Реферат: Мотивация и стратегия прямого инвестирования в конкурентной среде

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">ЗМІСТ

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">          Вступ                                                                                                          4

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:Arial">1.<span Times New Roman"">   

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Теоретичні засади здійснення прямихінвестицій в конкурентному середовищі.                                                                                                 

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">1.1Конкурентне середовище: глобальний аспект.                                      7

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">1.2Мотиви та демотиватори здійснення прямих

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">іноземнихінвестицій.                                                                                  14

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">1.3Стратегії управління прямими іноземними інвестиціями.                  25

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:Arial">2.<span Times New Roman"">   

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Роль прямих зарубіжних інвестицій векономіці України та методика їх здійснення.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">2.1.Зарубіжнеінвестування: значення для України.                                 39

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">2.2.Методиката етапи здійснення зарубіжних прямих інвестицій.      43

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">3. Сучасні тенденції у залученні прямихіноземних інвестицій. Інвестиційний клімат України.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">3.1.Огляд сучасного стану залучення іноземного капіталу   

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;layout-grid-mode:line">у світовій економіці                                                                                73

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">3.2.Сучасний стан і перспективи залучення прямихіноземних інвестицій в Україну                                                                                          88

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

Висновки та пропозиції                                                                               101

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">     

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Списоквикористаної літератури                                                               10<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:EN-US">5

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">

Додаток 1                                                                                                    109

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">    Додаток 2                                                                                                     11

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:EN-US;layout-grid-mode:line">5<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

Додаток 3                                                                                                     116

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">Додаток 4                                                                                                     11

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:EN-US;layout-grid-mode:line">7

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">Додаток 5                                                                                                    

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:EN-US;layout-grid-mode:line">118<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:EN-US; layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

Вступ

Сучаснадиверсифікована міжнародна інвестиційна діяльність є вагомим чинником світовогота регіонального економічного розвитку. На рівні національних економікміжнародні прямі інвестиції проявляються здебільшого як експорт капіталу тайого імпорт. Залежно від ступеня зрілості національної економіки, рівня їїінтегрованості у світове господарство формується мотивація та політика щодоінвестицій за кордон та іноземних інвестицій в країну.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">Від сьогоднішніх масштабів та темпів міжнародноїінвестиційної діяльності значною мірою залежать напрямки розвитку світовогогосподарства у майбутньому.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">Країни з перехідною економікою, на які сьогоднізвертається увага світового співтовариства, не в змозі самостійно вийти зекономічної кризи, яка охопила всі галузі економіки та соціальну сферу. Дотаких країн належить і Україна, яка сьогодні потребує значних обсягів капітальнихвкладень в пріоритетні галузі для подальшого процесу розширеного відтворення. Втой же час неприпустимо розглядати Україну як сировинний придаток розвинутихкраїн або орієнтуватися лише на залучення інвестицій в економіку країни. Зрозвитком ринкових відносин та підвищенням рівня конкуренції на міжнароднихринках необхідно більше уваги приділяти збалансованості участі нашої держави уміжнародному поділі праці. Одним з найважливіших чинників такого збалансуванняі виступають прямі іноземні інвестиції, чим і зумовлюється надзвичайно високаактуальність проблеми прямого іноземного інвестування для розвитку молодоїнезалежної держави.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">Метою даної дипломної роботи є: на основі аналізутеоретичних і прикладних питань розвитку прямого іноземного інвестування таруху капіталів у світовій економіці розробити ефективну систему заходів поудосконаленню процесів залучення прямих іноземних інвестицій в Україну тапідвищенню її статусу на міжнародній арені з урахуванням зростаючого рівняконкурентної боротьби та розвитку науково-технічного прогресу.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">У зв’язку з цим у роботі вирішується ряд завдань:

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">1)розглядаються теоретичні аспекти прямого іноземногоінвестування в конкурентному глобальному середовищі;

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">2)визначаються особливості здійснення прямогоінвестування в умовах зростаючого рівня конкуренції у міжнародному бізнесі;

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">3)систематизуються основні мотиви та форми здійсненняпрямих іноземних інвестицій;

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">4)розглядаються механізми здійснення ПІІ в міжнароднійекономіці;

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">5)наводяться основні сучасні тенденції в міжнародномуінвестуванні за групами країн;

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">6)аналізується стан, структура та динаміка ПІІ в Українуза країнами-інвесторами та галузями прикладання капіталу в Україні;

