Реферат: Денежно-кредитные системы

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Література:

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">1. Денежноеобращение и кредит при капитализме /под редакцией Красавиной, М., 1989.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">2. Федоренко В.Н.Денежное обращение и кредит в кап. странах, К., 1989

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">3. Усоскин В.М.Современный комерческий банк: управление и операции, М., 1993.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">4. Жан МатукФмнансово-кредитные сиситемы Франции и других стран.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">5. Савлук Гроші такредит, К., 1992

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Тема 1. Суть та основні етапи розвитку грошово-кредитних систем країн зрозвиненою ринковою економікою.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">1.         Грошова система

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">A)         поняття

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Б)        основні елементи

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">В)        національна валютна система

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">2.         Кредитна система

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">A)         поняття, види та особливості діяльності

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Б)        нагляд за діяльністю комерційних банківу різних країнах

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">В)        системи страхування депозитів

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Г)         спеціальні кредитні установи

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Д)        концентрація та централізація банківськогокапіталу, транснаціональні банки, зміни в діяльності банків

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">3.         Моделі взаємозв’язку банків ізпромисловістю

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">A)         англійська

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Б)        американська

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">В)        німецька

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">4.         Основні етапи розвиткугрошово-кредитних систем

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">А)         загальні закономірності формуваннягрошових та кредитних систем у період становлення капіталізму

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Б)        золотий стандарт та сталістьгрошово-кредитних систем

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">В)        перехід від металевих до паперовихгрошових систем у період першої світової війни

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Г)         світова економічна криза 1929-1933, їїособливості та наслідки для грошових та кредитних систем

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Д)        закономірності розвитку грошових такредитних систем у післявоєнні роки

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Є)        грошова та кредитна система на сучасномуетапі розвитку

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">5.         Банківська криза: поняття, причини,форми та наслідки

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">1. Грошова система

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Грошовий обіг — церух грошей, який обслуговує товарний рух та нетоварні розрахунки. З’являєтьсяразом із появою грошей.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Росту грошовогообігу заважало натуральне господарство. Найбільшого розвитку грошовий обігздобув при капіталізмі, коли було сформовано національні та світові ринки. Самев цей час, грошовий обіг складається у систему. Це було спричинено тим, що самеу переіод затвердження капіталістичного ладу виникає об’єктивна необхідність уприведенні різних елементів грошового обігу у систему, для побудови єдиноїстабільної та еластичної грошової системи. Буржуазна держава була саме такиморганом, який на основі законодавчих норм був у змозі забезпечити цю єдність.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">ГС у різнихкраїнах склалися по-різному. Під впливом історичних особливостей розвиткутоварно-грошових відносин в країні, під впливом національних традицій.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">Грошова система

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">- форма організації грошового обігу в даній країні, щосклалася історично та закріплена законом.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Вона містить ряд елементів, які визначаєзаконодавство країни:

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">1. найменуваннягрошової одиниці

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">2. масштаб цін. Цетехнічна функція грошей. При металевому грошовому обігу масштаб цін — це ваговакількість металу, що прийнята в даній країні за грошову одиницю. Внаслідоквалютної реформи 1976-78 рр., офіційно було відмінено золотий вміст грошовоїодиниці, а масштаб цін складається стихійно та слугує для порівняння вартостітоварів через їх ціни.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">Масштаб был основой для формирования валютного курса (ноэто не сам валютный курс). Отношение золотого седержания различных валют до1976 г. было золотым (валютным) паритетом, это была относительно постояннаявеличина. Валютный курс, — не постоянная величина.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">В условиях золотого стадарта валютный курс не моготклониться от валютного паритета на определенную величину. Колебания былинезначительны, так как плателдьщикоми могли вбыирать платить за валюту золотом,или купить иностр. валюту. Та цена, по которой приобретают валюту, и былавалютным курсом. Цена эта не могла превышать валютный паритет + расходы попересылке золота и быть ниже чем паритет — расходы по пересылке золота.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">С 1.01.78 ни одна из валют не фиксирует золотоесодержание, валютный курс не привязывается к валютному паритету.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">3. види грошей, щомають законну платіжну силу (кредитні, паперові гроші, розмінна монета)

