Реферат: Риски в банковской практике

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; letter-spacing:-.1pt">Резервування – один із напрямів мінімізації ризиків

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing: -.1pt">

<span Courier New";mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;letter-spacing:-.1pt">    

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing:-.1pt">     Економічна нестабільність змушуєкерівництово банку останнім часом приділяти особливу увагу можливостям оцінкита контролю банківського ризику.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing:-.1pt">     Чим вищій ступінь ризику бере на себе банк,тим вищім повинен бути прибуток, на який він може розраховувати. Тому основназадача банківської організації заключається в досягненні оптимального поєднанняризиковості та прибутковості, виконуємих банком операцій.

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing:-.1pt">Для ефективного функціонування банків важливо передбачити, зважувати і страхувати можливі ризики. Передусім це стосуєтьсяризиків за активними операціями, які тісно взаємопов’язані– один такий ризик тягне за собою цілу низку інших.

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing:-.1pt">Велике

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing:-.1pt"> значення має вибір як методів розрахунку ризиків, так і методів їх мінімізації. Серед основнихметодів регулювання або зменшення ризиків такі:

§<span Times New Roman""> 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing: -.1pt">систематичний<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; letter-spacing:-.1pt"> аналізі постійний контроль за фінансовим станом клієнта банку, його платоспроможністю;

§<span Times New Roman""> 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing: -.1pt">резервування<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; letter-spacing:-.1pt">;

§<span Times New Roman""> 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing: -.1pt">страхування<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; letter-spacing:-.1pt"> ризику;

§<span Times New Roman""> 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing: -.1pt">використання<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; letter-spacing:-.1pt"> застави;

§<span Times New Roman""> 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing: -.1pt">розпод<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; letter-spacing:-.1pt">іл ризику у випадку,коли загальна сума кредиту, а відповідноі ризик, розподіляється між кількома банками;

§<span Times New Roman""> 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing: -.1pt">диверсиф<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; letter-spacing:-.1pt">ікація ризиків;

§<span Times New Roman""> 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing: -.1pt">обмеження<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; letter-spacing:-.1pt"> ризику шляхом дотримання економічних нормативів, які встановлюютьсяНаціональним банком;

§<span Times New Roman""> 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing: -.1pt">зважування<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; letter-spacing:-.1pt"> ризиків;

§<span Times New Roman""> 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing: -.1pt">використання<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; letter-spacing:-.1pt"> плаваючих процентнихставок.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; letter-spacing:-.1pt">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing: -.1pt">

<span Courier New";mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;letter-spacing:-.1pt">    Таким чином, ключове завданнякожного банку пов’язано з управлінням ризикамиз метою їх мінімізації, один із шляхів якої полягає у створенні резервів.

<span Courier New";mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;letter-spacing:-.1pt">     Зараз у роботі комерційнихбанків України використовуютьсянаступні види та типи резервів: статутний, обов’язковий, страхування вкладівфізичних осіб та компенсацій втратвід активних операцій, який,у свою чергу, поділяєтьсяна резерви:

-<span Times New Roman"">        

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing:-.1pt">п<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; letter-spacing:-.1pt">ід кредитніоперації,

-<span Times New Roman"">        

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing:-.1pt">п<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; letter-spacing:-.1pt">ід оперціїз ціннимипаперами;

-<span Times New Roman"">        

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing:-.1pt">п<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; letter-spacing:-.1pt">ід дебіторську заборгованість;

-<span Times New Roman"">        

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing:-.1pt">резерв подальших витрат, платежів та збитків  (див. табл.2.1).

<span Courier New";mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;letter-spacing:-.1pt">

<span Courier New";mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;letter-spacing:-.1pt">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; letter-spacing:-.1pt;text-decoration:none;text-underline:none">Статутні резервибанку

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing: -.1pt"> 

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing:-.1pt">     Статутні резерви – це резервний фондакціонерного товариства, зафіксований його статутом. Тобто при створенніакціонерного товариства в його установчих документах та статуті фіксуєтьсярозмір резервного фонду, завжди як певний відсоток статутного фонду, та розмірщорічних відрахувань на його створення або поповнення.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; letter-spacing:-.1pt">     Статутні резерви банку – це частина йогокапіталу, сформована за рахунок прибутку,що залишається в розпорядженні банківської установи, яка може використовуватися на покриття непередбачених збитків (тобто збитків, виникнення яких не можна було передбачитизаздалегідь і списати за рахунок витрат) та проведення інших платежів, що згідно з вимогамизаконодавства повинні відбуватися за рахунок цього фонду.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language:EN-US">    <span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing:-.1pt">Резервн<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing:-.1pt">і фонди поряд зістатутним фондом та нерозподіленим прибутком установи становлять основне джерело капіталу для банку і входятьдо суми основного капіталу. Статутнийрезерв банку виступає додатковоюгарантією для кредиторів та вкладниківщодо відшкодування можливих збитків від банківської діяльності, а також власників привілейованих акційщодо стабільності доходності таких цінних паперів.

