Реферат: Комерційна діяльність СК "Універсальна"

Зміст

 

1.Чому об'єктом дослідження обрано СК «Універсальна» ……………3

2.Загальна характеристика діяльності СК «Універсальна» ……………6

3.Основні види діяльності ВАТ «Страхова Компанія „Універсальна“ ..15

4.Місце СК «Універсальна» на страховому ринку України ……………23

5.Основні економічні показники діяльності та їх аналіз ……………….24

6.Висновки …………………………………………………………………27

Списоквикористаних джерел ……………………………………………..28


1. Чому об'єктом дослідження обрано СК«Універсальна»

Одним із цікавих гравцем на Українськомуринку є страхова компанія «Універсальна». Щоб зрозуміти особливість даноїкомпанії, слід провести невеличкий огляд який включає історію становлення,динаміку розвитку, орієнтир компанії щодо ведення бізнесу.

Ім'я „Страхова компанія“Універсальна» з'явилося на страховому ринку України у травні 2002року. Нову компанію було створено на основі Страхового центру«Поділля» (м. Вінниця). Її поява була спричинена бажанняморієнтуватися на світовий досвід ведення страхового бізнесу та втілювати нові,універсальні підходи: пропонувати найширший спектр послуг, активно діяти наринку, забезпечити повну присутність Компанії на території країни через власнумережу філій, працювати професійно та орієнтуватися у всьому на потребиклієнта.

Страхова компанія«Універсальна», головний офіс якої знаходиться у Львові, повинна буластати лідером створеної у жовтні 2001 року Корпорації «Страхова група»Універсальна". Окрім Страхової компанії «Універсальна» догрупи входила компанія, яка займалася програмами ризикового страхуванняАкціонерна страхова компанія «Карпати» (м. Ужгород) та Страховакомпанія «Арта» (м. Тернопіль), яка пропонувала програминакопичувального страхування. З появою компанії-лідера як перед нею, так іперед групою в цілому відкривалося чимало перспектив. Відтоді Страхова група«Універсальна» могла претендувати на перемогу у тендерах, адже утаких ситуаціях перевага віддавалася групам, у яких був сильний лідер. На ринкуз'явився страховий продукт під маркою «Універсальна».

Важливим етапом у розвитку Страховоїкомпанії «Універсальна» стало приєднання до групи у жовтні 2002 рокуВідкритого акціонерного страхового товариства «Терен» (м. Тернопіль)— однієї з перших комерційних компаній на страховому ринку України,співзасновника Моторного (транспортного) страхового бюро та Ліги страховихорганізацій України. Це приєднання створило прецедент на українськомустраховому ринку. Спеціалісти Держфінпослуг у тісній співпраці зі спеціалістами«Універсальної» розробили методичні рекомендації щодо приєднаннястрахових компаній. Поєднання енергії, нових підходів до роботи«Універсальної» та досвіду «Терена» дало відміннийрезультат: вже через рік — восени 2003 року — Страхова компанія«Універсальна» увійшла до двадцятки найпотужніших українськихстрахових компаній (згідно з рейтингом Ліги страхових організацій України) тапосіла десяту позицію у рейтингу "Інвестгазети" «Топ-100.Найдинамічніші компанії України» за динамікою росту страхових платежів.

Зважаючи на те, що історія СЦ«Поділля» та ВАСТ «Терен» є складовою частиною історіїкомпанії, історію Страхової компанії «Універсальна» було вирішенопочинати з 27 лютого 1991 року, коли було створено Відкрите акціонерне страховетовариство «Терен».

Під час процесу приєднання ВАСТ«Терен» та розширення мережі філій в «Універсальної»виникли труднощі, пов'язані з організацією процесів життєдіяльності компанії.Адже кожна компанія — це своєрідний клімат, свій колектив, свої продукти, своїправила. Тому «Універсальна» вирішила орієнтуватися на процеснийпідхід до роботи. Відтак у травні 2003 року Компанія вперше серед страховиківУкраїни почала займатися впровадженням системи якості ISO 9001. А у серпні 2003року Компанія почала працювати над стратегічним плануванням.«Універсальна» розробила свою корпоративну філософію, визначила своюмісію, цінності і стратегічні пріоритети. Місію було задекларовано так: «Універсальністрахові продукти забезпечують спокій, а універсальні послуги — комфорт нашимКлієнтам».

У вересні 2003 року завершився процесприєднання до Страхової компанії «Універсальна» Відкритогоакціонерного страхового товариства «Терен». Цього ж таки місяця булоприйнято рішення про приєднання до «Універсальної» Страховогоакціонерного товариства закритого типу «Саламандра-Десна» (м.Чернігів).

Успішно розвиваючись, восени 2003 року«Універсальна» перейшла на нові стандарти якості — Компанія створилата почала активно розвивати систему надання супутніх послуг – Асистансцентр(цілодобову службу допомоги) та мережу аварійних комісарів. Окрім того Компаніявідкрила страхові магазини, де можна придбати стандартні страхові продукти. Ужовтні 2003 року Компанія створила Навчальний центр, завданням якого сталопідвищувати кваліфікацію працівників, сприяти покращенню якості надання послуг,проводити роз'яснювальну та навчальну роботу серед працівників стосовновпровадження нових страхових продуктів.

