Реферат: Основы экономики

УКРСОЮЗСЕРВІС

Інститут Післядипломної Освіти

Курсовий проект

з предмету “Основи економіки”

студентки 3 курсу

групи М — 9

Кулик Євгенії Юріївн

Київ 2001

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">

Інститут післядипломної освіти

ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯНАСЕЛЕННЯ

ЗАВДАННЯ

для курсового проектування

з предмету                           “Економікапідприємства”

       студенту                              Кулик ЄвгеніїЮріївни

       Спеціальність Моделювання таконструювання виробів народного вжитку.

       Курс 4                                    Група М –9.

ТЕМА ПРОЕКТУ

Розрахунок кошторису, та витрат на виробинародного вжитку

Зміст пояснювальної записки

Вступ.

1.<span Times New Roman"">    

Розрахунок об`ємувиробництва та реалізаціїпослуг.

2.<span Times New Roman"">    

Розрахунок облікового складу бригади та фонду заробітної плати.

3.<span Times New Roman"">    

Розрахунок собівартості, прибутку та рентабельності підприємства.

4.<span Times New Roman"">    

Розрахунок вартості виробу зматеріалу.

5.<span Times New Roman"">    

Показники виробничо – господарської діяльності бригади.

Висновок.

Датавидачі                                                        Строк закінчення

Керівниккурсового проектування

 

    ЗМІСТ

       Вступ

1.    Розрахунок об`ємувиробництва та реалізації послуг.

1.1.<span Times New Roman"">  

Розрахунок річного обсягу виробництва послуг у   натуральному вимірі.

1.2.<span Times New Roman"">  

Розрахунок обсягу виробництва і реалізації послуг у грошовому вимірі.

2.<span Times New Roman"">          

 Розрахунок облікового складу робітниківбригади та       фонду    заробітної платні.

2.1.<span Times New Roman"">  

 Розрахунок облікового складуробітників.

2.2.<span Times New Roman"">  

 Розрахунок фонду заробітної платні.

3.<span Times New Roman"">               

Розрахунок собівартості,прибутку, рентабельності               підприємства.

3.1.<span Times New Roman"">       

Розрахунок собівартості,калькуляція.

3.2.<span Times New Roman"">       

Розрахунок прибутку.

3.3.<span Times New Roman"">       

Розрахунок рентабельності.

3.4.<span Times New Roman"">       

Розподіл прибутку.

4.<span Times New Roman"">          

 Розрахунок вартості виробу з матеріалу.

5.<span Times New Roman"">          

 Показники виробничо – господарської діяльностібригади.

 Висновок.

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">
ВСТУП<span Times New Roman",«serif»">           Економіка – (гр.) «мистецтвоведення господарства.»

        Господарська діяльність – будь-яка работалюдини: виготовленнянеобхідних для життя продуктів іпредметів, перевезення та продаж їх,. Підприємства,на яких здіцснюється така діяльність, утворюютьгосподарства.

        Залежно від ступеня інтеграції (об`єднання) виробництва, є господарства одиничні або країни.Господарство країни має назву народного або національного господарства.

        Економіка вважається основною діяльністю людей. Воназабезпечує людей життєвонеобхідними матеріальними благами.Економіку умовно утотожнюютьз народним господарством вцілому, або з йогоскладовими частинами.

        Економіка підприємства – це прикладна економіка, організаціята ефективність господарювання на рівні підприємства. Вона дає практичне знанняз управління ринковою економікою на сучасному етапі її розвитку в Україні.

        Оцінка діяльності підприємств та виробничих об`єднань,працюючих в нових умовах господорювання, здійснюєтьсясистемой показників, серед яких важливе значення маєпоказник зниження собівартості. Цей показник стає одним з найважливішихкритеріїв ефективності використання виробничих ресурсів кожним підприємством.

        В основу класифікації витрат по статтям калькуляції покладеноознаку цільового позначення витрат, яка є специфічною для окремих галузейнародного господарства. Вияв призначення витрат потрібен для визначенняекономічної цілеспрямованості здійснення тих чи інших витрат, а такожобчислення калькуляції собівартості послуг.

        Для точного обчислення собівартості послуг і продукціїважливе значення має вірний вибір об`єкту калькулювання і калькуляційноїодиниці. Під об`єктомкалькулювання розуміють надані підприємством окремі види послуг і продукції.Під калькуляційною одиницею розуміють одиницю виміру об`єкту калькулювання.Розуміють кошторисну, планову та звітну калькуляцію.

 

1.<span Times New Roman"">   

РОЗРАХУНОК ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОСЛУГ.

Вихідними даннми для розрахунку цього розділу є:

1.<span Times New Roman"">     

Вид виробу (жіноча зимовакуртка із штучним хутром);

2.<span Times New Roman"">     

Чисельність чоловік в бригаді –8 чоловік;

3.<span Times New Roman"">     

Норма часу для виготовленнявиробу – 19 годин;

4.<span Times New Roman"">     

Кількість робочих днів на рік(береться з балансу робочого часу одного робітника на 2000 рік).

