serif»;color:black; mso-ansi-language:UK">1. Податки та їх теоретичні засади.

<span Garamond",«serif»; color:black;mso-ansi-language:UK">

<span Garamond",«serif»;mso-fareast-font-family:Garamond;mso-bidi-font-family: Garamond;color:black;letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language: UK">1.1.<span Times New Roman"">          

<span Garamond",«serif»; color:black;letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">Поняттяподатку й економічної сутності оподатковування.

<span Garamond",«serif»; color:black;mso-ansi-language:UK">

<span Garamond",«serif»;color:black;letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning: 26.0pt;mso-ansi-language:UK">         

<span Garamond",«serif»; color:black;letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">Виникненняоподатковування було викликано появою держави і державного апарата, що створилиі використовували фіскальні механізми для фінансування своїх витрат. Протеподаток — це в першу чергу найважливіша фінансово-економічна категорія.

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">          Вартість усіх матеріальних благ,створених суспільством за певний період (звичайно за рік) і призначена длязадоволення сукупних суспільних потреб в економіці, носить найменуваннясукупного (валового) суспільного продукту (СВП). У свою чергу, СВП у вартіснійформі складається з вартості спожитих засобів виробництва (с), виплаченоїзаробітної плати (v) і прибули (m). Знову створена вартість (v+m) представляє національнийдоход (НД). У своєму русі СВП і НД проходять чотири стадії:виробництво, розподіл, обмін і споживання.

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">          Проте об'єктивна необхідністьмобілізації частини СВП для казни виникає тільки на стадії розподілу. Оскількисаме на цій стадії виявляється частка (пропорція) виробників і інших суб'єктівсуспільства в СВП. Крім того, необхідно відзначити, що процеси первинногорозподілу СВП здійснюються без участі держави, оскільки увесьвиробничо-розподільний процес у принципі неможливо здійснити інакше, чим відшкодовуючивартість витрачених засобів виробництва (c), виплачуючи заробітну плату (v) іодержуючи прибуток (m).

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">          У той же час держава, що виникла якнадбудовна форма керування суспільством на відповідній стадії розвиткуцивілізації, об'єктивно зажадало матеріальної основи для свого існування,джерелом чого могла виступити тільки сфера матеріального виробництва. Саме звиникненням держави починається формування системи перерозподільних відношень,що із розвитком товарно-грошових відношень виступила у грошовій (фінансовій)формі.

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">          Основним методом перерозподілу СВПстало пряме вилучення державою визначеної частини СВП у свою користь дляформування централізованих фінансових ресурсів (бюджету), що і складаєфінансово-економічну сутність оподатковування. Цей перерозподіл здійснюється зНД, що виступає єдиним джерелом податкових платежів незалежно від їхньогооб'єкта.

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">          Перерозподіл частини СВП на користьдержави здійснюється між двома учасниками суспільного виробництва: відробітників (із “c”) у формі прибуткового й інших податків, а від суб'єктів, щохазяюють, (із “m”) у формі ПДВ, податку з прибутку й ін.

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">          Характерною рисою сучасного етапу є тещо, велика частка національного доходу формується в сфері обігу.

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">          Тепер більш докладно зупинимося напонятті “податок”. Так, податки в реальному податковомумеханізмі — безповоротна, безеквівалентна і термінова форма примусовогостягнення з платників податків відповідно до чинного податкового законодавства частини їхнього прибутку з метоюзадоволення суспільно необхідних потреб. Поряд із податками в структуріподаткової системи в конкретному просторі і часі,                                                                                                                                                  певне місце займають мита і збори. Їх не варто ототожнювати з поняттям“податок”, так: мито — це відповідна обов'язкова плата за вчинення державними йіншими органами юрисдикції дій в інтересах заявника; збір — платіж,встановлюваний у рамках податкового законодавства органами місцевогосамоврядування і що зараховується в місцевий бюджет.