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">7)наводяться основні пріоритети залучення ПІІ в Українута шляхи покращення інвестиційного клімату держави.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">Предметом дослідження виступають відносини в міжнароднійекономіці з приводу залучення та використання прямих іноземних інвестицій вміжнародному конкурентному середовищі.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">Останнім часом зросла кількість наукових праць здослідження міжнародної інвестиційної діяльності, однак багато з них невраховують специфіки української економіки та не приділяють належної увагипроблемам підвищення рівня конкуренції на світових ринках.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">Фактологічною основою дослідження виступають міжнароднідоговори і угоди з питань регулювання ПІІ, законодавчі та нормативні актиУкраїни з питань здійснення іноземного інвестування та гарантій для інвесторів,статистичні дані про рух капіталу у сфері міжнародного бізнесу, в тому числі поУкраїні, підручники та монографії українських і зарубіжних авторів з проблеміноземного інвестування та розвитку світової економіки, матеріали періодичнихвидань та електронних бібліотек.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">Для обробки даних дослідження використано існуючіприкладні комп’ютерні програми та засоби, методи економічного аналізу тапрогнозування.

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:red;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-no-proof:no">Розділ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ  ПРЯМИХ ІНВЕСТИЦІЙ В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;layout-grid-mode: line">1.1.Конкурентне середовище: глобальний аспект

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">

Глобалізаціясьогодні стала вже реальністю. Економічні процеси в країнах Тихоокеанського регіону,нові можливості, що відкриває створення єдиного Європейського ринку, змусятькомпанії організовувати свою роботу, рахуючись із глобальними стандартамиякості, цін, дизайну і послуг.

У 1994 р. насимпозіумі на тему «Схід — прорив і шанси для економіки Європи»вказувалося на величезну важливість створення транснаціональних мереж уширокому значенні цього поняття і на те, який потенціал стимулюванняекономічного росту і конкурентноздатності, а також виникнення нових ринків іробочих місць закладений у цьому процесі.

Зараз багатоговорять про єдиний європейський інформаційний простір. Структурна політика йінформаційне суспільство взаємозалежні. Нові послуги, що виникають у зв'язку зінноваціями в галузі комунікаційних технологій, повинні бути доступні всімгромадянам як в індустріально розвинутих, так і в окраїнних регіонах ЄС.

Сьогодніможна стверджувати, що в зв'язку з характером геополітичного розвитку і зміноюрамкових економічних умов завершилася епоха локально обмеженої національноїекономічної політики.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">В сучасному світі, де в надлишку є ідеї, виробничіпотужності і капітал, правила гри визначає тепер не держава, а міжнароднаконкуренція. Вже не допомагає регулювання, що стосується зберігання активів ізапобігання ризику. Потрібне таке регулювання, що усуває перешкоди на шляхуконкуренції і впровадження інновацій, сприяє формуванню перспективноїінфраструктури й організації ефективного державного керування, дозволяєудосконалювати випробувані методи на ринку праці, стимулює розширення ринківтоварів і послуг.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US;layout-grid-mode:line">[27]

Надрегіональнеі навіть глобальне господарювання змушує підприємства, у тому числі середні імалі, до послідовного переосмислення своїх позицій.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">Поряд із використанням наявних чинників виробництва, якідеякою мірою може освоїти кожний, для досягнення господарських успіхів усебільше значення набувають: організація національного і надрегіональноговиробництва, що забезпечує конкурентноздатні в глобальному масштабі ціни;готовність до оновлення продукції і процесів, інвестиції у нові види послуг;застосування нових інформаційних засобів.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: EN-US;layout-grid-mode:line">[27]

На участь уміжнародній конкурентній боротьбі мають шанси лише ті, хто найбільш успішно дієв умовах національної конкуренції. Успіху ж може домогтися тільки той, хтовідповідає на виклик міжнародної конкуренції.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">Тому необхідно усвідомити, виробити розуміння культурнихрозходжень, набути досвіду використання правил гри в умовах міжнародногосуперництва. І тільки тоді з'явиться реальна можливість для успішнихвідповідних кроків  або досягненнясинергічного ефекту, тобто для компетентного формування транснаціональнихмереж, різного роду альянсів, що протікає на основі конкуренції і суперництва.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:EN-US;layout-grid-mode:line">[22]

У більшінтенсивному науковому і промисловому співробітництві між Західною Європою ікраїнами Центральної і Східної Європи закладена велика вигода для всіх. Зодного боку, для підприємств відкриваються ринки всієї Європи, з іншого — східноєвропейські підприємства й інститути опиняються в ситуації, коли вонишвидко можуть витягти користь від своїх попередніх інвестицій, наприклад, унаукові, освітні і дослідницькі організації.

