Реферат: Организация компьютерного центра "Ультра Стар"

Бизнес-план

“Організаціякомп’ютерного центру “Ультра Стар”.

Решетилівка

2003

Резюме.

На сьогоднішній день ринокінформаційних технологій розвивається швидше за все. Покина ньому ще є місця длянових фірм, що пропонують оригінальний продукт. Наприклад, недостатньо добрезаповнена сфера послуг, пов'язаних з комп'ютерною технікою. Особливо цяпроблема торкається Решетилівки.На жаль, зараз у нас важкознайти організацію, в якій можна недорого набрати текст, роздрукувати його на лазерному принтері, записатикомпакт-диск диски, знайти необхідну інформацію в Internet, відскануватизображення, віддрукувати цифрові фотографії і так далі. Також нелегко провестиякісний ремонт, модернізацію або обслуговування в короткітерміни і за невелику суму, а виготовлення замовленогопрограмного забезпечення взагалі складає проблему. про яку далі піде мова, покликана заповнити вищезгадані проломи решетилівсьеого ринку інформаційних технологій. Її діяльність направленана сферу послуг, так чи інакше пов'язаних з комп'ютерами. Повний перелік сервісу, що надається цим комп’ютерним цетром можна подивитися в наступному розділі. Поки жварто відзначити, що всі вказані вище послуги надаютьсякомп’ютерним центром.

Потреба в банківських інвестиціях складає 35000гривень. Термін погашення кредиту при роботі по запланованому графіку – 12місяців з моменту одержання.

Повненайменування заявника

Приватне підприємство “Текс Тіко”

Private enterprise “Tecs Tico”

ПП “Текс Тіко”

Загальна характеристика позичальника.

Індекс Область

Населенний пункт

Вулиця

Будинок квартира

Юридична адреса

38400

Полтавська

Решетилівка

Леніна

50б, 1

Адреса головного офісу

38400

Полтавська

Решетилівка

Леніна

50б, 1

Адреса виробничих приміщень

38400

Полтавська

Решетилівка

Шевченка

58

Особа для контакту

1

2

Прізвище

Сіліванов

Мельник

Ім’я

Ігор

Дмитро

По батькові

Володимирович

Юрійович

Посада

Директор

Адміністратор

Телефон

23129

23364  Dimonys@ua.fm

Відомості про реєстрацію

Видано Решетилівською держадміністрацієюПолтавської області

Дата реєстрації 10.12.2002

Реєстраційний номер  № 550

Ідн. код 32170107

Основнівиди діяльності.

Швейне виробництво.

Комп’ютерні ігри та інші комп’ютерні послуги.

Виготовлення хлібо-булочнихвиробів

Опис послуг.

Комп’ютернийцентр “Ультра Стар” в першу чергу направленона сферу послуг в області інтелектуальних технологій та комп’ютерних ігор. Йогоунікальність полягає в тому, що в масштабаходнієї фірми зібрана ціла гамма послуг, що охоплює різні області, так чиінакше пов'язані з комп'ютерною технікою. На відміну від переважноїбільшості конкурентів данийкомп’ютернийцентрне робить ставку на продаж вже готових товарів — їїдіяльність майже повністю направлена наобслуговування негарантійної техніки, а також на іншийсервіз. Звичайно, данний комп’ютерний центр  не є незамінною фірмою, абсолютнопозбавленою конкурентів. Всі запропоновані нами послуги можна знайти в інших місцях: в комп'ютерних магазинах, уприватних осіб, а також в організаціях, що займаються комп'ютернимобслуговуємо. Не дивлячись на це, нашу фірмуне чекає жорстка конкуренція з наступних причин:

Комп'ютерні фірми-магазинине прагнуть активного розширення послуг, не пов'язаних з продажем абогарантійним обслуговуванням. Малооплачувані нескладні послуги такі, як роздрук, набір, сканування, пошук в Internet, записCD, виготовлення дрібних програмних продуктів,настройкипрограмного забезпечення і так далі ними взагалі не виявляються за рідкіснимвиключенням. Також вони досить байдуже відносяться до ремонтунегарантійної апаратури, а розробка web сайтів і грамотна консультація, якправило, є для них непосильною задачею.      