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">          Податок як комплекснеекономіко-правове явище являє собою сукупність визначених взаємодіючих складових (елементів), кожне з якихмає самостійне юридичне значення.

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">          Виділення самостійних елементів,обумовлено особливою важливістю відношень, що торкаються матеріальних інтересівплатників податків.

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">          Першим елементом податку виступає податково-правоваформа, тобто  загальне правилоповодження в податковій сфері, встановлене у визначеному порядку і санкціоноване  компетентним державним органом. Самеподаткова норма регулює виникнення і реалізацію податкових зобов'язань. Безподаткової норми обов'язок сплачувати податок не може вважатися “законновстановленим” і не спричиняє для учасників податкової сфери ніяких наслідків.

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">          Об'єкт оподаткування

<span Garamond",«serif»; color:black;letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">-це юридичний факт або сукупність юридичних фактів (юридичний склад), із якихпов'язане виникнення обов'язку платника податків, сплатити податок, іншимисловами, це — предмет, який оподатковується: прибуток, земля, майно, капітал тощо.

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">         

<span Garamond",«serif»; color:black;letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">Длявстановлення податкової бази необхідно знати масштаб оподаткування — цеодиниця, що кладеться в основу виміру податку (наприклад, у земельному податку- площа), тобто  визначена закономфізична характеристика або параметр виміру об'єкта оподатковування.

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">          У той же час, одиниця оподаткування — частина об'єкта оподаткування, прийнята за основу при численні конкретноїподаткової суми (у сучасному трактуванні це податкова база).

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">          Платник- особа або господарство, що виконує покладені на нього податкові зобов'язанняв силу володіння їм об'єктом оподатковування.

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">          Норма оподатковування

<span Garamond",«serif»; color:black;letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">- частка прибутку, стягнута через податки з оподаткованих об'єктів.

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">          Податкова ставка

<span Garamond",«serif»; color:black;letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">- розмір податку з одиниці оподаткування.

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">Приобчисленні податку, що підлягає внеску в бюджет, необхідно враховувати податковіпільги — зменшення податкового тягаря аж до нульового.     

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">Податковасанкція

<span Garamond",«serif»;color:black;letter-spacing:.3pt; mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">- збільшення податкового тягаряпри установленні факту порушення податкового законодавства.

<span Garamond",«serif»;color:black;letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning: 26.0pt;mso-ansi-language:UK">         

<span Garamond",«serif»; color:black;letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">Закономможе встановлюватися і термін сплати податку, на протязіякого платник податків зобов'язаний фактично внести податок у бюджет.

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">          Для упорядкування процедури внесенняподатку в бюджет установлюється порядок сплати податку, щопредставляє собою нормативно встановлені засоби і процедури внесення податку вбюджет.

<span Garamond",«serif»;color:black;letter-spacing:.3pt; mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">          Одержувачемподатку є бюджет або позабюджетний фонд.

<span Garamond",«serif»; color:black;mso-ansi-language:UK">

<span Garamond",«serif»; color:black;mso-ansi-language:UK">

<span Garamond",«serif»;mso-fareast-font-family:Garamond;mso-bidi-font-family: Garamond;color:black;letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language: UK">1.2.<span Times New Roman"">          

<span Garamond",«serif»; color:black;letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">Функціїподатків.

<span Garamond",«serif»;color:black;letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning: 26.0pt;mso-ansi-language:UK">

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">          Податки як вартісна категорія маютьсвої відмітні ознаки і функції, що виявляють їхню соціально-економічну сутністьі призначення. Так, функція податку — це прояв його сутності в дії, засібвираження його властивостей, показує яким образом реалізується суспільнепризначення даної економічної категорії, як інструмента вартісного розподілу іперерозподілу прибутків. У зв'язку з цим можна відзначити що, незважаючи на всерізноманіття думок, розвиток податкової системи історично визначило триосновних функції: фіскальну, контрольну і розподільчу. Які взаємозалежні, іжодна  з них не може розвиватися на шкодуінший.