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">4. порядок емісіїта обігу грошей. Тобто це системи забезпечення випуску грошей, порядок їхвилучення

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">5. регламентаціябезготівкового обігу

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">В загальномукгрошовому обігу 13% — чекові депозити; 3% — монети; 24% — банкноти в обігу.Безготівковий обіг більш дешевий, більш рухомий, більш прозорий.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Виділяють такі види грошей:

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">1. дійсні гроші(тобто повноцінні)

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">2. неповноціннігроші

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">Дійсні гроші

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> — це такі, номінальна вартість яких відповідає їхреальній вартості. При умовах металевого обігу ці гроші одночасно виконувалироль загального еквіваленту та всі функції грошей. Найбільш поширений виддійсних грошей — золоті монети.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Монета — цегрошовий знак, що виготовлений з металу, та який має встановлені закономвідмінні ознаки. Тобто форму, зовнішній вигляд, ваговий вміст.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Повноцінні грошікарбуються шляхом відкритої чеканки.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">Неповноцінні гроші

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> — це такі, номінальна вартість який на співпадає з їхреальною вартістю. Від карбування неповноцінних монет держава отримує монетнийдоход, у розмірі різниці між номінальною та дійсною вартістю карбованих монет.Використовується система закритої чеканки. Крім неповноцінних розмінних монет,до неповноцінних відносяться такі види як паперові, кредитні гроші та ін. Цігроші є основним видом готівкових грошей (паперові знаки).

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Паперові гроші

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> -  випускаєдержава, їх випуск не пов’язаний з потребами грошового обігу, ціль їх — покриття державних витрат. Діють на основі функції грошей як засобу обігу.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Кредитні гроші

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> — з»являються на основі функції грошей як засобуплатежу, їх емісія повинна бути пов’язана з потребами товарного обігу.Універсальним кредитним «орудієм» є банкнота. Класична банкнотахарактеризувалась подвійним забезпеченням (товарним та золотим) та можливістюперевірки цього забезпечення. Сучасна банкнота не розмінна на золото, часткововипускається для кредитів товарного обігу та обороту, але основнимзабезпеченням банкнот є облігації держави; зараз не має механізму регулюванняпотреб товарного обігу та випуску банкнот.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">Національна валютна система

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> — це складова частина національної грошової системикраїни. Ця форма організації економічних зв’язків країни за допомогою якихздійснюється міжнародні розрахунки, утворюються та використовуються валютніресурси країни.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Національнавалютна система залежить від розвитку зовнішньо-економічних відносин країни таюридично закріплена національним законодавством.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Складовимиелементами національної валютної системи є:

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">1. національна валюта. Це грошоваодиниця.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">2. валютнийпаритет. Це база валютного курсу, це співвідношення між двома валютами, щовстановлено в законодавчому порядку. З 1979 р. валютний паритет встановлюєтьсяна базі СДР (валюта МВФ).

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">3. режим курсунаціон. валюти. Валютні курси- можуть бути фіксовані, або гнучкі. Фіксовані — це система, щоприпускає наявність зареєстрованих паритетів. Фіксовані валютні курси можутьбути або дійсно фіксовані, що базуються на золотому стандарті, вони можливілише за умов золотого стандарту, або договірно фіксовані, що базуються на однійчи кількох валютах або на умовно встановленій офіційній цін золота. Гнучкі  курси — це системи, при який у валют не маєофіційних валютний паритетів. Тут виділяють дві групи валют: плаваючівалюти (самостійно змінюються на базі попиту та пропозиції на ринку) та коливнівалюти (прив’язують валютні курси до валютний кошиків).

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Для держав зринковою економікою найдоцільнішим є притримування керованого плаваючого курсувідносно ВКВ. На У. нині діє режим валютного коридору, на 1998 рік валютнийкоридор встановлено: 1.7 — 1.9 грн. за 1 $.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">4. органивалютного ринку

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">5. національніоргани, що обслуговують та регулюють валютні відносини в країні

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">6. можливість таумови обміну нац. валюти на золото та іноземні валюти,   тобюто конвертованість валюти.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Дії, якіспрямовані на створення, регулювання або контроль за функціонуванням нац.валютної системи країни називають національноювалютною політикою. Нац. вал. політика Укарїни здійснюється надержавному рінві НБУ  погоджено зКАбМіном.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Національнавалютна політика зорієнтована на досягнення певних економічних цілей, головнимисеред яких є:

·<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> врівноваження платіжного балансу;

·<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">стимулювання експорту;

·<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">стабілізація валютного курсу та забезпечення оптимальногорівня конвертації національної грошової одниці.