Такамагістраль із двостороннім рухом — достатня підстава для зближенняінфраструктур, їх зрощування і відповідно формування юридичних і політичнихрамкових умов. [35]

При цьомуувага повинна бути зосереджена на імпульсах для росту і конкуренції,обумовлених зближенням інфраструктур, на наслідках їх зрощування для співпрацісьогодні і в майбутньому, а також на пристосуванні і лібералізації політичних іюридичних рамок в умовах взаємозв'язку й об'єднання.

Таким чином,на передньому плані знаходяться не технічні аспекти зрощування, а питання, щовідносяться до суспільного розвитку. І це не тільки теми для політиків і шансидля великих господарських підприємств; ці питання стосуються малих і середніх підприємств.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">Можливості останніх набувають нового виміру. Вониполягають у більш високій спроможності реагувати на зміни завдяки доступу доінформації; більш швидкому в цьому зв'язку освоєнні стандартів ефективності іякості: використанні виникаючого потенціалу попиту (і відповідно одержаннязамовлень) уздовж так званого коридору росту, тобто регіональних і національнихтрас. Не великі підприємства будуть здобувати перемогу над малими, а динамічнінад повільними.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US;layout-grid-mode:line">[27]

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">У цих процесах неабияка роль належить прямим іноземнимінвестиціям як одній з форм інвестування (поряд з портфельними).

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">Прямі інвестиції є різновидом іноземних інвестицій, якісупроводжуються контролем за діяльністю компанії навіть у випадку придбаннянезначної частки її акцій (на рівні 10-25%).

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: EN-US;layout-grid-mode:line">[28]<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;layout-grid-mode:line"> В Україніконтрольний пакет акцій становить 51%.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">Володіння контрольним пакетом акцій зарубіжногопідприємства є найвищим типом зобов’язань по відношенню до зовнішньоекономічнихоперацій. Воно не лише передбачає право власності на доход з капіталу, алезазвичай і більш інтенсивний обмін кваліфікованими спеціалістами і новимитехнологіями між країнами. Часто прямі іноземні інвестиції ідуть за досвідомздійснення експортно-імпортної діяльності.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">Основними характеристиками прямих інвестицій є:

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:Arial;layout-grid-mode: line">1)<span Times New Roman"">  

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;layout-grid-mode:line">контроль над ними;

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:Arial;layout-grid-mode: line">2)<span Times New Roman"">  

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;layout-grid-mode:line">високий рівеньзобов’язань по відношенню до вкладеного капіталу, персоналу і технології;

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:Arial;layout-grid-mode: line">3)<span Times New Roman"">  

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;layout-grid-mode:line">доступ дозовнішніх ринків;

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:Arial;layout-grid-mode: line">4)<span Times New Roman"">  

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;layout-grid-mode:line">переважанняпродажів від виробництва за кордоном над експортом вітчизняної продукції (якправило);

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:Arial;layout-grid-mode: line">5)<span Times New Roman"">  

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;layout-grid-mode:line">часткове правовласності.<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US;layout-grid-mode:line"> [28]<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">Проблема інвестицій загальновизнана в якості першорядноїдля української економіки. У цьому зв'язку питання про розмежування прямих іпортфельних іноземних інвестицій має дуже істотне практичне значення і повинноодержати досить ясний відбиток у даній роботі. Основні вихідні теоретичніположення поняття прямих іноземних інвестицій можна згрупувати в наступніпункти.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">1.Прямі інвестиції справляють безпосередній ідовгостроковий вплив на капіталовкладення в економіку (пайова участь убудівництві й організації господарських об'єктів, повне або часткове їхпридбання з метою більш ефективного використання).

