Реферат: Вексель и его атрибуты

12

<img src="/cache/referats/18634/image001.gif" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1049">

1

<img src="/cache/referats/18634/image002.gif" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1038"><span Arial",«sans-serif»; mso-fareast-font-family:Arial;letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">3.<span Arial",«sans-serif»;letter-spacing: 1.0pt;mso-ansi-language:UK">тверджено постановою ЦВК і РНК СРСР № 104/1341 від 7.08.1937 р.)<span Arial",«sans-serif»; mso-fareast-font-family:Arial;letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">4.<span Times New Roman"">  <span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">Закон України Про обіг векселів в Україні № 2374-III від 5.04.2001 р.

<img src="/cache/referats/18634/image003.gif" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1037"><span Arial",«sans-serif»;letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language: UK">Вексель і його обов’язкові атрибути.<span Arial",«sans-serif»;letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language: UK"><span Arial",«sans-serif»;letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language: UK">План<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK"><span Arial",«sans-serif»; mso-fareast-font-family:Arial;letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">1.<span Times New Roman"">  <span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">Основні характеристики векселів:<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">а) Складання і форма переказного векселя.<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">б) Складання і форма простого векселя.<span Arial",«sans-serif»; mso-fareast-font-family:Arial;letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">2.<span Times New Roman"">  <span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">Виготовлення вексельних бланків.<span Arial",«sans-serif»; mso-fareast-font-family:Arial;letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">3.<span Times New Roman"">  <span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">Використання вексельних бланків.<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK"><span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">Вексель — цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">Випускаються такі види векселів: переказний, простий.<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK"><span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">Переказний вексель повинен мати:<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">1) найменування «вексель», яке включене до тексту самого документа і подане тією мовою, якою цей документ складений;<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">2) простий і нічим не обумовлений наказ сплатити певну суму;<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">3) найменування того, хто повинен платити (платника);<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">4) зазначення строку платежу;<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">5) зазначення місця, де має здійснитися платіж; <img src="/cache/referats/18634/image004.gif" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1026"> <span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">

11

<img src="/cache/referats/18634/image005.gif" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1048">

2

<img src="/cache/referats/18634/image006.gif" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1039"><span Arial",«sans-serif»;letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language: UK">шньоекономічними договорами (контрактами) відповідно до валютного законодавства України.<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">Умови проведення розрахунків між резидентом та нерезидентом із застосуванням векселів обов'язково відображаються у відповідному зовнішньоекономічному договорі (контракті).<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">Придбання резидентом векселя в іноземній валюті та проведення розрахунків між резидентами за таким векселем здійснюються відповідно до валютного законодавства України.<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">Векселедавець зобов'язаний вести реєстр виданих векселів у порядку, затвердженому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">Платіж за втраченим векселем може бути здійснений за умови встановлення права власності на нього в порядку, визначеному законом.

<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">Забороняється використовувати векселі як внесок до статутного фонду господарського товариства.<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK"><span Arial",«sans-serif»;letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language: UK">Література<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK"><span Arial",«sans-serif»; mso-fareast-font-family:Arial;letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">1.<span Times New Roman"">  <span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">Закон України Про цінні папери і фондову біржу № 1201-XII від 18.06.1991 р.<span Arial",«sans-serif»; mso-fareast-font-family:Arial;letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">2.<span Times New Roman"">  <span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">Постанова КМУ і НБУ про затвердження Правил виготовлення і використання вексельних бланків № 528 від 10.09.1992 р.<span Arial",«sans-serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language: UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">Положення про переказний і простий вексель (за <img src="/cache/referats/18634/image004.gif" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1036"><span Arial",«sans-serif»;letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language: UK">6) найменування того, кому або за наказом кого платіж повинен бути здійснений;<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">7) зазначення дати і місця складання векселя;<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">8) підпис того, хто видає вексель (векселедавця).<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">Документ, у якому відсутній будь-який з реквізитів не має сили переказного векселя, за винятком випадків, зазначених нижче:ü<span Times New Roman""> <span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">переказний вексель, строк платежу в якому не вказаний, розглядається як такий, що підлягає оплаті за пред'явленням;ü<span Times New Roman""> <span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">при відсутності особливого зазначення, місце, позначене поруч з найменуванням платника, вважається місцем платежу і, разом з тим, місцем проживання платника;ü<span Times New Roman""> <span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">переказний вексель, у якому не вказано місце його складання, вважається підписаним у місці, позначеному поруч з найменуванням векселедавця.<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">Переказний вексель може бути виданий за наказом самого векселедавця. Він може бути виданий на самого векселедавця. Також може бути виданий за рахунок третьої особи.<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">Переказний вексель може підлягати оплаті за місцем проживання третьої особи, або в тому ж місці, де знаходиться місце проживання платника, або в якомусь іншому місці.<span Arial",«sans-serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language: UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">У переказному векселі, який підлягає оплаті стро <img src="/cache/referats/18634/image003.gif" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1027"> <span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">

