Реферат: Билеты по географии Украины за 11 класс

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU">ГЕОГРАФІЯ

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">            Білет№1.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">1. Будова літосфери та її рухи. Внутрішні сили Землі.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">2. Загальна характеристика внутрішніх вод і воднихресурсів України.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">3. Складітьтиповий план порівняльноїекономіко-географічної характеристики двох держав.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">            Білет№2.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">1. Основні форми поверхні Землі. Відмінність гір і рівнинза висотою над рівнем моря, походженням, віком. Зміни рельєфу під впливомзовнішніх і внутрішніх сил Землі.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">2. Географічне положення України. Порівняйте географічнеположення України з положенням інших держав (на вибір).

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">3. Накресліть схему сучасного регіонального поділуЄвропи.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">            Білет№3.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">1. Поверхневі та підземні води. Їх роль у господарстві.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">2. Геологічна будова і корисні копалини України.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">3. Екологічні проблеми людства, шляхи їх вирішення.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">            Білет№4.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">1. Світовий океан. Його будова. Рух води у Світовомуокеані.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">2. Клімат України. Фактори, що визначають йогоособливості.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">3. Світові мінеральні ресурси, головні регіони їхпоширення,

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">            Білет№5.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">1. Погода. Характеристика її складових.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">2. Природні та умовно-природніресурси Чорного таАзовського морів.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">3. Чисельність та природній рух населення, демографічнаситуація світу.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">            Білет№6.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">1. Атмосфера та її склад. Зміни тиску і температури звисотою. Проблеми забруднення атмосфери. Шляхи та засоби їх вирішення.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">2. Головні річкові системи України. Живлення і режимирічок.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">3. Світове господарство, основні етапи його формування.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">            Білет№7.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">1. Ресурси Світового океану, їх роль у житті людства.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">2. Характеристика зони мішаних лісів України.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">3. Фактори і принципи розміщення виробництва і фінансів усучасних умовах.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">            Білет№8.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">1. Клімат. Кліматотвірні фактори. Кліматичні пояси таобласті Землі, закономірності їх розміщення.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">2. Характеристика лісостепової зони України.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">3. Міжнародний географічний поділ праці. Світовегосподарство в сучасний період.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">            Білет№9.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">1. Біосфера. Її вплив на інші оболонки Землі тавзаємозв’язки з ними. Екологічні проблеми біосфери.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">2. Характеристика степової зони України.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">3. Зовнішньоекономічні зв’язки, їх форми та сучаснітенденції зміни в умовах нових відносин в світі.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">            Білет№10.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">1. Взаємозв’язки компонентів природи. Природні комплекси Землі.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">2. Мінеральні ресурси України, їх структура і особливостірозміщення.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">3. Канада. Структура промисловості і АПК. Експортнігалузі господарства.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">            БІЛЕТ№11.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">1. Географічна оболонка. Її загальні закономірності.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">2. Чисельність і розміщення населення України. Йогоприродній і механічний рух.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">3. Роль політичних процесів у становленні господарстванезалежних держав Східної Європи, Північної та Центральної Азії (країнколишнього СРСР).

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">            Білет№12.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">1. Географічна будова, корисні копалини та рель’єфАфрики. Взаємозв’зки між геологічними структурами, родовищами корисних копалинта рельєфом материка.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">2. Трудові ресурси України, їх структура. Нерівномірністьу забазпеченні території трудовими ресурсами.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">3. Основні типи країн Європи.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">            Білет№13.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">1. Природні зони Африки. Класичний прояв зональностіприродних комплексів материка.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">2. Національний склад населення України. Українськадіаспора.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">3. Особливості промислового розвитку країнПівденно-Західної Азії.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">            Білет№14.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">1. Австралія. Особливості клімату материка. Унікальністьорганічного світу.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">2. Паливно-енергетичний комплекс України, його структура.Вугільна промисловість України.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">3. Коротка економіко-географічна характеристика однієї з країнЦентральної Європи (за вибором).

