Реферат: Пути интеграции Украины в мировое пространство. Политэкономия.

 <img src="/cache/referats/247/image002.gif" v:shapes="_x0000_i1025">

                                                          <img src="/cache/referats/247/image004.gif" v:shapes="_x0000_i1026">

                    

                                                                                       <img src="/cache/referats/247/image006.gif" v:shapes="_x0000_i1027">

                                                                           <img src="/cache/referats/247/image008.gif" v:shapes="_x0000_i1028">

                           <img src="/cache/referats/247/image010.gif" v:shapes="_x0000_i1029">

                                                                                         

                                                                   <img src="/cache/referats/247/image012.gif" v:shapes="_x0000_i1030">

                                                <span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">ВСТУП

        <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Нинішня ситуаціяхарактеризується глобальною трансформа- цією усіх країн світу до новогоякісного стану, нового типу цивілі-

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">зації третього тисячоліття. Розв

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US">`<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">язання<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US"> <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">цих нагальнихзавдань здійснюється на різних рівнях та у різноманітних сферах сус- пільства.Світові проблеми обговорюються вивчаються й вирішу-

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">ютсья певною мірою в Організації Об

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US">`<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">єднаних Націй таїї підроз-ділах, регіональні питання -у межах сучасних інтеграційних об<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US">`<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">єд-

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">нань, економіка окремих країн — державними та іншимиустанова- ми, науково-дослідними інституціями. За такого великого розма-

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">їття неабиякого значення набувають наукове узагальнення,син-

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">тез існуючих теорій і концепцій та їх адаптація до потребі реалій

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">економіки України .

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">                                      <img src="/cache/referats/247/image014.gif" v:shapes="_x0000_i1031">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">                                                

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">                                                   

                                                                   <span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;text-transform:uppercase;mso-ansi-language: EN-US">I

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">    Об

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: EN-US">`<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">єктивнанеобхідність вимагає поступового, але не-

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">ухильноговключення економіки України до системи міжна-

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">родного поділупраці (МПП), світових інтеграційних про-

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">цесів, требавраховувати усі вихідні, визначальні умови,

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">що складаються усвітовій економічній системі.

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">

¨<span Times New Roman""> 

по-перше, вона дедалі більша стає глобальною цілісністю, в якійпосилюєть-

   ся взаємозалежність національних економік наоснові поглиблення трансна

    ціоналізації виробництва та обігу, всьогогосподарського життя.

¨<span Times New Roman""> 

по-друге, зростає інтенсивність регіональних інтеграційних процесів,що веде, з одного боку, до виникнення великих економічних просторів тавилу-        

    чення відповідного ефекту за рахунокзростання масштабів виробництва, а з  

    іншого — до сегментації світового  ринку, до секторизації єдиного світового

    господарства внаслідок створення відноснозамкнутих торгово-економічних

    блоків та інтеграційних угрупувань .

¨<span Times New Roman""> 

по-третє, глобальна економіка як міжнародна господарська системахаракте- ризується циклічністю розвитку, яка впливає на динаміку, темпи тапропор-

    ціїекономічного пступу окремих країн як її елементів та ланок .

¨<span Times New Roman""> 

по-четверте, домінуючими факторами і світового, і національногоекономіч-

    ногорозвитку стають інтелектуально-інформаційні складові, які отримують

    могутнійпоштовх внаслідок науково-технологічної революції .

¨<span Times New Roman""> 

по-п`яте, поступово змінюєтьсяекономічна основа сучасної цивілізації. Індустріальна модель розвиткувизначається пріорітетом знань, людського капіталу, формування «економікирозуму», «економіки думки» .

 

<img src="/cache/referats/247/image016.gif" v:shapes="_x0000_i1032">

                                                                 <span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">ІІ

              <span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Однимз найважливіших етапів в інтеграції України у світовий простір є входженняУкраїни до ЄС .

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">   Важливими етапамина шляху повернення України в Європу булипідписання Угоди про Партнерство і Співробітництво

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">між Україною та ЄС іратіфікація цієї Угоди Верховною Ра-

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">дою в листопаді 1995 року, підписання Тимчасової Угоди про торгівлю та питання, пов

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:EN-US">`<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">язані з торгівлею- першої такої угоди з однією з Нових Незалежних Держав, а також

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK">підписання

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Президентом України Л.Д.Кучмою таГоловою Єв-ропейської Комісії паном Жаком Сантером Спільної заяви по

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">результатам переговорів,що стало першим прецедентом по відношенню до держави не члена ЄС, в червні1995 року .