Влітку 2004 року відбулось остаточнеприєднання до «Універсальної» страхової компанії «Саламандра-Десна».У виконаннястратегії повної присутності на території України Компанія активно проводиласвою діяльність по розширенню мережі в Україні. У 2004 році розпочали своюроботу Київська та Закарпатська регіональні дирекції, відкрито філії вЖитомирі, Запоріжжі, Харкові та Світловодську. У порівнянні з 2003 рокомрегіональна мережа зросла на 112 точок продажу, а кількість агентів збільшиласьмайже вдвічі і досягла 726 агентів. Станом на 1 січня 2005 року «Страховакомпанія «Універсальна» була представлена та успішно працювала у двадцяти трьохобластях України, Автономній Республіці Крим та Угорщині. Регіональна мережакомпанії нараховувала 38 філій, 4 регіональні дирекції та 4 представництва.

Успіхи «Універсальної» на ринкустрахування віддзеркалено у показниках знаних рейтингів держави. Вони у 2004році зараховували «Універсальну» до десятки найкращих страховиківУкраїни. Згідно зі зведеним рейтингом, що базується на результатах 18показників Українського науково-дослідного інституту «Права і економічнихдосліджень», ВАТ «Страхова компанія «Універсальна» за результатами діяльності у2004 р. посіла сьоме місце.

Таким чином, навіть після невеликогоогляду можна помітити, що СК «Універсальна» привертає до себе увагу творчимпідходом в побудові та веденні бізнесу на страховому ринку послуг. Цепомічається в умілому об'єднанні різних колективів навколо однієї мети, якавиражена в корпоративній філософії компанії. Орієнтир на ефективні та провіднісвітові стандарти, які зобов’язують сумлінно втілювати місію компанії в життя.Отже, об'єктом дослідження даної роботи обрано СК «Універсальна».

2. Загальнахарактеристика діяльності СК «Універсальна»

Команда

Ринок страхування України динамічнорозвивається і, щоб ефективно та успішно працювати в його умовах, потрібнависокопрофесійна команда спеціалістів. Власне персонал — це і єнайголовніший капітал Страхової компанії «Універсальна». ТомуКомпанія надає великого значення всебічному розвитку своїх працівників,підвищенню їхнього професійного рівня та створенню умов, які сприяють їхнійсамореалізації.

У 2003 році Компанія створила Навчальнийцентр, метою якого є підвищувати кваліфікацію працівників та сприяти їхньомупрофесійному розвитку. «Універсальна» також налагодила тіснепартнерство з Києво-Могилянською Бізнес-Школою (м. Київ), у якійнавчаються топ-менеджери різних напрямків Компанії і викладачі якої регулярнопроводять корпоративні тренінги та семінари у Навчальному центрі Компанії.

Страхова компанія«Універсальна» сформувала злагоджену команду фахівців, які розуміютьважливість спільної мети та впевненими, рішучими кроками ідуть до її втілення.Станом на 1 січня 2004 року в Компанії працювало близько 1000 спеціалістів,з яких штатних працівників понад 700.

Політика ВАТ «Страхова компанія «Універсальна»

ВАТ «Страхова компанія «Універсальна» надаєстрахові послуги високої якості чим зрощує рівень довіри серед клієнтів, щозабезпечує стабільне положення та динамічний розвиток компанії на ринкустрахових послуг України. Будучи відкритим акціонерним товариством, компаніярегулярно виплачує прибутки від акцій акціонерам та забезпечує високий рівеньзадоволення матеріальних та духовним потреб працівників.

Корпоративний девіз ВАТ «Страхова компанія«Універсальна»

Якісно. Професійно. Надійно.

За рахунок всебічної уваги до інтересівклієнтів, своєчасної реакції на зауваження стосовно роботи з клієнтами тасумлінне виконання прийнятих зобов’язань, — компанія здобуває високий рівеньдовіри серед своїх клієнтів.

Досягнення компанії базуються на:

−               злагодженій, високопрофесійнійдіяльності колективу;

−               розвинутій, доступній та відомій на всійтериторії України мережі філій та представництв;

−               застосуванні новітніх технологійефективного ведення бізнесу;

−               сучасній матеріально-технічній базі;

−               контролю та дотримання усіх вимог дострахових послуг;

−               довготермінових, відповідальнихпартнерських стосунках;

−               створення умов професійного росту всіхпрацівників, об’єднаних спільною метою та орієнтованих на високий результат.

Цілі в сфері якості надання страховихпослуг:

−               якнайширше задоволення потреб клієнтів вотриманні якісних, доступних і зручних страхових послуг при мінімальному часіобслуговування;

−               розширення спектру страхових продуктів ісупутніх послуг відповідно до потреб ринку та індивідуальних побажань клієнтів;

−               підвищення рівня страхової культури унаявних та потенційних клієнтів;

−               оптимальна організація бізнес-процесівдіяльності.

Виконання цілей в сфері якості мизможемо шляхом:

−               функціонуваннята удосконалення системи управління якістю відповідно до вимог ISO-9001-2000;

−               постійногоаналізу своєї діяльності у порівнянні з діяльністю конкурентів та вимогстрахового ринку;

−               розвиткута розширення продажу страхових продуктів;

−               створеннята впровадження нових інформаційних технологій;

−               всебічноїпідтримки лідерства, ініціативності та творчості працівників;

−               інвестиційв професійний ріст працівників;

−               розвитоксистеми мотивації працівників.