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language: EN-US">    

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing:-.1pt">Сл<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing:-.1pt">ід окремо зазначити,що резервний фонд за умовнормального, розумного веденнябанківської діяльності використовуватисяпрактично не повинен (тобто йогосума має бути постійною). Резервнийфонд, фактично, потрібно використовувати тільки для компенсації непередбачених збитків і постійно намагатися збільшувати йогообсяг.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; letter-spacing:-.1pt">

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language: EN-US">

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language: EN-US">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing: -.1pt">Обов’язков<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; letter-spacing:-.1pt">і резерви банку <span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language: EN-US"><span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing:-.1pt"> 

Обов’язкові<span Courier New";mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;letter-spacing:-.1pt"> резервибанку – це кошти комеційного банку, що зберігаютьсяв

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing: -.1pt;mso-ansi-language:UK">центральному <span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; letter-spacing:-.1pt">банку відповідно до нормативів,передбачених чинним законодавством, для забезпечення деяких своїхоперацій. При визначенні суми резервів цього виду вирішальне значення має норма обов’язкових резервів.  Обов’язкові резерви можуть обночасно виступати як інструментом грошово-кредитної політики, так і інструментомпідтримання ліквідності комерційних банків. Сутність їх як інструментугрошово-кредитної політики проявляється в тому, що вони зв’язують залучені кошти банку і дозволяють йому використовувати як ресурси для здійснення активнихбанківських операцій тільки певнучастину сукупних банківських ресурсів. Крім того, обов’язкові резерви можуть виступати механізмом підтримки ліквідностібанківської установи на мінімальнозаданому рівні і тому вважатися інструментом банківського нагляду. У деяких країнах замістьнорм обов’язкових резервів навіть використовується лише економічний норматив діяльності банку під назвою миттєва ліквідність.

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing:-.1pt">На даному історичному етапі в України норма обов

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language:EN-US">’<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language: UK">язкового резервування використовується як інструмент впливу на обсягибанківського кредитування та контролю над пропозицією грошей.<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing:-.1pt">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; letter-spacing:-.1pt"> Протягом останнього десятиріччя в індустріально розвинутихкраїнах обов’язковірезерви постійно зменшувалися, а іноді навіть доходили до нуля (див. таблицю 3.2.1.). У деяких країнах грошово-кредитнаполітика успішнопроводиться взагалі без обов’язковогорезервування (це насамперед Канада, Англія, Нова Зеландія).

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; letter-spacing:-.1pt">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; letter-spacing:-.1pt;text-decoration:none;text-underline:none">Резервстрахування вкладів фізичних осіб<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing:-.1pt; mso-ansi-language:EN-US">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language:EN-US">

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language: RU">    

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; letter-spacing:-.1pt">За своєю економічною сутністю резерви страхування вкладівфізичних осіб – це кошти, отримані комерційним банком від фізичних осіб(безстрокові та строкові депозити) і зарезервовані в ліквідній формі длязабезпечення мінімізації ризику.

<span Courier New";mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;letter-spacing:-.1pt">    Слід зазначити, що в світовійпрактиці є кілька варіантівстрахування вкладів фізичних осіб – це централізовані та децентралізовані схеми страхування.Централізовані схеми страхування передбачають створення міжбанківського фонду страхування або гарантування депозитів, що формується за рахунок внесків комерційних банків, які ведуть роботу з вкладами фізичних осіб. Вкладникам усіх без вийнятку комерційних банків, які являються учасниками фонду в разі погіршення становища банку гарантуєтьсяповернення вкладу в межах певноголіміту. При цьому, якщо “потерпає” один банк, претензії його вкладників можуть бути задоволені за рахунок внесків інших банків (тобто спрацьовує схема солідарного страхування).