·<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> забезпечення надійних джерел надходжень валютнихцінностей на валютний ринок.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Здійно діючогозаконодавства валютними цінностями визнаються іноземна валюта, національнавалюта, ....

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">Інструменти національної валютної політики:

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">

ü<span Times New Roman""> 

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK"> дисконтна ставка або облікова політика(маневрування рівнем облікової ставки НБУ, це здійснюється з метою впливу наперелив капіталу)

ü<span Times New Roman""> 

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK"> девізна політика. Передбачає валютніінтервенції центрального банку на ринку з метою регулювання курсу національноївалюти.

ü<span Times New Roman""> 

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK"> диверсифікація валютних резервів. Це створеннявалютних резервів шляхом включення до їх складу різних валют. Дає можливістьзабезпечити міжнародні розрахунки, здійснювати валютні інтервенції, тазахиститися від валютних ризиків.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Конвертованістьможе бути повною або частковою. Повнаконвертованість включає як зовнішню, так і внутрішню конвертованість.При зовнішній задовольняються потреби нерезидентів у конвертації національноївалюти в іноземну. Тобто зовнішня конвертованість дає змогу швидше інтегруватинаціональну економіку в світову. При внутрішній конвертованості задовольняютьсяпотреби резидентів (перш за все) в іноземній валюті.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Забезпеченняконвертованості нац. валюти можна поетапно. При цьому важливо створитивідповідні економічні передумови. Тобто необхідно провести структурнуперебудову економіки, нагромадити певні золото-валютні резерви, зблизитиструктуру цін на внутрішньому ринку та світовому, стабілізувати темпи розвиткуекономіми країни.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Конвертованістьвалюти має великий вплив на платіжний баланс країни. Платіжний баланс — це вартісний вираз зовнішньо-економічнихстосунків країни з іншими країнами світу.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Конвертованістьвалюти може проводитися як за поточними операціями платіжного балансу, так і зарухом капіталів та кредитів. Тоді, коли в країні має місце і зовнішня, івнутрішня, і конвертованість за поточними операціями, і конвертованість зарухом капіталів та кредитів, то має місце повна конвертованість.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">У 1996 р. Українаприєдналася до статті 8-ї статуту МВФ, тобто проголосила конвертованість гривніза поточними операціями платіжного балансу.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">2. Кредитнасистема

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">A) поняття, видита особливостi дiяльностi

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK"> 

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">Кредитна система

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> – це сукупність кредитних відносин та інститутів, якіреалізують ці відносини. 

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Основна функціяфін. посередників – це допомога в передачі коштів від потенційних заощаджувачівдо потенційних інвесторів і навпаки.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Діяльність фін.посередників вигідна і для заощаджувачів, і для позичальників. А саме, відпадаєпотреб в пошуках один одного, значно знижується ризик неповернення позики абонеефективних капіталовкладень, знижуються сумарні витрати позичальника наотримання позики з рахунок зменшення моральних, фізичних витрат та витрат часудля отримання потрібної суми позики. Також дрібні заощаджувачі отримуютьможливість брати участь у бізнесі, який дає вищі прибутки, але який бувнедосяжний для них через необхідність значних інвестицій. Часто для заощаджувачівпривабливішою є можливість отримання гарантованого доходу на свій капітал, ніжризик участі в не завжди надійних проектах.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Фін. посередникизменшують вартість здійснення фін. операцій. Це досягається за рахунокуніфікації та спеціалізації. РОль їх полягає також в зниженні ризику віднеповної інформації. Для більшості заощаджувачів та позичальників привабливішемати справу з фін. посередниками – професіоналами в своїй галузі, ніж із маловідомими партнерами.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Фін. посередниківкласифікують в різних країнах по-різному. Загальна риса: фін. посередникиподіляються на банківські та небанківські ФКУ. Банківські посередники – цесукупність різних видів банків та банківських інститутів в їх взаємозв’язку.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">Загальні принципи