Показник обсягу виробництва та реалізаціїпобутових послуг визначається на кожному підприємстві у натуральних та грошовиходиницях виміру.

1.1.<span Times New Roman""> 

Розрахунок річного обсягу виробництва послуг у                                                                натуральному вимірі.

Чисельність робітників в бригаді – 8 чоловік. Затрати на пошив одноговиробу – 19 годин. Кількість робочих днів робітників бригади на 2000 рікдорівнює 254 – 34 = 220 (з балансу робочого часу).

Таким чином, за рік бригада виготовить виробів:

ОВ = Т * Крд * Кобл / Нчасу, де :

ОВ – обсяг виробництва

Т     — тривалість робочого дня (8годин)

Крд — кількість робочих днів на рік (220 днів)

Кобл – облікова кількість робітників бригади ( 8 чоловік)

Нчасу– норма часу на виготовленнявиробу (19 годин)

ОВ = 220 * 8 * 8 / 19 = 741 (шт.)

1.2.<span Times New Roman""> 

Розрахунок обсягу виробництва і реалізації послуг угрошовому вимірі.

Для того, щоб визначитицей показник необхідно розрахувати середню вартість послуги.

Середня вартість послуги визначається за формулою:

Всер= Вмін + Вус.ел., де:

             Всер –середня вартість послуги, грн;

             Вмін – вартістьвиготовлення виробу мінімальної складності, грн;

             Вус.ел.– вартість ускладнюючих елементів, грн.

           Мінімальна вартість послуги на виготовлення жіночоїзимової куртки за прейскурантом Б – 01 (01-15) складає  22.5 грн.

           Вартість ускладнюючих елементів розраховується у наступнійтаблиці

Таблиця 1. Розрахуноксередньої вартості ускладнюючих елементів.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">Найменування

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line"> ускладнюючих елементів

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">Кількість ускладнюючих елементів

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">Група

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line"> матеріалів

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">№ позиції за прейскурантом

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">Варт

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">ість одного ускладнюючого елемента

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">Варт

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">ість усіх ускладнюючих  елементів

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">Оздоблювальн

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">і шви

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">20.8

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">IV

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">195

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">0.35

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">7.28

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">Кишеня

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line"> «в рамку» з тасьмою — "блискавкою"

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">1

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">IV

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">18

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">1.40

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">1.40

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">Комір із штучного хутра

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">2

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">-

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">15

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">1.40

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">2.80

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">Манжети

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line"> із штучного хутра

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">2

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">-

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">42

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">1.40

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">2.80

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">Всього

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">                                                                                                 14.28

Таким чином, середнявартість дорівнює :

Всер =22.5 + 14.28 = 36.78 (грн.)

           В теперішній час, в період ринкових відносин, напідприємствах використовують облікові ціни, які встановлюють на підставісередньої вартості послуги та коефіцієнта подорожчення. Коефіцієнт подорожченняє змінною величиною і залежить від рівня попиту та пропозиції на даний видпослуг. Зараз  він складає 2.5 – 3.5.Отже, облікова ціна виготовлення зимової жіночої куртки становить :

          

Цобл= Всер* К           (2),де :

Цобл– ціна облікова послуги, грн;

К – коефіцієнт подорожчення.

Цобл= 36.78 * 3.3 = 121.4 (грн.)

          

 Крім облікової ціни, замовник сплачує податокна додану вартість, у розмірі 20%.

Таким чином, відпускнаціна з урахуванням ПДВ складає :

Цвідп= Цобл+ ПДВ   (3), де :

 

Цвідп – відпускна ціна підприємства.

Цвідп= 121.4 + 121.4 * 0.2 = 145.7(грн.)

Вище розраховані показники вносимо в таблицю.

Таблиця 2. Розрахунок обсягувиробництва на 2000 рік у грошовому вимірі.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">Вид виробу

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">Випуск

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line"> у натур.вимирі на рік, шт

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">Вільна облікова ціна, грн

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">Відпускна ціна з ПДВ, грн

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">Річний обсяг виробництва і реалізації послуг, всього, грн

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">Річний обсяг виробництва і реалізації без ПДВ, грн

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">Куртка жіноча, зимова

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">741

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">121.40

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">145.70

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">107948.88

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">89957.40

2.  РОЗРАХУНОК ОБЛІКОВОГО СКЛАДУ РОБІТНИКІВ     БРИГАДИ ТА ФОНДУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТНІ.

  2.1. Розрахунокоблікового складу.

             Прирозрахунку чисельності робітників визначається їх явочний та обліковий склад.

                    Явочне числоробітників – це нормативна чисельність, яка необхідна для виконання виробничогозавдання. Цей показник визначений у завданні курсового проекту і становить 8чоловік.

           Облікове число робітників – це чисельність робітників, якіперебувають у списку бригади. Як правило, облікове число більше ніж числоявочне, так як поєднує в собі явочний та резервний склад робітників. Розрахунокоблікового складу робітників пов`язанийз показниками використання робочого часу.Показники використання робочого часу розраховуються у наступній таблиці.