<span Courier New";mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;letter-spacing:-.1pt">    Децентралізованасхема передбачає створеннястрахового резерву (пулу) безпосередньо на рівні самого комерційного банку. (індивідуальний принцип страхування), іу разі недостатності зарезервованихкоштів виникає проблема із компенсацією рештивкладників.

<span Courier New";mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;letter-spacing:-.1pt">    Як видно з наведеного,найбільш продуктивним механізмом є централізована схема страхування.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; letter-spacing:-.1pt">     Раніше в Україні діялапрактика децентралізованогорезервування в розмірі 11% від сумизалучених вкладів фізичних осіб. Але зараз діє Положення “Про Фонд гарантуваннявкладів фізичних осіб”, яким передбачено використання централізованої схеми формування страхового фонду.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; letter-spacing:-.1pt">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; letter-spacing:-.1pt">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; letter-spacing:-.1pt">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; letter-spacing:-.1pt">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; letter-spacing:-.1pt">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing:-.1pt; text-decoration:none;text-underline:none">Резерв компенсації втрат від активнихоперацій

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing: -.1pt"> 

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing:-.1pt">На сьогоднішнійдень комерційні банки створюють резерви майже підусі активні операції. Існують два види резервів на відшкодування збитків від активних операцій – загальний та спеціальний. Загальний резерв створюється тільки під один вид активних операцій банку – під стандартнікредити, спеціальні резерви формуються під усі активніоперації, за якими банк може достовірнооцінити суму збитків.

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing:-.1pt">Резерв для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості КБ

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing:-.1pt"> використовується для покриття можливих втрат від дебіторської заборгованості, якщо вона визнана безнадійною.Розмір резервів диференцюєтьсязалежно від класифікації дебіторської заборгованості за групами ризику окремо для заборгованості, що виникла виходячиз договорів, з урахуванням кількості днів прострочення і для заборгованості, що виникла не на підставі договорів, а залежно від часу її знаходження на балансі.

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing:-.1pt">Відповідно до Положення «Пропорядок розрахунку резерву на відшкодуванняможливих збитків банків від операційз ціннимипаперами» НБУ наполегливовимагає від КБ, які купують та продають ЦП, формувати резерви під ці операції. Але положення багатьох моментів не враховує.

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing:-.1pt">1) не враховані особливості інвестицій банків до статутних фондів юридичних осіб.Справа в тому, що за бух. Обліком в 320 групі Плану рахунків КБ-ки разом з акціямивраховують вкладення до статутних фондів юридичних осіб. Останні не відносяться до ЦП і необертаються на ринку ЦП. Але резервипід цівкладення повинні формуватися.

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing:-.1pt">2) не враховані особливості банківських інвестицій в акції закритихакціонерних товариств, підкупівлю продаж яких банкповинен сформувати резерв, рівний сумі договору, оскільки згідноПоложенню 100% резервуваннюпідлягають ЦП, які не мають активного ринку;

<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing:-.1pt">3) не враховані особливості банківських вкладень в інфраструктуру фондового ринку;

4) не враховані особливості обігу державних ЦП.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing: -.1pt">Окремим

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; letter-spacing:-.1pt"> випадком спеціального резерву вважається резерв подальших витрат, платежів та збитків.Він має свою особливість, оскількиобліковується не як контрарний рахунок, а як рахунок зобов<span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language: EN-US">’<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; letter-spacing:-.1pt">язань<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; letter-spacing:-.1pt">. Це продиктовано тим, що такийрезерв у балансі неможливо віднестидо якоїсь конкретної категоріїактивів і показати як скороченняїї балансової вартості.      

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; letter-spacing:-.1pt">    Слід звернутиувагу на формування резервів для покриттякредитних ризиків, оскільки кредитніоперації відносяться до базових операцій. Найризиковішимиявляються кредити, гарантіїта депозити, надані СГД. А серед них найризиковішими для банків є кредити, надані за експортно-імпортними операціями, внутрішньоторгівельними операціями, та кредити, спрямовані на поточну діяльність(див. Табл. 3.6.2.).

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; letter-spacing:-.1pt">    У випускній роботі використані дані, отримані під час практики, наведені утаблиці 3.6.3. С – це системнібанки.          

<span Courier New";mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language:UK">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing: -.1pt">    

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing: -.1pt">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing: -.1pt">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; letter-spacing:-.1pt">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; letter-spacing:-.1pt">

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;letter-spacing: -.1pt">

еще рефераты
Еще работы по банковскому делу и кредитованию