Реферат: Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

 

/>/>Міністерство освіти і науки України

Національний гірничий університет

/> 

 


Гірничий    факультет

Кафедра    підземної розробки родовищ

         (повна назва)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

дипломної роботи

спеціаліста

(освітньо – кваліфікаційний рівень)

специальності     7.090301.02Підземнарозробка

 родовищ корисних копалин

 

на тему“Розробка проекту технологічної системиінтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330мшахти “Експлуатаційна”  ЗАТ “ Запорізький

залізоруднийкомбінат” ”

 

Виконавець:                                    Ю.Г.Борисенко

(підпис)

Керівники

Прізвище, ініціали

Оцінка

Підпис

проекту

Кузьменко О.М.

розділів:

1.Технологічний Барташевський Вентиляція Литвиненко А.А. 2.Охорона праці Литвиненко А.А. 3.Економічний Безпалько В.М.

Рецензент

Нормоконтролер

Дніпропетровськ

2004г.

еще рефераты
Еще работы по геологии