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">          При цьому  основна функція податків — фіскальна позабезпеченню наповнюваності скарбниці (від латинського слова fiscus — державна скарбниця).

<span Garamond",«serif»;color:black;letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning: 26.0pt;mso-ansi-language:UK">          Фіскальна функція

<span Garamond",«serif»; color:black;letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">- основна, характерна споконвічно для всіх держав. З її допомогою утворюютьсядержавні грошові фонди, тобто матеріальні умови для функціонування держави.Саме ця функція забезпечує реальну можливість перерозподілу частини вартостінаціонального доходу на користь найменш забезпечених соціальних прошарківсуспільства.

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">          Держава, установлюючи податки, прагненасамперед забезпечити собі необхідну матеріальну базу для здійсненняпокладених на неї задач. Так, у період становлення буржуазного суспільстваподатки в основному мали фіскальну функцію. Проте світовий досвід свідчить проте, що функції податків змінюються в міру розвитку держави.

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">          Інша функція податків, як економічноїкатегорії, складається в тому, що з'являється можливість кількісноговіддзеркалення податкових надходжень і їхнього зіставлення з потребами державиу фінансових ресурсах. Завдяки контрольній функції оцінюється ефективністьподаткового механізму, забезпечується контроль за прямуванням фінансовихресурсів, виявляється необхідність внесення змін у податкову систему і бюджетнуполітику. Контрольна функція податково-фінансових відношень виявляється лише вумовах дії розподільної функції. Таким чином, обидві функції в органічнійєдності визначають ефективність податково-фінансових відношень і бюджетноїполітики.

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">          Розподільна функція <span Garamond",«serif»; color:black;letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK; font-weight:normal;font-style:normal">податків володіє багатьма властивостями,що характеризують багатогранність її ролі у відтворювальному процесі. Ценасамперед  те, що споконвічнорозподільна функція податків носила чисто фіскальний характер. Але з тих пір якдержава порахувала необхідним активно брати участь в організації господарськогожиття в країні, у функції з'явилася регулююча властивість, що здійснюєтьсячерез податковий механізм.

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">Стимулюючапідфункція

<span Garamond",«serif»;color:black;letter-spacing:.3pt; mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK"> податків реалізується черезсистеми пільг, винятків, преференцій (переваг), пов'язаних  ознаками об'єкта, що пільготоутворюють,оподатковування. Вона виявляється в зміні об'єктів оподаткування, зменшенніподаткової бази, зниженні податкової ставки й ін. так, Законом України “Просистему оподаткування” передбачені такі види пільги:

§<span Times New Roman"">    

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">неоподаткованиймінімум об'єкта податку;

§<span Times New Roman"">    

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">вилучення зобкладення визначених елементів об'єкта податку; звільнення від сплати податківокремих категорій платників; зниження податкових ставок;

§<span Times New Roman"">    

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">цільовіподаткові пільги, включаючи податкові кредити;

§<span Times New Roman"">    

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">іншіподаткові пільги.

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">Преференції

<span Garamond",«serif»; color:black;letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">встановленіу виді інвестиційного податкового кредиту і цільової податкової пільги дляфінансування інвестиційних і інноваційних витрат. Податковий кредит, як івсякий кредит, дається на умовах повернення і платності, оформляється договоромміж підприємством і відповідним податковим органом.

<span Garamond",«serif»;color:black;letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning: 26.0pt;mso-ansi-language:UK">Підфункцію відтворювального призначення

<span Garamond",«serif»; color:black;letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">несуть у собі платежі за користування природними ресурсами, податки, стягнуті вдорожні фонди, на відтворення мінерально-сировинної бази. Ці податки маютьчітку галузеву приналежність, диференційовані по джерелах оподаткування        

<span Garamond",«serif»; color:black;mso-ansi-language:UK">

<span Garamond",«serif»; color:black;letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">1.3.Принципи оподатковування.