 

Мережа філій

Одним ізстратегічних завдань ВАТ «Страхова компанія «Універсальна» є розвитокрегіональної мережі філій по всій території України, що дозволяє надаватидоступні та надійні страхові послуги в найвіддаленіших куточках країни.

Упродовж всьогоіснування «Універсальна» активно працювала над розширенням мережі філій ізабезпечила повну присутність Компанії у всіх регіонах України. Станом на 1квітня 2005року мережа Компанії нараховувала 40 філій, 4 дирекції і 4представництва та охоплювала територіально 24 області України, Автономну республікуКрим й столицю Угорщини Будапешт.

Для забезпеченнямаксимальної зручності Клієнтів офісні приміщення філій розташовані уцентральних районах міст. Усі філії забезпечені сучасною оргтехнікою йавтомобільним транспортом.

Членство в економічних об'єднаннях

Ліга Страхових Організацій України(ЛСОУ)

Ліга страхових організацій України булазаснована у 1992 році і є неприбутковим об’єднанням учасників ринку страховихпослуг України, яке створене з метою захисту інтересів своїх членів та іншихучасників ринку страхових послуг.

         Моторне(Транспортне) Страхове Бюро України (МТСБУ)

Моторне(транспортне) страхове бюро України — це об’єднання страхових організацій(страховиків) України, які здійснюють обов’язкове страхування цивільноївідповідальності власників транспортних засобів та відшкодовують шкоду, завданужиттю та здоров’ю, а також майну третіх осіб в результаті дорожньо-транспортноїпригоди. МТСБУ створено на підставі Закону України «Про страхування»та постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р. №1175. З 1997року МТСБУ є членом міжнародної системи автострахування «ЗеленаКартка». На сьогодні МТСБУ об’єднує 85 страховиків, які на правахасоційованих членів здійснюють страхування цивільної відповідальності власниківтранспортних засобів на території України. 14 з них (включаючи ВАТ«Страхова Компанія „Універсальна“) отримали статус повного членаМТСБУ і мають право укладати додаткові договори обов’язкового страхуванняцивільної відповідальності власників транспортних засобів, дія яких поширюєтьсяна територію інших країн-членів міжнародної системи автострахування»Зелена картка".

ЄвропейськаБізнес Асоціація (European Business Association)

У 2003 році ВАТ«Страхова Компанія „Універсальна“ було обрано повним членомЄвропейської Бізнес Асоціації. Асоціація була заснована у 1999 році як форумдля обговорення та вирішення проблем, що виникають у приватному секторіекономіки України, і невпинно працює у напрямку покрашення інвестиційногоклімату в Україні, неухильно дотримуючись принципів верховенства права,прозорості норм та положень законодавчих актів.

Американська торгівельна палата вУкраїні (American Chamber of Commerce in Ukraine)

ВАТ»Страхова Компанія «Універсальна» є членом Американськоїторгової палати з 2004 року. АСС є провідною міжнародною бізнес асоціацією вУкраїні, яка об'єднує близько 400 національних та іноземних компаній, що тісноспівпрацюють у напрямку становлення та розвитку приватного підприємництва вУкраїні та підтримки формування міцної та енергійної ринкової економіки, якабазується на принципі верховенства закону. Значна частина роботи організаціїпроходить у рамках її численних комітетів, які є ефективними органамилобіювання, маючи на меті представництво інтересів та поглядів членів як передукраїнським урядом та органами влади, так і перед урядами інших країн.

Британсько-Українська КомерційнаПалата (British-Ukrainian Chamber of Commerce)

З метою подальшого розширення досвідута вдосконалення професіоналізму у сфері міжнародного страхового бізнесу, атакож для встановлення ділових контактів з компаніями із Великобританії ВАТ«Страхова Компанія „Універсальна“ у 2004 році стала членомБритано-Української Комерційної Палати. Палата зареєстрована у 1997 році вВеликобританії і здійснює свою діяльність із офісів, які розташовано у Києві тау Лондоні. БУКП має своєю метою активізацію торгівельних та інвестиційнихвідносин поміж Україною та Великобританією. З часу заснування Палата активнопідтримує інтереси компаній та окремих підприємців, які бажають налагодити ділові,торгівельні та інші комерційні відносини в одній із цих країн.

Корпоративні Клієнти

Робота Страхової компанії «Універсальна»спрямована, перш за все, на фізичних осіб, тому більшість розробленихстратегічних планів покликані якнайповніше забезпечити потреби кожної людини.Варто зазначити, що останніми роками інтерес до страхових послуг в країніневпинно зростає. Протягом 2004 року «Універсальна» уклала 464 788договорів, що перевищує показник  2003 — (198 778) більше, ніж у 2 рази.

Серед клієнтів компанії є:

/>         ТзОВ«Автотермінал Шегині» (Львівська обл.)

