Реферат: Планування врожайності сільськогосподарських культур ВАТ "Зелений Гай"

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1 Коротка організаційно-економічнахарактеристика підприємства

1.1.    Місцезнаходження,спеціалізація та організаційна структура ВАТ «Зелений Гай»

1.2.    Землекористуваннята структура земельних угідь

Розділ 2 Сучасний стан і тенденції розвитку галузі

2.1. Значення і роль рослинництва в економіці ВАТ«Зелений Гай»

2.2. Площі, породний і сортовий склад сільськогосподарськихкультур

2.3. Врожайність культур та валові збори продукції

2.4. Використання продукції

2.5. Матеріально-технічне забезпечення галузі

2.6. Економічна ефективність виробництва продукції

Розділ 3 Обгрунтування виробничої програми галузі

3.1. Планування врожайності сільськогосподарськихкультур

3.2. Планування валових зборів продукції

3.3. Планування собівартості і рентабельностіпродукції

Висновки

Список використаних джерел


Вступ

Народне господарство країни є сукупністю галузей, якізабезпечують виробництво і постачання населенню різноманітних матеріальнихзасобів, необхідних для нормального життя і розвитку суспільства. Основними зцих галузей є промисловість, сільске господарство, транспорт і зв«язок, торгівля.

Сільське господарство — друга за обсягом (після промисловості) галузь матеріального виробництва. Йогозавданням є забезпечення зростаючих потреб населення в продуктах харчування,промисловості у сировині, інших потреб країни у сільськогосподарськійпродукції.

Плодоводство набуває все більшого значення дляпоповнення продовольчих ресурсів населення. В царськой Росії плодівництво знаходилося на дуже низькому рівні.Основна маса сілян не мали землі, тому і не займалися плодовництвом.У садах вирощували малоцінні та низькоурожайні сорта плодів. Споживання плодівбуло доступно тільки багатим. У наш час плодівництво стало важливою галуззю сільскогогосподарства. Значно розширився та поліпшивсяасортимент плодів, підвищіласяурожайність садів, зросла товарна масса плодів. Збувається мрія Мічурина — зробитиплоди продуктами масового споживання.

Плодові культури вирощують для одержання цінних продуктівхарчування — фруктів, ягід, винограду, горіхів та ін. Плоди, ягоди, виноград іпродукти їх переробки містять цінні для організму людини цукри, білки, кислоти,вітаміни, мінеральні речовини. Деякі плоди містять багато жиру. Одній людині нарік потрібно  100 — 120 кг плодів, ягід і винограду. Крім поживності, деякіплоди та ягоди мають велике значення. Плоди та ягоди завдяки утриманню смаковихта ароматичних речовин сприяє якісному перетравлюванню їжі. Плоди та ягоди,крім споживання в свіжому вигляді, є особливо для кондитерської, консервної тавиноробної промисловості: їх використовують для готування джему, повидла, сухихфруктів, соків, вина, баночних консервів. Видовий склад плодових культур дужерізноманітний. До них належать: зерняткові — яблуня, груша, айва, горобина;кісточкові — слива, вишня, черешня, алича, абрикос, персик. До ягідних культурналежать полуниці, малина, смородина, порічки. У промисловому плодівництвіУкраїни використовується близько 40 плодових культур. Найбільш поширені з нихяблуня, груша, вишня, черешня, слива, абрикос, персик, суниці, смородина,малина.

Але в останніроки ефективність виробництва плодів знизилася. Тому робота, ціль якої є визначення шляхів підвищенняефективності виробництва плодів є достатньо актуальною.

Для досягненняцілі дослідження були поставлені та вирішені такі основні завдання:

-          вивченітеоретичні основи з теми дослідження;

-          проаналізованіприродно-економічні умови господарства;

-          проведенофінансовий аналіз підприємства;

-          визначеномісце плодівництва в економіці господарства;

-          проведеноаналіз ефективності виробництва плодів;

-          визначеніосновні напрямки підвищення ефективності виробництва плодів.

Об”єктдослідження – ВАТ “Зелений Гай”.

Термінидослідження – 4 роки.

Методидослідження економіко-статистичні.


