Реферат: Загальнi економiчнi основи товарного виробництва, його еволюцiя

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family: «Peterburg Cyr»">Контрольна робота з основ економічної теорії

<span Peterburg Cyr"; mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»">Тема 5. Загальні економічні основитоварного виробництва, його еволюція.

<span Peterburg Cyr"; mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»">План.

<span Peterburg Cyr"; mso-fareast-font-family:«Peterburg Cyr»;mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; mso-ansi-language:UK">1.<span Times New Roman""> 

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; mso-ansi-language:UK">Товар та його властивості.

<span Peterburg Cyr"; mso-fareast-font-family:«Peterburg Cyr»;mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; mso-ansi-language:UK">2.<span Times New Roman""> 

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; mso-ansi-language:UK">Товарне виробництво та його ознаки.

<span Peterburg Cyr"; mso-fareast-font-family:«Peterburg Cyr»;mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; mso-ansi-language:UK">3.<span Times New Roman""> 

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; mso-ansi-language:UK">Закон вартості – найважливіший закон товарноговиробництва.

<span Peterburg Cyr"; mso-fareast-font-family:«Peterburg Cyr»;mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; mso-ansi-language:UK">4.<span Times New Roman""> 

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; mso-ansi-language:UK">Еволюція товарного виробництва.<span Peterburg Cyr"; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">
<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»">1.Товар та його властивості.

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:UK">Поняття “товар” є центральнимпоняттям всієї економічної теорії. За визначенням А.В.Калини, В.В.Осокіної“товар – це подукт виробництва або діяльності людини, створений для задоволенняякихось потреб за допомогою обміну. З цього визначення випливають двівластивості товару, дві його сторони: споживна вартість та здатність обмінуодного товару на інший”

[2;30].

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:EN-US">Споживна вартість, тобто здатністьтовару задовольняти ті чи інші потреби – це якісна сторона товару. Їїхарактеризують певні відмінні риси. Споживна вартість товару має бути продуктомпраці, людської діяльності. Якщо якась корисна річ не є результатом такоїдіяльності (наприклад, вода у природному джерелі), то ця річ не має споживноївартості товару.

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:EN-US">Споживна вартість товару завждимає суспільний характер, адже задовольняє потреби ринку, а отже, суспільства.

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:EN-US">Споживна вартість товару надходитьу споживання тільки за допомогою обміну, купівлі-продажу. Продукти натуральноїфеодальної ренти, незважаючи на свою корисність, привласнювалися феодаломбезкоштовно, без еквівалентного обміну, отже, не мали споживної вартостітовару.

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:EN-US">Далі, споживна вартість товарузавжди має історичний характер, тобто виникає, розвивається і зникає під часвиникнення й розвитку товарного виробництва і кожного окремого товару.

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:EN-US">Два товари обмінюються на ринкучерез те, що пересіклися потреби їх власників. Отже, споживна вартість товаруяк економічна категорія виражає ринкові відносини між товаровласниками іззадоволення їхніх потреб.

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:EN-US">Друга властивість товару, щовипливає з його визначення, полягає в його здатності обмінюватися на іншийтовар. Підставою цієї властивості є вартість певного товару. Якщо споживнавартість – це кількісна сторона товару, то вартість є якісною стороною. Вонавизначається витратами праці, капіталу, фізичних і духовних сил людини, йогознаннями, досвідом і майстерністю, потрібними для виготовлення даного товару.Обмін одного товару на інший можливий за умови рівності цих витрат на їхстворення, тобто

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:EN-US">рівності їх вартостей.

<span Peterburg Cyr"; mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»">Обмін товарів відбувається в певнійпропорції. Наприклад, якщо при бартерному обміні (обміні без посередництвагрошей) одна одиниця деякого товару обмінюється на чотири одиниці інакшоготовару, то між ними, таким чином, встановлюється певна пропорція. Такеспіввідношення, в якому дин товар обмінюється на інший, називається міновоювартістю. Отже, вартість товару виявляється на ринку за допомогою міновоївартості. Мінова вартість уявляє собою форму прояву вартості товару на ринку.