Приватні особи, навпаки,прагнуть активного просування дрібних послуг. Але при цьому вони пропонують лише декілька найменувань.Дуже серйозним мінусом при роботі з приватними лицями є сумнівна якість сервісу, оскільки за рідкіснимвиключенням вони працюють нелегально. Крім того, приватники недостатньодобре проводять рекламну політику, що ускладнює їх пошук для потенційних клієнтів.   

Організації, що займаютьсякомп'ютерним обслуговуванням, звичайно працюють з більшкрупним та визначеним клієнтом.Вони рідкісні ісильно завантажені роботою. Основна сфера їх діяльності — ремонт,обслуговування і модернізація комп'ютерної техніки. Іншими послугами дані фірми, якправило не займаються. Також вони широко себе не рекламують, чим ускладнюютьзалучення нових клієнтів.    

Діяльність комп’ютерного центру перш за все направлена на обслуговування приватних осіб іневеликих організацій, що немають для цього потрібних навиків(фахівців), устаткування або часу. На початковий період діяльності фірмипланується надавати наступнийперелік послуг:

1.<span Times New Roman"">   

Ремонт і обслуговування негарантійних комп'ютерів та ексесуарів.

Значеннямтакої послуги, як ремонт, зрозуміле і не вимагає опису. Під обслуговуваннямрозуміється: плановіпрофілактичні роботи, настройка апаратури, оновлення мікропрограмBIOS, чищення, заміна вентиляторіві кулерів, заправкаі ремонт картріджів для струменевихталазерних і матричних принтерів,а також копіювальних апаратів. Допускається виїзд до замовника за додаткову плату.

2. Модернізація.

Дана послуга дуже важлива для комп'ютерної техніки,що пов'язане з високим темпом морального старіння і необхідності регулярногооновлення апаратури. Суть послуги полягає втому, що при деякії доплатіна місце застарілих комплектуючих встановлюються нові. Застарілікомплектуючі Комп’ютерний центр планує здаватив магазини, як товаридругої категорії, а також деяку їх частинуреалізовувати самостійно. Можливий варіант збірки зних недорогих, але повністю працездатнихкомп'ютерів. Допускається виїзд до замовника за додаткову плату.

3. Настройка і установкапрограмного забезпечення.

Не кожний користувач персонального комп'ютера не взмозіграмотно встановити і настроїтитой або інший програмнийзасіб. Нашкомп’ютерний центрпропонує рішення даноїпроблеми фахівцями за невисоку плату.Можлива установкапрограмного забезпечення замовника, такожі нашого. В останньомувипадку вартість зростає на ціну ліцензії, якщо необхідне програмнезабезпечення не єбезкоштовним. Допускається виїзд до замовника за додаткову плату. 

4. Комп'ютерний набір іверстка.

Відностно поширеною проблемою дляприватної особи єнеобхідність перетворення рукописного тексту в електронний вигляд. При цьому не кожний має необхідну техніку,вільний час і навики швидкої роботи зклавіатурою. Комп’ютерний центрпропонує рішенняцієї проблеми в максимально короткі терміни.Також пропонується верстка — підготовка набраного тексту для друку в будь-якомустилі на будь-якому форматі носія.

5. Сканування, розпізнавання іксерокопія.

Пропонується сканування будь-якихграфічних матеріалів на форматі до А4 включно в будь-якійякості. Крім того надається послуга сканування друкарського тексту з подальшим розпізнаванням (перекладомв електронний вигляд). Ксерокопія здійснюєтьсябез використання копіювального апарату — для цього оригіналсканується і друкується на лазерному принтері.

6.Друкна лазерному принтері.