<span Garamond",«serif»; color:black;letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">Принципи (відлатинського principium — основа, першооснова) — це основні і керівні ідеї,провідні засади, що визначають початки. Стосовно до оподатковування принципамиварто вважати базові ідеї і положення, що існують у податковій сфері.

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">          Проте, з огляду на багатоаспектністьзмісту податків, їхній комплексний характер і неоднозначну природу, необхідновідзначити, що кожній сфері податкових відношень відповідає своя системапринципів.

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">          Так, можна умовно виділити три такісистеми:

§<span Times New Roman"">      

<span Garamond",«serif»; color:black;letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">економічніпринципи оподатковування;

§<span Times New Roman"">      

<span Garamond",«serif»; color:black;letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">юридичніпринципи оподатковування (принципи податкового права);

§<span Times New Roman"">      

<span Garamond",«serif»; color:black;letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">організаційніпринципи податкової системи.<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">Крім того, урамках кожній із зазначених систем необхідно виділяти як загальні принципиоподатковування, властивій усій системі оподатковування в цілому, так і окреміпринципи оподатковування, що відповідають тільки деяким розділам і положеннямоподатковування, наприклад, принципи застосування відповідальності за порушенняподаткового законодавства, принципи обчислення і сплати податку з прибутку,принципи стягування податків із нерезидентів тощо.

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">          Економічні принципи оподатковування являють собою сутнісні,базисні положення, що стосуються доцільності й оцінки податків як економічногоявища. Вперше вони були сформульовані в 1776 році Адамом Смитом у роботі“Дослідження про природу і причини багатства народів”. Адам Смит виділив 5принципів оподатковування, названих пізніше “Декларацією прав платника”:

<span Garamond",«serif»; mso-fareast-font-family:Garamond;mso-bidi-font-family:Garamond;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">1)<span Times New Roman"">                

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">принципгосподарської незалежності і свободи платника податків, засновані на праві приватнійвласності; як вважав А. Смит, всі інші принципи займають підпорядковане даномупринципу положення;

<span Garamond",«serif»; mso-fareast-font-family:Garamond;mso-bidi-font-family:Garamond;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">2)<span Times New Roman"">                

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">принципсправедливості, що полягає в рівному обов'язку громадян сплачувати податкивідповідно до своїх прибутків: “… відповідно їхнього прибутку, яким воникористуються під заступництвом і захистом держави; ”

<span Garamond",«serif»; mso-fareast-font-family:Garamond;mso-bidi-font-family:Garamond;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">3)<span Times New Roman"">                

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">принциппевності, із якого випливає, що сума, засіб, час платежу повинні бутизаздалегідь відомі платнику податків;

<span Garamond",«serif»; mso-fareast-font-family:Garamond;mso-bidi-font-family:Garamond;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">4)<span Times New Roman"">                

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">принципзручності, відповідно до якого податок повинний стягатися в такий час і такийзасіб, що подають найбільші зручності для платника;

<span Garamond",«serif»; mso-fareast-font-family:Garamond;mso-bidi-font-family:Garamond;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">5)<span Times New Roman"">                

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">принципекономії, відповідно до  котрого  витрати по стягуванню податків повинні бутименше, чим самі податкові надходження;

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">Принципи,запропоновані А. Смитом, зберегли свою актуальність і понині. Проте, за більшніж 200-літній розвиток суспільства, система принципів А. Смита перетерпілавизначені зміни. Рекомендується, що в даний час реально втілені на практикутакі економічних принципи оподатковування:

<span Garamond",«serif»; mso-fareast-font-family:Garamond;mso-bidi-font-family:Garamond;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">1.<span Times New Roman"">       

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">принципдомірності;

<span Garamond",«serif»; mso-fareast-font-family:Garamond;mso-bidi-font-family:Garamond;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">2.<span Times New Roman"">       