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:EN-US">“Вартість товару як економічнакатегорія також виражає ринкові відносини між товаровласниками (між продавцем іпокупцем) по витратах праці, капіталу та інших видатків на виробництво їхтоварів” [2;

31].

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:EN-US">В кожному товарі втілюється праця,витрачена на його виробництво. Праця, втілена в товарі, має подвійний характер.З одного боку, це конкретна праця, тобто праця якогось певного виробника тогочи іншого фаху. З другого боку, це абстрактна праця, тобто певна часткасукупної праці всіх членів суспільства. Конкретна праця створює такувластивість товару, як споживна вартість, абстрактна праця створює іншувластивість – вартість.

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family: «Peterburg Cyr»;mso-ansi-language:EN-US">2.Товарне виробництво та його ознаки.

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:EN-US">Є.Ф.Борісов зазначає, що “товарневиробництво – така система організаційно-економічних відносин, за якої корисніпродукти створюються для їхнього продажу на ринку”[1;

103<span Peterburg Cyr"; mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»;letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language: EN-US">]. Система товарного виробництва має три найважливіші специфічні ознаки:

<span Peterburg Cyr";mso-fareast-font-family:«Peterburg Cyr»;mso-bidi-font-family: «Peterburg Cyr»;letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:EN-US">-<span Times New Roman"">     

<span Peterburg Cyr"; mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»;letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language: EN-US">відкрите господарство;

<span Peterburg Cyr";mso-fareast-font-family:«Peterburg Cyr»;mso-bidi-font-family: «Peterburg Cyr»;letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:EN-US">-<span Times New Roman"">     

<span Peterburg Cyr"; mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»;letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language: EN-US">розподіл праці;

<span Peterburg Cyr";mso-fareast-font-family:«Peterburg Cyr»;mso-bidi-font-family: «Peterburg Cyr»;letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:EN-US">-<span Times New Roman"">     

<span Peterburg Cyr"; mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»;letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language: EN-US">непрямі звязки.

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.5pt">Ці ознаки визначають відповіді на основні проблемибудь-якої економічної системи: що створювати, як застосовувати для цьогофактори виробництва і для кого призначаються вироблені

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:UK"> продукти.

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:UK">Розгляну докладніше кожну звищезгаданих основних рис товарного господарства.

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:UK">По-перше, товарне виробництвогрунтується на суспільному поділі праці, що склався між окремими господарськимиодиницями. Розвиток поділу праці передбачає прогрес виробництва: зростаннякваліфікації і вміння працівників, а також винайдення машин, що полегшують іскорочують працю

,<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:UK"> дозволяють одній людині виконуватироботу декількох. Збільшення виробництва благ на спеціалізованому підприємствістворює можливість і необхідність обмінювати їх надлишок на масу кориснихречей, створених на іншому виробництві.

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:UK">Ще один з класиків політичноїекономії Адам Сміт високо оцінював значення поділу праці для зростаннядобробуту всіх одноосібних власників: “Кожен працівник може мати значнукількість продуктів своєї праці понад ту кількість, яка необхідна длязадоволення його власних потреб; і оскільки всі інші працівники опиняються втакому самому становищі, він виявляється спроможним обміняти більшу кількістьсвоїх продуктів на більшу кількість виготовлених ними продуктів…”

[<span Peterburg Cyr"; mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»;letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language: UK">Цит.за1;104].