Назва говорить саме за себе. Роздрук можливий наматеріаліпринесеного замовником, так і набраного або відсканованого нашимцентром.

7. Друкцифрових фотографій і кольорових матеріалів.

Здійснюється на спеціальному струменевомуфотопринтері із застосуванням спеціалізованого паперу підвищеної якості. Якістьвідбитку не нижче, ніж фотографії із звичної плівки,одержаної в мініфотолабораторії.Можливий роздрук як з електронного носія, принесеногоклієнтом, так і передрук оригіналу після йогосканування і редагування.

8. Запис CD-R і CD-RWдисків.

Для надійного резервного зберігання інформаціїостаннім часом вигідно використовувати записуючіі перезаписуючідиски. Але дляцього потрібноспеціальні пристрої, які покинедостатньо поширені. Комп’ютерний центр пропонує запис і перезапис інформації замовникана диски. Передбачається використання як дисків клієнта, так і наших дисків. Востанньому випадку вартістьпослуги дещо знижується.

9. Пошук в Internet певноїтематичноїінформації.

Дана послуга предлагаєотримання з Internet інформації, розташованої за певною адресою, якунадає клієнт. Складніший різновид цього сервісу — пошук інформації з певноїтематики. Наприклад, книг, статі, рефератів, програм і так далі. Можливий пошуку присутності клієнта під його керівництвом.

10.Розробка webсайтів.

Комп’ютерний центрпропонує створення Internetсторінок різного ступеняскладності для організацій і приватних осіб. Також при бажанні клієнта можливе отриманнядоменного імені будь-якого рівня.

11. Написання нескладнихпрограмних продуктів.

Програмний засіб, якийнеможливий придбати, наприклад, тому що йогоне існує в готовому вигляді. Єдиний вихід втакій ситуації — написати таку програму.Нерідко організація абоприватна особа намагається одержати нескладнезамовлення, що можна здійснити, звернувшися в Комп’ютернийцентр.

12.Безкоштовна допомога в придбанні комп'ютерів,периферії та іншої складної техніки,пов'язаної з інформаційними технологіями.

Чудово відомо, що б придбатискладну дорогу техніку бажано з професіоналом в даній області, якщо, звичайно,покупець сам не є таким. Інакше навіть причесностіпродавця некомпетентний покупець ризикує придбатиневдалийтовар.Наша фірма допоможе розв'язати цю проблему абсолютно безкоштовно дляклієнта. При цьому дохід утворюється у виглядікомісійних з фірми-продавця.

13.Комп’ютерні ігри.

 

 Подальшезбільшення числа послуг не планується, але можливе. В ході розвитку центр ставитьперед собою основну задачу, яка полягає в зростанніобороту. Планується, щобільшістьпослуг(дрібних), досягнувши певного рівня, припинить подальший розвиток. Але такіпослуги, як ремонт, обслуговування, модернізація, настройка і установка ПО, атакож розробка програмних продуктів, можуть розвиватися майже нескінченно.Відповідно, вони є пріоритетними для подальшого зростанняцентру. Довгострокова перспектива можна припустити,що комп’ютерний центр обслуговуватиме комп’ютернутехніку вбагатьох організаціях, також можлива поява відділу програмних розробок, щозаймається серйозними програмними продуктами.

 

Оцінка ринку збуту.