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">для всіх банківських систем:

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">розподіл функційцентрального та всіх інших банків.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK"> контроль та регулювання діяльності банківдругого рівня

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">банки у більшостікраїн – це найбільш суворо контрольована сфера.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">неучастьцентрального банку у конкуренції на грошових ринках всередині держави.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Основою будь-якоїкред. сис-ми є банки. (Виникли в 14 ст. в Італії). Класичні функції банків:

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">приймати депозити

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">давати кредити

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">здійснюватибезготівкові розрахунки.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Перетвореннядокапітал. банків в банки кап. типу відбулося в 17 ст. тоді, коли вони почаливипускати власні зобов’язання у вигляді банкнот, здійснювати розрахунки на базічекових депозитів. До 19 ст. спеціалізації у банків не існувало. Існував тількиодин вид банків -комерційний банк ( перші банки обслуговували в осн. торговіоперації).

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Перші акціонернібанки було створено наприкінці 17 ст, 1694 р. Початок швидкому розвитку банківакц. типу було покладено переворотом в останній третині 18 – початку 19 ст. ДО19 ст. існували лише один тип банків, спеціалізації не існувало. Згодом, порядз комерційними банками з’являються також і спеціальні кредитні установи. Першза все, це були ощадні банки, за формою власності – кооперативні, іспеціалізувалися вони на прийомі ощадних депозитів. Потім, в середині 19 ст.з’являються перші державні ощадні банки (каси). Важлива подія – появацентральних емісійних банків (на протязі 19 ст). Функція емісії банкнотпереходить до цієї ланки фін.- кредитної системи. Також на протязі 19 стз’являються іпотечні бюанки (кредити під заставу нерухомості).

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">В 10 ст.з’являються кредитні установи, які спеціалізуються на наданні споживчихкредитів. Відбувалося розширення функцій комерційних банків, поступово вониперетворилися на банки універсального типу, втратили лише одну функцію – емісіюбанкнот.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">Ознаки класифікації кредитних установ:

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">за формоювласності:

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">приватні

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">державні

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Приватні в своючергу можуть бути:

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">індивідуальнимитовариствами

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">партнерствами

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">акціонерними

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">кооперативними.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">У більшостікредитних систем державними є центральні банки, ощадні каси, спеціалізованізовнішньо-торговельні банки. В деяких країнах, зокрема Франції, найпотужнішібанки теж є державними.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Державні кредитніустанови виникають двома шляхами:

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">при організаціїнових кредитних установ саме державних

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">при націоналізаціїприватних банків (В Англії банки було націоналізовано шляхом викупу акцій вобмін на державні операції).

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">2. за функціями

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">центральніемісійні банки

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">комерційні банки

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">спеціальнікредитні установи.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> 

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">Центральні емісійні банки

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> в більшості країн державні. Головними їх функціями є:

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">емісія банкнот

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">кредитно-розрахунковеобслуговування комерційних банків (тобто центральний банк виступає як банкбанків. Ця функція включає дві частини: кредитне обслуговування, тарозрахункове обслуговування. Кредитування може бути готівковим абобезготівковим)

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">регулюваннягрошового обігу та кредиту (інструменти: облікова ставки; операції навідкритому ринку, обов’язкові резерви)

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">банкір уряду(здійснює кредитно-розрахункове обслуговування держави.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">У деяких країнахЦБ виконують також функцію нагляду за діяльність комерційних банків.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">Комерційні банки

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> надають широкий спектр послуг (в деяких країнах КБ неявляються універсальними. В США разгарничиваются депозитные и инвестиционныеоперации).

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Те ограничения,которые введены в некоторых странах невсегда положительно сказываются….