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:UK">Таким чином, можна зробити висновок,що товарне господарство дає широкий простір загальному економічному законуподілу праці. У відповідності до цього закону економіка прогресує внаслідокдедалі якіснішої диференціації трудової діяльності. Зрештою виникає декількаформ поділу праці :

<span Peterburg Cyr";mso-fareast-font-family:«Peterburg Cyr»; mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»;letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language: UK">1)<span Times New Roman""> 

<span Peterburg Cyr"; mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»;letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language: UK">міжнародний поділ пораці (між країнами);

<span Peterburg Cyr";mso-fareast-font-family:«Peterburg Cyr»; mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»;letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language: UK">2)<span Times New Roman""> 

<span Peterburg Cyr"; mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»;letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language: UK">загальний (між великими секторами національної економіки: промисловістю,сільським господарством тощо);

<span Peterburg Cyr";mso-fareast-font-family:«Peterburg Cyr»; mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»;letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language: UK">3)<span Times New Roman""> 

<span Peterburg Cyr"; mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»;letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language: UK">особливий (поділ всередині секторів на окремі галузі і види виробництва);

<span Peterburg Cyr";mso-fareast-font-family:«Peterburg Cyr»; mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»;letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language: UK">4)<span Times New Roman""> 

<span Peterburg Cyr"; mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»;letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language: UK">одиничне  (всередині підприємств наокремі підрозділи).

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:UK">Звичайно, одинична диференціаціяпраці на підприємстві, пов’язана з незакінченим виготовлення якоїсь частиниготового продукту, не може породжувати товарного обміну, Такий обмін виникаєвнаслідок інших видів поділу праці. Міжнародний поділ праці породжує зовнішнюторгівлю, загальний та особливий – внутрішню торгівлю.

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:UK">По-друге, товарне господарство уявляєсобою відкриту систему організаційно-економічних відносин. За умов тогварноговиробництва працівники створюють корисні продукти не для власного споживання, адля продажу іншим людям. Весь обсяг новостворених речей за звичай виходить замежі кожної виробничої одиниці і надходить на ринок для задоволення попитупокупців.

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:UK">По-третє, товарному господарствупритаманні непрямі, опосередковані зв’язки між виробництвом і споживанням. Вонирозвиваються за формулою: виробництво – обмін – споживання. Виготовленапродукція спочатку надходить на ринок для обміну на інші вироби чи на гроші йтільки потрім потрапляє у сферу споживання. Ринок підтверджує (або непідтверджує) необхідність виготовлення даного виду продукції. Саме за допомогоюринкового обміну встановлюються економічні відносини між виробниками іспоживачами товарів.

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:UK">“Отже, розвиток поділу праці,відкритість і ринковий характер господарських зв’язків зняли ті перешкоди дляпрогресу економіки, на які прирікало її натуральне господарство. Потенційніможливості протилежного йому товарного виробництва такі, що йому властивийзакон розширеного відтворення”

[1;105].<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»">3.Закон вартості – найважливіший закон товарного виробництва.

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:UK">        Законвартості завжди діє там і тоді, де і коли діє товарне виробництво. “Змістзакона виявляється в його трьох основних вимогах.

<span Peterburg Cyr";mso-fareast-font-family:«Peterburg Cyr»; mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»;letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language: UK">1.<span Times New Roman""> 

<span Peterburg Cyr"; mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»;letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language: UK">Вартість товару утворюється суспільно необхідними витратами праці,капіталу, знань, фізичних і духовних сил людини у процесі суспільно необхідноїдіяльності

<span Peterburg Cyr";mso-fareast-font-family:«Peterburg Cyr»; mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»;letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language: UK">2.<span Times New Roman""> 

<span Peterburg Cyr"; mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»;letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language: UK">Витрати, видатки на створення товару повинні відповідати суспільнонеобхідним нормам, перевищення яких веде до збиткової діяльності, а зниження –доодержання вищого прибутку.

3.<span Times New Roman"">  

<span Peterburg Cyr"; mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»;letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language: UK">Обмін товарів і послуг відбувається на засадах еквівалентності, на підставіобміну рівновеликих вартостей[2; 34].