10

<img src="/cache/referats/18634/image007.gif" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1047">

3

<img src="/cache/referats/18634/image008.gif" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1040"><span Arial",«sans-serif»;letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language: UK">Умова щодо проведення розрахунків із застосуванням векселів обов'язково відображається у відповідному договорі. У разі видачі (передачі) векселя відповідно до договору припиняються грошові зобов'язання щодо платежу за цим договором та виникають грошові зобов'язання щодо платежу за векселем.<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">Платіж за векселем на території України здійснюється тільки в безготівковій формі.<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">Установи банків та органи Державного казначейства України, що здійснюють розрахунково-касове обслуговування векселедавців простих векселів, трасатів (акцептантів) за переказними векселями, виконують функції розрахункових палат згідно із статтею 38 Уніфікованого закону.<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">Порядок здійснення функцій розрахункових палат визначається:ü<span Times New Roman""> <span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">для органів Державного казначейства України — Кабінетом Міністрів України;

ü<span Times New Roman""> <span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">для установ банків — Національним банком України за погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">Вексель, опротестований нотаріусом (виконавчий напис нотаріуса) у встановленому законом порядку, є виконавчим документом.<span Arial",«sans-serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language: UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">Резиденти можуть видавати та індосувати векселі, як переказні, так і прості, в іноземній та національній валюті для розрахунків з нерезидентами за зовні <img src="/cache/referats/18634/image003.gif" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1035"><span Arial",«sans-serif»;letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language: UK">ком за пред'явленням або у такий-то час від пред'явлення, векселедавець може обумовити, що на вексельну суму будуть нараховуватися відсотки. У будь-якому іншому переказному векселі така умова вважається ненаписаною. Відсоткова ставка має бути вказана у векселі; при її відсутності умова вважається ненаписаною. Відсотки нараховуються від дня складання переказного векселя, якщо не вказана інша дата.<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">Якщо сума переказного векселя зазначена і словами, і цифрами, то у випадку розбіжності між ними, вексель має силу на суму, зазначену словами. Якщо у переказному векселі сума зазначена кілька разів (або словами, або цифрами), то у випадку розбіжності між ними вексель має силу лише на меншу суму.<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">Якщо на переказному векселі є підписи осіб, нездатних зобов'язуватися за переказним векселем, фальшиві підписи або підписи вигаданих осіб, або ж підписи, які з будь-яких інших підстав не можуть зобов'язувати тих осіб, які їх поставили, або від імені яких він підписаний, то підписи інших осіб все ж не втрачають сили.<span Arial",«sans-serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language: UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">Кожний, хто підписав переказний вексель як представник особи, від імені якої він не був уповноважений діяти, сам зобов'язаний за векселем, і, якщо він заплатив, має ті самі права, які мав би той, хто був вказаний як представник. У такому ж становищі знаходиться представник, який перевищив свої повнова <img src="/cache/referats/18634/image004.gif" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1028"> <span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">

9

<img src="/cache/referats/18634/image009.gif" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1046">