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">2.Прямі інвестиції мають на меті одержання не тількиприбутку на капітал, але і повного підприємницького прибутку або основної йогочастини, а також безпосередніх або непрямих вигод від контролю над фірмою, щовключає визначення її виробничої, закупівельно-збутової, інвестиційної,коопераційної, науково-технічної і фінансової політики.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">3.Прямі інвестиції припускають більш високурентабельність, ніж портфельні, і з часом ведуть до помітного відтоку прибутківматеринської компанії за кордон або викликають нові капіталовкладення зарахунок реінвестиції прибутків.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">4.Прямі інвестиції більшою мірою впливають назайнятість, стан внутрішнього ринку, ніж портфельні.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">5.Прямі інвестиції значніше, ніж портфельні, сприяютьзміні місця країни в міжнародному поділі праці, впливають на національнуконкурентноздатність.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">6.Прямі інвестиції, на відміну від портфельних,впливають на зміну в країні відносин національної власності, викликають їївідчуженість на користь іноземців.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">7.Прямі інвестиції відчутніше впливають на станконкуренції в країні, посилюючи її або призводячи до зміцнення на внутрішньомуринку позицій іноземних фірм.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US;layout-grid-mode: line">[28]

Прямііноземні інвестиції являють собою сьогодні одну з найважливіших і найбільшдинамічних складових частин світового руху капіталу. Досвід притягнення івикористання іноземних прямих інвестицій як розвинутими, так і країнами, щорозвиваються, свідчить, що при належній державній політиці вони служать потужнимджерелом відновлення виробничого апарату країни-реципієнта (приймаючої країни),одним із важливих генераторів її економічного росту, ефективним засобомпідвищення конкурентноздатності експорту, розширення і зміцнення позицій країниу світовій економіці.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">Прямі інвестиції вигідні тим, що не створюють зовнішньоїзаборгованості, генерують ріст кількості робочих місць, звичайно тягнуть засобою приплив нових технологій і модернізацію національного виробництва,сприяють встановленню міцних розгалужених каналів господарськогоспівробітництва національних фірм з іноземними партнерами.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:EN-US;layout-grid-mode:line">[39]

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">Відомі також і ускладнення, пов'язані з безконтрольнимпритягненням іноземних інвестицій, що можуть виражатися в спробах закордоннихкорпорацій «скинути» у приймаючу країну застарілі й екологічно«брудні» виробництва, поставити під контроль національні виробництваконкретної країни з метою зміцнення своїх конкурентних позицій на світовомуринку, одержати невиправданий виграш за рахунок соціальної сфери.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">Однак до сьогоднішнього дня у світовому співтовариствівже накопичений великий досвід протидії цим негативним сторонам іноземногоінвестування шляхом прийняття міжнародного кодексу поводження транснаціональнихкорпорацій, зміцнення й удосконалення національного законодавства щодоінвестицій, розробка взаємних договорів між країнами, що регулюють порядокінвестування, захист іноземних інвестицій і інші питання, пов'язані з їхпритягненням. Одним із свідчень успішного вирішення цих проблем служитьпомітний ріст притягнення прямих іноземних інвестицій країнами, щорозвиваються, а також країнами Східної Європи.

Самим великимцентром прогресуючого тяжіння іноземних прямих інвестицій в останні роки ставАзіатсько-тихоокеанський регіон (АТР). Тут складається потенційно потужнийцентр регіональної економіки, пов'язаної каналами активної економічноївзаємодії з розвинутими країнами. Створення АТЕС (організаціяАзіатсько-тихоокеанського економічного співробітництва) приводить до утворенняв цьому регіоні системи багаторівневої економічної взаємодії на чолі з лідерамисвітової економіки — США, Японією, країнами ЄС.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">Особливе місце в цьому конгломераті займає Китай, щостав найбільшим центром тяжіння іноземних інвестицій за межами розвинутогосвіту. Другим за значенням світовим центром припливу іноземних прямихінвестицій виступає Латинська Америка. Тут також спостерігається ріст щорічнихвкладень, які лише в 1994 р. досягли 20 млрд. долл. і продовжуютьзбільшуватися.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US;layout-grid-mode:line">[43]

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">Серед країн, що розвиваються, можна виділити першудесятку лідерів по притягненню іноземних інвестицій. При загальному об'ємі в73,5 млрд. долл. прямих іноземних інвестицій у країни, що розвиваються, першідесять країн одержали 58 млрд. дол., або 79%: Китай — 27,5 млрд.; Сінгапур — 6,8; Аргентина — 6,3; Малайзія — 5,2; Мексика — 4,9; Індонезія — 2,0; Таїланд — 1,7; Гонконг — 1,67; Колумбія — 0,95;

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»"> Тайвань- 0,9 млрд. дол. На частку Китаю припало37% загального потоку інвестицій<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA;layout-grid-mode:line">[1].