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:UK">Закон вартості відіграє велику роль утоварному виробництві, виступаючи його об’єктивним регулятором. Поряд з цимзаконом регулятивну функцію щодо товарного виробництва відіграють закон попиту,закон пропозиції, закон співвідношення попиту і пропозиції, становлячи разоммеханізм ринкового ціноутворення.

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:UK">Закон попиту полягає в тому, що міжпопитом і ціною встановлюється прямий зв’язок. Інакше кажучи, чим вище попит наданий товар, тим вище його ціна, тому що заради придбання товару покупці згіднісплатити вищу ціну.

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family: «Peterburg Cyr»;letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:UK">Закон пропозиціївиявляється у протилежній залежності товару та його ціни. Чим більшепропозиція, чим більше даного товару на ринку, тим нижче його ціна. Такимчином, за товарного виробництва ціна виконує інформаційну функцію: якщо цінатовара на ринку вище за його вартість, то це інформує виробників, що товарувироблено недостатньо, що його реалізація вигідна, і тоді товаровиробникизбільшать його виробництво.

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family: «Peterburg Cyr»;letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:UK">Якщо ж ціна товарунижче за його вартість, то це інформує виробників, що цього товару виробленобільше, ніж потрібно для задоволення попиту на нього. Тоді реалізація товарустає збитковою, і виробники роблять висновок, що необхідно скоротитивиробництво.

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family: «Peterburg Cyr»;letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:UK">“Таким чином, законвартості примушує виробників скорочувати чи припиняти виробництво одних товаріві збільшувати, розширяти виробництво інших. Регулюючи обсяг і розвитоквиробництва, закон вартості регулює і обіг товарів. Таким чином, закон вартостіу взаємодії з іншими законами виеонує функцію об’єктивного регуляторавиробництва і обігу товарів і послуг”

[2;35].

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family: «Peterburg Cyr»;letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:UK">Регулюючи товарневиробництво, закон вартості встановлює і підтримує його певну пропорційність. Вринковій економіці жоден державний орган не вказує виробникові скільки якихтоварів треба виробляти. Втім усі необхідні товари є в продажу. Цей достатокзабезпечує саме закон вартості за допомогою механізму коливання цін товарівнавколо їх вартості. Виробники, скорочуючи чи збільшуючи виробництво тих чиінших товарів,

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:UK">таким чином вносять зміни уструктурну пропорційність товарного виробництва. Кожен з виробників дієсамостійно, отже досягти стійкою пропорційності буває неможливло. Томунеобхідна пропорційність виявляється відносною, вона досягається через постійнунепропорційність, як середній структурний стан товарного виробництва вбезмежному океані порушення необхідних пропорцій.

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family: «Peterburg Cyr»;letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:UK">“Закон вартостістимулює підвищення продуктивності праці і розвиток продуктивних сил. Цюфункцію він виконує за допомогою механізму співвідношення індивідуальної ісуспільної вартості товару на ринку і утворення надприбутку”

[2;35].

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family: «Peterburg Cyr»;letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:UK">Даний процес можнарозглянути на наступному прикладі.

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:UK">Індивідуальна
вартість

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:UK">Суспільна

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:UK">вартість

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:UK">Надприбуток

1

2

3

+1

2

3

--

3

4

-1

                             

                            

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:UK">В даному прикладі три селянськігосподарства виробляють м’ясо (припустимо, яловичину) з різною індивідуальноювартістю від 2 до 4 гривень за 1 кг. Але на ринку яловичина продаватиметься засуспільною або ринковою вартістю (3 гривні за 1 кг). Тоді перший виробникодержить 1 гривню надприбутку на кожному кілограмі, тобто позитивну різницю міжсуспільною і індивідуальною вартістю яловичини (4-3=+1). В цьому селянськомугосподарстві індивідуальна вартість яловичини нижче за суспільну тому, щопродуктивність праці вище за середньосуспільний рівень: ліпші корми, передоваагротехніка, сумлінніше працівники.