Послуги, що надаються комп’ютерним центром перш за все, направленіна споживацький ринок. Деякі сервіси такі, якремонт, обслуговування, модернізація, установка програмного забезпечення, йогонастройка, розробка програмних продуктів, повинні також зацікавити державні ікомерційні установи. На початок діяльностінашогоцентруосновними клієнтами будутьфізичні особи, велика частина замовленьвідноситиметься до наступних послуг: роздрук, набір, сканування, розпізнавання, верстка,пошук інформації в Internet, запис компакт-диск дисків,комп’ютерні ігри і так далі. Суми операцій з такимилицями будуть невеликі, але відносно великакількість замовлень в одиницю часу усуне даний недолікцентру. Велику частину клієнтів складемолодь, що пояснюється найширшим розповсюдженнямі популярністю високих комп'ютерних технологій в цій віковій групі. Якщо молодьще раз розділити на сегменти, наприклад, по займаномустатусу, то з'ясується, що основна частинанашої клієнтури — це студенти, школярі і що вчаться в інших учбових закладів. Даний фактпояснюється тим, що вищеперелічені категорії людей дуже активно використовуютьобчислювальну техніку, але при цьому часто немають багатьох потрібних пристроїв або навиків роботи. Також потенційними клієнтами нашого центру єлюди, для яких комп'ютер, — хобі або активно використовується для якої — тодомашньої роботи. Можлива епізодична поява клієнтів, яким наші послуги потрібнідля основної роботи, але там відсутнянеобхідна техніка або фахівці. Якщо розглядати потенційних клієнтів з погляду достатку,легко визначити, що більшість складуть люди змалим і середнім достатком. Цей факт можна пояснити відсутністю у такихклієнтів дорогої комп'ютерної апаратури, особливо принтерів, сканерів, записуючих  приводів, модемів і так далі. Звичайно, в наш комп’ютерний центр звертатимутьсяі спроможні клієнти. В основному для того, щобзаощадити власний час або через відсутність певних навиківроботи. Також допускається, що і у деяких спроможних клієнтів нашої фірми можебути відсутня техніка з тієї причини, що використовується рідко і в господарстві непотрібна. Рівнятися на спроможних клієнтів нашомуцентру неможна, стратегія зняття вершків для такої фірми неприйнятна. Тому ціноутворенняі загальний підхід до клієнта повинні бути в першу чергу орієнтовано на небагатих людей. Окрім фізичних осіб, як вже мовилося вище,очікується невеликіорганізації, які не мають фахівців або устаткування для вирішення певних задач. Такихклієнтів, перш за все, зацікавлять послуги зремонту, обслуговування, модернізації і настройки (установці) програмногозабезпечення. Одним з варіантів співпраця з організаціямибуде підписаннямдоговорів на обслуговування інформаційної техніки протягом деякого терміну. Робота з установамиповинна стати основною лінією розвиткуцентру, оскількитільки вона може забезпечити значний розвиток комп’ютерногоцентру. Надалі,коли фірма зарекомендує себе, повинен бути здійснений перехід на обслуговуваннябільш крупних і солідних організацій-клієнтів.При цьому робота з фізичними лицями не повинна бути згорнута — досягнувшипевного рівня насичення, вона повинна залишитися у вигляді невеликого окремогопідрозділу.

Найважливішими параметрамипослуг, запропонованих комп’ютерним центром для кінцевого споживача є ціна іякість. Не дивлячись на те, що якість всього переліку наших послуг непоступається конкурентам, а іноді і перевершуєїх, необхідно встановити невисокі ціни для залучення більшої кількостіклієнтів, тим самим, виграючи не на цінах, а наоб'ємах продажів. Виходячи з цього, був складений наступний список цін на послуги:

1.Ремонт і обслуговуваннянегарантійних комп'ютерів і периферії.

По цьому пункту неможливо встановити конкретну ціну,оскільки все залежить від складності ремонтуабо обслуговування. Надалі належить створення прейскуранта, що деталізується. Планується, що ціни в ньому будуть приблизно на 10 відсотків нижче, ніж у конкурентів, що при високійякостіповинне привернути велику кількість клієнтів.

2. Модернізація.

Як і у попередньому випадку тут неможливо вказатиякихось конкретних розцінок, швидше всього,тут навіть не вдасться створити універсального прейскуранта. Тому модернізаціяоцінюватиметься фахівцем при узгодженні з клієнтом. Для залучення клієнтури ціни будуть дещонижче, ніж в конкуруючих фірмах.

3. Настройка і установкапрограмного забезпечення.