РОЗДІЛ1 Коротка організаційно-економічна характеристика ВАТ «Зелений Гай»

 

1.1.                Місцезнаходження,спеціалізація та організаційна структура

ВАТ «Зелений Гай»

Необхідністьоцінки природноекономічних умов пояснюється тим, що земля всільськогосподарському виробництві є основним засобом виробництва. Відрезультатів її використання та природних умов залежатиме виробнича діяльністьпідприємств. Тому необхідно систематично аналізувати природноекономічні умови.Джерелами аналізу грунтово-кліматичних умов є ґрунтовий нарис, а також данігрунтово-кліматичних довідників. Допоміжними є дані агрохімічних лабораторій імісцевих метеостанцій.

При оцінціприродно-кліматичних умов використовується прийом текстового описання.

Природні умовипідприємства характеризуються:

-          кліматом,під яким розуміють багаторічний режим погоди даної місцевості, зокрема:атмосферний тиск, вологість, температура повітря, частота снігу, дощу, граду,туману та ін.;

-          ґрунтамипідприємства, які вивчаються в розрізі бригад, сівозмін;

-          рельєфомтериторії підприємства, який може бути рівнинний, горластий, хвилястий, щовпливає на способи обробітку ґрунту, швидкість руху агрегату, а отже, й продуктивністьтехніки.

Вивчившиприродно-кліматичні умови підприємства, приходимо до висновку, що вони єсприятливими для вирощування плодів, овочів та винограду.

Організаційно-виробничаструктура підприємства залежатиме від його розмірів, кількості населенихпунктів. Для великих підприємств більш оправданою буде 3-ступінчатаорганізаційно-виробнича структура, а невеликих 2-ступінчата.

ВАТ „Зелений Гай” розташований на лівому березі річкиПівденний Буг у північно-західній частині Миколаївської області і в 2км від  м.Вознесенська і в 95 км від обласного центру – м. Миколаїв.

Транспортнесполучення залізничною станцією Вознесенськ, розташоване в 3км, здійснюється позалізниці, з обласним центром – по асфальтованому шосе.

Територія ВАТ„Зелений Гай” знаходиться у центральній частині південно-західного степуУкраїни – в помірно-континентальному кліматі. Клімат даного районухарактеризується відносно високою температурою влітку і порівняно низькоютемпературою взимку з частими відлигами, невеликою кількістю опадів.Середньорічна температура повітря взимку -20 – 23 С, влітку — +37,6 С.Кількість без морозних днів 220 – 240. Середня дата першого осіннього заморозку25 листопада. Найраніше заморозок 15 листопада. Пізні весні заморозки 15квітня. Найпізніші весняні заморозки 20 квітня. Виходячи з наведених данихможна стверджувати, що кількість днів з відповідною кількістю тепла цілкомдостатньо для росту і розвитку всіх районованих культур і багаторічнихнасаджень. Кількість опадів за рік складає 432 мм. Розподілення їх на протязіроку по місяцях нерівномірне. Кількість опадів за вегетаційний період (квітень– жовтень) в середньому дорівнює 282 мм. Найбільша їх кількість випадає вквітні – липні і опади носять характер зливних дощів. Найменша їх кількістьвипадає взимку у вигляді снігу. Висота снігового покрову не перевищує 3-4 см.

Переважненаправлення гарячих вітрів південне та східне носить характер суховіїв,утворюючи куряві бурі, які приносять шкоду особливо винограду.

Земельний масивтовариства розташований у проймі річки Південний Буг, яка складається з трьохтерас. Перша проймена тераса являє собою рівнину з великою кількістюмезо-мікровпадин, в яких ґрунтова вода знаходиться близько від поверхні; ґрунтицієї тераси відносяться до четвертої лугово-наносної солонцеватоїагро-виробничої групи. Перехід до другої піщаної тераси відбувається різко. Намежі переходу від пройденої тераси є вузька лінія пониження, де ґрунтові водичасто виходять на поверхню. Частина цієї тераси,  розташована ближче до третьоїдерново-піщаної і п’ятої лугово-болотної. Ґрунтове покриття третьої терасипредставлене звичайним та піщаним чорноземами, які відносяться до першої ітретьої агро виробничої групи.

Джерелом зрошенняявляється річка Південний Буг, на березі якої побудована насосна станція,подаюча воду для зрошення.

Організаційно-виробничаструктура підприємства залежить від його розмірів, кількості населених пунктів.Організаційно-виробнича структура ВАТ „Зелений Гай” Вознесенського районутрьохступенева. В господарстві є три відділення: одне – на центральній садибі; друге – у с.Пряме; третє – наБурських хуторах.