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:UK">Третє селянське господарство маєвід’ємну різницю між суспільною та індивідуальною вартістю (3-4=-1), тобто вонопрацює збитково, має збитки 1 гривня на кожному кілограмі м’яса, тому що вньому продуктивність праці нижче за середньосуспільний рівень: гірші корми,відстала агротехніка, недбалі працівники. Цьому господарству загрожуєрозорення, якщо воно не вживе негайних ефективних заходів з підвищенняпродуктивності праці.

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:UK">Другий виробник посідає “золотусередину”, але й він мусить потурбуватися про підвищення продуктивності праці,щоби не опинится у третій групі виробників.

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:UK">Перший виробник, щоби зберегтиможливість одержання надприбутку, має підтримувати високий рівеньпродуктивності праці.

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:UK">Отже, “закон вартості в умовах ринкуневблаганно диференціює виробників за доходами, за їх добробутом, поділяючи їхна бідних та багатих, на підприємців і найманих робітників”

[2;36].<span Peterburg Cyr"; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">
<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»">4.Еволюція товарного виробництва.

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.2pt;mso-ansi-language:UK">Товарне виробництво існувало вже 5-7тисячоліть тому, за часів первісного суспільства. Тою чи іншою мірою воно булопоширене в різних соціально-економічних системах. Так, автори посібнику“Україна і світ”, характеризуючи економіку Стародавньої Греції, звертають увагунате, що “широкого розмаху набули у грецьких містах грошовий обіг і товарневиробництво”

[3,16].<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»;letter-spacing:.2pt; mso-ansi-language:UK"> Щодо нашої країни, то тут вже “на початку ХІІІ ст.з’являється тенденція товарного ремесла, коли предмети вироблялися не тільки назамовлення, а й на продаж” [3,71]. <span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.2pt;mso-ansi-language:UK">Отже, існують спільні для різнихісторичних епох причини виникнення товарного виробництва.

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.2pt;mso-ansi-language:UK">Першою з цих причин слід вважатисуспільний поділ праці, який змінюється у відповідності до вдосконаленнязнарядь праці. Технічний прогрес не має часових меж, отже необмеженим є ірозвиток поділу праці в суспільстві, а отже вдосконалення товарноговиробництва. За сучасних умов науково-технічна революція спричинила появунового, поглибленого поділу праці – подетального виготовлення складних виробівна різних заводах, між якими склалися взаємні торговельні відносини. У другійполовині ХХ ст. для багатьох підприємств стала характерна не спеціалізація навиготовленні одного виду продукції, а диверсифікація – виробництво декількохтоварів.

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.2pt;mso-ansi-language:UK">Другою причиною появи товарноговиробництва є господарське відокремлення виробників, кожен з яких займаєтьсявиготовленням якогось певного товару. Такий вид організаційно-економічнихвідносин органічно доповнює суспільний поділ праці. Людина обирає якийсь видроботи і перетворює його на самостійну діяльність. Це, звичайно, підсилюєзалежність цього товаровиробника від інших, спричиняє необхідність обмінюватися різнорідною продукцією тавстановлювати господарські зв’язки за допомогою ринку. В цьому разі відпадаєвсякий позаекономічний примус до праці. Працівник сам відчуває потребу іматеріальну зацікавленість в тому, щоби збільшити і якісно поліпшитивиготовлення корисних речей.

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.2pt;mso-ansi-language:UK">Господарське відокремлення виробниківпов’язано з формами власності на засоби виробництва. Воно є найбільш простим інавіть абсолютним, коли товаровиробник – це приватний власник. Меншою міроювоно досягається, коли якесь майно дається в оренду – тимчасове володіння ікористування. Тоді орендар набуває права тимчасово володіти і розпоряджатисячужим майном. Проте слід зазначити, що і приватна власність сама по собі непороджує товарно-ринкового господарства. Це помітно на прикладахрабовласницького та феодального суспільств, коли попри існування в обмеженихмасштабах  товарного виробництва панівниму суспільстві залишається натуральне.