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Б) нагляд задіяльністю комерційних банків у різних країнах

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">КБ найбільшпрозорі установи для органів контролю. Необхідність такого контролю пов’язанаіз життєво важливим значенням національного економічного стану та перспективфункціонування банків.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">В кожній країнііснує система правових актів, які регламентують різні аспекти банківськоїдіяльності. Особливості історичного розвитку та дія різних політико-економічнихчинників обумовили специфіку форм та методів контролю за роботою банків. Так, уВеликобританії до 1979 не було спеціальних законів, які б регламентували роботубанків, а контроль над ними носив прихований та неформальний характер. Банки вцій країні регулюватися загальним законом про акціонерні компанії.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Саме завдякивідсутності антимонопольного законодавства та жорсткого контролю над злиттямбанків в Англії було досягнуто великого ступеню концентрації капіталу.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">В останні рокипосилилися формальні аспекти регулювання банківської діяльності. Було введенообов’язкове ліцензування банків.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Зворотнім прикладомє США, де протягом багатьох років склалася розгалужена система контролю, як нафедеральному, національному рівні, так і на рівні окремих штатах. Є двазагальних принципи банківського регулювання в США: 1) забезпечення стабільностіта запобігання краху банків; 2) обмеження концентрації капіталу в рукахбагатьох установ та запобігання монопольному контролю над грошовим ринком.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">УЗахідно-європейських країнах. система контролю має більш чітку тацентралізовану структуру. Так, в Німеччині практично, роботу по контролю ведеспец. установа – Федеральне відомство з контролю над банками. Основні принципиконтролю визначені спеціальним декретом цього відомства і погоджені зцентральним банком. Це відомство видає ліцензії, встановлює обв’язкові вимогидо банків, стежить за виконанням банківських законів.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">У Франції наглядза банками здійснюють декілька комітетів. Частина з них очолена міністромфінансів, а частина – керуючим банком Франції. До найважливіших інструментівконтролю належать вимоги до мінімального власного капіталу, встановлюютьсямінімальний розмір банківського капіталу. У Франції – це 2.3 млн екю, вНімеччині – 3 млн екю, в Італії – 12 млн екю, в Японії – 7 млн екю, в Україні –1 млн для існуючих, 3 млн для новостворених, 5 млн – для банків з іноземним капіталом.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">В) системи  страхування депозитів

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">За допомогоюсистеми страхування депозитів в різних країнах надаються гарантії вкладникамповернення їх депозитів. Це є важливою формою забезпечення стабільностібанківської системи. Практично у всіх розвинених країнах існує та чи інша формастрахування депозитів. Це може бути державна (федеральна) установа (США,Італія, Великобританія, Японія) або спеціальна добровільна асоціація(Німеччина, Франція Швейцарія). Наприклад, у Франції гарантія складає 400 тисфранків на одного вкладника, але існує при цьому загальний ліміт гарантії – небільше 200 млн франків на 1 банк. Тут існує асоціація французьких банків, якане отримує якихось регулярних внесків від своїх членів, а суми фактичних виплатпокриваються членами асоціації пропорційно розміру їх депозитів.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">У Німеччинііснує фонд захисту депозитів, також під егідою федеральної асоціації німецькихбанків. Участь носить добровільний характер, але існує система щорічнихвнесків.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">У Великобританіїпрограма страхування існує під егідою держави. Банки не платять регулярнихвнесків, а вносять кошти на покриття витрат. Гарантується не весь депозит, алише 75%.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">В США існуєфедеральна корпорація страхування депозитів. Це державна установа. Кожномувкладнику гарантується його вклад у сумі до $100 тис. на одного вкладника.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Г) спеціальнікредитні установи

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;text-decoration: none;text-underline:none">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Світова практикадає багато прикладів існування та розвитку спеціалізованих кредино-фінансовихустанов, які або виконують окремі функції, або обслуговують окремі галузі,тобто кожний вид спеціалізованих ФКУ займає свою нішу на фінансовому ринку.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Серед цих установможна виділити:

·<span Times New Roman"">        

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">інвестиційні банки

·<span Times New Roman"">        

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">установи, щоакумулюють заощадження населення та обертають їх у капітал (ощадні каси,пенсійні фонди, інвестиційні компанії)

·<span Times New Roman"">        

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">установи споживчогокредиту (фінансові компанії, кредитні спілки, ощадно-ссудні асоціації