/>         ВАТ«Агро» (м. Львів)

/>         ЗАТ«Агропромпродукт»

/>         ВАТ«Азовзагальмаш»

/>         Компанія«Алекс» (www.alex.lviv.net)

/>         ТзОВ«Аскона ЛТД» (м. Львів) (www.ascona.com.ua)

/>         АсМАП — Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України (www.asmap.org.ua)

/>         ТОВ НУНВФ «Броварфарма»

/>         ВТО«Ватра» (м. Тернопіль)

/>         ТзОВ«Торговий дім «Вініа» (м. Рівне)

/>         ТзО«³ніcін»

/>         Заводштучних шкір «Вінітекс» (м. Тернопіль)

/>         ВАТ«Вінницяхліб»

/>         ЗАТ«Вішмед»

/>         Волинськийшовковий комбінат

/>         СП АТЗТ«Волиньпак»

/>         ТзОВ«Гал-Леобуд»

/>         ВАТ«Концерн Галнафтогаз» (м. Львів) (www.okko.com.ua)

/>         ЗАТ«Галнафтохім»

/>         Генеральнеконсульство Російської Федерації у м. Львові

/>         ТзОВ НВП«Гетьман»

/>         Державнийощадний банк України (www.oschadnybank.com)

/>         АТ«Пивкомбінат «Десна» (м. Чернігів) (www.chernigivske.com.ua)

/>         Готель«Дніпро» (м. Київ)

/>         ВАТ«Дніпрококс»

/>         ВАТ«Донецький металургійний завод» (м. Донецьк) (www.dmz.com.ua)

/>         ЗАТ«Дубноцукорагро» (Рівненська обл.)

/>         ТзОВ«ЕКСПО 2000 Україна»

/>         НК«Експоцентр Україна»

/>         ТзОВ«Ерго» (м. Львів)

/>         ЗАТ«Житомирські ласощі»

/>         ТзОВ«Західно-Український автомобільний дім»

/>         ТзОВ«Ілта» — Львів»

/>         ТзОВ«Інспе» (м. Львів)

/>         ВАТ«Київоблгаз»

/>         Київськийнаціональний університет ім. Т. Шевченка (м. Київ) (www.univ.kiev.ua)

/>         ВАТ«Ковельсільмаш»

/>         ЗАТ«Кондитерська хмельницька фабрика» (м. Хмельницький)

/>         ВАТ«Концерн Хлібпром»

/>         СП«Котнар»

/>         АТ«Кредит Банк (Україна)» (www.kredytbank.com.ua)

/>         Іноземнепідприємство «Кроно-Львів»

/>         СП«Кронов»

/>         ТзОВ«Лаванда»

/>         ТзОВ«Лізинговий дім» (м. Львів)

/>         Лопатинськийдержавний сприт завод (Львівська обл.)

/>         ТзОВ ВТП«Львіввікнопласт»

/>         ВАТ«Львівська тютюнова фабрика» (м. Львів)

/>         ЗАТ«Львівський лікеро-горілчаний завод» (www.lgz.lviv.net)

/>         ВАТ«Маріупольський завод важкого машинобудування»

/>         ТОВ«Машзавод» (м. Чернівці)

/>         БанкНадра (www.nadra.com.ua)

/>         ТзОВ«Нова-торг»

/>         Модельнаагенція «Oks models» (www.oksmodels.com)

/>         Завод«Оріон» (м. Тернопіль)

/>         Моршинськийзавод мінеральних вод «Оскар» (Львівська обл.)

/>         ВО«Павлоградський хімічний завод» (м. Павлоград)

/>         Південниймашинобудівний завод (м. Дніпропетровськ) (www.yuzhmash.com)

/>         АКБПриватбанк (www.privatbank.com.ua)

/>         ВАТ«Прикарпатмолоко»

/>         ВАТ«Рівне-Фармація» (м. Рівне)

/>         ВАТ«Рівнеазот» (м. Рівне)

/>         ТОВ«Ресурс-2» (м. Київ)

/>         Завод«Сатурн» (м. Тернопіль)

/>         ВАТ«Славутський руберойдовий завод»

/>         ТзОВ«Снєжка-Україна» (м. Львів)

/>         Фірма«Союз-віктан ЛТД» (м. Севастополь) (www.sv.ua)

/>         ТзОВ«Тандем» (Львівська обл.)

/>         ВАТ«Теофіпольський цукровий завод»

/>         Готель«Тернопіль» (м. Тернопіль)

/>         ВАТ«Тернопіль-Готель»

/>         Тернопільськаакадемія народного господарства (м. Тернопіль) (www.tane.edu.ua)

/>         Тернопільськийкомбайновий завод (м. Тернопіль)

/>         ТзОВ«Технотерн» (м. Тернопіль)

/>         ЗАТ«Тисмениця-Люкс» (Івано-Франківська обл.)

/>         ПП«Троянда-Захід»

/>         ДП«Українська фармацевтична компанія» (м. Вінниця)

/>         Підприємство«Універсальна Інвестиційна Група»

/>         ВАТ БанкУніверсальний (www.bankuniversal.com.ua)

/>         КБФінанси та кредит (www.fc.kiev.ua)

/>         Дочірнєпідприємство «Холгер Крістіансен Продакшн Україна»

/>         ДП«Чарльз-Авто» (м. Київ)

/>         Чернігівськийкартонно-паперовий комбінат

/>         ТОВ«Видавництво «Школярик» (м. Тернопіль)

Соціальна активність

«Універсальна» зайняла активну соціальнупозицію у суспільстві. За участі товариства було співорганізованота проведено кілька десятків акцій соціального характеру:

Спільна ізофіційними дилерами автомобільної марки «Пежо» розробката впровадження програми, що спрощує процес купівлі/страхування новихавтомобілів;