4

<img src="/cache/referats/18634/image010.gif" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1041"><span Arial",«sans-serif»;letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language: UK">Якщо держатель векселя, який погодився на внесення змін до тексту векселя, бажає зберегти відповідальність попередніх індосантів, він повинен одержати їх згоду. У противному разі попередні індосанти несуть відповідальність таку, як і до внесення змін.<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">Зобов'язуватися та набувати права за переказними і простими векселями на території України можуть юридичні та фізичні особи. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, а також установи та організації, які фінансуються за рахунок державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим чи місцевих бюджетів, зобов'язуються та набувають права за переказними і простими векселями лише у випадках і в порядку, визначених Кабінетом Міністрів України.<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">Використання векселів Національним банком України здійснюється відповідно до законодавства України про обіг векселів. Видавати переказні і прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги.<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">На момент видачі переказного векселя особа, зазначена у векселі як трасат, або векселедавець простого векселя повинні мати перед трасантом та/або особою, якій чи за наказом якої повинен бути здійснений платіж, зобов'язання, сума якого має бути не меншою, ніж сума платежу за векселем.

<img src="/cache/referats/18634/image004.gif" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1034"><span Arial",«sans-serif»;letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language: UK">ження.<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">Векселедавець відповідає за акцепт і за платіж. Він може зняти з себе відповідальність за акцепт; будь-яка умова, за якою він знімає з себе відповідальність за платіж, вважається ненаписаною.<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">Якщо переказний вексель, не заповнений на момент видачі, був заповнений у суперечності зі здійсненими угодами, то недотримання цих угод не може бути протиставлено векселедержателю, якщо тільки він не придбав переказний вексель нечесним шляхом або ж при придбанні його не здійснив грубої необережності.<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK"><span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">Простий вексель має такі реквізити:<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">1) найменування «вексель», яке включене безпосередньо в текст і висловлене тією мовою, якою цей документ складений;<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">2) просте і нічим не обумовлене обіцяння сплатити визначену суму;<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">3) зазначення строку платежу;<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">4) зазначення місця, в якому має бути здійснений платіж;<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">5) найменування того, кому або за наказом кого платіж повинен бути здійснений;<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">6) зазначення дати і місця складання векселя; <span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">7) підпис того, хто видає документ (векселедавця). <img src="/cache/referats/18634/image003.gif" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1029"> <span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">

8

<img src="/cache/referats/18634/image011.gif" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1045">

5

<img src="/cache/referats/18634/image012.gif" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1042">ü<span Times New Roman""> <span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">від імені юридичних осіб — власноручно керівником та головним бухгалтером (якщо така посада передбачена штатним розписом юридичної особи) чи уповноваженими ними особами. Підписи скріплюються печаткою;ü<span Times New Roman""> <span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">від імені фізичних осіб — власноручно зазначеною фізичною особою або уповноваженою нею особою. Підпис скріплюється печаткою (у разі її наявності).<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">Зміни до тексту векселя можуть вноситися за ініціативою його держателя виключно векселедавцем (трасантом) шляхом закреслення старого реквізиту та написання нового із зазначенням дати внесення змін та підписанням відповідно до Закону Про обіг векселів в Україні від 5 квітня 2001 року № 2374-III.