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">принципсоціальної справедливості, максимального врахування інтересів і можливостейплатників податків;

<span Garamond",«serif»; mso-fareast-font-family:Garamond;mso-bidi-font-family:Garamond;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">3.<span Times New Roman"">       

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">принципекономічності (ефективності) або економічної обгрунтованості;

<span Garamond",«serif»; mso-fareast-font-family:Garamond;mso-bidi-font-family:Garamond;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">4.<span Times New Roman"">       

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">стимулюванняпідприємницької діяльності; і наукого-технічего прогресу;

<span Garamond",«serif»; mso-fareast-font-family:Garamond;mso-bidi-font-family:Garamond;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">5.<span Times New Roman"">       

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">принципобов’язковості;

<span Garamond",«serif»; mso-fareast-font-family:Garamond;mso-bidi-font-family:Garamond;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">6.<span Times New Roman"">       

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">принципрівнозначності і рівномірності;

<span Garamond",«serif»; mso-fareast-font-family:Garamond;mso-bidi-font-family:Garamond;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">7.<span Times New Roman"">       

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">принципрівності, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації;

<span Garamond",«serif»; mso-fareast-font-family:Garamond;mso-bidi-font-family:Garamond;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">8.<span Times New Roman"">       

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">Принципстабільності;

<span Garamond",«serif»; mso-fareast-font-family:Garamond;mso-bidi-font-family:Garamond;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">9.<span Times New Roman"">       

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">Принципкомпетенції;

<span Garamond",«serif»; mso-fareast-font-family:Garamond;mso-bidi-font-family:Garamond;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">10.<span Times New Roman"">  

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">Єдинийпідхід;

<span Garamond",«serif»; mso-fareast-font-family:Garamond;mso-bidi-font-family:Garamond;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">11.<span Times New Roman"">  

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">Доступність.

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">Принципдомірності полягає в співвідношенні наповнюваності бюджету і несприятливих дляплатника податків наслідків оподатковування.

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">Під правовимипринципами розуміються керівні положення права, вихідні напрямки, йогоосновні початку, що визначають сутність усієї системи, галузі або інститутуправа.

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">Правовіпринципи організації системи оподатковування, використовувані в міжнароднійпрактиці, можна сформулювати в такий спосіб:

<span Garamond",«serif»; mso-fareast-font-family:Garamond;mso-bidi-font-family:Garamond;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">1.<span Times New Roman"">                 

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">Юридичнарівність перед законом усіх суб'єктів, що хазяюють, і громадян. Податковийнейтралітет.

<span Garamond",«serif»; mso-fareast-font-family:Garamond;mso-bidi-font-family:Garamond;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">2.<span Times New Roman"">                 

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">Податковіпреференції підлягають обов'язковому затвердженню в законі.

<span Garamond",«serif»; mso-fareast-font-family:Garamond;mso-bidi-font-family:Garamond;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">3.<span Times New Roman"">                 

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">Гарантованістьстабільності і послідовності податкової політики.

<span Garamond",«serif»; mso-fareast-font-family:Garamond;mso-bidi-font-family:Garamond;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">4.<span Times New Roman"">                 

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">Податковапрозорість (компанія не може приховувати прибутки акціонерів і служити їмподатковим сховищем).

<span Garamond",«serif»; mso-fareast-font-family:Garamond;mso-bidi-font-family:Garamond;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">5.<span Times New Roman"">                 

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">Заборонаоберненої сили податкового закону (дія податків у часу).

<span Garamond",«serif»; mso-fareast-font-family:Garamond;mso-bidi-font-family:Garamond;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">6.<span Times New Roman"">                 

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">Функціонуванняінституту відповідальності грунтується на презумпції винності платника податківза умови гнучкого податкового впливу на порушників податкових законів.

<span Garamond",«serif»; mso-fareast-font-family:Garamond;mso-bidi-font-family:Garamond;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">7.<span Times New Roman"">                 

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">Орієнтаціяпереважно на прогресивні форми оподатковування.