Організація разоміз найпотужнішим автобусобудівником всеукраїнського пробігу вітчизнянихавтобусів, що дозволило показати нову якість роботи трьох західноукраїнськихлідерів — ОККО, Універсальної та ЛАЗу;

Безпрецедентнийпроект підтримки вітчизняного книгодрукування, організаціятримісячної акції «Мумі-тролі у твоєму місті»;

Кадровий конкурс«Прорив», який продемонстрував інформаційну відкритість компанії та новийнапрямок у кадровій політиці;

Спільна акція від«Універсальної», Західно-Українського автомобільного дому та Банку«Універсальний», яка дозволила здешевити ціну новітнього автомобіля класу«Люкс» — Крайслера 300С — на 3000 Євро та спроститипроцедуру отримання кредиту та страховки при купівлі нового авто;

Завдяки компанії,200 дітей-сиріт отримали безкоштовні квитки на виставу,що пропагує правила дорожнього руху а також уроки, що навчаютьдітей поводитись на дорогах;

Різдвяні концертиХорової капели «Дударик»;

Шоу від велетняВасиля Вірастюка на день міста Львова;

Спільне ізторговою маркою «ОККО» святкування Дня міста у Івано-Франківську —організація яскравого шоу за участю зірок естради та Вірастюка;

ПершийМіжнародний фестиваль дитячого малюнку. Завдяки допомозі «Універсальної», дляучасті у кількаденному Фестивалі до Львова прибуло кілька сотеньдітей з України та інших держав;

У грудні2004 року розпочала всеукраїнський маркетингово-медійний проект «Новітенденції страхового ринку України», ініційований страховою компанією«Універсальна». Новий проект висвітлюватиме та популяризуватиме страховугалузь.


3. Основні видидіяльності ВАТ „Страхова Компанія “Універсальна»

 

Види страхування

Майнове страхування (propertyinsurance) — галузь страхування,в якій об'єктом страхування є майно, що належить юридичним абофізичним особам

Види майнового страхування

/>         Добровільнестрахування майна юридичних осіб;

/>         Добровільнестрахування домашнього майна громадян;

/>         Добровільнестрахування продуктивної худоби та свійської птиці;

/>         Страхуваннябудівельно-монтажних ризиків;

/>         Страхуваннявантажів та багажу;

/>         Страхуваннябанківських гарантій, виданих туристичним фірмам.

Транспортне страхування (transport insurance) — узагальнене поняттяпри страхуванні всіх видів транспортних ризиків. Т. с. можуть бути охоплені яксамі транспортні засоби (див. Страхування каско), страхування вантажів(Страхування карго), а також відповідальності перевізника перед третімиособами, у тому числі й пасажирами

Видитранспортного страхування

/>         АвтоКАСКО(добровільне страхування наземного транспорту);

/>         Відповідальностівласників авто (ОЦВ);

/>         «Зеленакартка» (обов'язкове страхування цивільної відповідальності власниківтранспортних засобів на території країн Європи);

/>         Страхуваннявідповідальності за книжкою МДП (TIR);

/>         Віднещасних випадків на транспорті;

/>         Вантажівта багажу.

Страхування відповідальності (liabilityinsurance) — галузьстрахування, де об'єктом є відповідальність перед третіми особамив разі, якщо їм внаслідок діяльності або бездіяльності страховика будезавдано шкоди

Види страхування відповідальності

Обов’язкове страхуваннявідповідальності:

/>         обов'язковестрахування цивільної відповідальності власників автотранспорту;

/>         Власниківсобак;

/>         Власниківзброї;

/>         Власниківоб'єктів підвищеної небезпеки;

/>         Суб'єктівперевезення небезпечних вантажів.

Добровільне страхуваннявідповідальності:

/>         Нотаріусів;

/>         Охороннихорганізацій.

Цивільної відповідальності перед третімиособами:

/>         Власниківавтостоянок (гаражів);

/>         Власниківготельно-туристичних комплексів;

/>         Організаторіввидовищних заходів.

Медичне страхування (medicalinsurance) — вид особистого страхуванняна випадок втрати здоров'я від хвороби або внаслідок нещасного випадку. М. с.застосовується з метою мобілізації та ефективного використання коштів напокриття витрат на медичне обслуговування страхувальників. М. с. може матиформи обов'язкового і добровільного страхування. Договори М. с.укладаються в груповому та індивідуальному порядку. Цей документє гарантією отримання медичної допомоги в обсягах і на умовах,визначених чинним законодавством або правилами страхування.

Види медичного страхування:

/>         Програмидобровільного медичного страхування;

/>         Страхуваннявід нещасних випадків;

/>         Страхуванняосіб, які подорожують Україною та за кордоном;

Страхування життя (lifeinsurance) — підгалузь особистогострахування, в якій об'єктом страхування є життя застрахованого.Договір на С. ж. укладається на термін не менш як 3 роки. Серед видів С.ж. переважає змішане страхування життя, при якому страховими випадкамиє такі несумісні події, як смерть застрахованого протягом дії договору абодожиття його до закінчення терміну договору.

Для найзручнішої умови страхування життяв «Універсальній створено різнобічні програми.

Програма«Стандарт»передбачає страхування життя на певний термін (від одного до 40 років, ато й довічно) з одночасним нагромадженням капіталу або без нього. Страховувиплату здійснюють у разі смерті застрахованої особи під час дії договору чидоживання до закінчення терміну дії договору.