І тут вартість послуги залежатиме від складу робіт.Для полегшення розрахунків буде створений прейскурант, деякі види робіт оцінитьфахівець при виконанні. Звичайно ж, вартістьнастройки і установки ПКв комп’ютерному центрі  не буде вище,ніж у конкурентів. Наприклад, установка операційної системи Windows 2000 іпакету Office 2000 обійдеться всього 40 гривень з урахуваннямвиїзду до замовника безурахування вартості ліцензії. Для порівняння та ж послуга в комп'ютерних фірмахміста коштує від 50 гривнів і више без виїзду.

4. Комп'ютерний набір іверстка.

Вартість верстки можна встановити тільки після бесіди клієнта зфахівцем. Приблизно вона рівна 0,50копійок за лист формату А4. Комп'ютерний набір тексту безформул при стандартному заповненні листа А4обійдеться всього в 0,30 копійок. Звичайно у конкурентів дана послуга оцінюєтьсядорожче.

5. Сканування, розпізнаванняі ксерокопія.

Сканування одного листаА4 в дозволі 300 крапок на дюйм і16-розрядному кольорі обійдеться всього в 2 гривні.Сканування в більш високій якості коштуватиме трохидорожче. Сканування тексту під розпізнавання – 1гривня, розпізнаваннябез правки — 50 копійок. Ксерокопія – 0,30. Уконкурентів на дану послугу ціни значно вище.

6. Друкна лазерному принтері (монохромна).

Вартість друку 1сторінки – 0,70 копійок, якщо принесений матеріал більше 25 листів, то починає автоматично діяти знижка в 20 відсотків. Ці тарифи дійсні для чорно-білого друку будь-яких матеріалів іззагальним рівнем чорного не більше 5відсотків. У конкурентів розцінки на дану послугу, принаймні, не нижче.

7. Друкцифрових фотографій і кольорових матеріалів.

Друк однієї фотографії формату А4 коштуватиме 3гривні,що нижче з цінамиконкурентів. При маломуобліку розповсюдженняданого сервісу, послуга буде запитана.

8. Запис CD-R і CD-RWдисків.

Вартість запису на диск клієнта — 8гривеньнанаш диск -6. Писати на клієнтські диски менш вигідно, оскільки,не дивлячись на знижку в 2 гривні прибуток буде вище, щопояснюється різницею між продажною і закупівельноюціною компакт-диск дисків. Якщо порівнювати ціну даної послуги з пропозиціями конкурентів, то вона нижче абоприблизно рівно їм. При великійпотребінаселення в цій послузі,вона повинна бути активно запитана.

9. Пошук в Internet певноїтематичноїінформації.

Вартість послуги залежить від вимог клієнта івизначається фахівцем, створення яких-небудьпрейскурантів тут неможливе. Порівняння з розцінкамиконкурентів теж не зовсім коректно, оскільки вони відрекомендовані слабо. Не дивлячисьна це, вартість даної послуги в комп’ютерному центрі буде невелика, щоб привернути більше число клієнтів.

10.Розробка webсайтів.

Ще один сервіс, де розцінки встановлюються фахівцем після обговорення завданняз клієнтом. Планується тримати ціна на20 відсотків нижче, ніж у конкурентів.

11. Написання нескладнихпрограмних продуктів.

Див.пункт 10.

12.Безкоштовна допомога в придбанні комп'ютерів,периферії і іншої складної техніки, пов'язаноїз інформаційними технологіями.

Вже з назвивиходить, що послуга безкоштовна. До того ж вона унікальна і практичнопозбавлена конкуренції. Отримання прибутку тутзасновано на партнерській угоді з фірмою-продавцем.При цьому покупець нічого не втрачає, а,навпаки, одержує оптимальний комп'ютер (або іншу комп'ютерну техніку) за мінімум ціни.