<img src="/cache/referats/6001/image001.gif" v:shapes="_x0000_s1032"> <img src="/cache/referats/6001/image002.gif" v:shapes="_x0000_s1033"> <img src="/cache/referats/6001/image003.gif" v:shapes="_x0000_s1034">
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Прямі іноземні інвестиції поділяються на декількаосновних форм (рисунок 1.1)

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US;layout-grid-mode: line">. [40]<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;layout-grid-mode:line">

Форми прямих іноземних інвестицій

Підприємство, яке на 100% є власністю інвестора

Часткова участь у підприємствах

Придбання рухомого та нерухомого майна

Концесії

Характеристика інвестицій потоків

Величина

Малі, середні, великі

Термін

Короткотермінові середньотермінові довготермінові

Джерело

Первинні, реінвестиції

<img src="/cache/referats/6001/image004.gif" v:shapes="_x0000_s1026 _x0000_s1027 _x0000_s1028 _x0000_s1029 _x0000_s1030 _x0000_s1031 _x0000_s1035 _x0000_s1036 _x0000_s1037 _x0000_s1038 _x0000_s1039 _x0000_s1040 _x0000_s1041 _x0000_s1042 _x0000_s1043 _x0000_s1044 _x0000_s1045 _x0000_s1046 _x0000_s1047">
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

Рис.1.1.Систематизація прямихіноземних інвестицій<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">Кожна з наведених форм має свої особливостіфункціонування. Але для їх створення або навпаки, припинення, існуютьвідповідно мотиватори та демотиватори, які будуть розглянуті в наступномупараграфі роботи.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">Таким чином, прямі іноземні інвестиції є однією з формінвестування. Ці інвестиції, на відміну від портфельних, мають ряд специфічнихознак, основними з яких є: безпосередній і довгостроковий вплив накапіталовкладення в економіку країни; вони мають на меті одержання доходу накапітал, а також великої частки повного підприємницького прибутку; передбачаютьбільш високу рентабельність, ніж портфельні; впливають на зайнятість, станвнутрішнього ринку; сприяють зміні місця країни-реципієнта відносно національноївласності на користь іноземного інвестора; справляють істотний вплив на рівеньконкуренції в країні. Основними формами прямих іноземних інвестицій є:підприємства зі 100% іноземного капіталу; часткове володіння компанією;придбання рухомого і нерухомого майна; концесії.

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;layout-grid-mode:line">1.2.Мотиви та демотиватори здійсненняпрямих іноземних інвестицій

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">Мотиви, за якими компанії приймають рішення проздійснення діяльності в тій або іншій країні, відрізняються великоюрізноманітністю. Однак умовно їх можна розділити на дві великі групи. У першомувипадку фірми займаються в основному продажем товарів і послуг, вироблених вінших країнах, в іншому — інвестують кошти в створення виробничих потужностей уданій країні з метою продажу продукції на місцевому ринку або експорту її наринки інших країн.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;layout-grid-mode:line">Таблиця 1.1.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US;layout-grid-mode: line">[40]Мотиваціябезпосередніх партнерів

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;layout-grid-mode:line">Види мотивації

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;layout-grid-mode:line">Умови мотивації

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">1.Виробничо-економічна

1.1.Зменшення капітальних витрат і ризиків при створенні нових потужностей

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">1.2.Придбання джерел сировини або нової виробничої бази

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">1.3.Розширення діючих виробничих потужностей

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">1.4.Реалізація переваг нижчої вартості чинників виробництва

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">1.5.Можливість запобігти циклічності або сезонності виробництва

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">1.6.Пристосування до процесу скорочення

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">2.Маркетингова

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">2.1.Зростання ефективності існуючого маркетингу

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">2.2.Придбання нових каналів торгівлі

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">2.3.Проникнення на конкретний географічний ринок

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">2.4.Вивчення потреб, набуття управлінського досвіду на нових ринках

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">2.5.Пристосування до умов країни, яка приймає капітал

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">3.Інші мотиви

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;layout-grid-mode:line">3.1.Пропагандистські

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;layout-grid-mode:line">3.2.Престижні

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;layout-grid-mode:line">3.3.Екологічні