Таблиця 3. Баланс робочого часу одного середньооблікового робітника на 2000 рік.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">Найменування

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line"> показників Фонд часу

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">             Дні

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">          Години

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">У % до номінального фонду

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">А

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">1

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">2

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">3

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">1. Календарний фонд часу

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">366

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">-

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">-

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">2. Святкові та вихідні дні

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">112

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">-

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">-

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">3. Кількість календарного робочого часу підприємства (номінальний фонд часу)

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">254

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">2026

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">100

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">4. Цілоденні неявки на роботу, які плануються

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">34

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">272

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">13.42

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">4.1. Чергові та додаткові відпустки

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">24

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">192

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">9.48

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">4.2. Відпустки по навчанню

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">3

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">24

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">1.18

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">4.3. Інші неявки

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">2

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">16

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">0.79

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">5. Кількість робочого часу одного робітника (ефективний фонд робочого часу)

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">220

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">1754

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">86.58

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">6. Витрати часу, пов`язані із скороченням тривалості робочого дня (пільгові години підліткам)   

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">-

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">14

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">0.69

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">

Продовження таблиці 3.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">7. Корисний фонд робочого часу одного робітника

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">-

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">1740

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">85.89

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">8. Тривалість робочого дня

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">-

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">8

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">0.39

          Облікова чисельністьробітників розраховується за наступною формулою :

                             Чобл = Чяв * 100 / 100 — %Н     (5), де :

         

Чобл– чисельність облікова;

Чяв– чисельність явочна;

%Н – відсоток неявок,які плануються.

                    Чобл = 8 * 100 / 100 – 13.42 = 8.24 (чол.)

2.2.<span Times New Roman"">        

Розрахунок фонду заробітної платні робітників.

До річного фонду заробітної плати робітники підприємства відноситьсяпряма заробітна плата за виконану роботу або відпрацьований час, а також рядвиплат та доплат, які передбачені законодавством про працю і, крім того,доплати за невідпрацьований час. Перед розрахунком фонду заробітнної  плати необхідно, в першу чергу, визначитисьяка форма і система оплати праці буде використана на цьому підприємстві. Радатрудового колективу прийшла до висновку, що на підприємстві буде застосована підрядно – преміальна система оплати праці. Для робітниківбригади затверджений норматив оплати праці 12.7%.

Таблиця 4. Розрахунок прямого фонду заробітної платніпрацівників.

Вид робіт

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">Річний обсяг реалізації послуг без ПДВ, грн

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">Норматив оплати праці,  %                            

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">Прямий

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line"> фонд заробітної плати, грн

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">1. Бригадний процес виготовлення жіночої куртки

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">89957.40

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">12.7

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">11424.60

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">2. Закрійник

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">89957.40

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">2.2

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">1979.06

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">3. Всього

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">13403.66

Таблиця 5.  Розрахунок річного фонду заробітньоїплатні працівників.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">Елементи

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line"> фонду заробітної плати

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">Вих

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">ідні данні, або спосіб розрахунку

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">Сума, грн

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">А

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">1

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">2

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">1. Прямий фонд заробітної плати робітників

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">11424.60 + 1979.06 = 13403.66

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line"> 13403.66

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">2. Доплати, які включені до годинного фонду заробітної плати:

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">2.1. Премія

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">Фпр*30/100 =  13403.66 * 30/100

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">4021.10

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">2.2. Доплата за керівництво бригадою

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">Фпр*3/100 = 13403.66 * 30/100

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">402.11

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">3. Всього годинний фонд (основна заробітна плата)

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line"> 13403.66 + 4423.21

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">17826.87

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">4. Доплати, які включенні до денного фонду заробітної плати, в тому числі :

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">4.1. Доплата підліткам

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">Фгод*%доплат

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">/100 =  17826.87 * 0.69/100

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">123,00

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">5. Всього денний фонд заробітної платні

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">17826.87 + 123

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">17949.87

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">6. Доплати, які включають до річного фонду заробітної плати, в тому числі :

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">1701.65 + 211.81 + 141.80

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">2055.26

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">6.1. За чергову та додаткову відпусткі

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">Фден*%доплат

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">/100 = 17949.87 * 9.4/100

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">1701.65

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">6.2. За учбові відпустки

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">Фден*%доплат

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">/100 = 17949.87 * 1.18/100

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">211.81

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">6.3. За інші неявки

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">Фден*%доплат

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">/100 = 17949.87 * 0.79/100

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">141.80

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">7. Річний фонд зарплати

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">17949.87 + 2055.26

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">20005.13

Таблиця 6. Зведені показники з праці та заробітньої платні.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">Найменування

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line"> показників

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">Одиниця

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line"> виміру

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">Вих

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">ідні данні, або спосіб розрахунку
еще рефераты
Еще работы по экономической теории, политэкономике, макроэкономике