·<span Times New Roman"">        

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">установисільскогосподарського кредиту

·<span Times New Roman"">        

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">іпотечні банки

·<span Times New Roman"">        

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">зовнішньоторговельнібанки

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">Інвестиційні банки

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">. Це кредитно-фінансові установи, які займаютьсязасновницькою комісійною діяльністю. Ці банки здійснюють розміщення нафондовому ринку акцій та облігацій акціонерних підприємств.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">З’явилися в другійполовині 19 ст. у зв’язку з розвитком акціонерних компаній. Самі вони за формоювласності як правило теж є акціонерними.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Вони вивчають підприємства,і якщо їх задовольняють умови, вони купують акції та облігації, а потімрозміщують їх. Їх прибуток – різниця між курсом продажу та купівлі.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">Інвестиційні компанії

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">. Це компанії, які знижують ступінь розвитку для своїхклієнтів. Вони виконують роль посередника між інвестором та акціонернимикомпаніями різних галузей господарства.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Д) концентрація тацентралізація банківського капіталу, транснаціональні банки, зміни в діяльностібанків

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Загальнатрансформація монополістичних банків у міжнародні або транснаціональні банкивідбулася на межі 70-х-80-х років. Транснаціональні банки сформувалися на базінайпотужніших комерційних банків промислово розвинених країн. Ці банки займаютьперші місця на національних ринках позичкових капіталів.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">До ТНБ відносятьсянайкрупніші банки США, Великобританії, Франції, Німеччини, та ін.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">Транс-національні банки

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK"> – це крупні кредитно-фінансові комплекси універсальноготипу, які мають широку мережу закордонних підприємств, філій, представництв, табільше половини прибутків одержують від операцій за кордоном. За останні рокивідбулося значне укрупнення банків. Так, якщо в 1971 році найкрупніші банк вусьому світі Bank of America мав активів трохи більше ніж $25 млрд, а іншийамериканський банк Chemical Bank із активами в $10 млрд замикав першу десяткубанків 70-го року не увійшли би навіть в першу 1000-банків.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Найпотужнішими заактивами і за капіталом є зараз Японські банки.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">В основі процесуконцентрації та централізації банківського капіталу знаходиться процесконцентрації та централізації промислового капіталу. Чим крупніші промисловіпідприємства, тим більше розміри їх тимчасово-вільних коштів, які є джереламиресурсів банків.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Шляхи та способиконцентрації та централізації банківського капіталу є різноманітними. Внаслідокпоглинань та злиття з’являються банки-трести. Часто найкрупніші банкищоб поширити свою могутність зливаються, і створюють ще потужніші банки. Доситьпоширеними є холдингові компанії. САма така компанія не є банком.Джерела її коштів – емісія акцій. Свій капітал така компанія використовує наотримання контрольних пакетів акцій інших компаній та банків для встановленняконтролю за ними.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Поширеною формоюконцентрації та централізації банківського капіталу є так звані банківськіланцюги («цепи»). Ця група банків, які не контролюються одними і тими жособами.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Наступна формаконцентрації – концерни. Концерни та трести часто вступають між собою вугоди, на базі яких з’являються монополії типа картелей, синдикатів(консорціумів).

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Банківський картель– це група банків, між якими досягнуто угоду про проведення єдиної кредитноїполітики. Банківський синдикат (консорціум) – це група банків, щостворюються для спільного розміщення цінних паперів або для фінансуваннякрупних проектів.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Деякі зміни у діяльності банків пов’язані з:

·<span Times New Roman"">        

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">дерегулюваннямфінансових ринків;

·<span Times New Roman"">        

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">посиленнямконкуренції в банківській справі;

·<span Times New Roman"">        

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">комп’ютерізацією;

·<span Times New Roman"">        

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">фінансовиминововведеннями та фінансовою глобалізацією.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Дерегулюванняфінансових ринків – це процеси законодавчого реформування, які проводилися зкінця 60-х років; охопили більшість країн з розвиненою економікою. Булиспрямовані на пом’якшення чи повне скасування обмежень та заборон у фінансовійдіяльності.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Посиленняко

еще рефераты
Еще работы по банковскому делу и кредитованию