         Ємність ринкових послуг,пропонуємим комп’ютерним центром достатньовелика. При цьому дана нішанедостатньо добре освоєна конкуруючими фірмами. Тому основне суперництво стоїтьчекати з приватними лицями, що ведуть свою діяльність не зовсім легально.Відповідно, якість їх послуг часто низька, аціни іноді достатньо високі..

Конкуренція на ринку.

Повний список послуг, запропонованихкомп’ютерним центромконкурентів, але поокремості всі ці послуги можна знайти в різних комп'ютерних фірмах і уприватних осіб, при цьому ніхто з них не можезапропонувати і половини переліку. Даний факт єпереконливим аргументом на користь нашої фірми. Але неслід упускати і вигляду, що лише невеликійкількості потенційних клієнтів буде потрібно одночасно більш, ніж 3 послуги,зв'язані між собою. Наприклад, набір, верстка і друк.Тому будь-яку організацію або приватну особу,що надає хоча б одну з послуг центру, варто розглядати як конкурент. Виробниками аналогічнихпослуг, як вже було відзначено в попередніх розділах,є фірми, основна діяльність яких направлена на торгівлю обчислювальноютехнікою і супутніми товарами, а також фірми, що займаються обслуговуваннямінформаційних систем і приватні особи, що ведуть комерційну діяльністьнезаконно. Перша група (фірми-магазини комп'ютерної техніки) якнайменше небезпечні конкуренти. Це пояснюєтьсятим, що їх основна діяльність лежить дещо в іншійсфері. Якнайбільше їх цікавить підвищення об'єму продажів дорогої техніки. В більшостіподібних фірм існують хороші ремонтно-обслуговуючіцентри, але їх діяльність зосереджена напідтримці клієнтів-покупців. Чужу і негарантійну техніку, як правило, вониобслуговують неохоче і за високу платню, інодівзагалі від неї відмовляються. Даний факт обумовлений тим, що на ремонті,обслуговуванні і настройці заробляються у багато разів менші суми, ніж напродажах. А при обліку того, що на ринку існує щедостатньо багато місця для підвищення об'ємупродажів, фірмам-магазинам немає ніякого значення розширювати сервісніцентри і активно освоювати сферу послуг. Що ж до більш дрібнихпослуг, наприклад, роздруки, сканування, комп'ютерного набору і так далі, товони повністю ігноруються фірмами-магазинами.Друга група (фірми, чия основна діяльність направленана обслуговування комп'ютерної техніки) єсамим небезпечним конкурентом. Потрапляючі в цю групу фірми в першучергу займаютьсянастройкою, ремонтом, обслуговуванням і модернізацією. Як правило, вонишироко не рекламують себе в засобах масової інформації, але при цьому поступово розширюють свій ринок збуту. Достовірниймеханізм такого розвитку взнати не вдалося, оскількивін є комерційною таємницею. Залишаєтьсятільки робити припущення. Одне з них полягає в наступному: обслуговуючі фірми займаються адресною розсилкою реклами, атакож налагоджують зв'язки з організаціямишляхом особистих контактів. Якість послуг, щонадаються, в таких фірмах знаходиться на достатньо високому рівні, ціни невеликі, а терміни виконання реальні, крімтого, звичайно існує гнучка система знижок іособливі умови роботи з постійними клієнтами. Здавалосяб, пропонувати аналогічні послуги маленькій фірмі тільки починає свою діяльність безглуздо, але є одне істотне зауваження — у сфері обслуговування комп'ютерної техніки попит набагато перевищуєпропозицію. Таким чином, знайдеться місце ідля нашого комп’ютерного центру. А приобліку більшнизьких розцінок,високої якості, малих термінів виконання і грамотної маркетингової політикинаша фірма повинна легко зайняти свою ринкову нішу. Перед тим якпереходити до останньої конкуруючої групи слідзазначити, що друк, набір,сканування і інші дрібні послуги обслуговуючимифірмами невиявляються за рідкісним виключенням, тому по даних сервісах вони не можуть з нами конкурувати. Третя група(приватники), навпаки, впершу чергу орієнтована на ці послуги. Приватникипропонують їх за невисокими цінами, але якістьчасто шкутильгає. Ще одним плюсом в нашу користь буде те, що більшістьприватників не займається спеціально комерційноюдіяльністю. Пропозиція подібних послуг з їх сторони, як правило, є бажанням трохи запрацювати на техніці, що є удобна. Тому вони не проводять серйозної рекламної політики ірідко намагаються розширитися.Також слід зазначити значне перевищенняпопиту над пропозицією і трудність пошуку приватника для потенційнихклієнтів. Що ж до таких послуг, як ремонт,обслуговування, модернізація, настройка ПК,розробка і так далі, топриватники-нелегали не здатні їх надаватиналежним чином, тому по даних послугах їх не можна вважати конкурентами.