Програма«Стандарт плюс» передбачає додатково дострахування згідно з програмою «Стандарт» покриття ризиків тимчасовоїнепрацездатності внаслідок нещасного випадку, настання інвалідності чикритичного захворювання.

Програма«Диплом» дозволяє нагромадити потрібну суму, аби фінансувативитрати на отримання дитиною вищої освіти, одночасно надаючи страховий захистдитині та батькам (опікунам).

Програма«Золота осінь»дозволяє вже нині встановити розмірмайбутньої додаткової пенсії, яка не залежатиме ні від можливостей держави, нівід участі чи неучасті вкладника в загальнообов'язковому державномустрахуванні.

Вибравши програми«Стандарт»,«Диплом», «Золота осінь»,клієнт отримує податкові пільги, що гарантують йому 13% (а з 1 січня 2007 року- 15%) економії сплачених внесків. Це відповідає одержанню прибутку в розмірі14,94 % (а з 01.01.07 — 17,64%) річних на вкладений капітал, незалежно відтого, чи страхується клієнт в гривнях, євро чи доларах США. Крім того, зарезультатами кожного року компанія гарантовано перерахує клієнтам ще й 85%доходу від вкладених коштів.

Програма«Родина» — страховий захист для всіх членів родини. Виплату здійснюють в разісмерті застрахованого впродовж чинності договору або дожиття його до кінця діїдоговору. Крім того, програма покриває ризики смерті будь-кого із членів сім'їпротягом чинності поліса.

Програма«Ритуального страхування»гарантує покриття витрат на похоронніпослуги в разі смерті застрахованої особи.

Програмикорпоративного страхуваннядопоможуть покращити клімат у колективі, посилити командний дух іприв'язаність до фірми, підвищити лояльність працівників. Страхові внески надовгострокове страхування своїх працівників підприємство зараховує до складувалових витрат. Пропоновані нами страхові програми «Корпоративнестрахування» передбачають нагромадження капіталу для кожної застрахованоїособи (працівника), надаючи їй водночас страховий захист у разі смерті.

Підприємство маєправо призначати й змінювати застрахованих осіб і вигодонабувачів за договором.Також, якщо потрібно, воно може бути вигодонабувачем. Якщо працівника звільненодо закінчення терміну дії договору страхування, підприємство може за рахунокнагромаджених коштів надати страховий захист іншому працівнику або збільшитистрахову суму для іншої застрахованої особи.

У випадкузвільнення працівника до закінчення терміну дії договору підприємство маєправо:

/>         отримативикупну суму

/>         зарахунок нагромаджених коштів надати страховий захист іншому працівнику

/>         збільшитистрахову суму для іншої застрахованої особи за рахунок коштів, нагромаджених нарахунку звільненого працівника

При довгостроковому страхуванні життя(терміном більше10 років та сплатою внесків не менше 5 років у тому числінедержавне пенсійне забезпечення) підприємство може віднести до складу валовихвитрат кожного звітного податкового періоду суму внесків, сплачених за власнийрахунок на страхування найманої ним фізичної особи, що не перевищує 15% відзаробітної плати, нарахованій працівникові протягом податкового року.

Вигоди, що отримає застрахований. якщовін є фізичною особою:

/>         Матеріальніта соціальні гарантії застрахованого та його сім'ї;

/>         Достойнедодаткове пенсійне забезпечення;

/>         Фінансовупідтримку в разі настання складних життєвих ситуацій;

/>         Податковекредитування.

Додатковіпереваги від страхування життя працівників може отримати і юридична особа:

/>         Іміджсоціально-свідомого, авторитетного підприємства;

/>         Підвищеннямотивації працівників;

/>         Зменшенняплинності кадрів;

/>         Додатковаможливість залучення висококваліфікованих спеціалістів;

/>         Віднесеннястрахових платежів до складу валових витрат

Асистас (assistance) —перелік послуг (у рамках договору страхування), які надаються в потрібниймомент через медичне, технічне і фінансове сприяння. Широковикористовується в зарубіжних країнах для забезпечення безпекиподорожуючих під час поїздок за кордон (у разі хвороби, нещасного випадку)

З метою комплексного обслуговування Клієнтіву 2003 році Страхова компанія «Універсальна» створила Асистанс-центр(службу медичної і технічної допомоги) та мережу аварійних комісарів.Асистанс-центр покликаний швидко і якісно надати допомогу Клієнту«Універсальної» у разі настання страхового випадку, незалежно відтого, в якій частині України трапилася неприємна пригода і у який час доби. Дляцього Страхова компанія «Універсальна» укладає угоди про співпрацю знайкращими медичними закладами, зі станціями технічного обслуговування (СТО),евакуаторами, готелями в усіх регіонах України. Також Компанія співпрацює засистуючими компаніями «Ортодент-Асистанс» та«Ел.Ай.Сі-Асистанс». Надання медичної допомоги за кордономкоординується міжнародною асистанською компанією Assistance «CORIS»International.

Телефон цілодобовогоАсистанс-центру — 8 800 500 38 10 (дзвінки умежах України безкоштовні).

Створювана Компанією мережа аварійнихкомісарів покликана спростити процедуру отримання страхових виплат у разінастання страхового випадку. Аварійні комісари забезпечують оперативністьвизначення збитку Клієнта та допомагають правильно оформити необхіднідокументи. Станом на 1 січня 2005 року працювало 23 аварійні комісари.