<span Garamond",«serif»; mso-fareast-font-family:Garamond;mso-bidi-font-family:Garamond;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">8.<span Times New Roman"">                 

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">Антидискреційністьрішень податкових адміністрацій.

<span Garamond",«serif»; mso-fareast-font-family:Garamond;mso-bidi-font-family:Garamond;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">9.<span Times New Roman"">                 

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">Домірність ірівномірність податкових надходжень, що розподіляються по ланках бюджетноїсистеми з розміром витрат, що щорічно підтверджується поточним фінансовимзаконодавством.

<span Garamond",«serif»; mso-fareast-font-family:Garamond;mso-bidi-font-family:Garamond;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">10.<span Times New Roman"">            

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">Пріоритетфінансових суспільно необхідних цілей.

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">До організаційних принципів податковоїсистеми відносяться положення, відповідно до яких здійснюється її побудова і структурна взаємодія:

<span Garamond",«serif»; mso-fareast-font-family:Garamond;mso-bidi-font-family:Garamond;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">1.<span Times New Roman"">  

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">принципєдності;

<span Garamond",«serif»;mso-fareast-font-family: Garamond;mso-bidi-font-family:Garamond;color:black;mso-ansi-language:UK">2.<span Times New Roman"">  

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">принципрухливості;<span Garamond",«serif»; color:black;mso-ansi-language:UK">

<span Garamond",«serif»;mso-fareast-font-family: Garamond;mso-bidi-font-family:Garamond;color:black;mso-ansi-language:UK">3.<span Times New Roman"">  

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK">принципстабільності;<span Garamond",«serif»; color:black;mso-ansi-language:UK">

<span Garamond",«serif»;mso-fareast-font-family: Garamond;mso-bidi-font-family:Garamond;color:black;mso-ansi-language:UK">4.<span Times New Roman"">  

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK"> принцип множинності податків;<span Garamond",«serif»;color:black; mso-ansi-language:UK">

<span Garamond",«serif»;mso-fareast-font-family: Garamond;mso-bidi-font-family:Garamond;color:black;mso-ansi-language:UK">5.<span Times New Roman"">  

<span Garamond",«serif»;color:black; letter-spacing:.3pt;mso-font-kerning:26.0pt;mso-ansi-language:UK"> принцип вичерпного переліку податків.<span Garamond",«serif»;color:black; mso-ansi-language:UK"><span Garamond",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK; mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

2.<span Times New Roman"">     

Проблеми оподаткування у країнах зперехідною економікою на прикладі України, Росії та республіки Молдова.

<span Garamond",«serif»; mso-fareast-font-family:Garamond;mso-bidi-font-family:Garamond;color:black; mso-ansi-language:UK">2.1.<span Times New Roman"">          

<span Garamond",«serif»;color:black;mso-ansi-language:UK">Сучасний станподаткової системи  України.

<span Garamond",«serif»;color:black; mso-ansi-language:UK">

<span Garamond",«serif»;mso-ansi-language: UK">Загальний рівень оподаткування в Україні

<span Garamond",«serif»; mso-ansi-language:UK">

В Українідоходи держави (сектора державного управління) включають до себе доходидержавного і місцевих бюджетів, а також Пенсійного фонду і фонду соціальногострахування (щодо коштів, одержаних за рахунок обов'язкових страхових внесківпідприємств, організацій, кооперативів і громадян). У 1996—1999 рр. часткадоходів держави у ВВП країни становила 37,8—40,3% (див. табл. 2.1.1.).

<span Garamond",«serif»">Таблиця 2.1.1.

<span Garamond",«serif»"> 

<span Garamond",«serif»">Доходи держави вУкраїні (за даними 1996—1999 рр.)<span Garamond",«serif»">

<span Garamond",«serif»">(%ВВП)

<p
еще рефераты
Еще работы по государственному регулированию, таможне, налогам