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.2pt;mso-ansi-language:UK">Є.Ф.Борісов зауважує, що “виробництвотоварів не може нормально розвиватися в межах загальної спільної власностіЯкаутруднює господарське відокремлення виробників корисних речей, їх вільнупідприємницьку діяльність. Воно повністю паралізується, коли держава стаєєдиним власником засобів і результатів виробництва”

[1;106].

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.2pt;mso-ansi-language:UK">Зважаючи на ступінь розвитку відносинвласності і організаційно-економічнгі відносини можна виділити два видитоварного виробництва: просте товарне виробництво та розширене (розвинуте)товарне виробництво.

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.2pt;mso-ansi-language:UK">Історично першим було просте товарнегосподарство, Вже в давнину та за часів середньовіччя ним займалися селяни таремісники, які використовували при виготовленні продуктів свою працю іпорівняно прості знаряддя. Тоді через ниьку продуктивність праці працівниківсфера товарного виробництва і обігу була розвинута недостатньо і почастиіснувала поряд з натуральним виробництвом, яке посідало панівне положення векономіці.

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.2pt;mso-ansi-language:UK">Другим з’явилося розширене товарневиробництво, засвідчивши, таким чином, появу капіталістичної системи економіки,при якій настає кінець пануванню натурального, всі продукти перетворюються натовари. За розширеного товарного виробництва предметом купівлі-продажу стає іробоча сила людей. Розвинуте товарне виробництво швидко прогресує за умовкласичного капіталізмув межах приватнокапіталістичного привласнення. В ХХ ст.розвиток товарного виробництва відбувався також за умов акціонерної,кооперативної та інших форм колективної власності.

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.2pt;mso-ansi-language:UK">Впродовж ХУІІ-ХІХ ст. розширенетоварне виробництво поступово набуло загального характеру. Всі створені корисніпредмети мали форму товара. Проте в другій половині ХХ ст. під впливомнауково-технічної революції і державного втручання в господарське життя в економіцікраїн Заходу виокремився нетоварний сектор. До нього увійшли виробництва тихпродуктів і послуг, реалізація яких відбувається без допомоги ринку. Прикладамицих виробництв є фундаментальні наукові дослідження

,<span Peterburg Cyr"; mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»;letter-spacing:.2pt;mso-ansi-language: UK"> безкоштовні види освіти та інших послуг, галузі військово-промисловогокомплексу і т.і. Роль неринкових форм національного багатства в суспільствічимдалі зростає. Зрештою,”сучасна економіка є змішаною в тому відношенні, щопоєднує товарні – як провідні і визначальні – та нетоварні зв’язки” [1;106].<span Peterburg Cyr"; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">
<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»">Списоквикористаної літератури.

1.<span Times New Roman"">  

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:UK">Борисов Е.Ф.<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.5pt"> Экономическая теория: Учебник. – М.: Юристъ, 1997. – 568с.

2.<span Times New Roman"">  

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:RU">Калина А.В., Осок<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:UK">іна В.В. Економічна теорія і практикагосподарювання: Навч. посібник. – 2-ге видання. – К.: МАУП, 1998. – 308 с.

3.<span Times New Roman"">  

<span Peterburg Cyr";mso-bidi-font-family:«Peterburg Cyr»; letter-spacing:.5pt;mso-ansi-language:UK">Україна і світ. Історія господарствавід первісної доби і перших цивілізацій до становлення індустріальногосуспільства: Навчальний посібник для вузів/ Б.Д.Лановик, З.М.Матисякевич,Р.М.Матейко, О.Д.Зубалій, В.І.Гринчуцький, Я.С.Глогусь, В.Л.Андрущенко, Л.А.Родіонова,О.В.Богоніс. За загальною редакцією заслуженного працівника народної освітиУкраїни професора Б.Д.Лановика. – К.: Генеза, 1994. – 368 с.
еще рефераты
Еще работы по экономической теории, политэкономике, макроэкономике