/>         Проасистанс;

/>         Послуги;

/>         ДіїЗастрахованого;

/>         Програма“Евакуатор”;

/>         Програма“Евакуатор +”;

/>         Програма“Евакуатор вантажна”;

/>         Програма“Стандартна”;

/>         Програма“Стандартна +”;

/>         Програма“Стандартна вантажна”;

/>         Програма“Люкс”;

/>         Програма“Люкс вантажна”.

Перестрахування (reinsurance) — порівняно нова для України сфера страхових відносин. Перестрахування— операція між двома страховими компаніями, при якій одна з них(цедент) передає від свого імені за певну плату частину ризику за договором,укладеним зі страхувальником, іншій компанії (перестраховикові). Перестрахуваннядозволяє розукрупнювати великі ризики, поділяючи їх між двома або кількомастраховиками, що сприяє збалансованості страхового портфеля кожного з них.Завдяки перестрахуванню підвищується фінансова надійність страховиків, зростаєїхня загальна спроможність нарощувати обсяги страхових послуг. Перестрахуваннябуває факультативним (за окремими угодами) і договірним (облігаторним).Останнє зобов'язує цедента передавати на перестрахування в межахвизначеної суми всі ризики, характер і розмір яких визначений умовамидоговору.

За результатами діяльності 9 місяців2004 року ВАТ «Страхова компанія «Універсальна» зайняла 1-ше місце у впливовомурейтингу «INSURANCE TOP» по «Послугах з перестрахування». Представлений рейтингбазується на коефіцієнті, який враховує показники перестрахувальних платежів івиплат по договорах перестрахування ризиків добровільного й обов'язковогострахування, у т.ч. з нерезидентами, тобто, визначає наскільки та або іншастрахова компанія як вітчизняний перестрахувальник здатна надати і надає реальнопослуги перестрахування.

Серед партнерів Страхової компанії«Універсальна» у галузі перестрахування у 2004 році були:

українські компанії:

/>         УАСК«АСКА» (www.aska.com.ua)

/>         СК«Кредо-Класик» (www.credo-classic.com)

/>         ЗАТ"Європейський страховий альянс" (www.eia.com.ua)

/>         ВАТ СК«УКРСОЦСТРАХ» (www.usbi.com.ua)

/>         ЗАТ СК«Укрнафтатранс»

/>         УІСК"Інвестсервіс" (www.inserv.kiev.ua)

/>         ВАТ«СК „Оранта-Донбас“ (www.oranta.ua)

/>         СК»Інкомстрах" (www.incomstrakh.com.ua)

/>         АСК«Авіоніка» (www.avionika.ua)

/>         ВАТ СК«Оранта-Дніпро» (www.oranta.ua)

/>         СК«Вексель» (www.veksel.com.ua)

/>         СК«Алькона»

/>         ПК«Гарант Ре»

/>         СК«Аеліта»

/>         ЗАТ СК«Арма» (www.arma-ic.com)

/>         ЗАТ СК«Партнер» (i-partner.com.ua/)

та інші.

 іноземні компанії:

/>         Munich Re(Німеччина) (www.munichre.com)

/>         Polish Re(Польща) (www.ptr.com.pl/english)

/>         Scor(Франція) (www.scor.com)

російські страховики:

/>         «Военно-СтраховаяКомпания» (www.vsk.ru)

/>         «Ингосстрах»(www.ingos.ru)

/>         «Согласие»(www.soglasie.ru)

/>         «РусскийМир» (www.rusworld.spb.ru)

синдикати:

/>         Lloyd's (www.lloyds.com)

/>         Amlin (www.amlin.com)

/>         Faraday (www.faraday.com)

британські брокери:

/>         HeathLambert Group (www.heathlambert.com)

/>         Harris& Dixon Reinsurance Brokers Ltd (www.harris-and-dixon.com)

/>         «ОукшоттІншуренс Консалтантс Лімітед» (www.oakinsur.com) та інші.

4.Місце СК «Універсальна» на страховому ринку України

В липні 2006 рокуРейтинговий центр «Експерт Україна» вперше провів дослідження, проведене длявиявлення стійких та спрямованих до відкритості страхових компанійнаціонального ринку. В проекті взяла участь і страхова компанія «Універсальна».В результаті дослідження всі ризикові страхові компанії були поділені на тригрупи: А, В та С. Преміювались компанії за чотирма параметрами: за якістю такількістю наданої інформації, за акуратну стратегію, за диверсифікацію джерелстрахових платежів та за диверсифікацію перестрахувального портфелю.

«Універсальна»увійшла до групи «А» — групи із 36 лідерів — найвідкритіших страхових компанійУкраїни серед чотирьох сотень зареєстрованих організацій.

Поряд із іншимикомпаніями групи «А», «Універсальна» публічно заявила про свою відкритість танадала всю запрошену Рейтинговим центром необхідну інформацію. За данимивидання, підсумковий інтегральний показник стійкості страхової компанії«Універсальна» за 2005 рік склав 1, 814, а за перше півріччя 2006 року істотнопідвищився, і сьогодні складає вже 1, 601, стрімко наближаючись до найвищогорівня.

За підсумкамидослідження Рейтингового центру «Експерт Україна», «Універсальна», разом ізіншими компаніями групи «А», складає золотий фонд українського страховогоринку.