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">            Білет№15.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">1. Історія формування поверхні Південної Америки, основніформи рельєфу.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">2. Нафтова і газова промисловість України, основні районивидобутку нафти ти газу. Проблеми забезпечення ними України.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">3. Особливості господарства країн Африки, країн, шорозвиваються.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">            Білет№!6.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">1. Анктартида. Відкриття та сучасні наукові дослідження,їх географічне значення.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">2. Електроенергетика України, її структура та особливостірозміщення.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">3. Характерні економіко-географічні особливостіпромисловості країн Центральної Європи.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">            Білет№17.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">1. Екологічні проблеми світу. Території, які знаходятьсяпід особливою охороною, їх значення для людства.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">2. Накресліть схему міжгалузевих зв’язків металургіїУкраїни.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">3. Дайте коротку порівняльну економіко-географічнухарактеристику Великобританії та Франції.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">            Білет№18.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">1. Північна Америка. Особливості географічного положеннята берегової лінії материка.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">2. Накресліть схему міжгалузевих зв’язків хімічноїпромисловості України.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">3. Дайте коротку порівняльну економіко-географічнухарактеристику ФРН та Італії.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">            Білет№19.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">1. Внутрішні води Південної Америки, їх господарськезначення.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">2. Накресліть схему міжгалузевих зв’язків лісової,целюлозно-паперової  та деревообробноїпромисловості України.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">3. Промисловість США. Основні міжгалузеві системипромисловості.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">            Білет№20.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">1. Форма і рухи Землі. Градусна сітка. Географічнікоординати.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">2. Агропромисловий комплекс України, його структура.Накресліть схему міжгалузевих зв’язків агропромислового комплексу.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">3. Австралія. Особливості розвитку і місце в світовійекономіці.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">            Білет№21.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">1. Загальна циркуляція атмосфери Землі. Вітри.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">2. Накресліть схему галузевої структури рослинництваУкраїни.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">3. Індія. Сільське господарство, його спеціалізація,основні сільськогосподарські райони.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">            Білет№22.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">1. Неоднорідність земної кори. Стійкі і рухомі ділянкиземної кори та пов’язані з ними особливості рельєфу.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">2. Накресліть схему галузевої структури тваринництваУкраїни.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">3. Японія. Основні риси галузевої структури господарства.Територіальні відмінності господарства.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">            Білет№23.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">1. Географічне положення та берегова лінія Євразії.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">2. Основні види транспорту та особливості його розміщенняв Україні.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">3. Загальна характеристика господарства КитайськоїНародної Республіки.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">            Білет№24.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">1. Клімати Європи. Перевага Західного переносу повітрянихмас.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">2. Внутрішньодержавні та міждержавні економічні зв’язкиУкраїни, їх суть і значення.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">3. Особливості господарства “нових індустріальних країн”на прикладі Бразилії або Мексики.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">            Білет№25.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">1. Азія. Загальні відомості. Особливості геологічноїбудови і рельєфу.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">2. Структура господарського комплексуДонецько-Придніпровського економічного району України.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">3. Глобальні проблеми людства.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">            Білет№26.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">1. Азія. Внутрішні води, їх розподіл по території.Живлення та водний режим великих річкових і озерних систем.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">2. Агропромисловий комплекс Донецько-Придніпровськогоекономічного району України. Його галузева структура.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">3. Етапи формування політичної карти світу.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">            Білет№27.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">1. Залежність клімату від географічної широти,підстілаючої поверхні, циркуляції атмосфери. Наведіть приклади.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">2. Структура господарського комплексу Південно-Західногоекономічного району України. Особливості структури промисловості і розміщеннянайважливіших галузей.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">3. Економіко-географічні особливості господарстваТуреччини.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">            Білет№28.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">1. Материковий та океанічний типи зомної кори. Гіпотезипоходження материків і океанів.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">2. Структура господарського комплексу Південногоекономічного району України. Найважливіші галузі промисловасті, їх розміщення.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">3. Особливості господарства Південно-АфриканськоїРеспубліки.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">            Білет№29.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">1. Повітряні маси. Типи повітряних мас і їх рух.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">2. Агропромисловий комплекс Південного економічногорайону України. Географія основних галузей рослинництва і тваринництва.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">3. Основні типи державного ладу і державного устрою країнв світі.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">            Білет№30.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">1. Циклони. Антициклони. Атмосферні фронти. Зміни погоди,викликані їх дією.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">2. Агропромисловий комплекс Південно-Західногоекономічного району України, його роль у територіальномуподілі праці.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">3. Міграція населення світу. Зовнішні і внутрішніміграції.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">            Білет№31.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">1. Фізико-географічне положення Океанії. Острови, їхпоходження  та зв’язок з будовою днаТухого океану.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">2. Курортне господарство Південного економічного районуУкраїни.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">3. Машинобудівна промисловість світу, особливостірозміщення найважливіших галузей.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">            Білет№32.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">1. Порівняйте географічне положення двох материків. Якгеографічне положення впливає на їх природу? (на вибір).

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">2. Дайте характеристику Українських Карпат.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">3. Характеристика сільського господорства країнЛатинської Америки.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">            Білет№33.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">1. Ландшафти і фізико-географічне районування України.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">2. Дайте характеристику Кримських гір.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">3. Основні риси географії світової паливно-енергетичної промисловості. Шляхи вирішенняенергетичної проблеми в світі.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">            Білет№34.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">1. Роль географії у вирішенні найважливіших соціальнихпроблем.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">2. Дайте характеристику екологічної ситуації в Україні.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">3. Характеристика сільського господарства країн Африки.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU">Nick’ Corp. (при підтримці Nick’Soft & Nick’Write& Nick’Copy) Copyright (C) 1992-1997.

еще рефераты
Еще работы по географии, экономической географии