Реферат: Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

Вступ.

В умовах перехідної економіки є дуже важливимстан  платіжно- розрахункової дисципліни. Особливо  в тій його частині, щостосується функцій, які виконуються бухгалтером щодо обліку розрахунків зпостачальниками і покупцями. Важливість цієї проблеми ще в тому саме система розрахунків пов’язує підприємство з іншими структурними підрозділами економіки,тобто іншими підприємствами і установами, організаціями.

Особливо слідвідмітити такий аспект розрахункової політики підприємства, як розрахунки збюджетом за податками і зборами (обов’язковими платежами), оскільки вонизачіпають інтереси, як самого підприємства, так і інтереси держави вцілому.

 В інтересахпідприємства підтримувати постійний контроль за цими  розрахунками. Оскількибезвідповідальність та безконтрольність може призвести до кримінальної таадміністративної відповідальності, що в свою чергу відповідно позначиться нарепутації підприємства в колах його партнерів.

 Крім тогораціональна організація контролю за станомрозрахунків сприяє зміцненню договірної і розрахункової дисципліни, виконанню зобов'язання з постачання продукції в заданому асортименті і якості, підвищеннювідповідальності за дотримання платіжної дисципліни, скороченню дебіторської ікредиторської заборгованості, прискоренню оборотності оборотних коштів, а отже і поліпшеннюфінансового становища підприємства.

Це і є причиноюзацікавленості в розгляді саме цієї теми  курсової роботи, яку викладено наматеріалах діяльності  Підприємства по переробці риби і м’ясопродуктівгоспрозрохункового підрозділу Майстрівського споживчого товариства.Завданнямцієї курсової роботи є перш за все дослідити  діяльність підприємства в ціломуі як на ньому організовано контрольно-ревізійну роботу.

1. Значення, завданнята методи ревізії розрахункових операцій.

В умовах становлення ринкових відносин вУкраїні важливим фактором, який позитивно впливає на стабілізацію фінансовогостановища держави, є розв’язання проблеми розрахунково-платіжної дисципліни.Правильна  організація розрахункових операцій забезпечує сталість грошовогообігу у державі і найбільш ефективний вплив фінансових важелів на подальшийрозвиток суспільного виробництва.

Контроль та ревізія розрахункових операційпокликані не тільки виявляти допущені недоліки і відмічати позитивні явища у їхорганізації, але і попереджувати неправильне використання коштів і формуваннянезаконних і недоцільних розрахункових взаємовідносин. У зв’язку з цим застаном розрахункової дисципліни у кожному господарстві повинен бутивстановлений систематичний контроль на всіх стадіях здійснення розрахунковихоперацій.

Від своєчасностірозрахунків неабиякою мірою залежить успіх здійснення усієї виробничої тафінансової діяльності  будь-якого підприємства, установи чи організації, щопов’язані з розрахунковими взаємовідносинами. Коло цих взаємовідносин доситьшироке.

Завдання ревізіїрозрахункових і кредитних операцій є перевірка:

ü своєчасності розрахунків ізбюджетом, перерахування заборгованості кредиторів і стягнення належних сум іздебіторів;

ü додержання умов договорівпоставок і підряду, фактів погашення надміру стягнених із підприємства або несплачених йому сум;

ü  стану обліку розрахунків,вірогідності облікових та звітних даних  про наявність і зміни сум дебіторськоїй кредиторської заборгованостей.

Для успішного вирішення цих запитаньрекомендується перевіряти спочатку операції за підзвітними сумами, потімрозрахунки з постачальниками та підрядниками, заготівельними організаціями йіншими покупцями. Потім потрібно перевірити  розрахунки з бюджетом,  органамисоціального забезпечення і соціального страхування та іншими  дебіторами  йкредиторами.

Контроль і ревізія розрахункових операційпокликані не тільки виявити допущені недоліки і відмічати позитивні явища у їхорганізації, але і попереджувати неправильне використання коштів і формуваннянезаконних і недоцільних розрахункових взаємин. У зв’язку з цим за станомрозрахункової дисципліни у кожному господарстві повинен бути встановленийсистематичний контроль на всіх стадіях здійснення розрахункових операцій.

Під час проведення ревізії використовуютьсярізні прийоми і способи перевірки. Метод ревізії — це сукупність методичнихприйомів контролю процесів розширеного відтворення суспільно необхідногопродукту і додержання його законодавчого регулювання. Найчастіше на практиці під час ревізії розрахункових операцій використовуються такі специфічні прийомиконтролю, як:

-   інвентаризація — це спосіб фактичної перевірки наявності тих чи іншихцінностей, інвентаризація розрахунків полягає у виявленні фактичних залишківсум на рахунках. У акті наслідків інвентаризації розрахунків слід вказати назвипроінвентаризованих рахунків, записати суми непогодженої і простроченоїдебіторської і кредиторської заборгованості і безнадійних боргів;

-   службове розслідування — сукупність прийомів перевірки додержанняпрацівниками правових актів. Використовується  при виявленні зловживань,порушень;

-   прийоми документального контролю, здійснюючи перевірки від фактів додокументів і, навпаки від документів до фактів.

 При перевірці первинних документів, реєстрівбухгалтерського обліку і звітності за суттю відображених в них господарських  операцій, їх змісту, законності і доцільності можна виявити достовірністьданих, реальність і доцільність  здійснення операцій, їх правильність ізаконність і відповідність самих документів відображеним операціям.

Зустрічна перевірка господарських операцій запервинними документами і обліковими реєстрами полягає у тому, що зіставляютьдекілька примірників одного й того ж документа, записи по взаємних розрахункаху окремих підрозділах підприємства, що ревізується, або у різних організаціях.Цей прийом дає можливість встановити реальність і правильність відображеннягосподарських операцій у первинних документах і облікових реєстрах.

 

 

еще рефераты
Еще работы по бухгалтерскому учету и аудиту