Реферат: Лекция по географии

<span Courier New";mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">Тема: Тваринництво

<span Courier New"; mso-fareast-font-family:«Courier New»">1.<span Times New Roman"">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Визначеня<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»"> 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">галузь господарства яказаймається розведенням тварин

<span Courier New"; mso-fareast-font-family:«Courier New»">2.<span Times New Roman"">

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Значення

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Зпочатку поточного тисячоліття значення сг ітваринництва дещо зменшилось, віддаючи свої позиції промисловості. Але заразколи все більшу увагу приділяють екологічним питанням, питанням чистої сг продукції у вигращі опинилисякраїни які зробили одну із своїх спеціалізацій – сг.Сьогодні екологічно-чиста сг продукція коштує дужевеликі гроші на світовому ринку і тому країни які мають відповідне інтенсивнесільське господарство займають дуже важливі позиції на світовій арені. В умовахрозвитку великих міст ( мегаполісів ) дуже велика роль приділяється галузямтваринництва які безперебійно на протязі всього року можуть у великих обсягахпостачати  високоякісні породукти харчування цим гігінськиммістам ( йдеться на сам перед про птахівництво ). Високоінтенсивнеекологічно чисте тваринництво не тільки дозволяє зайняти зараз лідируючіположення як у рамках регіональних економічних угрупувіньі у всьому світі але й забезпечити здоровими продуктами харчування власненаселення, що є осноою продовження нації.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New"; mso-fareast-font-family:«Courier New»">3.<span Times New Roman"">

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»"> Структура

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Скотарство

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»"> 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Налічується 1,3 – 1,5 млрд голів худоби

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Скотарство дає 1/3 всьогомяса та майже все молоко

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Найбільші виробник яловичи ( США, Австралія, ФР, Новазеландія)

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Найбільше стадо вІндії  приблизно 270  млн голів, алевоно непродуктивне( релігійні забобони)

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Направлення скотарства –молочне мясне і мясомолочне

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Молочне – країни з сочними пасовищами  Зх Европа, а також поблизувеликих міст

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Мясне

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">- — в посушливих районах степів, напівпустель ( США, Австралія )

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Молочно мясне – в лісостепових зонах при наявності соковитих кормів,

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Свинарство

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Приблизно 0,8 млрд голів

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Дає 2/5 мясної продукці

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Свинарсво

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">тяжіє до густозаселених регіонів, великих пром містта раойнів вирощування картоплі та буряка

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Значна частина поголівя свине розміщена в Китаї та країнах  СНД ( приблизна ½)

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Вівчарство

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Налічується 1,2 млрд

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Тяжіє до районів природніх пасовищ

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Основний регіон –Австралія та Нова Зеландія

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">В найбільш посушливихрайонах розповсюджене товкоруне та напів тонкоруне вівічарство

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">В останній час переважаєрозведення овець мясо-вовняного напрямку

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Розведення коней

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">За поголівям1 місце країни Пн та ПдАмерики

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Основне виробництворозміщене в районах природніх пасовищ

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Птахівництво

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Розміщене навколо всіхвеликих міст а також в регіонах вирощування зернових культур

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Рибальство

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">½ світового виловуриби приходиться на Японію, СНД, Китай, США, Чілі,Перу

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Виділяють 3 Зони вилову (Північна, Тропічна та Південна ) Основна зона – північна

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">По Океанах :

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Тихий – 56 %

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Атлантичний – 38 %

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Індійський – 6 %

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Вузькоспеціалізовані підггалузі :

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»"> 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Оленярство ( ПН Евразії, північ Пн Америки )

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Розведення верблюдів ( ввеликих пустелях та напів пустелях )

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Хутрове господарство ( Пн Росії та Канади )

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Бджільництво ( країнистепу лісостепу, передгірські райони )

<span Courier New";mso-fareast-font-family:«Courier New»">4.<span Times New Roman"">

<span Courier New";mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">Звязки<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New";mso-fareast-font-family:«Courier New»">5.<span Times New Roman"">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Особливості

<span Courier New";mso-fareast-font-family:«Courier New»">-<span Times New Roman"">  

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Головна галузь сгв розвинених країнал і другорядна в раїнах щорозвиваються

<span Courier New";mso-fareast-font-family:«Courier New»">-<span Times New Roman"">  

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Менша залежність від кліматичних умов

<span Courier New";mso-fareast-font-family:«Courier New»">-<span Times New Roman"">  

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Земля не являється основним засобомвиробництва, а лише впливає на  характер виробництва

<span Courier New";mso-fareast-font-family:«Courier New»">-<span Times New Roman"">  

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Мень<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">ніж в рослинництві виражена сезонність

<span Courier New";mso-fareast-font-family:«Courier New»">-<span Times New Roman"">  

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Основою розвитку є сировинна(кормова)база

<span Courier New";mso-fareast-font-family:«Courier New»">-<span Times New Roman"">  

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New";mso-fareast-font-family:«Courier New»">6.<span Times New Roman"">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Інтенсифікація

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Інтенсивно тваринництворозвивається в більшості кап країн, воно засноване на польовому кормовиробництві та культурних пасовищах. Виділяють 3регіони інтенсивного тваринництва :

<span Courier New";mso-fareast-font-family:«Courier New»">1.<span Times New Roman"">

<span Courier New";mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">Кріїни<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»"> центральної частини Зх Европи ( спеціалізація на молочномясному та молочному скотарстві, розведені свинь та птахівництві)

<span Courier New";mso-fareast-font-family:«Courier New»">2.<span Times New Roman"">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">КраїниПн Америки

<span Courier New";mso-fareast-font-family:«Courier New»">3.<span Times New Roman"">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Австраліята Нова Зеландія ( спеціалізація пасовищне вовняне та мясововняневівчарство, роведення КРХ  мясного направлення.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">В країнах, щорозвиваються тваринництво в більшості випадків є екстенсивним ( зростаннявиробництва – за рахунок збільшення поголівя тапасовищ)

еще рефераты
Еще работы по географии, экономической географии