На центральнійсадибі є дитячий садочок, будинок культури, медпункт, холодильники, винзавод,автопарк, реммайстерня. На першому відділенні розташовані – молочно-товарна ферма;ферма по відгодівлі ВРХ, свині; бригади садівництва і виноградарства,багаторічних насаджень. На другому відділенні – рільничі бригади; бригадисадівництва і виноградарства. На третьому – бригади садівництва і бригадиягідників.

Для оцінкирозміру господарства використовують ряд показників: основний – обсягвиробництва продукції; допоміжні – площа закріплених земель, кількістьпрацюючих, вартість основних виробничих фондів, поголів’я худоби. В умовахекономічного спаду на багатьох підприємствах спостерігається скороченнярозмірів підприємства по обсягу валової і товарної продукції. А в результатіпроцесу герметизації, розукрупнення може скорочуватись і площа земельних угідь.Одночасно зменшуються енергетичні ресурси, так як тривалий час підприємство не маєможливості придбати нову техніку, не будує виробничих приміщень.

Основнимиметодами, які дають змогу оцінити розмір господарства і його вплив нарезультатні показники, є методи порівняння, розрахунковий, групування.

Таблиця 1.1

Визначення розміру виробництва ВАТ “Зелений Гай”Вознесенського району

Показники 2004р. 2005р. 2006р. В середньому по господарству 2006р. у % до 2005р. Середньорайоного показника А 1 2 3 4 5 6 Вартість валової продукції сільського господарства в співставних цінах 2000 року, тис. грн. 3816 4261 5391 2136 126,5 252,4 Грошова виручка від реалізації сільськогосподарської продукції, тис. грн. 15450 26909 47754 22106 177,5 216,0 Середньорічна чисельність працюючих, зайнятих у сільськогосподарському виробництві, чол. 453 528 471 146 89,2 322,6 Площа сільськогосподарських угідь, га 2256 2128 2213 2200 104,0 100,6 Середньорічна вартість основних виробничих засобів сільськогосподарського призначення, тис. грн. 24908 22235 22030 12026 99,1 183,2 Поголів”я худоби та птиці, ум. гол. 437 420 360 162 85,7 222,2

Аналіз данихтаблиці 2.1 дозволяє зробити висновок,що досліджуєме господарство є одним з найбільших господарств району. Так, вартість валової продукції уВАТ “Зелений Гай” в 2,5 рази вище середньорайонного показника господарств зколективною формою господарювання.

В два раза вищесума грошової виручки від реалізації. Середньорічна чисельність працюючих, зайнятих в сільськогосподарськомувиробництві у 2006 році в 3,2 рази вищесередньорайоного показника. В 1,8разів вище середньорічна сума основних виробничих засобів, а поголів”я тварин вдосліджуємому господарстві перевищує середньорайоний показник у 2,2 рази. Нижче середньорічного показника лишеплоща сільськогосподарських угідь.

Якщо порівнятипоказники розміру господарства у динаміці, то спостерігається тенденціязростання розмірів по основному показнику – вартості валової продукції, яка у2006 році в порівнянні з 2005 роком зросла на 26,5%, майже в двараза зросла сума грошової виручки. По інших показниках розміру спостерігається зниження показників. Так, чисельність працюючих знизиласьна 10,8%, середньорічна сума основних виробничих засобів знизилась на 0,9%, апоголів”я худоби знизилося на 14,3%.

Спеціалізаціясільськогосподарських підприємств являє собою процес суспільного поділу праці,який характеризується розвитком окремих галузей виробництва відповідно догрунтово-кліматичних і економічних умов кожного господарства.

Роздивимосяструктуру товарної продукції  в ВАТ „Зелений Гай”.

Таблиця 1.2

Структура тасклад товарної продукції в ВАТ „Зелений Гай” Вознесенського району.

Галузі та види продукції Роки Всього за 3 роки, тис.грн. Структура, % 2004 2005 2006 По підприємству По господарству Зерно 93,0 65,3 52,8 211,1 5,7 1,3 Цукрові буряки - 7,1 - 7,1 0,2 Соняшник - 6,0 57,9 63,9 1,7 0,4 Овочі 9,0 0,6 13,7 23,3 0,6 0,1 Плоди 832,1 902,4 775,2 2509,7 70,0 14,9 Всього по рослинництву 934,1 981,4 899,6 2815,1 75,5 16,7
еще рефераты
Еще работы по ботанике и сельскому хозяйству