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Особливого значення дляпоглиблення довіри до України та

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">закріплення позитивногоставлення Європейської спільноти

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">до нашої держави набуваєвирішення питання про вступ Ук- раїни до Ради Європи, що вже відбулося .

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">  

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Інтеграція узахідноєвропейські структури та розвиток

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">співробітництва з ЄС є несамоціллю, а засобом досягнен- ня, в першу чергу, конкретних економічнихцілей.Обсяг

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">торгівлі між Україню таЄС у 7 разів перевищує обсяг тор-

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">гівлі України з США.Українські товаровиробники, у першу чергу з найбільш конкурентноздатних сферукраїнської еко-

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">номіки: металургійної ітекстильної промисловості, сільського господарства, певних сфернауковомістких та енергетичних технологій, мають отримати більшеможливості  

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">для експорту своїхтоварів у Західну Європу.Підготовка

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">нової угоди з ЄС потекстилю, угоди щодо науково-техніч- ного співробітництва, зменьшення митних, нетарифних та

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">інших обмежень у взаємнійторгівлі сприяння скорішому на-

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">буттю чинності Угоди проПартнерство та Співробітництво та практичній реалізації Тимчасової Угоди проторгівлю між Україною та ЄС, — цим та багатьом іншим невідкладним

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">завданням буде присвяченаголовна увага Постійного предс- тавництва України при ЄС.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»"><img src="/cache/referats/247/image017.gif" v:shapes="_x0000_i1033">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

                                                             <span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">ІІІ

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">   Україна не є самотньою у своїх намаганнях вирішувати нагальнізавдання економічних відносин з ЄС. Консульта-

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">ції з цього приводу зпредставниками кількох країн-членів

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">ЄС свідчать, зокрема,про їх принципову готовність у межах політичних та економічних реалій сприятизменшенню митних та інших зборів на продукцїю, що експортується з України доЄС та розширення існуючих квот по групі так званих «чутливих товарів»: сталі,текстилю, ядерних товарів та сільгосппродукції.Ці країни підтримують раціо-

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">нальне і прагматичнеставлення України до її інтеграції у

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">західноєвропейськіструктури .

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">   Під час останніх зустрічей і переговорів в Європейсь-

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">кий Комісії розглядалисяхід підготовки до запланового на

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">1995 р. в м.Києвізасідання Спільного комітету України та

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Європейської Комісії,процес ратифікації Угоди про Парт-нерство та Співробітництво і набуття чинностіУгодою про

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">торгівлю між УкраїноютаЄС, проблеми узгодження підходів

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">сторін до чорнобильськогопитання, підвищення ефективнос-   

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">ті програм технічноїдопомоги по лінії Тасіс, які мають

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">розглядатись не яксамодостатня категорія, а як засіб для досягнення конкретних, в першу чергу — економічних -

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">цілей .

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">   Багато зусиль Україна доклала, щоб стати повноправним

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">членом РЄ -впливовоїміжнародної регіональної інституції.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Історична для нашої державиподія відбулася 9 листопада 1995 р., коли Комітет Міністрів Ради Європиюридично зат-

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">вердив рішенняПарламентської Ассамблеї РЄ про вступ України до цієї авторитетної міжнародноїорганізації.Ця

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">подія стала актомюридичного визнання авторитету України,

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">її права на входження вусі європейські структури, що створює на континенті нову політичну ситуацію, дає Украї- ні шанс на поглиблення демократичних перетворень .

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»"><img src="/cache/referats/247/image018.gif" v:shapes="_x0000_i1034">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">            <img src="/cache/referats/247/image020.gif" v:shapes="_x0000_i1035"> 

                                           Використана      література

1.<span Times New Roman""> 

               Економіказарубіжних країн; Київ «Либідь» 1996

2.<span Times New Roman""> 

         Политическа экономия — словарь; Москва политиздат 1979

3.<span Times New Roman""> 

«Україна- Європейський Союз: зовнішньоекономічна діяльність і      перспективи співробітництва»; Київ1995 
еще рефераты
Еще работы по экономической теории, политэкономике, макроэкономике