Реферат: Електроосвітлювальна та опромінювальна установка в телятнику

--PAGE_BREAK--


ЕA=e1+e2+e3+e4=60+15+6+1=82 лк
Для точки В розрахунки проводимо аналогічно точці А.

Розрахунок в точці В
Таблиця 3
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по физике