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA;layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line"> Таким чином,цікаво з'ясувати мотиви вибору компаніями тієї або іншої стратегії, а такожступінь подібності або розходження проблем, з якими вони зіштовхуються у своїйдіяльності. Компаніям, що мають намір поставляти продукцію за кордон, необов'язково створювати підприємства в даній країні, оскільки в них є можливістьпросто продати ліцензію на виробництво своїх товарів або послуг з метоюодержання прибутку з ліцензійних платежів.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">Проведене Європейським бізнес-клубом (м. Москва)обстеження показало, що уявлення, яке існує на Заході, про те, що відбуваєтьсяв країнах колишнього соцтабору, дуже далеке від реальності. Зокрема,респонденти вважали серйозною проблемою (демотиватором) зовсім незлочинність або корупцію, а неадекватне і постійно мінливе податковезаконодавство. Наступними за ступенем важливості були названі проблеми, щовідносяться до забезпечення прав власників і кредиторів, митного регулювання,ризиків політичних змін, нестійкості макроекономічної ситуації, нерозвиненогобанківського сектора, системи бухгалтерського обліку і тільки після цього — докорупції.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">Ризик експропріації власності, сваволя з боку державноїі місцевої влади, а також неплатежі місцевих замовників розцінювалися якпроблеми, що мають не найбільше значення. І нарешті, труднощі, пов'язані зякістю робочої сили або управлінських кадрів, постачальниками, злочинністю,рекетом і бартером, були віднесені до категорії не дуже істотних.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">Одним з основних мотиваторів іноземні інвесторивідносно країн СНД називають обсяги ринку.

Представникипромислових і транспортних підприємств називають у числі найбільш важливихчинників, що вплинули на їх рішення, близькістьдо країни, де діють материнські компанії, однак для компаній з інших секторівцей чинник, має другорядне значення.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;layout-grid-mode:line">Можливістьперебороти торгові бар'єри

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;layout-grid-mode:line"> також називаласясеред важливих причин — причому компанії, що займаються збутом продукції, ітранспортні підприємства вказують на цей чинник навіть частіше, ніж промисловіпідприємства. При цьому респонденти зазначили, що наявність кваліфікованих кадрів мало для нихдосить важливе значення, причому на рішення про здійснення інвестицій вплинулатакож низька вартість робочої сили.Іноземні компанії мають на меті виробництво продукції і надання послуг длямісцевого ринку, про що свідчить низька частка експорту в загальному обсязівипущеної ними продукції.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">Можливість скороченнятранспортних витрат не відіграє значної ролі для всіх учасниківінвестиційного процесу, за винятком компаній, що займаються збутом продукції.Те ж саме відноситься до податкових пільг,можливостей виходу на ринки третіх країн і доступностісировини (значна частина інвестицій у сировинному секторі була здійсненаамериканськими компаніями).

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">Аналогічним способом, грошові потоки мали для учасниківопитування другорядне значення при ухваленні рішення про здійснення тутінвестиційної діяльності. Виняток у цьому випадку складають лише банки ітранспортні компанії. І нарешті, відносна м'якістьекологічних норм, мабуть, не відіграла при прийнятті інвестиційних рішеньніякої ролі.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">Найважливішою причиною переваг здійснення виробничої діяльності в країні (порівняно зпродажем ліцензій) є прагнення утриматиза собою контроль над прибутками, збутом, якістю продукції й дещо меншоюмірою — за рухом коштів. Наступним по ступені важливості є захист власних ноу-хау і можливість зрозуміти особливості роботи намісцевому ринку, однак ці чинники мають лише обмежене значення.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">До найбільш серйозних проблем, з якимизіштовхуються іноземні інвестори, можна віднести наступні.

Найбільшсерйозною проблемою, що випереджає інші труднощі по ступені важливості, єнеадекватне і постійно мінливе податкове законодавство. Потім ідуть проблеми,пов'язані зі слабким забезпеченням прав власності і прав кредиторів, діямимитних органів, ризиком змін у політичній сфері, хитким макроекономічнимположенням, нерозвиненим банківським сектором, системою бухгалтерського облікуі корупцією.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; layout-grid-mode:line">Саме по собі податковезаконодавство сприймається як більше зло, ніж податкові органи, покликанізабезпечувати його дотримання. Навпаки, митні органи й меншою мірою постійнізміни зовнішньоторговельної політики розглядаються як більш

еще рефераты
Еще работы по экономической теории, политэкономике, макроэкономике