<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">Держатель векселя повинен дати згоду на внесення змін до тексту векселя шляхом написання на зворотному боці векселя слів «відповідно до змін» із зазначенням дати внесення змін та підписанням згідно з вимогами Закону Про обіг векселів в Україні від 5 квітня 2001 року № 2374-III.<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">У разі зміни строку платежу за переказним векселем держатель векселя повинен одержати згоду (акцепт) трасата на оплату векселя відповідно до нового строку. У разі коли акцепт вже було здійснено раніше, держатель векселя повинен одержати додаткову згоду акцептанта відповідно до нового строку. <img src="/cache/referats/18634/image003.gif" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1033"><span Arial",«sans-serif»;letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language: UK">Документ, у якому відсутній який-небудь з реквізитів, не має сили простого векселя, за винятком випадків, зазначених нижче. Простий вексель, строк платежу в якому не вказано, розглядається як такий, що підлягає оплаті за пред'явленням. У разі відсутності особливого зазначення місце складання документа вважається місцем платежу і разом з тим місцем проживання векселедавця. Простий вексель, у якому не вказано місце його складання, розглядається як підписаний у місці, позначеному поруч з найменуванням векселедавця.<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">До простого векселя застосовуються, оскільки вони не є несумісними з природою цього документа, постанови, які стосуються переказного векселя.<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">Векселедавець за простим векселем зобов'язаний так само, як і акцептант за переказним векселем.<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">Прості векселі строком у такий-то час від пред'явлення повинні бути пред'явлені векселедавцю для відмітки у строки, вказані у статті 23 Положення про переказний і простий вексель (затверджено постановою ЦВК і РНК СРСР від 7 серпня 1937 р. № 104/1341). Строк від пред'явлення починається з дня відмітки, підписаної векселедавцем на векселі. Відмова векселедавця поставити датовану відмітку засвідчується протестом (стаття 25 цього закону), дата якого є початком відрахування строку дії від пред'явлення.<span Arial",«sans-serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language: UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">Векселедавець зобов'язаний вести реєстр вида <img src="/cache/referats/18634/image004.gif" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1030"> <span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">

7

<img src="/cache/referats/18634/image013.gif" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1044">

6

<img src="/cache/referats/18634/image014.gif" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1043">ü<span Times New Roman""> <span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">повна, скорочена або умовна назва поліграфічного підприємства-виробника;ü<span Times New Roman""> <span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">місце і рік випуску;ü<span Times New Roman""> <span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">номер замовлення;

ü<span Times New Roman""> <span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">тираж.<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">При виготовленні вексельних бланків можуть застосовуватися такі матеріали:ü<span Times New Roman""> <span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">папір офсетний ГОСТ 9094-83;ü<span Times New Roman""> <span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">папір етикетковий ГОСТ 7625-55;ü<span Times New Roman""> <span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">фарба офсетна чорна 2513-II ТУ 29.07-777-86;ü<span Times New Roman""> <span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">фарба офсетна чорна 2513 ТУ 29.02-1114-85;ü<span Times New Roman""> <span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">фарба офсетна чорна 2513 ТУ 29.02-883-79;ü<span Times New Roman""> <span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">фарба офсетна чорна 2513 ТУ 29.02-805-77.<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">Не дозволяється виготовлення вексельних бланків на папері, задрукованому на звороті.<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">Щодо інших вимог до виготовлення вексельних бланків, то слід керуватися технічними умовами ОСТ-29.27-85.<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK"><span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">Вексель, який видається на території України і місце платежу за яким також знаходиться на території України, складається державною мовою. Найменування трасанта або векселедавця, інших зобов'язаних за векселем осіб заповнюється тією мовою, якою визначено офіційне найменування в їх установчих документах.<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">Вексель підписується: <img src="/cache/referats/18634/image004.gif" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1032"><span Arial",«sans-serif»;letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language: UK">них векселів у порядку, затвердженому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK"><span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">Векселі (переказні і прості) складаються у документарній формі на бланках з відповідним ступенем захисту від підроблення, форма та порядок виготовлення яких затверджуються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України з урахуванням норм Уніфікованого закону, і не можуть бути переведені у бездокументарну форму (знерухомлені).<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK"><span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">Вексельні бланки виготовляються способом офсетного та високого друку<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt"> <span Arial",«sans-serif»;letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language: UK">і після обрізки мають розмір 297х105 мм. Формат полоси набору — 15х5 квадратів. Бланки можуть скріплюватися у блоки за допомогою клею по 25 або 50 примірників. Допуски у розмірах вексельних бланків складають по висоті та ширині +,- 2мм, по косині 2 міліметри.<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">Вексельні бланки за текстом, графічними елементами, розміром полів, кольором і розташуванням реквізитів повинні відповідати зразкам згідно з додатками № 1 і № 2 Правил виготовлення і використання вексельних бланків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 10 вересня 1992 р. № 528<span Arial",«sans-serif»; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-language:UK">Вексельні бланки мають містити такі вихідні дані: <img src="/cache/referats/18634/image003.gif" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1031">
еще рефераты
Еще работы по ценным бумагам