Таким чином,підвівши всі необхідні підсумки, можна зробити наступні висновки: комп'ютернімагазини як конкуренти для комп’ютерногоцентру не представляють якої-небудь серйозної небезпеки, обслуговуючіфірми, навпаки, є самиминебезпечними конкурентами. Для того, щоб добре закріпитися на ринку і проводити подальше розширення, необхідно звертатина них ретельну увагу і не відставати не по одному з параметрів. В цьомувипадку зростання нашої фірми гарантовано, оскількиринок ще не перенаселений. Приватні особи, щоведуть діяльність нелегально не представляють реальної небезпеки завинятком перших місяців діяльності. Зразково через рік, якщо розвиток комп’ютерного центру піде по наміченому плану, про приватниківможна взагалі забути.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегія маркетингу.

Комп’ютерний центр планує основнучастину послуг надавати, працюючинапряму з кінцевимспоживачем. Можливо, і навіть заохочується залучення агентів-посередників, які за деякий відсоток від прибуткудопомагатимуть в пошуку і залученні нових клієнтів.

Ціни на всі види послугпідібрані так, щоб вони не були вище, ніж у конкурентів і забезпечувалиотримання прибутку. На чолі бізнес плану «оцінка ринку збуту» вжебули запропоновані зразкові ціни на всі послуги. Вони утворені, спираючись нааналогічні пропозиції конкурентів і дуже приблизний розрахунок витрат. Подібнийпідхід не годиться для остаточного затвердження цін на послуги, оскільки дляцього необхідно розрахувати точні витрати на кожну з них. Спершу слід визначитинеобхідне устаткування його вартість, термін роботи до морального застаріванняі продажу, продажну ціну, вартість щорічного обслуговування, орендну плату за приміщення і так далі.

Найменування виробу

Ціна грн.

Термін експлу атациїмісяців

Ліквідаційна  вартість в грн.

Витрати на обслуговування в місяць грн.

Амортізаційні відрахування в місяць

Комп'ютерPentium4 / Athion 1700/ KT266A PC-Partner AC97 mATX/ 256M/ 40G/ Відео/ Звук/LAN/CD-RW/ / ATX / Keyb/ Mouse/17"/windows XP, office 2000 license, 8шт.

22850

30

25

150

Комп'ютер/ Pentium4// Athion2200/KT266A PC-Partner AC97 mATX/ / 256M/ 120G/ Відео/ Звук/LAN/ATX Denco/ Keyb/ Mouse/19"/windows XP, office 2000 license

4956

30

25

300

Принтер SamsungML-1210

1000

30

10

80

СканерMustek BearPaw 2400TA Plus – A4, разрешение 1200x2400

445

50

25

Кабелі, фільтри та інші аксесуари

 1347

50

15

30

Ліцінзійні програми

4104

Модем GVC 56KSF-1156V|RF2

295

30

25

20

РАЗОМ

34997

-

-

100

605

         Оскількизапропоновані ціни не перевищують цін конкурентів, і при цьому центродержує стабільний прибуток, значить, ціноутворенняздійснено вірно і не потребує перегляду по крайніймірі на етапі створенн