ВАТ «Страхова компанія«Універсальна» увійшла до списку компаній, які отримають індивідуальну технічнудопомогу в рамках Проекту TACIS «Надання допомоги страховому сектору України»,що фінансується Європейським Союзом. Про це 27 вересня генерального директораНаталію Володимирівну Безбах повідомили Керівник команди експертів Отто Чургота Генеральний директор Ліги страхових організацій України Наталя Гудима.

Конкурс проектуTacis був започаткований для відбору страхових компаній для участі в проектахіндивідуальної технічної допомоги, найдоречнішої для українських страховиків.


5Основні економічні показники діяльності та їх аналіз

Фінансовірезультати за 9 місяців 2006 року

Основні фінансові показники

(тис. грн)

01/10/2004

01/10/2005

01/10/2006

статутний фонд 15 400,00 18 603,30 60 000,00 власний капітал 39 196,80 39 160,80 91 550,00 гарантійний фонд 18 605,40 18 767,80 31 550,00 страхові резерви 33 468,30 56 360,10 55 475,40 загальна сума активів 85 780,40 129 447,10 161 387,90

Динамікаосновних фінансових показників діяльності 2004-2006

/>Процентні показники темпівзростання показує у скільки разів збільшились фінансові показники компанії.

Характеристика динамікибазисного зростання в період з 2004 по 2006 роки:

на 01.10.2005 порівняно з базовим2004 р. – 50,905%

на 01.10.2006порівняно з базовим 2004 р. – 88,14%

Темпи приростув період з 2004 по 2006 роки:

на 01.10.2005 порівняно з базовим2004 р. – 50,905%

на 01.10.2006 порівняно з базовим2005 р. – 24,674%

/>Зростання значень основнихфінансових показників упродовж трьох років поспіль свідчить про динамічністьрозвитку компанії.

Динаміка основнихфінансових показників діяльності 2004-2006

Структурастрахових платежів

Види страхування

01/10/06, тис. грн.

Частка, %

Особисте 8 680,7 7 Майнове 59 459,2 50 Обов'язкове страхування 36 356,1 30 Добровільне відповідальності 15 096,5 13

Всього

119 592,5

100

Протягом кварталу в страховому портфеліКомпанії змінилося співвідношення часток добровільного страхуваннявідповідальності (побільшало на 4,8 %) та майнового (зросло на 31 %). Найбільшестрахових платежів зібрано за майновими видам страхування, їх сума становить 59млн. 459 тис. грн. і відповідає 50 % від усіх надходжень Компанії.


Загальний обсяг здійснених за 9 місяціввиплат становить 35 млн. 968 тис. грн., що на 11 % більше від виплаченого за 9місяців торік.

/>

Структура страхових виплат

Види страхування

01/10/06, тис. грн.

Частка, %

Особисте 2 367,4 7 Майнове 20 733,4 59 Обов'язкове страхування 12 297,1 34 Добровільне відповідальності 570,6 13

Всього

35 968,50

100

У структурістрахових виплат Компанії найбільша частка виплат (59 %) у звітному періодіприпадає на майнове страхування, вона дорівнює 20 млн. 733 тис. грн. Загальнийрозподіл виплат у структурі за видами страхування протягом 9-ти місяцівфактично не змінився. Так, у сфері особистого страхування виплаченовідшкодувань на суму 2 млн. 367 (7 %) тис. грн., обов'язкового страхування – 12млн. 297 тис. грн. (34 %), добровільного відповідальності – 570 тис. грн. (2%).

Відношення виплатдо надходжень за 9 місяців 2006 року становить 0,3 або 30%


Висновки

Метою дослідженняданої роботи було обрано ВАТ «Страхова компанія «Універсальна», так як є одниміз цікавим учасником на страховому ринку України. Універсальніпідходи, з найширшим спектром послуг, активним входженням на ринок, розвиткомвласної мережі філій, підходи, підтверджені професійністю та зорієнтованінасамперед на клієнта.

Унікальність тапривабливість страхової компанії «Універсальна» полягає в тому, що ця компаніяпершою на страховому ринку України вдало застосувала механізм приєднання іншихкомпаній до своєї. Спільно з Держкомісією регулювання ринків страхових послуг,яка підтримала ініціативу об'єднання, в співпраці з фахівцями компанії булорозроблено методичні рекомендації щодо приєднання інших страхових компаній.

Також компаніявперше серед страховиків України почала займатися впровадженням системи якостіISO 9001. А у серпні 2003 року Компанія почала працювати над стратегічнимплануванням. «Універсальна» розробила свою корпоративну філософію,визначила свою місію, цінності і стратегічні пріоритети.

Длятого, щоб втілити намічене в життя дуже важливою умовою є професійністькоманди. Тому в компанії створено навчальний центр для підвищення професійногорівня робітників компанії, куди запрошуються провідні спеціалісти дляпроведення семінарів і тренінгів. Крім того співробітники компанії постійноїздять на навчання у спеціальні навчальні заклади як в Україні, так і закордон.

Окрімгосподарської діяльності компанія «Універсальна» зарекомендувала себе якактивний учасник соціальній діяльності в суспільстві спів організував тапровівши кілька десятків акцій соціального характеру.


Списоквикористаних джерел

1. www.experta.com

2. www.proua.com

3. www.ua.redtram.com

4. www.universalna.com

еще рефераты
Еще работы по банковскому делу